Tilføje og formatere sidetal

Hvis dokumentet indeholder flere sider, kan du vise sidetallet på hver side. I de fleste dokumenter vises der sidetal i sidehovedet eller sidefoden på hver side. Microsoft Office Word 2007 har mange forud formaterede temaer med sidetal, så du hurtigt kan indsætte sidehoveder og sidefødder, der viser sidetallet.

Du kan også oprette sidehoveder eller sidefødder, der indeholder sidetallet og ekstra indhold, f.eks grafik, dokumentets titel, forfatterens navn eller datoen.

Bemærk! Hvis du vil placere sidetallet i den ene side af siden for ulige sider og i den anden side af siden for lige sider, skal du se indsætte sidehoveder og sidefødder.

Oprette et sidehoved eller sidefod, der kun indeholder sidetal

 • Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Word

 • Klik Øverst på siden eller Nederst på siden, afhængigt af, hvor du ønsker at få vist sidetallene i dokumentet.

 • Vælg et sidetalsdesign fra galleriet med design.

  Bemærk! Hvis du ikke får vist et galleri med sidetalsdesign, kan der være et problem med skabelonen til dokumentkomponenter på computeren. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under Jeg kan ikke se dokumentkomponenter i nogen af de gallerier, der indeholder dokumentkomponenter.

Placere sidetallet i sidemargenen af siden

Oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder sidetallet plus indhold, f.eks. tekst og grafik

Hvis der allerede er indhold i dokumentets sidehoved eller sidefod, kan du føje sidetallet til sidehovedet eller sidefoden.

Hvis du vil bruge et af de forhåndsformaterede temaer for sidetal, men ønsker flere oplysninger i sidehovedet eller sidefoden ud over sidetallet, er det nemmest at begynde med et sidetal og derefter føje det øvrige indhold til sidehovedet eller sidefoden.

Føje et sidetal til et eksisterende sidehoved eller en eksisterende sidefod

 1. Dobbeltklik på området til sidehoved eller sidefod.

 2. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte sidetallet.

  • Det kan være nødvendigt at trykke på tabulatortasten, justere afsnit eller foretage andre ændringer af sidehovedets eller sidefodens indhold for at kunne placere markøren, hvor du ønsker det.

  • Mange typer sidehoveder og sidefødder anvender en tabel, og ved at trykke på tabulatortasten flyttes markøren, uden at der indsættes et tabulatorstop. Hvis du vil indsætte et tabulatorstop i en tabel, skal du trykke på CTRL+tabulatortasten. For at fastslå om det sidehoved eller den sidefod, du anvender, benytter en tabelform, skal du se efter den kontekstafhængige fane Tabelværktøjer øverst på båndet, mens markøren er placeret i sidehovedet eller sidefoden.

  • Mange typer sidehoveder og sidefødder indeholder indholdskontrolelementer til opbevaring af indhold, som f.eks. dokumentets titel og datoen. Når du klikker for at redigere sidehovedet eller sidefoden, vælger markøren muligvis automatisk indholdskontrolelementet. Hvis du vil flytte markøren væk fra indholdskontrolelementet (så du kan indsætte sidetallet i sidehovedet eller sidefoden uden at slette indholdet af indholdskontrolelementet), skal du trykke på tasten VENSTRE PIL eller HØJRE PIL.

 3. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design.

  Billede af båndet i Word

 4. Klik på Nuværende position.

 5. Vælg et sidetalsdesign fra galleriet med design.

  Bemærk! Hvis du ikke får vist et galleri med sidetalsdesign, kan der være et problem med skabelonen til dokumentkomponenter på computeren. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under Jeg kan ikke se dokumentkomponenter i nogen af de gallerier, der indeholder dokumentkomponenter.

Føje et sidehoved eller en sidefod til et forhåndsformateret sidetalsdesign

 • Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Word

 • Klik på Øverst på siden, Nederst på siden eller Sidemargener, afhængigt af hvor du ønsker at få vist sidetallene i dokumentet.

 • Vælg et sidetalsdesign fra galleriet med design.

  Vælg et design, der placerer sidetallet, hvor du ønsker det. Hvis du f.eks. ønsker, at noget af indholdet i sidehovedet er justeret ind med venstre margen, og at sidetallet er justeret ind med højre margen, skal du vælge et design med højrejusteret sidetal.

