Tilføje, formatere og slette tabeller fra en side

Du kan føje en tabel til en side på et websted og derefter konfigurere tabellen ved hjælp af værktøjer, der ligner dem, du kender fra tekstbehandlingsprogrammer som Microsoft Word 2010.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en tabel på en side

Formatere en tabel

Brug af tabeltypografier til formatering af en hel tabel

Tilpasse størrelsen på tabellen

Få vist eller skjule gitterlinjer

Føje en række til tabellen

Føje en kolonne til en tabel

Flette og opdele celler

Slette en tabel fra en side

Tilføje en tabel på en side

 1. Fra den side, hvor du vil tilføje tabellen, skal du klikke på fanen Side på båndet og derefter klikke på kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i gruppen Rediger

  Bemærk:  Hvis kommandoen Rediger er deaktiveret, har du muligvis ikke tilladelse til at redigere siden. Kontakt din administrator.

 2. Klik på den side, hvor du vil tilføje en tabel, klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Tabel.

  Kommandoen Tabel

 3. Klik på Indsæt tabel på rullelisten Tabel, skriv det ønskede antal rækker og kolonner i dialogboksen Indsæt tabel, og klik derefter på OK.

  Indsæt tabel

  Alternativt kan du markere det ønskede antal kolonner og rækker i gitteret på rullelisten Tabel. Under Indsæt tabel kan du trække musen på tværs af gitteret for at markere det ønskede antal rækker og kolonner.

 4. Når du tilføjer en tabel på en side, kan du bruge Tabelværktøjer på båndet til at tilpasse designet og layoutet i tabellen. Når du er tilfreds med tabellens udseende, skal du klikke på fanen Side og derefter klikke på Gem.

Toppen af siden

Formatere en tabel

Når du har oprettet en tabel, kan du formatere hele tabellen vha. tabeltypografier. Hvis du holder markøren over en af de forudformaterede tabeltypografier, kan du få vist et eksempel på, hvordan tabellen vil komme til at se ud, inden du anvender typografien.

Du kan også tilpasse layoutet af tabellen ved at opdele eller flette celler, tilføje eller slette kolonner eller rækker eller ændre tabellens højde og bredde.

Brug af tabeltypografier til formatering af en hel tabel

 1. Klik på den tabel, du vil formatere, i visningen Rediger.

 2. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 3. Hold markøren over hver enkelt af tabeltypografierne i gruppen Tabeltypografier, indtil du finder den typografi, du vil bruge.

 4. Klik på typografien for at anvende den på tabellen.

 5. Hvis du vil vise speciel formatering for første eller sidste række eller kolonne i tabellen, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det relevante tabelelement i gruppen Indstillinger for tabeltypografi.

  • Markér Kolonneoverskrift for at anvende speciel formatering i første række i tabellen.

  • Markér Første kolonne for at anvende speciel formatering i første kolonne i tabellen.

  • Markér Sidefodsrække for at anvende speciel formatering i sidste række i tabellen.

  • Markér Sidste kolonne for at anvende speciel formatering i sidste kolonne i tabellen.

Tilpasse størrelsen på tabellen

Du kan ændre tabellens højde eller bredde, eller du kan ændre højden på en bestemt række eller bredden på en bestemt kolonne i tabellen.
Tilpasse størrelsen på tabellen

 • Hvis du vil tilpasse størrelsen på tabellen, skal du klikke på pil op eller ned for Tabelbredde eller Tabelhøjde, som du finder i gruppen Bredde og højde under fanen Layout under Tabelværktøjer, indtil tabellen har den ønskede størrelse.

 • Hvis du vil ændre størrelsen på en kolonne eller række, skal du klikke på den kolonne eller række, hvis størrelse du vil ændre, og derefter klikke på pil op eller ned for Kolonnebredde eller Rækkehøjde, indtil kolonnen eller rækken har den ønskede størrelse.

  Bemærk:  Du kan også ændre bredden og højden på en tabel, kolonne eller række ved at skrive %, som angiver procentdelen af siden, efter tallet, eller du kan skrive den ønskede højde og bredde i feltet.

Få vist eller skjule gitterlinjer

Gitterlinjer viser cellegrænserne i en tabel på skærmen, hvor tabellen ikke har kanter. Til forskel fra kanter vises gitterlinjer kun på skærmen. De vises ikke i visningstilstande.

 • Klik på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel under fanen Layout for at vise gitterlinjerne.

Føje en række til tabellen

 1. Klik i en celle, som er placeret lige under eller lige over det sted, hvor du vil tilføje en række.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tabelværktøjer under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en række lige over den celle, som du har klikket i, skal du klikke på Indsæt ovenfor i gruppen Rækker og kolonner.

  • Hvis du vil tilføje en række lige under den celle, som du har klikket i, skal du klikke på Indsæt nedenfor    i gruppen Rækker og kolonner.

Føje en kolonne til en tabel

 1. Klik i en celle, som er placeret lige til højre eller lige til venstre for det sted, hvor du vil tilføje en kolonne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under fanen Layout under Tabelværktøjer:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne lige til venstre for den celle, som du har klikket i, skal du klikke på Indsæt til venstre i gruppen Rækker og kolonner.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne lige til højre for den celle, som du har klikket i, skal du klikke på Indsæt til højre i gruppen Rækker og kolonner.

Flette og opdele celler

Du kan kombinere to celler i samme række eller kolonne til en enkelt celle. Du kan f.eks. flette to celler vandret for at oprette en tabeloverskrift, der fylder flere kolonner.

 1. Klik i den ene af de celler, du vil flette.

 2. Vælg den ønskede indstilling i gruppen Flet under Tabelværktøjer under fanen Layout. Du kan vælge at flette den celle, du har klikket på, med cellen over den, under den eller til venstre eller højre for den.

  Bemærk:  Du kan ikke flette mere end to celler ad gangen.

  Hvis du vil opdele celler, skal du klikke i den celle, du vil opdele, klikke på Opdel celler og derefter klikke på Opdel vandret eller Opdel lodret.

Toppen af siden

Slette en tabel fra en side

 1. Fra den side, hvor tabellen vises, skal du klikke på kommandoen Rediger under fanen Side.

 2. Klik i den tabel, du vil slette.

 3. Klik på fanen Layout under Tabelværktøj på båndet.

 4. Klik på Slet i gruppen Rækker og kolonner, og klik derefter på Slet tabel i rullemenuen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×