Tilgængelighed i Word til iPhone

Når du bruger Word til iPhone, er en række tilgængelige iOS-tilgængelighedsfunktioner, herunder VoiceOver, Læs det valgte op, Zoom, Inverter farver og Øg kontrasten. Her kan du få mere at vide om, hvordan du bruger VoiceOver til mange almindelige dokumentopgaver.

Indhold

Bruge VoiceOver i Word

Oprette forbindelse til en skylagringstjeneste

Oprette forbindelse til SharePoint

Navigere i et dokument

Ændre dokumentvisningen

Søge i et dokument

Tilføje og redigere tekst

Formatere tekst

Tilføje typografier

Aktivere og gennemse registrerede ændringer

Gennemse kommentarer og fodnoter

Brug af tastaturgenveje

Funktioner, der ikke er optimerede

Give feedback

Bruge VoiceOver i Word

Brug VoiceOver for at høre mundtlige tip om, hvad der vises på skærmen. Når du flytter fokus til et element på skærmen, fortæller VoiceOver, hvad elementet hedder, eller beskriver det.

Bemærk: Hvis du bruger VoiceOver med et eksternt tastatur, og du vil bruge tastaturgenveje, skal du sørge for, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på venstre og højre piletast samtidigt på dit eksterne tastatur. VoiceOver meddeler, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på piletasterne igen for at slå Hurtig navigation til.

Oprette forbindelse til en skylagringstjeneste

Opret forbindelse til din OneDrive-, OneDrive for Business- eller Dropbox-konto. Når der er oprettet forbindelse, kan du gemme dine filer på disse konti direkte fra din iPhone.

 1. Åbn Word. Tryk, og dobbelttryk derefter på Konto nederst til venstre i skærmbilledet Åbning af fil for at åbne skærmbilledet Konto. På skærmbilledet Konto kan du se dine logonoplysninger efterfulgt af en liste over dine Tilknyttede tjenester. Du har også mulighed for at tilføje en tjeneste nederst på skærmen.

  Bemærk:  Hvis du har en Word-fil åben og vil gå tilbage til skærmbilledet Åbning af fil, kan du bruge knappen Gem og Luk i øverste venstre hjørne af programmet.

 2. Tryk, og dobbelttryk derefter på Tilføj en tjeneste. Skærmbilledet Tilføj en tjeneste viser en liste over tilgængelige tjenester i denne rækkefølge: OneDrive, OneDrive for Business og Dropbox.

 3. Tryk, og dobbelttryk derefter på den tjeneste, du vil tilføje, og følg derefter logonvejledningen.

 4. Når du går tilbage til Konto, kan du se den nye tjeneste under Tilknyttede tjenester.

Oprette forbindelse til SharePoint

Brug din arbejds- eller skolekonto for at få adgang til teamwebsteder i SharePoint.

 1. Åbn Word. Tryk, og dobbelttryk derefter på Konto nederst til venstre i skærmbilledet Åbning af fil, og log på appen.

 2. På skærmbilledet Konto skal du trykke og derefter dobbelttrykke på dit teamwebsted fra listen over Tilknyttede tjenester.

Navigere i et dokument

VoiceOver-rotor: Brug tre fingre i en drejebevægelse for at åbne VoiceOver-rotor. Drej igen for at bevæge dig gennem indstillingerne for, hvordan du vil bevæge dig gennem et dokument, når du stryger op eller ned. Hvis du f.eks. vælger Ord, bevæger dit indsætningspunkt sig gennem dokumentet ord for ord, hver gang du stryger.

Rulning: Flyt tre fingre op eller ned for at rulle gennem et dokument. Når du fjerner dine fingre fra skærmen, identificerer VoiceOver den side, du besøger.

Båndet: Øverst i appen skal du flytte fokus til knappen Vis båndet og derefter dobbelttrykke på den. Vælg fanen Hjem på båndet, og dobbelttryk derefter på fanen igen for at flytte fokus til denne fane.

 • Gå til en anden fane ved at stryge til højre eller venstre med en finger for at bevæge dig gennem fanerne. Dobbelttryk på en fane for at flytte fokus til denne.