  Bemærk! Hvis du ikke får vist et galleri med sidetalsdesign, kan der være et problem med skabelonen til dokumentkomponenter på computeren. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under Jeg kan ikke se dokumentkomponenter i nogen af de gallerier, der indeholder dokumentkomponenter.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vælger et design fra designsamlingen Sidemargener, skal du klikke i sidehovedet eller sidefoden og tilføje det ønskede indhold.

  • For at indsætte indhold i sidehovedet eller sidefoden før sidetallet skal du skrive indholdet og derefter trykke på tabulatortasten for at placere indholdet.

  • For at indsætte indhold i sidehovedet eller sidefoden efter sidetallet skal du trykke på tasten END, trykke på tabulatortasten og derefter angive indholdet.

   Bemærk! Det kan være nødvendigt at trykke på TAB flere gange, tilpasse afsnitsjustering eller på anden måde ændre overskriftsindholdet for at placere sidehoved og sidefod, hvor du ønsker det.

Indsætte dokumentets titel, forfatternavnet eller øvrige dokumentegenskaber

Mens markøren er i området for sidehovedet eller sidefoden, kan du gøre følgende:

 • Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design i gruppen Indsæt skal du klikke på Genvejselementer, pege på Dokumentegenskab og derefter klikke på den dokumentegenskab, du ønsker.

Indsætte dokumentets filnavn eller -sti

Mens markøren er i området for sidehovedet eller sidefoden, kan du gøre følgende:

 1. Klik på Hurtige dele og derefter på Felt i gruppen Indsæt på fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

 2. Klik på Filnavn på listen Feltnavne.

 3. Hvis du vil medtage stien som en del af filnavnet, skal du markere feltet Føj sti til filnavn.

  Bemærk! Du skal gemme filen, før navnet på stien vises. Når du har gemt filen, skal du klikke på filnavnet og derefter trykke på F9 for at få vist stien som en del af filnavnet.

Da feltkoder kan være synlige for alle, der læser dokumentet, bør du sikre dig, at de oplysninger, du placerer i feltkoder, ikke er oplysninger, du vil holde for dig selv.

Medtage Side eller Side X af Y med sidetal

 • Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Word

 • Klik på Øverst på siden, Nederst på siden, Sidemargener eller Nuværende placering afhængigt af, hvor du ønsker at få vist sidetallene i dokumentet.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Rul ned i galleriet for at bruge ordet Side sammen med sidetallet, og vælg et sidetalstema under overskriften Side X.

  • Rul ned i galleriet for at medtage det samlede antal sider sammen med sidetallet, og vælg et sidetalstema under overskriften Side X af Y.

   Bemærk! Hvis du ikke får vist et galleri med sidetalsdesign, kan der være et problem med skabelonen til dokumentkomponenter på computeren. Du kan se flere oplysninger om, hvordan du løser dette problem, under Jeg kan ikke se dokumentkomponenter i nogen af de gallerier, der indeholder dokumentkomponenter.

Styre, hvor sidenummereringen begynder

Du ønsker muligvis ikke at få vist et sidetal på første side – f.eks, når den første side i dokumentet er en forside. Eller du ønsker ikke at vise sidetal i en hel sektion af sider – f.eks, kan den første side, der skal vise et sidetal, være den side, der følger efter forsiden, resuméet og indholdsfortegnelsen.

I denne type situationer kan du vælge, at en anden side en side1 skal være første side. Eller du kan starte sidenummereringen med et andet tal end 1.

Vigtigt: Undlad at ændre værdien for sidetallet ved at ændre sidetallet direkte. Hvis du ændrer tallet ved at skrive et nyt tal, vil alle sider vise samme tal.

Hvis dokumentet allerede har sidetal, udelades sidetallet på forsiden automatisk, når du indsætter en forside fra galleriet over forsider i Office Word 2007. Ved at indsætte en forside nummereres den anden side som side 2.

Starte nummerering på den anden side med 2

Hvis dokumentet endnu ikke bruger sidetal, er de trin, du skal følge, en smule anderledes end de trin, du skal følge, hvis dokumentet allerede har sidetal.

Dokumenter, der endnu ikke bruger sidetal

 1. Følg trinnene i denne artikel til at indsætte sidetal.

 2. Dobbeltklik i området Sidehoved eller Sidefod på dokumentets første side.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design.

 4. Hvis du vil have, at den første side bruger et sidehoved eller en sidefod, der ikke indeholder et sidetal, skal du klikke i området Første sidehoved eller Første sidefod og indsætte det sidehoved eller den sidefod, du vil bruge.

  Yderligere oplysninger om oprettelse af sidehoveder og sidefødder finder du under Indsætte sidehoveder og sidefødder.

