Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2013 til Windows Phone

Senest opdateret: december 2013

Indhold

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2013 til Windows Phone

Opkaldsdelegering (viderestilling af opkald/samtidig ringning)

Logføring på klientsiden

Visitkort

Samtaleoversigt

Customer Experience Improvement Program (CEIP)

Deling af skrivebord og programmer

Nødtjenester

Dele lokation

Personligt billede

Samarbejde med PowerPoint

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Pushbeskeder

Send som mail

Gemme logge

Rapportering af fejl ved logon

Samlet kontaktlager

Forbedringer af talekvalitet

Tillæg til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2013 til Windows Phone

Dette dokument er et tillæg til Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync 2013-produkter. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan data indsamles og bruges i specifikke Microsoft Lync-produkter eller -tjenester, skal du læse både erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Lync-produkter og dette tillæg.

Dette tillæg til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhandler installation og brug af Microsoft Lync 2013 til Windows Phone på virksomhedens mobilenheder. Hvis du bruger Microsoft Lync Server-kommunikationssoftware som en tjeneste (med andre ord, hvis en tredjepart, f.eks. Microsoft, er vært for de servere, hvor softwaren kører), vil oplysningerne blive overført til tredjeparten. Hvis du vil vide mere om brugen af de data, der overføres fra din virksomhed til tredjeparten, skal du kontakte virksomhedens administrator eller din tjenesteudbyder.

Toppen af siden

Opkaldsdelegering (viderestilling af opkald/samtidig ringning)

Hvad denne funktion bruges til: Opkaldsdelegering giver brugere mulighed for at udnævne en eller flere stedfortrædere, der kan foretage og besvare opkald samt oprette og deltage i Lync-møder på dine vegne. Brugere kan også vælge, at opkald automatisk skal viderestilles til telefonsvareren, et andet nummer eller en anden stedfortræder eller samtidig ringe til både deres primære nummer og et andet nummer, f.eks. en mobilenhed, en stedfortræder eller en opkaldsgruppe.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Ved udnævnelse af stedfortrædere skal brugeren angive kontaktoplysninger om stedfortrædere under konfigurationsprocessen. Brugere, der konfigureres som stedfortrædere, modtager en meddelelse om, at en person inden for organisationen har udpeget dem som stedfortræder. Når en stedfortræder besvarer et opkald på vegne af den person, der har udnævnt dem som stedfortræder, modtager vedkommende en mail med oplysninger om denne hændelse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Stedfortræderens kontaktoplysninger bruges til at give vedkommende mulighed for at foretage og modtage opkald og planlægge eller deltage i møder på vegne af den person, vedkommende er stedfortræder for.

Valg/styring: Opkaldsdelegering er som standard slået fra og kan aktiveres eller deaktiveres på følgende måde:

 1. I Lync til Windows Phone skal du trykke på Viderestilling af opkald i visningen Min profil.

 2. Vælg Ring samtidigt til eller Viderestil opkald til på rullelisten.

 3. Tryk på Stedfortrædere på listen.

Bemærk!:  Det er kun stedfortrædere, der er defineret tidligere, som er tilgængelige på mobilenheden. Stedfortrædere skal konfigureres fra Lync-programmet på computeren.

Toppen af siden

Logføring på klientsiden

Hvad denne funktion bruges til: Med logføring på klientsiden kan du logge oplysninger om brug af Lync til Windows Phone. Oplysningerne kan bruges til at foretage fejlfinding af de problemer, du eventuelt støder på med Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når logføring på klientsiden er aktiveret, gemmes oplysninger som enheds-id, brugeralias og -domæne, tilstedeværelsesdata, oplysninger om meddelelser, logonhistorik, liste over kontakter og klientkonfigurationsdata lokalt på din enhed. Indholdet af dine Lync-samtaler gemmes ikke. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles i loggene på klientsiden, kan anvendes af din virksomheds kundesupport eller sendes til Microsoft som en hjælp til fejlfinding af problemer. Se afsnittet Sende logge.