 • Vælg en knap under fanen ved at stryge til højre eller venstre for at bevæge dig gennem fanernes indstillinger.

 • Dobbelttryk på båndet for at skjule det, og dobbelttryk igen for at vise det.

Ændre dokumentvisningen

Brug visningen Konvertering for at øge mængden af tekst på en side, hvilket gør det nemmere at læse, redigere tekst og tilføje kommentarer på telefonens lille skærm. Øverst i dokumentet skal du stryge til venstre eller højre for at flytte fokus til knappen Konvertering og derefter dobbelttrykke på den.

Søge i et dokument

Flyt fokus til knappen Mere øverst til højre i appen. Dobbelttryk for at åbne menuen Mere, stryg derefter til højre, indtil markøren flyttes til knappen Søg. Dobbelttryk på Søg, og skriv et søgeord. VoiceOver oplæser hvert bogstav, du skriver, identificerer antal matchende ord, der er i dokumentet og giver en beskrivelse af, hvor de matchede ord findes i dokumentet.

Søg og erstat et ord ved at flytte fokus til søgeknappen til venstre i søgefeltet. Dobbelttryk for at åbne skærmen Indstillinger, og stryg derefter ned for at flytte fokus til en af følgende indstillinger: Søg, Søg og erstat, Forskel på små og store bogstaver eller Kun hele ord.

For at lukke Søg skal du bruge to fingre til at stryge en Z-bevægelse.

Tilføje og redigere tekst

 • Vælg indhold: Marker teksten ved at flytte fokus til den tekst, du vil redigere. Dobbelttryk for at anbringe markøren i teksten, og skriv derefter den nye tekst. Vælg et billede eller en figur ved at flytte fokus til et objekt og derefter dobbelttrykke på det.

 • Brug genvejsmenuen: Flyt fokus til den tekst, du vil redigere, og dobbelttryk derpå med to fingre for at åbne genvejsmenuen på siden. Stryg til højre eller venstre for at bevæge dig gennem genvejsmenuens indstillinger. Dobbelttryk for at vælge den indstilling, du vil bruge.

  Bemærkninger: Hvis du ikke kan åbne genvejsmenuen ved at dobbelttrykke med to fingre, skal du kontrollere, at Diktering er slået fra.

  1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

  2. Rul ned til Slå diktering til, og tryk på til/fra-knappen for at slå det fra.

  3. Tryk på Slå diktering fra i bekræftelsesskærmbilledet.

  Genvejsmenuen lukkes efter fuldførelsen af en handling. Du kan også lukke menuen ved at stryge to fingre i en z-bevægelse.

 • Tilføj eller rediger sidehoveder og sidefødder: Rediger tekst i et sidehoved eller en sidefod ved at trykke øverst eller nederst på en side. Dobbelttryk derefter for at åbne sidehoved- og sidefodsområdet. Stryg til højre eller venstre for at bevæge dig gennem indholdet, dobbelttryk derefter på teksten for at redigere den. Dobbelttryk et vilkårligt sted i dokumentet for at lukke sidehoved eller sidefod.

Formatere tekst

Brug fanerne Hjem, Indsæt eller Layout på båndet for at ændre dit dokuments udseende.

 1. Flyt fokus til det område i dokumentet, du vil formatere.

 2. Øverst i appen skal du flytte fokus til knappen Vis båndet og derefter dobbelttrykke på den for at åbne båndet.

 3. Stryg til højre eller venstre for at finde fanen Hjem. Dobbelttryk for at åbne menuen Formateringsindstillinger.

 4. Stryg til højre for at flytte fokus til den ønskede formateringsindstilling, og dobbelttryk derefter for at formatere dit indhold.

Tilføje typografier

Tilpas udseendet på tekst, tabeller eller figurer i et dokument ved hjælp af typografier.

Øverst i appen skal du flytte fokus til knappen Vis båndet og derefter dobbelttrykke på den for at åbne båndet.