Dokumenter, der allerede bruger sidetal

 1. Dobbeltklik i området Sidehoved eller Sidefod på dokumentets første side.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design.

  Bemærk! Hvis feltet Speciel første side allerede er markeret, skal du ikke fjerne markeringen. I området Første sidehoved eller Første sidefod skal du i stedet slette sidetallet.

 3. Hvis du vil have, at den første side bruger et sidehoved eller en sidefod, der ikke indeholder et sidetal, skal du indsætte det sidehoved eller den sidefod, du ønsker, mens markøren er placeret i området Første sidehoved eller Første sidefod

  Yderligere oplysninger om oprettelse af sidehoveder og sidefødder finder du under Indsætte sidehoveder og sidefødder.

Starte nummerering på den anden side med 1

Hvis dokumentet endnu ikke bruger sidetal, er de trin, du skal følge, en smule anderledes end de trin, du skal følge, hvis dokumentet allerede har sidetal.

Dokumenter, der endnu ikke bruger sidetal

 1. Følg trinnene i denne artikel til at indsætte sidetal.

 2. Dobbeltklik på området til sidehoved eller sidefod.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design.

 4. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod og klik derefter på Formatér sidetal.

 5. I feltet Begynd med skal du skrive 0.

 6. Hvis du vil have, at den første side bruger et sidehoved eller en sidefod, der ikke indeholder et sidetal, skal du indsætte det sidehoved eller den sidefod, du ønsker, mens markøren er placeret i området Første sidehoved eller Første sidefod

  Yderligere oplysninger om oprettelse af sidehoveder og sidefødder finder du under Indsætte sidehoveder og sidefødder.

Dokumenter, der allerede bruger sidetal

 1. Dobbeltklik i området Sidehoved eller Sidefod på dokumentets første side.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design.

  Bemærk! Hvis feltet Speciel første side allerede er markeret, skal du ikke fjerne markeringen. I området Første sidehoved eller Første sidefod skal du i stedet slette sidetallet.

 3. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod og klik derefter på Formatér sidetal.

 4. I feltet Begynd med skal du skrive 0.

 5. Hvis du vil have, at den første side bruger et sidehoved eller en sidefod, der ikke indeholder et sidetal, skal du indsætte det sidehoved eller den sidefod, du ønsker, mens markøren er placeret i området Første sidehoved eller Første sidefod

  Yderligere oplysninger om oprettelse af sidehoveder og sidefødder finder du under Indsætte sidehoveder og sidefødder.

Begynde nummerering efter anden side

 1. Følg trinnene i denne artikel til at indsætte sidetal.

 2. Placer markøren i starten af den side, hvor du vil begynde at anvende sidetal.

 3. På fanen Sidelayout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på Skift.

  Billede af båndet i Word

 4. Klik på Næste side under Sektionsskift.

 5. På fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidehoved eller Sidefod og derefter klikke på Rediger sidehoved eller Rediger sidefod for at foretage ændringer i området for sidehovedet eller sidefoden.

  Sidehovedet eller sidefoden, der indeholder sidetallet, er navngivet Sektion 2.

  Bemærk! Hvis sidehovedet eller sidefoden navngives Første sidehoved - sektion 2- eller Første sidefod - sektion 2-, og du vil have, at sidehovedet eller sidefoden på den første side i denne nye sektion skal være det samme som sidehovedet eller sidefoden på resten af siderne i denne sektion, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger.

 6. På fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du i gruppen Navigation klikke på Kæde til forrige Knapflade for at afbryde forbindelsen mellem sidehovedet eller sidefoden i denne sektion og den forrige sektion.

 7. Hvis du vil have nummerering på denne side til at starte med 1, skal du i gruppen Sidehoved og sidefod klikke på Sidetal, klikke på Formatér sidetal og derefter skrive 1 i feltet Begynd med og klikke på OK.

 8. I gruppen Navigation skal du klikke på Forrige sektion Knapflade , og slette sidetallet i sidehovedet eller sidefoden, der er navngivet Sektion 1.

Styre nummereringsformatet

Du kan få vist sidetal i forskellige alfanumerisk formater, og du kan bruge forskellige talformater til forskellige sektioner af dokumentet, f.eks små romertal til forsidesektionen og arabertal for resten af dokumentet. Du kan også ændre udseendet af sidetal ved at ændre skrifttypeegenskaberne.

