Tilgængelighed i Excel til iPad

Excel til iPad fungerer sammen med indstillinger for hjælp til handicappede på din iPad, f.eks. VoiceOver. Du kan bruge fingerbevægelser eller et eksternt tastatur.

Bemærkninger: 

I dette emne

Udforsk brugergrænsefladen i Excel til iPad

Når du åbner en projektmappe i Excel 2016 til iPad, vises dets navn øverst på skærmen, centreret under skærmen med statuslinjen. Nedenunder finder du Excel-menulinjen, der indeholder fanerne på båndet. Din projektmappe findes under formellinjen.

Når du arbejder med celler og formler, skal du trykke for at markere en celle. For at få vist skærmtastaturet og rykke indsætningspunktet til formellinjen, hvor du kan redigere indholdet af cellen, skal du dobbelttrykke.

Hvis du vil gå til andre regneark i projektmappen, skal du bruge fanerne nederst på skærmen.

Brug VoiceOver til at arbejde i Excel til iPad

VoiceOver kan hjælpe dig med at navigere i Excel, uanset om du bruger fingerbevægelser eller et eksternt tastatur. Du kan slå VoiceOver til ved f.eks. at sige "Hej Siri, start VoiceOver". Du kan få oplysninger om andre metoder under Hjælp til handicappede i Office til iPad.

Bemærkninger: 

 • Vi anbefaler, at du bruger et eksternt tastatur sammen med VoiceOver.

 • Hvis du vil bruge tastaturgenveje, skal du sørge for, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på højre og venstre piletast på samme tid på dit eksterne tastatur. VoiceOver meddeler, at Hurtig navigation er slået fra. Du kan slå Hurtig navigation til igen ved at trykke på piletasterne igen.

 • Du kan navigere ved hjælp af et eksternt tastatur ved at trykke på VO-genvejstasten, Ctrl+Kommando, sammen med højre og venstre piletast.

Åbn Excel

Excel åbner visningen Filer > Åbn, eller hvis du har arbejdet i Excel før, åbnes den seneste præsentation, du har arbejdet på.

Sådan åbner du en anden projektmappe eller opretter en ny:

 1. Hvis en projektmappe allerede er åben, skal du dobbelttrykke på knappen Gem og luk på menulinjen. Du kan høre "Kontoindstillinger, knap." De senest åbnede projektmapper vises.

 2. Svip til højre for at åbne en nyligt anvendt præsentation, eller tryk på VO+højre piletast flere gange, indtil du hører navnet på den ønskede projektmappe. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen.

 3. Svip til venstre for at starte en ny projektmappe, eller tryk på VO+venstre piletast gentagne gange, indtil du hører "Ny, knap". Derefter skal du dobbelttrykke. Vælg Tom præsentation eller et af designtemaerne, og dobbelttryk derefter for at åbne præsentationen.

Naviger i Excel

VoiceOver hjælper dig med at bevæge dig rundt i Excel ved at navngive elementerne på skærmen. For at orientere dig kan du f.eks. stryge fingeren hen i nærheden af midten øverst på skærmen, indtil du hører navnet på projektmappen. Nedenunder vises menulinjen og båndet i Excel. Når du rykker VoiceOver-markøren, kan du høre navnet på knapperne og fanerne på båndet.

Tip!: 

 • Du kan søge efter tekst i regnearket eller for at søge efter og erstatte tekst ved at bruge knappen Søg til højre på båndet.

 • Når VoiceOver-markøren er placeret på formellinjen, som er under båndet, siger VoiceOver "Formelindhold."

 • Hvis du vil høre regnearkets rækkenumre, skal du lade fingeren glide ned langs venstre kant. Lad fingeren glide til højre under formellinjen for at høre kolonnernes bogstaver.

 • Tryk hvor som helst i et regneark for at arbejde med celler. Du kan høre cellenavnet.

 • Du kan rulle i et regneark ved at bruge tre fingre til at stryge op og ned eller fra venstre mod højre. VoiceOver identificerer celleområdet, i takt med at du ruller.

 • Hvis du vil finde alle arkene i den aktuelle projektmappe, skal du bruge arkfanerne nederst til venstre på skærmen. Nederst til højre angiver indstillingen for Sum totalen for det markerede celleområde.

Brug skærmtastaturet

Når du redigerer en celle, vises tastaturet i den nederste halvdel af skærmbilledet. Der er to tilgængelige tastaturer: Apples standardtastatur og et brugerdefineret formeltastatur, som du kan bruge til at få hurtig adgang til tal og symboler for dine formler.

Du kan bruge de to tastaturer på følgende måde:

 • Hvis du vil skifte til formeltastaturet, skal du trykke på knappen 123 i midten af højre side af skærmbilledet. Hvis du bruger VoiceOver, skal du stryge, indtil du hører "Formeltastatur, knap", og derefter dobbelttrykke.

