Tilføje nøgleord med guldkorn

En administrator definerer nøgleord for at forbedre søgeresultaterne. De kan bruges i forespørgsler fra boksen Søg eller fra søgecentret eller Avanceret søgning. Når en forespørgsel indeholder et nøgleord eller et af dets synonymer, vises definitionen af ordet samt hyperlinks til dets tilhørende placeringer eller dokumenter, kaldet "guldkorn", på en fremtrædende plads på siden med søgeresultater oven over kernesøgeresultaterne.

Ved at definere ord, der ofte bruges i søgninger, som nøgleord, kan en administrator af en gruppe af websteder levere en standardordliste over navne, processer og begreber, der udgør en del af den fælles viden, som medlemmerne af en organisation deler. Når nøgleord har synonymer og tilknyttede hyperlinks til guldkorn, bliver de også nyttige værktøjer til at lede brugerne hen mod anbefalede ressourcer.

Hvad vil du foretage dig?

Vise siden Administrer nøgleord

Tilføje nøgleord

Tilføje guldkorn

Gennemse nøgleord og guldkorn

Vise siden Administrer nøgleord

Når en administrator af en gruppe af websteder vil have adgang til siden Tilføj nøgleord for at definere nøgleord og guldkorn, skal han eller hun gå til startsiden for det øverste websted i gruppen af websteder og bruge menuen Webstedshandlinger til at vise siden Rediger alle indstillinger for websted:

 1. Log på startsiden til webstedet på øverste niveau som administrator for en gruppe af websteder.

 2. Klik på menuen Webstedshandlinger, og vælg Indstillinger for websted.

 3. Klik på Nøgleord til søgning under Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted. Siden Administrer nøgleord vises.

 4. Hvis du vil definere et nyt nøgleord og føje guldkorn til det, skal du klikke på Tilføj nøgleord og derefter følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføje nøgleord.

  Hvis du vil tilføje hyperlinks til guldkorn for et eksisterende nøgleord, skal du flytte markøren hen på nøgleordet, udvide den viste menu, vælge Rediger og følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføje guldkorn.

Toppen af siden

Tilføje nøgleord

Nøgleord indeholder definitioner for almindelige ord, der bruges i din virksomhed. Hvert nøgleord kan også indeholde en liste over synonymer samt flere webadresser (URL-adresser) til anbefalet indhold (guldkorn).

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Administrer nøgleord ovenfor.

 2. Klik på Tilføj nøgleord for at vise siden Tilføj nøgleord.

 3. Skriv et ord, navn, akronym eller udtryk, der skal defineres som et nøgleord, i boksen Nøgleordsudtryk.

  Tip: Ord, der ofte bruges i søgninger, egner sig godt til at være nøgleord. Brug en liste over populære websteder, processer og værktøjer, der anvendes i organisationen, som udgangspunkt, når du definerer nøgleord.

 4. Skriv ord med en lignende betydning i boksen Synonymer. Definitionen af nøgleordet og dets guldkorn vises oven over søgeresultaterne, når der bruges et hvilket som helst synonym på nøgleordet i en forespørgsel. Adskil synonymer med semikolon (";").

 5. Angiv en definition, der skal vises oven over søgeresultaterne, når nøgleordet bruges i en forespørgsel, i boksen Definition.

 6. Klik på Tilføj guldkorn for at vise hyperlinks til guldkorn oven over søgeresultaterne, og følg derefter fremgangsmåden i næste afsnit, Tilføje guldkorn.

 7. Hvis du vil lagre kontaktpersoner for nøgleordet, f.eks. korrekturlæsere, skal du skrive et e-mail-alias i boksen Kontaktperson. Klik på Kontroller navne for at kontrollere aliasset, eller klik på Gennemse for at vælge et navn ved hjælp af en katalogtjeneste.

 8. Under Udgivelse kan du angive en Dato for gennemsyn for korrekturlæsere af nøgleord, en Startdato for, hvornår nøgleordets definition og guldkorn skal begynde at blive vist i søgeresultaterne, og eventuelt en Slutdato for, hvornår nøgleordet skal ophøre med at være aktivt. Klik på kalenderen ud for den dato, du vil angive.

  Bemærk: Den aktuelle dato vises som standard i Startdato. Hvis du lader boksen Slutdato være tom, udløber nøgleordet ikke.

 9. Klik på OK for at afslutte definitionen af nøgleordet.

  Bemærk: Nøgleord og deres guldkorn lagres i deres egne databasetabeller og bliver aktive med det samme.