Valg/styring: Logføring på klientsiden er som standard deaktiveret og kan aktiveres eller deaktiveres på følgende måde:

 1. I Lync til Windows Phone skal du trykke på Indstillinger i visningen Min profil.

 2. Tryk på Logføring på listen.

 3. På siden med indstillinger for Logføring skal du angive Aktivér logføring til Til.

Toppen af siden

Visitkort

Hvad denne funktion bruges til : På visitkortet vises der kontakt-, tilstedeværelses- og placeringsoplysninger om dig og personerne i din virksomhed. Via visitkortet kan du også kommunikere ved hjælp af chat, mail eller telefon med et enkelt trin.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres : Oplysninger på visitkortet indsamles fra flere placeringer. Statiske oplysninger som navn, bygning og kontornummer indsamles fra firmaets adressekartotek (f.eks. Active Directory-domænetjenester). Dynamiske oplysninger som oplysninger om ledig/optaget tid i kalenderen hentes fra Microsoft Exchange Server, og placeringsoplysninger hentes på flere måder. Se afsnittet Placering. Telefonnumre kan hentes fra firmaets adressekartotek eller angives manuelt af brugeren. Oplysninger om tilstedeværelse administreres af Lync ved hjælp af Outlook-kalenderen (hvis funktionen er aktiveret af brugeren) eller angives manuelt af brugeren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger : Oplysninger på visitkortet deles med personer i din organisation af Lync Server.

Valgmuligheder: Kontakter administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Samtaleoversigt

Hvad denne funktion bruges til: I samtaleoversigten gemmes dine chatsamtaler et sikkert sted på din enhed.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: I samtaleoversigten gemmes indholdet af dine chatsamtaler og statistik om dine samtaler, f.eks. dato, klokkeslæt, varighed og opkaldsoplysninger, lokalt på din enhed. Chatsamtaleoversigten, der er oprettet af Lync til Windows Phone, gemmes ikke i mappen Samtaleoversigt i Outlook. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Lync viser disse oplysninger under fanen Chat i hovedbrugergrænsefladen, der giver brugere mulighed for at få vist og fortsætte deres tidligere samtaler.

Valg/styring: Samtaleoversigten aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator.

Samtaleoversigten kan slettes ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på og hold den samtale nede, du vil slette, på samtalelisten.

 2. Tryk på Slet samtale i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Customer Experience Improvement Program (CEIP)

Hvad denne funktion bruges til: Hvis du vælger at deltage, indsamler programmet til forbedring af kundeoplevelsen grundlæggende oplysninger om, hvordan du bruger dine programmer, din computer eller enhed og tilsluttede enheder. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan de hver især konfigureres og fungerer. Disse rapporter sendes til Microsoft for at forbedre de funktioner, som hyppigst anvendes af vores kunder, og for at løse de mest almindelige problemer. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også typerne og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Microsoft indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Oplysninger til programmet til forbedring af kundeoplevelsen sendes automatisk til Microsoft, når funktionen aktiveres. Du kan få mere at vide om de oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres i programmet til forbedring af kundeoplevelsen i Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft-programmet til forbedring af kundeoplevelsen.

Brug af oplysninger: Microsoft bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring: Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er som standard deaktiveret. Virksomhedens administrator kan aktivere eller deaktivere CEIP for deres organisation. Hvis virksomhedsadministratoren ikke har konfigureret styringen af programmet til forbedring af kundeoplevelsen for virksomheden, får brugeren muligheden for at tilmelde sig under installationsprocessen. Hvis virksomhedsadministratoren ikke har konfigureret styringen af programmet til forbedring af kundeoplevelsen, kan brugerne når som helst ændre deres valg for programmet ved at gøre følgende:

 1. I Lync til Windows Phone skal du gå til Indstillinger.

 2. Vælg Hjælp os med at forbedre Lync.

 3. Aktivér eller deaktiver indstillingen på siden Hjælp os med at forbedre Lync ved at vælge Til eller Fra.

Bemærk!: Hvis administratoren ændrer indstillingen for at aktivere eller deaktivere programmet til forbedring af kundeoplevelse, mens brugeren allerede anvender Lync, træder den nye indstilling først i kraft, når brugeren har afsluttet Lync og logger på igen.

Toppen af siden

Deling af skrivebord og programmer

Hvad denne funktion bruges til: Deling af skrivebord og programmer giver brugerne mulighed for at samarbejde via videochat, mens de deler deres skrivebord eller valgte program med alle deltagere i mødet. Det gør det muligt at dele og redigere filer, som hvis de sad i samme lokale som deres kollegaer. Brugerne kan også levere Microsoft PowerPoint-præsentationer (se afsnittet Samarbejde med PowerPoint) til andre via et virtuelt whiteboard, som er en tom side til noter og tegninger, som alle mødedeltagere kan bruge sammen. Når en bruger første gang deler sit skrivebord eller et program, er det kun den pågældende bruger, der har styringen af det. Brugeren kan gøre det muligt for andre brugere at styre sit delte skrivebord eller program, navigere og foretage ændringer med deres egen mus og tastatur.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis deling er startet af en anden mødedeltager, kan Windows Phone-brugere se det delte skrivebord eller program på deres skærm. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De delte oplysninger bruges af mødedeltagerne til at samarbejde via video.

