Tilgængelighed i Excel til iPhone

Bruge VoiceOver i Excel

Arbejde med formler

Sortere og filtrere

Finde og læse kommentarer

Rediger objekter

Bruge formeltastaturet

Bruge et eksternt tastatur i VoiceOver-tilstand

Funktioner, der ikke understøttes fuldt ud

Give feedback om tilgængelighedsfunktioner i Excel til iPhone

Bruge VoiceOver i Excel

Oprette forbindelse til en skylagringstjeneste

Oprette forbindelse til en skytjeneste fra ikonet Konto på skærmbilledet Åbning af fil. Dette skærmbillede vises første gang, du åbner programmet. Hvis du har en Excel-fil åben og vil gå tilbage til skærmbilledet Åbning af fil, kan du bruge knappen Gem og Luk i øverste venstre hjørne af programmet.

Knappen Konto fører dig til et skærmbillede, hvor du kan logge på dine skytilsluttede tjenester. Du vil først se dine aktuelle logonoplysninger efterfulgt af en liste over alle dine Tilknyttede tjenester. Du skal vælge Tilføj en tjeneste for at tilknytte dine filer gemt i skyen. Det næste skærmbillede viser alle tilgængelige tjenester. Du kan oprette forbindelse i denne rækkefølge: OneDrive, OneDrive for Business og Dropbox. Vælg den tjeneste, du gerne vil tilføje, og følg derefter logonvejledningen. Når du går tilbage til menuen Konto, kan du se den nye tjeneste under Tilknyttede tjenester.

Oprette forbindelse til SharePoint

Gå til ikonet Konto og log på appen. Du skal have en firmakonto, der er gyldig for de SharePoint-websteder, du vil have adgang til.

Finde båndet

  • Tryk på knappen Vis båndet, og dobbelttryk på knappen igen for at få vist båndet nederst på skærmen.

  • Dobbelttryk på fanen Hjem for at få adgang til flere båndfaner, stryg derefter til højre eller venstre med en finger for at bevæge dig gennem de tilgængelige faner. Dobbelttryk på en fane for at bringe den i fokus, stryg derefter til højre eller venstre for at bevæge dig gennem funktionerne under hver fane.

  • Tryk på knappen Skjul båndet, og dobbelttryk derefter på den for at skjule båndet. Knappen Skjul båndet findes til højre for knapperne Fortryd/Annuller Fortryd øverst på hver fane.

Redigere en celle

Flyt fokus til den celle, du vil redigere, dobbelttryk for at vælge cellen, og dobbelttryk igen for at redigere den valgte celle i formellinjen.

Bruge genvejsmenuen

Genvejsmenuen indeholder en række funktioner, herunder almindelige handlinger som klip, kopiér, sæt ind og ryd. For at åbne genvejsmenuen skal du flytte fokus til en celle og derefter dobbelttrykke med to fingre. Du kan bruge almindelige VoiceOver-fingerbevægelser til at bevæge dig gennem menuen og derefter vælge forskellige indstillinger.

Genvejsmenuen lukkes automatisk, når du har udført en handling. Hvis du ikke vil bruge genvejsmenuen, skal du blot vælge en anden celle.

Vælge et område af celler

For at vælge et område skal du sætte fokus på den celle, hvor du vil området skal begynde, og derefter dobbelttrykke og holde nede. Der afspilles en lyd for at give dig besked om, at du nu er ved at vælge et område. Hold fingeren nede på skærmen og træk markeringen på tværs af gitteret for at starte dit områdevalg. VoiceOver fortæller dig om det valgte område, efterhånden som du trækker fingeren hen over gitteret.

Arbejde med formler

Der er et par adgangspunkter til funktioner i Excel. Du kan trykke på knappen Indsæt funktion ved siden af formellinjen, du kan trykke på Er lig med på tastaturet, eller du kan vælge en funktion på fanen Formler på båndet. Når du har valgt en funktion, anbringes den i formellinjen med berøringtokens, som kan hjælpe dig med at placere variabler i den rigtige rækkefølge.

Arbejde med formler fra formellinjen

Mens du redigerer en celle i formellinjen, skal du trykke på knappen Indsæt funktion til venstre for formellinjen - det er den eneste knap til venstre for formellinjen. Dette tilføjer et lighedstegn til formellinjen og åbner en liste over alle funktioner, med den senest brugte funktion øverst.