 • Hvis du vil skifte til standardtastaturet, skal du dobbelttrykke på Abc-knappen. Hvis du bruger VoiceOver, skal du stryge, indtil du hører "Standardtastatur, knap" og derefter dobbelttrykke.

 • Du kan lukke tastaturet ved at trykke på tastaturikonet nederst til højre på skærmen. Hvis du bruger VoiceOver, når denne knap vælges, kan du høre "Skjul tastatur." Dobbelttryk på knappen.

Almindelige opgaver i Excel til iPad

Ved brug af disse fremgangsmåder antages det, at du har aktiveret VoiceOver og er bekendt med at bruge det.

Skriv i og rediger celler

 1. Flyt VoiceOver-markøren til den celle, du vil redigere. Du kan høre cellenavnet.

 2. Du kan markere cellen ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen eller trykke på VO+mellemrumstasten. Du kan høre "Markeret", og markeringshåndtagene vises rundt om cellen.

 3. Hvis du vil redigere den markerede celle på formellinjen, skal du dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen eller trykke på VO+mellemrumstasten. Du kan høre "Formelindhold. Teksttilstanden er redigering."

Brug genvejsmenuen

Genvejsmenuen (også kaldet den kontekstafhængige menu) vises, når du trykker på og holde nede på en celle, formellinjen, et tekstfelt eller andre objekter. Den giver dig hurtig adgang til almindelige kommandoer, f.eks. klip, kopiér, sæt ind og ryd.

Når VoiceOver er slået til, kan du åbne genvejsmenuen ved at gå til den celle eller det objekt, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke med to fingre. Du kan bruge almindelige VoiceOver-fingerbevægelser til at bevæge dig gennem menuen og derefter vælge forskellige indstillinger.

Genvejsmenuen lukkes, efter du har valgt en indstilling, eller hvis du markerer en anden celle.

Vælge et område af celler

Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du markere den første celle og derefter holde Skift nede, mens du trykker på en piletast. Hvis du f.eks. vil markere fra B6 til F6, skal du markere B6 og derefter trykke fire gange på Skift+højre piletast.

Ellers skal du gøre følgende:

 1. Flyt VoiceOver-markøren til den celle, hvor du vil starte markeringen af området. Du kan høre cellenavnet.

 2. Hvis du vil markere et område, skal du trykke og holde nede, indtil du kan høre en lyd, der underretter dig om, at du nu markerer et område. Træk derefter med fingeren. VoiceOver underretter dig om det markerede område, i takt med at du trækker.

Arbejde med formler

For at oprette formler og tilføje funktioner kan du skrive på formellinjen eller bruge knappen Indsæt funktion eller fanen Formler på båndet. Disse indstillinger gør det nemt at vælge en funktion, som derefter vises på formellinjen med berøringstokens, der hjælper dig med at placere variabler i den rigtige rækkefølge.

Tilføj en funktion med knappen Indsæt funktion

 1. Markér en celle, og dobbelttryk på knappen Indsæt funktion til venstre for formellinjen. Dobbelttryk på knappen, hvis VoiceOver er aktiveret. Der føjes et lighedstegn til formellinjen, og dialogboksen Funktioner åbnes.

 2. Lad fingeren glide nedad for at høre funktionsnavnene. Hvis du vil høre oplysninger om funktionen, skal du lade fingeren glide til højre for funktionsnavnet, indtil du hører "flere oplysninger", og derefter dobbelttrykke. Der åbnes en dialogboks med oplysninger om funktionen. Hvis du vil vende tilbage til listen med funktioner, skal du lade fingeren glide op mod øverste venstre hjørne af dialogboksen, indtil du hører "Tilbage". Derefter skal du dobbelttrykke.

 3. Hvis du vil indsætte den ønskede funktion, skal du dobbelttrykke, når du hører dens navn. Du kan høre cellens placering, "Tekstfelt, redigerer," navnet på funktionen, navnene på argumenterne i denne funktion og derefter navnet på det aktuelt markerede argument.

 4. Lad fingeren glide til højre for formellinjen, indtil du hører "Åbn", og dobbelttryk.

Tilføj en funktion med fanen Formler

 1. Markér en celle, og lad derefter fingeren glide over båndet, indtil du hører "Fanen Formler." Dobbelttryk for at åbne den.

 2. Lad fingeren glide ned, indtil du hører navnet på en formelkategoriknap. Når du har fokus på den første knap på fanen, kan du høre "Autosum." Stryg til højre, eller tryk på VO+højre piletast for at finde andre formelkategorier på båndet.

 3. Dobbelttryk på den ønskede formelkategori. Der åbnes en liste med funktioner. Svip til højre et vilkårligt sted på skærmen for at rulle ned ad listen. Svip opad for at rulle opad. Efter hver funktion læses op, kan du høre "Flere oplysninger". Hvis du vil have mere at vide om en funktion, skal du dobbelttrykke på Flere oplysninger.