Valg/styring: Brugere af Lync til Windows Phone kan kun se det skrivebord eller program, der deles af en anden mødedeltager. De kan ikke styre eller arbejde med det delte skrivebord eller program. De kan heller ikke dele skrivebordet eller programmer, der kører på Windows Phone, med andre mødedeltagere.

Toppen af siden

Nødtjenester

Vigtigt!:  Det anbefales, at du IKKE bruger Lync til Windows Phone til nødopkald, f.eks. 112. Lync til Windows Phone KAN IKKE fastslå din faktiske fysiske placering. Så hvis du bruger Lync til Windows Phone til nødopkald, kan udbyderne ikke fastslå din placering. Hvis du har brug for at foretage et nødopkald fra enheden, skal du lukke Lync til Windows Phone og ringe op via tastaturet.

Toppen af siden

Dele lokation

Hvad denne funktion bruges til: Placeringsdeling deler din tidszone med andre brugere ved hjælp af tilstedeværelsesfunktionaliteten for visitkortet, når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret. Se afsnittet Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger.

Vigtigt!: Din faktiske fysiske placering kan ikke fastslås af Lync til Windows Phone. Brug IKKE Lync til Windows Phone til nødopkald, f.eks. 112. Brug i stedet tastaturet på enheden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Din tidszone hentes fra mobilenhedens operativsystem og deles med dine Lync-kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Deling af placering viser din placering for dine kontakter og personerne i din organisation på visitkortet. Bemærk, at andre oplysninger, f.eks. din geografiske placering, formaterede adresse eller private adresse, deles via tilstedeværelse.

Valg/styring: Placeringsdeling aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator og kan administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Personligt billede

Hvad denne funktion bruges til: Det personlige billede viser dit billede for dine kontakter og personerne i organisationen på visitkortet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Dit personlige billede kan overføres af administratoren i din organisation eller af dig selv (hvis funktionen er aktiveret) og gemmes i firmaets adressekartotek (f.eks. Active Directory-domænetjenester). Det hentes af Lync, så det kan deles med dine kontakter og andre brugere i din organisation. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Det personlige billede bruges til at tilpasse din oplevelse og til at dele dit billede med andre.

Valg/styring: Indstillingerne for Personligt billede administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Samarbejde med PowerPoint

Hvad denne funktion bruges til: Samarbejde med PowerPoint giver brugere mulighed for at vise, se og anmærke PowerPoint-præsentationer under en onlinesamtale eller et onlinemøde.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis en PowerPoint-præsentation deles af en anden mødedeltager, kan brugere af Lync til Windows Phone se præsentationen på deres enhed. De kan ikke styre eller arbejde med præsentationen. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De delte oplysninger bruges af mødedeltagerne til at samarbejde via video.

Valg/styring: Windows Phone-brugere kan kun se en PowerPoint-præsentation, der deles af en anden mødedeltager. De kan ikke overføre, anmærke eller dele PowerPoint-præsentationer fra deres enhed.

Toppen af siden

Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger

Hvad denne funktion bruges til : Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger giver brugere mulighed for at få vist oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger for andre medlemmer af deres organisation samt deres personlige kontakter (både i og uden for organisationen). Administratoren kan også konfigurere integrationen med Outlook og Exchange Server, så der vises beskeder om, hvorvidt du er til stede eller ej, samt andre statusoplysninger, f.eks. hvornår du har planlagt et møde i din Outlook-kalender.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres : Du bruger din logonadresse og en adgangskode til at oprette forbindelse til Lync Server. Du og administratoren kan publicere oplysninger om din tilstedeværelsesstatus og de kontaktoplysninger, der skal knyttes til din logonadresse. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Andre Lync-brugere og programmer kan se din aktuelle status og dine kontaktoplysninger, så de bedre kan kommunikere med dig.

