Tilføje nøgleord med guldkorn

Du kan fremhæve vigtige oplysninger i søgeresultater for webstedets brugere ved at bryge nøgleord og guldkorn.Når en bruger indtaster et forudkonfigureret nøgleord i søgeboksen, markeres guldkorn med en gul stjerne Gul stjerne og får en prominent visning øverst på siden for kernesøgeresultater. Nøgleord kan bruges i forespørgsler fra dialogboksen Gennemse ,Søgecenter-webstedet eller dialogboksen Avanceret søgning.

Nøgleord og guldkorn lagres i deres egne databasetabeller, så de bliver aktive med det samme.Ved at definere ofte anvendte søgetermer som nøgleord, kan du oprette en standardordliste med navne, processer og koncepter, som er en del af den "generelle viden" som deles af medlemmerne i en virksomhed.

Lad os for eksempel sige, at du vil lede nyansatte medarbejdere til et websted som indeholder oplysninger om hvordan man deltager i kurser om værktøjer og processer. Du kan angive nøgleordet "kursus" eller navnene på jeres interne værktøjer med hyperlink-adressen til den side, som indeholder oplysningerne. Hver gang nye medarbejdere søger efter navnet på værktøjerne eller efter "kursus", vises det korrekte websted som et guldkorn øverst i søgeresultaterne..

Denne artikel indeholder

Vis siden Administrer nøgleord

Tilføj nøgleord

Administrer guldkorn

Tilføj, rediger eller fjern guldkorn

Ændre rækkefølgen på et sæt guldkorn

Vis siden Administrer nøgleord

Siden Administrer nøgleord er det sted, hvor du angiver nøgleord med guldkorn og alle de tilknyttede indstillinger. Fra denne side kan du tilføje synonymer til nøgleordsudtrykket eller ændre et guldkornslink samt tilføje eller ændre beskrivelsen af det guldkorn, som vises i søgeresultaterne. På siden Administrer nøgleord kan du også angive en startdato, og eventuelt også en slutdato, en kontaktperson samt en redigeringsdato for nøgleordet.

Bemærk:  Hvis du vil administrere nøgleord, skal du have tilladelse til at administrere gruppen af websteder. Hvis du ikke har tilladelse til at administrere gruppen af websteder, vil du ikke kunne se indstillingen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Kontakt webstedets administrator for at få hjælp.

Benyt følgende fremgangsmåde for at erstatte denne tekst med din egen tekst til denne artikeltype:

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Administration af gruppe af websteder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted .

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil angive et nyt nøgleord og føje guldkorn til det, skal du klikke på Tilføj nøgleord og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføj nøgleord.

  • Hvis du vil føje guldkorn til et eksisterende nøgleord, skal du klikke på nøgleordet og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføj guldkorn.

Tip:  Når du har flere nøgleord på listen, skal du udføre en søgning for at finde det, du ønsker. Angiv søgeområdet ved hjælp af Nøgleord, Synonym, Guldkornstitel, Guldkornets URL-adresse eller Kontaktperson, og angiv derefter oplysninger om egenskaben i dialogboksen Indeholder.

Toppen af siden

Tilføj nøgleord

Nøgleord indeholder definitioner af generelle termer eller fraser, som anvendes i din virksomhed. Hvert nøgleordselement kan indeholde en liste med synonymer som er ord, som brugerne kan finde på at skrive i søgeboksen når de søger efter nøgleordet. Du kan angive en definition af nøgleordet, som vises i søgeresultaterne. Definitionen kan indeholde RTF og hyperlinks.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Nøgleord til søgning i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

  Bemærk:  Hvis du vil administrere nøgleord, skal du have tilladelse til at administrere gruppen af websteder. Hvis du ikke har tilladelse til at administrere gruppen af websteder, vil du ikke kunne se indstillingen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Kontakt webstedets administrator for at få hjælp.

 4. Klik på Tilføj nøgleordTilføj nøgleord.

 5. Skriv et ord, navn, akronym eller udtryk som skal angives som et nøgleord i dialogboksen Nøgleordsudtryk
  Hvis du f.eks. vil definere CMS som et nøgleord skal du skrive CMS.

  Tip: Når du angiver nøgleord, skal du arbejde ud fra en liste over populære websteder, processer og værktøjer som anvendes af din virksomhed.

 6. I dialogboksen Synonymer skal du skrive termer med en lignende betydning. Adskil synonymer med et semikolon (";"). Definitionen af nøgleordet vises oven over søgeresultaterne når der anvendes et synonym for nøgleordet i forespørgslen.
  Skriv f.eks. de termer, du ønsker at bruge som synonymer for CMS, eksempelvis content management, document management osv.

  Bemærk:  Et synonym skal være kortere end eller lig med 100 tegn.

 7. Hvis du vil vise guldkornlink med nøgleordet, skal du klikke på Tilføj guldkorn og derefter benytte fremgangsmåden i afsnittet Tilføje, redigere eller fjerne guldkorn.

 8. I dialogboksen Definition af nøgleord skal du angive en definition som kan vises over kernesøgeresultaterne. Du kan bruge RTF i beskrivelsen og inkludere hyperlinks.