Arbejde med formularer fra båndet

  1. Tryk, og dobbelttryk derefter på knappen Vis båndet. Fokus flyttes til fanen Hjem.

  2. Dobbelttryk på fanen Hjem, stryg derefter til venstre eller højre for at flytte fokus til fanen Formler.

  3. Dobbelttryk på fanen Formler.

  4. Dobbelttryk for at vælge en kategori og åbne listen med funktioner, stryg derefter til højre et vilkårligt sted på skærmen for at høre de enkelte funktioner i kategorien.

    Efter hver funktion vil du høre knappen Mere info, som du kan dobbelttrykke på for at få mere at vide om den pågældende funktion.

  5. Dobbelttryk for at indsætte en valgt funktion på formellinjen.

Redigere argumenter

Det første argument er valgt, når du har indsat en formel. Tryk, og dobbelttryk derefter for at markere dataene, der skal bruges på gitteret for det pågældende argument. Du kan også blot skrive argumentet. Når du har tilføjet argumentet, skal du stryge ned for at gå frem på formellinjen, eller op for at gå tilbage.

Sortere og filtrere

Når du flytter fokus til en celle, som indeholder et sortér- eller filtrérelement, vil VoiceOver meddele det.

For at flytte fokus til filteret skal du stryge til højre, mens fokus er på den celle, der indeholder filteret. For at åbne menuen Filtrér skal du dobbelttrykke, mens fokus er på filteret.

Finde og læse kommentarer

Når du flytter fokus til en celle, der indeholder en kommentar, meddeler VoiceOver, at cellen indeholder en kommentar. For at høre kommentaren skal du stryge til højre. Fokus flyttes til kommentaren, og VoiceOver læser den op. Det er i øjeblikket ikke muligt at tilføje kommentarer i Excel til iPhone.

Redigere objekter

Ændre størrelse på og rotere et objekt

Tryk på et objekt én gang for at fremhæve det. Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge det.

Stryg til højre for at flytte fokus til markeringshåndtagene i følgende rækkefølge: centreret til venstre, øverst i midten, øverst til venstre, rotationshåndtag. Når fokus er på et markeringshåndtag, kan du stryge fokus op eller ned for at øge eller mindske størrelsen af objektet (eller rotere, når du bruger rotationshåndtaget).

Føje tekst til et objekt

Tryk på et objekt én gang for at fremhæve det. Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge det. Dobbeltryk dernæst på en figur, mens den er markeret, for at redigere tekst.

Bruge formeltastaturet

Excel til iPhone har et brugerdefineret tastatur, der giver dig hurtig adgang til tal og symboler knyttet til formler. Du finder det ved at flytte fokus til den celle, du vil redigere, dobbelttrykke for at vælge cellen og derefter dobbelttrykke for at redigere den markerede celle i formellinjen. Der vises tre knapper under formellinjen i følgende rækkefølge: Formeltastatur, Annuller, Enter. Dobbelttryk på formeltastaturet for at skifte mellem standard iOS-tastaturet og de brugerdefinerede formeltastaturer.

Bruge et eksternt tastatur i VoiceOver-tilstand

For at skrive tekst med et eksternt tastatur, når du er i VoiceOver-tilstand i Excel, skal du slå iOS Hurtig Navigation fra.

Slå Hurtig navigation til eller fra ved at trykke på både venstre og højre piletaster på det eksterne tastatur samtidigt, mens du er i VoiceOver. Når du gør dette, meddeler VoiceOver, at Hurtig navigation enten er slået til eller fra.

Se også: Brug af et eksternt tastatur med Excel til iPhone

Funktioner, der ikke er optimerede

Vi arbejder stadig på at levere fantastiske tilgængelighedsfunktioner, og vi har mere arbejde at udføre. Her er en liste over ting, vi har endnu ikke optimeret: Tekstformatmeddelelser i VoiceOver, datavalidering, minidiagrammer, indsættelsesværdier og automatisk udfyldelse af dataserier.

Du er velkommen til at give feedback om, hvad du gerne vil have os til at medtage. Husk at bruge ordet "Tilgængelighed" i dine kommentarer. Tak!

Give feedback om tilgængelighedsfunktioner i Excel til iPhone

Vi vil gerne høre om de ting, du kan lide, og de ting, du synes, vi skal forbedre. Send feedback ved at navigere til filmenuen øverst til venstre i programmet (andet ikon fra venstre). Gå til indstillingen Send feedback i menuen, og vælg derefter den indstilling, der gælder for din feedback.

Når du har valgt Fortæl os, hvad du godt kan lide eller Fortæl os, hvad der kan forbedres, er der to felter: et felt til din feedback og et felt, hvor du kan skrive din mailadresse (valgfrit).

Husk at bruge ordet "Tilgængelighed" i din feedback, så vi nemt kan finde den.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×