Valg/styring: Oplysninger om tilstedeværelse og kontaktoplysninger administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvad denne funktion bruges til : Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er en indstilling, der bruges til at bestemme, hvor stor en del af oplysningerne om tilstedeværelse (f.eks. Online, Optaget, Vil ikke forstyrres osv.) der skal deles med kontakter, der står på listen over kontakter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Når tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger aktiveres, skifter Lync til en tilstand, hvor brugerne kan justere brugerindstillingerne, så oplysningerne om tilstedeværelse kun deles med kontakter, der står på listen over kontakter. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger : Denne indstilling giver brugerne mulighed for at bestemme, hvordan deres tilstedeværelsesdata deles.

Valg/styring: Tilstanden Beskyttelse af personlige oplysninger er som standard slået fra, men kan aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator og administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Pushbeskeder

Hvad denne funktion bruges til: Pushbeskeder er den mekanisme, som giver dig besked om, at du har modtaget en ny meddelelse eller et nyt opkald på din mobilenhed. Pushbeskeden kan gives på forskellige måder, f.eks. som et opkaldsring, en pop op-besked, en lyd eller en ændring af ikonets farve, afhængigt af operativsystemet på enheden. Pushbeskeden oprettes lokalt på enheden, når der modtages en meddelelse eller et nyt opkald på enheden. Dette sker kun, hvis Lync til Windows Phone ikke kører i forgrunden. Hvis Lync til Windows Phone kører i forgrunden, undertrykkes pushbeskeder. Du kan aktivere eller deaktivere pushbeskeder, men hvis du deaktiverer pushbeskeder, vil du stadig modtage meddelelserne eller opkaldene: Det er kun selve pushbeskeden, der deaktiveres. Hvis du ikke vil modtage nye meddelelser eller opkald, skal du lukke Lync til Windows Phone.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Der bliver ikke indsamlet, behandlet eller overført nogen oplysninger på mobilenheden. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft. Alle de meddelelser og opkald, der sendes til enheden fra andre Lync-brugere, passerer gennem Microsofts pushbeskedtjeneste, før de leveres til din enhed. Når der er oprettet en samtale, sendes alle meddelelser og opkald direkte mellem deltagerne i samtalen.

Valgmuligheder: Pushbeskeder aktiveres og deaktiveres af virksomhedens administrator. Hvis pushbeskeder er aktiveret, kan du slå funktionen til eller fra ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Tryk på knappen "…" på den nederste applinje i visningen Min profil i Lync til Windows Phone, og vælg derefter Indstillinger.

 2. Skub indstillingen for Pushbeskeder for at slå beskederne til og fra.

Toppen af siden

Send som mail

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen Send som mail giver brugeren mulighed for at sende deres Lync til Windows Phone-samtaleoversigt som en vedhæftet fil til en brugerangivet mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De seneste 50 indgående og udgående samtaler gemmes lokalt på enheden i et isoleret lager på ubegrænset tid, medmindre 1) brugeren sletter samtalen, 2) brugeren fjerner programmer, eller 3) en ny bruger logger på den samme enhed. Oversigten over chatbeskeder, der sendes ved hjælp af funktionen Send som mail, leveres i form af en mail til den mailadresse, der er angivet af brugeren. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: Brugerne kan sende samtaleoversigten som en vedhæftet fil i en mail til deres angivne mailadresse, så samtalerne er tilgængelige uden for enheden. Det kan f.eks. være i forbindelse med arkivering eller deling.

Valg/styring: Hvis brugeren vil anvende Send som mail, skal brugerens mail være aktiveret på enheden. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer og konfigurerer mail, i brugervejledningen til enheden.

Du kan sende chatsamtaleoversigten på følgende måde:

 1. Tryk på knappen "..." på app-linjen i Samtalevindue.

 2. Vælg Send som mail i menuen.

 3. Angiv destinations-e-mailadressen, hvis du vil sende oversigten til en anden end dig selv.

 4. Tryk på Send.

Toppen af siden

Gemme logge

Hvad denne funktion bruges til: Gem logge giver brugeren mulighed for at gemme logge på klientsiden til Microsoft som en hjælp til at undersøge eventuelle problemer med lyd eller forbindelse, der måtte opstå. Se afsnittet Logføring på klientsiden.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis logføring på klientsiden er aktiveret, er det kun oplysninger, der er indsamlet via logføring på klientsiden, der sendes. Der sendes ikke automatisk logge på klientsiden fra din enhed. I stedet sendes der kun logge, når logføring er aktiveret på din enhed. Se afsnittet Logføring på klientsiden.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der indsamles fra enheden, bruges i forbindelse med fejlfinding af det problem, du er stødt på, og til forbedring af Lync.