 • Teksttypografier: Flyt fokus til fanen Hjem. Stryg derefter for at flytte fokus til Flere formateringsindstillinger, den sidste knap på fanen Hjem, og dobbelttryk derefter for at åbne menuen Typografier. Stryg ned for at vælge en typografi.

 • Tabeltypografier: Flyt fokus til fanen Indsæt på båndet, stryg derefter for at gå til knappen Tabel, og dobbelttryk på den. Stryg til højre eller venstre for at flytte fokus til Tabeltypografier, og dobbeltklik på den. I menuen Tabeltypografier skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en typografi og derefter dobbelttrykke på den for at indsætte den i dokumentet.

 • Figurtypografier: Flyt fokus til fanen Indsæt, stryg derefter for at gå til knappen Figurer, og dobbelttryk på den. I menuen Figurer skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en typografi. Dobbelttryk derefter på figuren for at indsætte den i dokumentet.

Aktivere og gennemse registrerede ændringer

Du kan aktivere registrerede ændringer og gennemse kommentarer i et dokument ved at flytte fokus til fanen Gennemse på båndet.

 1. Stryg for at flytte til Vis markering, og dobbelttryk for at åbne menuen Vis markering.

 2. Stryg ned for at flytte fokus til Vis ændringer i bobler, og dobbelttryk.

 3. Flyt fokus tilbage til fanen Gennemse på båndet, stryg derefter for at flytte fokus til Registrer ændringer. Dobbelttryk for at slå til/fra-knappen til.

For at gennemse registrerede ændringer i dokumentet skal du flytte fokus til fanen Gennemse på båndet, tryk og dobbelttryk derefter på Næste ændring.

Gennemse kommentarer og fodnoter

Hvis du har Registrer ændringer aktiveret, kan du gennemse kommentarer i dokumentet. Flyt fokus til fanen Gennemse på båndet, tryk og derefter dobbelttryk på Næste kommentar.

Dobbelttryk på indholdet med to fingre for at åbne genvejsmenuen og tilføje en kommentar. Stryg til højre eller venstre for at bevæge dig gennem genvejsmenuen, og dobbelttryk derefter for at vælge Ny kommentar.

Åbne og redigere hyperlinks

Indsæt et hyperlink i dokumentet ved at flytte fokus til fanen Indsæt på båndet, stryg derefter for at gå til knappen Hyperlink, og dobbelttryk på den for at åbne menuen Hyperlink. Stryg til højre eller venstre for at flytte fokus gennem de forskellige hyperlinkfelter. Dobbelttryk i hvert felt for at skrive de ønskede oplysninger.

Når du flytter fokus til et hyperlink i et dokument, oplæser VoiceOver teksten i hyperlinket. Tryk og dobbelttryk på hyperlinket for at åbne genvejsmenuen, stryg derefter for at vælge indstillingen Hyperlink.

Brug af tastaturgenveje

Hvis du bruger VoiceOver med et eksternt tastatur, og du vil bruge tastaturgenveje, skal du sørge for, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på venstre og højre piletast samtidigt på dit eksterne tastatur. VoiceOver meddeler, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på piletasterne igen for at slå Hurtig navigation til.

Se Brug af tastaturgenveje på et eksternt tastatur for at få en liste med tastaturgenveje.

Funktioner, der ikke er optimerede

Vi arbejder stadig på at levere fantastiske tilgængelighedsfunktioner, og vi har mere arbejde at udføre. Her er en liste over ting, vi har endnu ikke optimeret: SmartArt, tabeller, diagrammer, tilpasning af figurer og samtidig redigering.

Give feedback om tilgængelighedsfunktioner i Word til iPhone

Vi vil gerne høre om de ting, du kan lide, og de ting, du synes, vi skal forbedre. Send feedback ved gå til filmenuen øverst i programmet (andet ikon fra venstre). Gå til Send feedback og vælg Fortæl os, hvad du kan lide eller Fortæl os, hvad der kunne være bedre. Send derpå din feedback samt en valgfri mailadresse. Husk at bruge ordet "Tilgængelighed" i din feedback, så vi nemt kan finde den igen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×