Toppen af siden

Tilføje guldkorn

Guldkorn er hyperlinks til anbefalede websteder, datalagre og dokumenter. Når en bruger medtager et nøgleord eller et af dets synonymer i en forespørgsel, viser siden med søgeresultater hyperlinks til de tilknyttede guldkorn oven over kerneresultaterne, sammen med definitionen. Herved kan administratoren lede brugerne hen mod anbefalede placeringer og autoritative sider.

Bemærk: Nøgleord i forespørgsler skal svare nøjagtigt til nøgleordet eller dets synonym. Delvise matcher fungerer ikke. Nøgleord kan kun bruges i den gruppe af websteder, hvor de er defineret. Nøgleordsdefinitioner og deres eventuelle hyperlinks til guldkorn vises, når boksen Søg sender sine forespørgselsresultater til en side med søgeresultater, der findes i samme gruppe af websteder og indeholder webdelen Guldkorn.

Du kan f.eks. definere løn som et nøgleord og medtage URL-adressen til startsiden for lønafdelingen som et af de tilhørende Guldkorn-hyperlinks. Når en bruger skriver nøgleordet løn i boksen Søg, indeholder søgeresultaterne et hyperlink til firmaets lønwebsted.

 1. Følg fremgangsmåden i afsnittet Vise siden Administrer nøgleord ovenfor.

 2. Hvis du vil føje et guldkornswebsted til et eksisterende nøgleord, skal du flytte markøren hen på navnet på et nøgleord, udvide den viste menu og vælge Rediger for at vise siden Rediger nøgleord.

  Hvis du vil oprette et nyt nøgleord med guldkorn, skal du klikke på Tilføj nøgleord og følge fremgangsmåden i afsnittet Tilføj nøgleord ovenfor.

 3. Klik på Tilføj guldkorn under Guldkorn på siden Administrer nøgleord eller Tilføj nøgleord.

 4. Hvis du allerede har oprettet andre nøgleord med guldkorn, indeholder dialogboksen Tilføj guldkorn indstillingerne Vælg eksisterende guldkorn eller Tilføj nyt guldkorn.

  Sådan genbruges et eksisterende guldkorn:

  1. Vælg Vælg eksisterende guldkorn.

  2. Vælg et eller flere guldkorn på listen. Herved føjes disse guldkorn til det aktuelle nøgleord.

   Sådan oprettes et nyt guldkorn:

  3. Vælg Tilføj nyt guldkorn.

  4. Skriv webadressen i boksen URL-adresse.

  5. Skriv hyperlinkteksten til guldkornet i boksen Titel.

  6. Skriv tekst, der skal vises under guldkornhyperlinket i boksen Beskrivelse.

  7. Klik på OK for at afslutte oprettelsen af det nye guldkorn.

 5. Alle guldkorn, der er knyttet til et nøgleord, omfatter hyperlinkene Rediger, Rækkefølge og Fjern.

  1. Hvis du vil ændre URL-adresse, titel eller beskrivelse for et guldkorn, skal du klikke på Rediger og skrive de nye oplysninger i den ønskede boks. Klik på OK for at gemme ændringerne.

   Bemærk: Når du redigerer et guldkorn, som deles af flere nøgleord, ændres det for alle nøgleord, der bruger det.

  2. Hvis et nøgleord indeholder flere guldkorn, kan du bruge Rækkefølge til at angive den rækkefølge, de skal vises i på siden med søgeresultater.

  3. Hvis du vil fjerne et guldkorn fra et nøgleord, skal du klikke på Fjern.

   Bemærk: Et guldkorn kan kun tilføjes fra listen Vælg eksisterende guldkorn, hvis det bruges af mindst ét nøgleord. Når et guldkorn ikke længere bruges i nogen nøgleord, slettes det.

Toppen af siden

Gennemse nøgleord og guldkorn

Under Udgivelse på siden Tilføj nøgleord kan du angive en Dato for gennemsyn for korrekturlæsere af nøgleord. Følg fremgangsmåden i afsnittet Tilføje nøgleord ovenfor.

De personer, der bliver bedt om at gennemse et nøgleord inden en bestemt dato, modtager en besked. Når udløbsdatoen er passeret, modtager de endnu en besked. Disse beskeder indeholder et hyperlink til siden Administrer nøgleord. De personer, der har fået besked, skal have de nødvendige tilladelser til at få vist siden Administrer nøgleord. Derefter kan de bruge hyperlinket Nøgleord, der kræver gennemsyn til at filtrere siden, så den viser de nøgleord, der skal gennemses, eller hyperlinket Nøgleord, der er udløbet til at vise de nøgleord, der er udløbet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×