Valg/styring: Hvis brugeren vil anvende Send logge, skal brugerens mail være aktiveret på enheden. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer og konfigurerer mail, i brugervejledningen til enheden.

Du kan sende logge på klientsiden på følgende måde:

 1. Tryk på knappen "…" på den nederste applinje i visningen Min profil i Lync til Windows Phone, og vælg derefter Indstillinger.

 2. Vælg Logføring på listen over indstillinger.

 3. Tryk på Gem logge på siden med indstillinger for Logføring.

 4. Skriv modtagerens mailadresse i den formular, der åbnes med vedhæftede logge, og tryk derefter på Send.

Toppen af siden

Rapportering af fejl ved logon

Hvad denne funktion bruges til: Funktionen til rapportering af fejl ved logon opretter automatisk en fejlrapport, når en bruger forsøger at logge på Lync uden held. Brugeren får derefter mulighed for at sende fejlrapporten til Microsoft.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: De oplysninger, der indsamles i fejlrapporten, omfatter oplysninger som f.eks. kvaliteten af brugerens internetforbindelse og eventuelle fejlkoder eller undtagelsesdata, der oprettes som følge af de mislykkede logonforsøg. Rapporten kan også indeholde personlige oplysninger som f.eks. brugerens IP-adresse og SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Disse oplysninger sendes måske til Microsoft.

Brug af oplysninger: De data, der er indeholdt i rapporten om logonfejl, bruges af Microsoft til at foretage fejlfinding af og løse logonproblemer. De bruges også af Microsoft til at identificere almindelige logonproblemer og tendenser som en hjælp til at forbedre Lync-logonoplevelsen.

Valg/styring: Denne funktion er som standard slået fra og kan administreres af virksomhedens administrator. Administratoren kan vælge, at der altid eller aldrig skal sendes rapporter om logonfejl til Microsoft, eller at brugeren selv kan bestemme.

Brugeren kan ændre indstillingerne ved at udføre følgende trin:

 1. Klik på tandhjulsikonet Indstillinger øverst til højre i hovedvinduet i Lync.

 2. Klik på Generelt i dialogboksen Lync – Indstillinger.

 3. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send automatisk oplysninger om Lync-fejl til Microsoft under fanen Generelt.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Samlet kontaktlager

Hvad denne funktion bruges til: Samlet kontaktlager består af tre primære funktioner. Det er kun den ene, Søgefletning, der er tilgængelig i Lync til Windows Phone. Søgefletning fletter dit globale adressekartotek med dine Lync-kontakter, så når du søger efter en kontakt, vises der kun ét resultat i søgeresultaterne.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Lync til Windows Phone samler kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory-domænetjenester og tilstedeværelse. Disse oplysninger bruges internt i Lync til Windows Phone.

Brug af oplysninger: Kontaktoplysninger fra Outlook, Active Directory-domænetjenester og tilstedeværelse vises i brugergrænsefladen i Lync til Windows Phone.

Valgmuligheder: Samlet kontaktlager administreres fra Lync-klienten på computeren.

Toppen af siden

Forbedringer af talekvalitet

Hvad denne funktion bruges til: Lync sender oplysninger til eksterne parter, hvis der registreres enheds- eller netværksproblemer under et opkald, for at angive, at du måske har en dårlig stemmekvalitet.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres: Hvis du har en enhedskonfiguration, der giver dårlig lyd i et opkald (f.eks. ekko eller støj), oplyser Lync andre i opkaldet om, at opkaldets kvalitet forringes på grund af din enhedskonfiguration. Andre får kun besked om, at du bruger en enhed, der giver dårlig lydkvalitet. De ved ikke, hvilken enhed du bruger. Der sendes ingen oplysninger til Microsoft.

Brug af oplysninger: De oplysninger, der sendes til andre i opkaldet, kan hjælpe dem med at forbedre opkaldets kvalitet. Præsentationsværter kan f.eks. slå lyden fra på din linje, hvis du kun lytter til opkaldet.

Valg/styring: Lync giver dig ikke mulighed for at slå beskeder om opkaldskvalitet fra.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×