Ændre sidetalsformatet

 1. Dobbeltklik på området til sidehoved eller sidefod.

 2. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod under Sidehoved- og sidefodsværktøjer på fanen Design, og klik derefter på Formatér sidetal.

 3. Klik på en nummereringstypografi i feltet Talformat.

Formatere sidetal forskelligt i forskellige sektioner af et dokument

 1. Følg trinnene i denne artikel til at indsætte sidetal.

 2. Starte i begyndelsen af dokumentet, og placer markøren på den første side, hvor du vil have vist sidetal i et andet format.

 3. På fanen Sidelayout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på Skift.

  Billede af båndet i Word

 4. Klik på Næste side under Sektionsskift.

 5. På fanen Indsæt i gruppen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidehoved eller Sidefod og derefter klikke på Rediger sidehoved eller Rediger sidefod for at foretage ændringer i området for sidehovedet eller sidefoden.

  Sidehovedet eller sidefoden, der indeholder sidetallet, er navngivet Sektion 2.

  Bemærk! Hvis sidehovedet eller sidefoden navngives Første sidehoved - sektion 2- eller Første sidefod - sektion 2-, og du vil have, at sidehovedet eller sidefoden på den første side i denne nye sektion skal være det samme som sidehovedet og sidefoden på resten af siderne i denne sektion, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger.

 6. På fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du i gruppen Navigation klikke på Kæde til forrige Knapflade for at afbryde forbindelsen mellem sidehovedet eller sidefoden i denne sektion og den forrige sektion.

 7. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod og klik derefter på Formatér sidetal.

 8. På listen Talformat skal du klikke på det format, du ønsker, og hvis du vil have nummereringen på denne side til at begynde med 1, skal du skrive 1 i feltet Begynd med og derefter klikke på OK.

 9. I gruppen Navigation skal du klikke på Forrige sektion Knapflade , og klikke i sidehovedet eller sidefoden, der er navngivet Sektion 1.

 10. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod og klik derefter på Formatér sidetal.

 11. Klik på det ønskede format på listen Talformat, og klik derefter på OK.

Ændre skrifttypeegenskaberne for sidetal

 1. Dobbeltklik på området til sidehoved eller sidefod.

  Bemærk! Hvis sidetallet er i sidemargenen, skal du dobbeltklikke på området for sidehovedet eller sidefoden, og derefter klikke i sidemargenen nær sidetallet, så markøren kan vælge sidetallet.

 2. Marker sidetallet.

 3. På miniværktøjslinjen, en del af den Microsoft Office Fluent-grænsefladen, som vises over den markerede sidetal, kan du gøre et af følgende:

  • Klik på et skrifttypenavn på listen Knapflade , hvis du vil ændre skrifttype.

  • Hvis skriftstørrelsen skal være større eller mindre, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Forøg skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+>, hvis du vil gøre teksten større.

   • Klik på Formindsk skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+<, hvis du vil gøre teksten mindre.

    Tip! Du kan også angive en skriftstørrelse i gruppen Skrifttype på fanen Startside.

  • Hvis du vil ændre farven, skal du klikke på en farve på listen Knapflade .

Fjerne sidetal

Du kan hurtigt fjerne et sidehoved eller en sidefod, som kun består af sidetallet, og du kan nøjes med at slette sidetal fra et sidehoved eller en sidefod, der indeholder ekstra indhold.

Vigtigt: Hvis du har valgt, at den første side skal være forskellig fra siderne i resten af dokumentet, eller at der skal være forskel på sidehoveder eller sidefødder på lige og ulige sider, eller hvis du har indsat sektioner, som ikke hænger sammen, skal du sørge for at fjerne sidetallene i alle de sidehoveder eller sidefødder, der er forskellige fra de øvrige.

Fjerne et sidetal, når sidetallet er det eneste indhold i sidehovedet eller sidefoden

 • Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod på fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Word

 • Klik på Fjern sidetal.

  • Kommandoen Fjern sidetal fjerner ikke sidetal, der blev indsat i en tidligere version af Microsoft Office Word.

  • Kommandoen Fjern sidetal kommando fjerner ikke sidetal, der blev indsat ved at klikke på Nuværende placering i galleriet Sidetal.

  • Hvis kommandoen Fjern sidetal ikke virker, kan du prøve at slette sidetal i sidehovedet eller sidefoden og følge trinnene i næste afsnit i denne artikel.

Fjerne et sidetal, men lad resten af sidehovedet eller sidefoden være

 1. Dobbeltklik på området til sidehoved eller sidefod.

 2. Vælg sidetallet, og tryk på DELETE.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×