Tilgængelige talformater

Hvis du anvender forskellige talformater, kan du ændre et tals udseende uden at ændre tallet. Et talformat har ingen indflydelse på den faktiske celleværdi, der i Excel bruges til at udføre beregninger. Den faktiske værdi vises på formellinje.

Formellinje og relateret celle

Formellinje og relateret celle

I tabellen nedenfor vises en oversigt over de talformater, der er tilgængelige i gruppen Tal under fanen Startside. Hvis du vil have vist alle de tilgængelige talformater, skal du klikke på Dialogboksstarter ud for Tal.

Dialogboksstarterknappen i gruppen Tal

Format

Beskrivelse

Generelt

Det standardtalformat, som anvendes i Excel, når du skriver et tal. For det meste formateres tallene i formatet Generelt og vises, som du skriver dem. Hvis cellen imidlertid ikke er bred nok til at vise hele tallet, vil formatet Generelt afrunde tallene med decimaler. Desuden anvendes videnskabelig notation til store tal (12 eller flere cifre) ved talformatet Generelt.

Tal

Benyttes til generel visning af tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Valuta

Benyttes til generelle pengeværdier og viser standardvalutasymbolet med tal. Du kan angive, hvor mange decimalpladser du vil benytte, om du vil bruge en tusindtalsseparator, og hvordan du vil have vist negative tal.

Revision

Benyttes også til pengeværdier, men valutasymbolerne og tallenes decimaltegn justeres i en kolonne.

Dato

Viser dato- og klokkeslætsserienumre som datoværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De datoformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.

Klokkeslæt

Viser dato- og klokkeslætsserienumre som klokkeslætsværdier, afhængigt af den angivne type og landestandard. De klokkeslætsformater, der indledes med en stjerne (*), reagerer på ændringer i de internationale indstillinger for dato- og klokkeslæt, som er angivet i Kontrolpanel. Formater uden stjerne berøres ikke af indstillinger i Kontrolpanel.

Procent

Multiplicerer celleværdien med 100, og resultatet vises med et procenttegn (%). Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.

Brøk

Viser et tal som en brøk, afhængigt af den brøktype, du angiver.

Videnskabelig

Viser et tal i eksponentiel notation, hvorved en del af tallet erstattes af E+n, hvor E (som står for Eksponent) multiplicerer det foregående tal med 10 i n'te potens. Et Videnskabeligt format med to decimaler vil f.eks. vise 12345678901 som 1,23E+10, hvilket er 1,23 gange 10 i tiende potens. Du kan angive antallet af decimalpladser, hvis du vil.

Tekst

Behandler indholdet af en celle som tekst, og indholdet vises præcis, som du har skrevet det – samtidig med at du skriver.

Speciel

Viser et tal som et postnummer, telefonnummer eller et cpr-nummer.

Brugerdefineret

Gør det muligt at ændre en kopi af en eksisterende talformatkode. Brug formatet til at oprette et brugerdefineret format, som føjes til listen af talformatkoder. Du kan tilføje mellem 200 og 250 brugerdefinerede talformater, afhængigt af den sprogversion af Excel, der er installeret på computeren.

Gælder: Excel 2010, Excel StarterVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog