Tilføje forbindelser mellem figurer i Visio

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Visio gør det nemt at forbinde figurer i tegninger. Du kan bruge Opret automatisk forbindelse til at forbinde figurer, mens du tilføjer dem, og du kan forbinde eksisterende figurer ved hjælp af forbindelsesværktøjet.

Dette emne er inddelt i følgende afsnit:

Forbindelsestyper

Der findes to typer forbindelser, som en forbindelse kan have til en figur: en punktforbindelse eller en dynamisk forbindelse. En punktforbindelse holder en forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på figuren, også selvom figuren flyttes eller roteres. Med en dynamisk forbindelse kan en forbindelse ændre sin placering på en figur, så forbindelsen flytter til det forbindelsespunkt på figuren, der er tættest på forbindelsens nulpunkt, mens figuren flyttes eller roteres.

I følgende diagram har figur A en punktforbindelse til figur C, og uanset hvor C flyttes til, forbliver forbindelsen fra A knyttet til det samme punkt på C. I modsætning hertil har figur B en dynamisk forbindelse til C, og forbindelsen fra B flytter til de forbindelsespunkt på C, der er nærmest.

A har en punktforbindelse til C, men B har en dynamisk forbindelse til C.

Du kan have begge forbindelsestype i begge forbindelsens ender. Hvis du bruger Opret automatisk forbindelse til at forbinde figurer, har begge ender en dynamisk forbindelse. Hvis du manuelt vælger, hvor en forbindelse er knyttet til en figur, kan du angive forbindelsestypen. Du kan finde flere oplysninger om at angive og ændre typen af forbindelse i Forbinde figurer, der allerede findes på siden senere i dette emne.

Automatisk forbinde en figur, når den tilføjes

En måde at forbinde figurer er at lade Visio forbinde dem automatisk, når du tilføjer figurer til en tegning. Dette er især praktisk, når du opretter et rutediagram.

Brug følgende fremgangsmåde til at føje en figur til din tegning, som Visio automatisk forbinder til en eksisterende figur.

Bemærk: Du skal sørge for, at Opret automatisk forbindelse er aktiv, før du kan bruge denne fremgangsmåde. Kontrollér, at Opret automatisk forbindelse er markeret i gruppen Visuelle hjælpemidler på fanen Vis.

Sådan tilføjer du en figur og forbinder den til en eksisterende figur
 1. Træk en figur fra vinduet Figurer til siden, hvis der endnu ikke er nogen figurer på siden.

 2. Hold markøren over startfiguren, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

  Når Opret automatisk forbindelse er aktivt, kan du pege på en figur for at få vist forbindelsespile.

  Hvis du ikke kan se pilene for Opret automatisk forbindelse, skal du gå til fanen Vis for at kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er markeret.

 3. Hold markøren over pilen i den retning, du vil tilføje en figur.

  Når du holder musen hen over en pil til automatisk oprettelse, vises der en værktøjslinje med figurer, du kan tilføje.

  Der vises en miniværktøjslinje, som indeholder de første fire hurtige figurer, som findes i stencilen Hurtige figurer. Når du peger på en figur på værktøjslinjen, viser Visio et eksempel på den pågældende figur på siden.

 4. Klik på den figur, du vil tilføje.

 5. Hvis du vil fortsætte, skal du pege på en af pilene for Opret automatisk forbindelse på en nyligt tilføjet figur for at tilføje endnu en figur, der så også bliver forbundet automatisk.

  Når du holder musen hen over den nyligt indsatte figur, vises der pile til automatisk oprettelse for at tilføje en anden figur.

Bemærk: Hvis du vil bruge en anden figur blandt dem, der vises på miniværktøjslinjen, skal du trække den ønskede figur fra vinduet Figurer på plads på siden. For at forbinde figuren skal du bruge metoden beskrevet i Forbinde figurer, der allerede findes på siden senere i dette emne.

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Du kan selvfølgelig forbinde figurer, der allerede findes i tegningen, enten ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller ved hjælp af forbindelsesværktøjet.

Når du opretter forbindelse mellem figurer, kan du gøre det med to typer forbindelser: en punktforbindelse eller en dynamisk forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om disse typer forbindelser under Forbindelsestyper tidligere i dette emne.

Hvis du vil oprette en punktforbindelse for at holde forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, skal du trække fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver grønne, når figurerne er forbundet.

Fastklæb en forbindelse til et bestemt punkt på en figur for at løse forbindelsen til dette punkt.
Fastklæb en forbindelse til et bestemt punkt på en figur for at løse forbindelsen til dette punkt.

Hvis du vil oprette en dynamisk forbindelse, så forbindelsen automatisk flyttes til et nærmere punkt på figuren, skal du anbringe forbindelsesværktøjet midt på den første figur, indtil der vises en grøn boks omkring figuren. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur. Når der vises en grøn boks omkring den anden figur, skal du slippe museknappen.

Fastklæb en forbindelse til en figur for at tillade forbindelsen dynamisk bevægelse til punkter på figuren.
Fastklæb en forbindelse til en figur for at tillade forbindelsen dynamisk bevægelse til punkter på figuren.

Sådan forbinder du eksisterende figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

 1. Hold markøren over en figur, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

  Når Opret automatisk forbindelse er aktivt, kan du pege på en figur for at få vist forbindelsespile.
 2. Klik og træk fra pilen for automatisk oprettelse af forbindelse til en anden figur, og slip slutpunktet for forbindelsen i midten af figuren for at oprette en dynamisk forbindelse eller på et bestemt forbindelsespunkt på figuren for at oprette en punktforbindelse.

  Der vises en eksempelvisning af en figur, når du holder markøren hen over pilen for automatisk oprettelse af forbindelse, men du kan ignorere figuren. Den forsvinder, når du trækker forbindelsen til dens placering.

Sådan forbinder du figurer ved hjælp af værktøjet Forbindelse
 1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  Værktøjet Forbindelse opretter forbindelse til figurer med en punktforbindelse i hver ende.
 2. Klik på en figur, og træk en forbindelse til en anden figur.

 3. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner under fanen Hjem, når du er færdig.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Skift forbindelsestypen til retvinklet, lige eller buet.

Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på forbindelsestypen i genvejsmenuen: retvinklet, lige eller buet.

Juster og fordel afstanden mellem figurerne, så forbindelserne ser pæne ud.

Markér alle de figurer, du vil justere, og klik derefter på fanen Hjem i gruppen Arranger, klik på Juster > Automatisk justering eller Placering > Automatisk mellemrum. Du kan markere flere figurer ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du klikker på flere figurer, eller du kan bruge en af indstillingerne for Markering i gruppen Redigering på fanen Hjem.

Skift en forbindelse fra dynamisk forbindelse til punktforbindelse eller fra punktforbindelse til dynamisk forbindelse.

Markér forbindelsen, og træk forbindelsesslutpunktet væk fra figuren. Slip derefter forbindelsen på et bestemt punkt for at få en punktforbindelse eller midt på figuren for at få en dynamisk forbindelse.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Du kan slå funktionen Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle Visio-tegninger eller kun i den aktive tegning.

Sådan slår du Opret automatisk forbindelse til eller fra i det aktive diagram
 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

  Markér eller fjern markeringen af Opret automatisk forbindelse på fanen Vis for at aktivere eller deaktivere Opret automatisk forbindelse.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse ikke er tilgængeligt, skal du kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er blevet slået fra i alle diagrammer, ved at følgende nedenstående trin.

Sådan slår du Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle diagrammer
 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret i Visio-indstillinger.

 3. Markér Aktivér Opret automatisk forbindelse under Redigeringsindstillinger for at slå Opret automatisk forbindelse til. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse for at slå Opret automatisk forbindelse fra.

  Markér eller fjern markeringen af Aktivér Opret automatisk forbindelse for at aktivere eller deaktivere Opret automatisk forbindelse for alle diagrammer og tegninger.
 4. Klik på OK.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×