 9. I dialogboksen Kontaktperson kan du skrive en valgfri e-mail-adresse for den person som vil gennemgå nøgleordet. Klik på Kontroller navne for at bekræfte aliaset eller klik på Gennemse for at vælge et navn ved brug af en katalogtjeneste.

 10. Angiv en Startdato i sektionen Udgivelsefor hvornår nøgleordets definition og guldkorn vil begynde at blive vist i søgeresultaterne, og (såfremt det ønskes) en Slutdato hvor nøgleordet stoppe med at være aktivt. Angiv eventuelt en Redigerings hvor personen i dialogboksen Kontaktperson vil redigere nøglreordet. Klik på kalenderen for at angive en dato..

  Bemærk: Den aktuelle dato vises som standard som Startdatoen. Hvis du lader dialogboksen Slutdato være tom, udløber nøgleordet aldrig.

 11. Klik påOK.

Toppen af siden

Administrer guldkorn

Guldkorn er en effektiv måde som administratoren af en gruppe af websteder kan bruge til at lede brugere til anbefaldede websteder, datagre og dokumenter. Når du knytter et eller flere URL-adresser til guldkorn til et nøgleord og dets synonymer kan brugerne se det deraf resulterende match øverst på siden med søgeresultater, når de søger efter nogle af de tilknyttede ord eller udtryk.

Nøgleordstermer i forespørgsler skal matche nøgleordet eller dets synonym præcist. Nøgleord kan kun anvendes indenfor den gruppe af websteder, hvor de er defineret.

Lad os f.eks. sige, at du vil lede brugerne til websteder, der er knyttet til SharePoint. Da der findes mange ressourcer om SharePoint, vil en søgning formentlig give mange resultater. En måde, du kan bruge guldkorn på, er at angive nogle få populære websteder, som du vil have, at brugerne besøger, hver gang de søger efter SharePoint.

I det følgende eksempel har vi angivet et nøgleord der hedder “SharePoint” som omfatter synonymerne Microsoft SharePoint Server, SP Server, SharePoint Foundation og SF. Vi har derefter tilføjet tre guldkorn til nøgleordet “SharePoint.” Hvert guldkorn viser hen til hver sit websted, hvilket kan interessere forskellige målgrupper til SharePoint Server. Sådan bliver søgesresultaterne, når et af synonymerne eller nøgleordet “SharePoint” skrives i dialogboksen Søg .

De tre guldkorn til SharePoint Server vises øverst på siden med søgeresultater

Nøgleordet “SharePoint” skrive i søgeboksen.

De guldkorn, der er tilknyttet nøgleordet "SharePoint Server", vises øverst på listen med søgeresultater. Guldkornets titel og dets tilknyttede URL-adresse vises ud for den gule stjerne.

Den beskrivelse, du har givet til guldkornene, vises i søgeresultaterne og hjælper brugerne med at beslutte, om de vil klikke på hyperlinket.

Tilføj, rediger eller fjern guldkorn

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Nøgleord til søgning i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. .

  Bemærk:  Hvis du vil administrere nøgleord, skal du have tilladelse til at administrere gruppen af websteder. Hvis du ikke har tilladelse til at administrere gruppen af websteder, vil du ikke kunne se indstillingen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Kontakt webstedets administrator for at få hjælp.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Administrer nøgleord:

  • For at tilføje et eller flere guldkornssider til et eksisterende nøgleord skal du klikke på nøgleordet for at få vist siden Rediger nøgleord.

  • Hvis du vil oprette et nøgleord, der inkluderer guldkorn, skal du klikke på Tilføj nøgleord og derefter følge vejledningen i afsnittet Tilføje nøgleord.

 5. På siden Rediger nøgleord i sektionen Guldkorneller på siden Tilføj nøgleordskal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj guldkorn for at tilføje et nyt eller et ekstra guldkorn.

  • Klik påRedigerfor at ændre egenskaberne for et guldkorn.

  • Klik på Fjernfor at fjerne guldkornet fra nøgleordet og alle dets synonymer

 6. Hvis du tilføjer et nyt guldkorn i dialogboksen Tilføj guldkorn skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan genanvendes et eksisterende guldkorn:

   1. Marker Vælg eksisterende guldkornog søg derefter (efter eget valg) for at filtrere fra den tilgængelige liste.

   2. Vælg et eller flere guldkorn fra listen. Dialogboksen Tilføjj guldkorn

  • Sådan oprettes et nyt guldkorn:

   1. Vælg Tilføj nyt guldkorn.

   2. I dialogboksen URL-adresse skal du indstaste webadressen på den ressource du ønsker at knytte til nøgleordet.

   3. I dialogboksen Titel skal du indtaste hyperlink-teksten til guldkornet.

   4. I dialogboksen Beskrivelse skal du indtaste den tekst som vises under guldkornet.

   5. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen på et sæt guldkorn

Hvis der er mere end et guldkorn til et nøgleord og dets synontmer, kan du ændre rækkefølgen for, hvordan guldkornene bliver vist i i søgeresultaterne.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Nøgleord til søgning i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. På siden Administrer nøgleord, skal du klikke på navnet på det nøgleord, som du vil ændre guldkornenes rækkefølge for.

 5. I sektionen Guldkorn skal du under Rækkefølge, ændre tallet på guldkornets Titel så det vises i den ønskede rækkefølge i søgeresultaterne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×