 4. Når du hører navnet på den ønskede funktion, skal du dobbelttrykke på den. Funktionen indsættes på formellinjen. Du kan høre cellens placering, "Tekstfelt, redigerer," navnet på funktionen, navnene på argumenterne i denne funktion og derefter navnet på det aktuelt markerede argument. Det første argument er markeret.

 5. For at redigere det markerede argument skal du udføre en af følgende handlinger:

  • Skriv de ønskede værdier.

  • Tryk på en celle i regnearket for at bruge en cellereference, og dobbelttryk derefter for at markere cellens data.

 6. Når du har tilføjet et argument, kan du rykke videre til det næste eller det forrige argument på formellinjen på følgende måde:

  • Hvis du bruger skærmtastaturet, skal du stryge op eller ned.

  • Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på venstre eller højre piletast.

 7. Når formlen er komplet, skal du trykke på Enter eller lade fingeren glide til højre for formellinjen, indtil du hører "Åbn". Derefter skal du dobbelttrykke.

Sortere og filtrere

Når du går til en celle, der indeholder et sorterings- eller filtreringselement, underretter VoiceOver dig om det.

Du kan vælge filteret ved at stryge til højre, mens VoiceOver-markøren er på den celle, der indeholder filteret. Filteret markeres. Derefter kan du dobbelttrykke for at åbne filtreringsmenuen.

Finde og læse kommentarer

Når du går til en celle, der indeholder en kommentar, meddeler VoiceOver, at cellen indeholder en kommentar. Du kan høre kommentaren ved at stryge til højre. Kommentaren markeres, og VoiceOver læser den op.

Sådan tilføjer du en kommentar:

 1. Markér en celle, og vælg derefter knappen Kommentar under fanen Gennemse. Du kan høre "Indsæt en kommentar, knap".

 2. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen. Ruden Kommentarer åbnes til højre for regnearket. Indsætningspunktet er i et tekstfelt. Du kan høre "Teksttilstand, redigerer".

 3. Skriv din kommentar.

 4. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du flytte til knappen Luk og dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten.

Redigere objekter

Ved brug af disse fremgangsmåder antages det, at du har aktiveret VoiceOver og er bekendt med at bruge det.

Tilpas størrelsen på eller rotér et objekt

 1. Tryk på det objekt, du vil redigere. VoiceOver identificerer objektet.

 2. Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen for at markere objektet. Du kan høre "Markeret", og der vises markeringshåndtag rundt om objektet.

 3. Svip til højre for at ændre størrelsen, eller tryk på VO+højre piletast, indtil du kan høre navnet på det sektionshåndtag, du vil bruge: centreret til venstre, øverst i midten eller øverst til venstre. Svip op eller ned, eller tryk på VO+pil op eller VO+pil ned for at øge eller mindske størrelsen. VoiceOver fortæller dig højden og bredden i punkter.

 4. Svip til højre, eller tryk på VO+højre piletast, indtil du hører "Rotationshåndtag", og svip derefter op eller ned, eller tryk på VO+pil op eller VO+pil ned for at rotere. VoiceOver identificerer antal grader for rotationen.

Føje tekst til et objekt

 1. Tryk på det objekt, du vil redigere. VoiceOver identificerer objektet.

 2. Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen for at markere objektet. Du kan høre "Markeret".

 3. Dobbelttryk igen for at placere indsætningspunktet i objektet. Du kan høre "Tekstfelt, redigerer".

 4. Skriv den ønskede tekst.

Find ud af, hvilke funktioner der ikke er optimeret

Vi har fokus på at skabe en fantastisk, handicapvenlig oplevelse, og vi har mere arbejde foran os. Vi har endnu ikke optimeret meddelelser om tekstformat i VoiceOver, datavalidering, minidiagrammer, indsættelse af værdier og automatisk udfyldelse af dataserier.

Giv os besked om, hvilke handicapfunktioner der er vigtigst for dig. Sådan sender du feedback:

 1. Gå til menuen Filer på den øverste menulinje. Det er det andet ikon fra venstre. Hvis VoiceOver er slået til, kan du høre "Knappen Filer".

 2. Vælg knappen Send feedback.

 3. Vælg enten Fortæl os, hvad du kan lide eller Fortæl os, hvad der kunne være bedre. Skriv i det angivne tekstfelt. Når indsætningspunktet er i tekstfeltet, kan du høre "Feedback, tekstfelt." Husk at skrive Hjælp til handicappede i din feedback, så vi nemt kan finde den.

 4. Du kan eventuelt oplyse en valgfri mailadresse og et skærmbillede.

 5. Dobbelttryk på knappen Send for at sende din feedback.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsofts websted med hjælp til handicappede indeholder flere oplysninger om teknologiske hjælpemidler. Et gratis månedligt nyhedsbrev i Microsoft Accessibility for at hjælpe dig med at holde dig ajour med handicaprelaterede emner vedrørende Microsofts produkter. Hvis du vil abonnere, skal du gå til siden Microsoft Accessibility Update Newsletter Subscription.

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×