Tilføje og opdatere opgaver på en projektopgaveliste

Du kan bruge projektopgavelister til at spore det arbejde, der skal udføres for at fuldføre et projekt. Arbejdet gemmes som individuelle opgaver, og hver opgave angives i en række på listen. I takt med at arbejdet på hver opgave skrider frem, kan du opdatere opgaveoplysningerne på listen for at få vist en oversigt over projektets aktuelle status.

Bemærk:  Har du brug for at oprette en ny projektopgaveliste? Se Oversigt: Spore projektarbejde ved hjælp af SharePoint-projektopgavelister. Lister over projektopgaver er inkluderet i Microsoft SharePoint Foundation 2010 og kræver ikke Microsoft Project 2010 eller Microsoft Project Server 2010.

Tilføje en opgave

Når du kigger på en projektopgaveliste, ser du en tabel i venstre side af visningen og en tidslinje i højre side. Tidslinjen kaldes et Gantt-diagram og bruges til at visualisere projektforløbet. Søjlerne i Gantt-diagrammet tegnes ved hjælp af felterne Startdato og Forfaldsdato.

Bemærk:  Hvis du har en ide om, hvilken struktur opgaverne skal have – hvis du f.eks. ved, at en række opgaver forekommer i faser, som du gerne vil have vist på projektopgavelisten – kan du organisere opgaverne i hovedopgaver og underopgaver. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Organisere og planlægge opgaver på en projektopgaveliste.

Udfyld nedenstående kolonner for hver række i venstre tabeldel af visningen af en projektopgaveliste:

  • Titel    Skriv navnet på en opgave i projektet.

  • Startdato    Angiv den dato, opgaven skal starte.

  • Forfaldsdato    Angiv den dato, opgaven senest skal være færdig.

  • Opgavestatus    Vælg den beskrivelse, der afspejler denne opgaves status mest nøjagtigt. Hvis du er i gang med at planlægge et projekt, og ingen af opgaverne er startet, skal du vælge Ikke startet.

  • Prioritet    Vælg den prioritet, der afspejler denne opgaves vigtighed mest nøjagtigt, da den er relateret til de andre opgaver i dette projekt.

Tip:  Hvis flere af opgaverne deler samme Startdato, Forfaldsdato eller data i en anden kolonne, kan du klikke én gang i den celle, du vil kopiere, for at få vist fyldhåndtaget og derefter trække feltets nederste højre hjørne nedad i kolonnen for at udfylde de tilgrænsende celler med de kopierede data. Dette kan være meget nyttigt i kolonnen Opgavestatus, når du i første omgang skal angive din plan på en projektopgaveliste, og ingen af opgaverne er startet.

Når du har udfyldt disse første kolonner i visningens tabeldel, er den overordnede projektopgaveliste på plads. Derefter skal du angive flere detaljer om opgaverne, herunder hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan opgaverne kan relateres til hinanden. I nogle tilfælde skal én opgave f.eks. fuldføres, før en anden kan startes. Du kan finde flere oplysninger om disse næste trin i afsnittene Tildele personer til opgaver på en projektopgaveliste og Organisere og planlægge opgaver på en projektopgaveliste.

Toppen af siden

Opdatere en opgave

Det er vigtigt, at du vender tilbage til projektopgavelisten, efterhånden som projektet skrider frem, og opdaterer de kolonner, der vedrører de enkelte opgavers status. Dette gør det lettere at kommunikere om de ting, der sker i projektet, med de personer, som måske ikke har føling med de daglige detaljer i projektets opgaver.

Udfyld nedenstående kolonner på projektopgavelisten for hver enkelt opgave for at få en opdatering af projektet:

  • % udført    Angiv med en procentdel din bedste vurdering af, hvor meget arbejde der er udført på opgaven. Hvis en opgave f.eks. er cirka halvt fuldført, skal du angive 50 % i kolonnen % udført. Denne procentdel bruges til at tegne en statusoverlejring på Gantt-søjlen til opgaven.

  • Opgavestatus   Vælg den beskrivelse, der afspejler denne opgaves aktuelle status mest nøjagtigt.

Derudover kan der forekomme andre ændringer af projekter, som kræver opdateringer af projektopgavelisten. En opgaves Startdato eller Forfaldsdato kan f.eks. blive ændret, hvis en opgave startes tidligere end planlagt eller bliver forsinket. Du kan opdatere disse kolonner i visningens tabeldel på samme måde som med alle andre kolonner. I nogle tilfælde er den person, der arbejder på en opgave, måske ikke længere ledig til opgaven. Du kan også opdatere, hvem der er tildelt opgaven, ved at opdatere kolonnen Tildelt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Tildele personer til opgaver på en projektopgaveliste.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×