Tilføje tekst i et dias

Du kan tilføje tekst i følgende områder af et dias:

 • pladsholdere

 • Figur

 • tekstfelt

Knapflade Tekst i pladsholdere

2 Tekstboks brugt som titeltekst

Tekst i en pil

Denne artikel indeholder

Tilføje brødtekst eller titeltekst i en pladsholder

Tilføje tekst i en figur

Tilføje tekst i en tekstboks

Tilføje brødtekst eller titeltekst i en pladsholder

Diaslayout indeholder pladsholdere til tekst og objekt i forskellige kombinationer. Du kan skrive titler, undertitler og brødtekst til pladsholderne til objekter.

Pladsholder til titeltekst

Den punkterede kant repræsenterer den pladsholder, der indeholder diasets titeltekst.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil tilføje brødtekst eller titeltekst i en pladsholder på et dias:

 • Klik inde i en tekstpladsholder, og skriv eller indsæt teksten.

  Bemærk: Hvis teksten er større end pladsholderen, reduceres skriftstørrelsen og linjeafstanden trinvist i PowerPoint, mens du skriver, så teksten kommer til at passe. 

Toppen af siden

Tilføje tekst i en figur

Figurer, f.eks. kvadrater, cirkler, billedtekstbobler og blokpile, kan indeholde tekst. Når du skriver tekst i en figur, vedhæftes teksten til figuren og flytter eller roterer med figuren. Du kan også overlejre tekst, der er uafhængig af figuren, og ikke flytter, når du flytter figuren.

Tilføje tekst, der bliver en del af en figur

 • Hvis du vil tilføje tekst, der bliver en del af en figur, skal du markere figuren og derefter skrive eller indsætte teksten.

Tilføje tekst, der er uafhængig af en figur

 • Hvis du vil tilføje tekst, der flytter sig uafhængigt af en figur, skal du tilføje en tekstboks og derefter skrive eller indsætte teksten.

  Tilføje en tekstboks

  1. Klik på Tekstboks i gruppen Tekst på fanen Indsæt.

   Bemærk: Hvis du bruger et østasiatisk sprog, skal du enten klikke på justeringen Vandret eller Lodret i rullemenuenTekstboks.

  2. Klik på diaset, og træk derefter med markøren for at tegne tekstboksen.

Toppen af siden

Tilføje tekst i en tekstboks

Brug tekstbokse til at placere tekst et sted på et dias, f.eks. uden for en tekstpladsholder. Du kan f.eks. tilføje en billedtekst i et billede ved at oprette en tekstboks og placere den ved siden af billedet. En tekstboks er også praktisk, hvis du vil tilføje tekst i en figur, men teksten ikke skal vedhæftes figuren. Du kan tilføje en kant, fyld, skygge eller en tredimensional effekt (3D-effekt) til tekst i en tekstboks.

 • Hvis du vil tilføje tekst i en tekstboks, skal du klikke inden i tekstboksen og derefter skrive eller indsætte teksten.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×