Tilføje, flytte eller slette forbindelsespunkter

Et forbindelsespunkt er et særligt punkt på nogle figurer, som du kan "lime" forbindelser og andre figurer til. Det ligner et blåt x ( Billede af forbindelsespunkt – blåt X ). Når du limer en forbindelse til et forbindelsespunkt på en figur, forbliver de tilsluttede – også hvis figuren flyttes. Brug forbindelsespunkter, når forbindelser eller figurer skal være forbundet til bestemte punkter på en figur.

I Microsoft Visio 2010 udtones forbindelsespunkter, og de bliver synlige, når du forsøger at forbinde en figur til en anden. Du kan se en figurs forbindelsespunkter, når du peger tæt på figuren med Forbindelsesværktøj, eller når du trækker slutpunktet på en forbindelse eller linje i nærheden af en figur med forbindelsespunkter.

Bemærk: Forbindelsespunkter er ikke det eneste sted, du kan fastklæbe forbindelser og streger. Du kan også fastklæbe forbindelser og streger til figurknudepunkter, figurhåndtag og figurgeometri. Se Tilføje og fastklæbe forbindelser med værktøjet Forbindelse for at få yderligere oplysninger om fastklæbning til de nævnte figurer.

Figur med fire forbindelsespunkter.

Figur med fire forbindelsespunkter.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne artikel indeholder

Tilføje forbindelsespunkter

Tilføje tekst ved siden af et forbindelsespunkt

Flytte forbindelsespunkter

Slette eller skjule forbindelsespunkter

Tilføje forbindelsespunkter

Hvis den figur, du vil lime en forbindelse eller figur på, ikke har et forbindelsespunkt på det sted, hvor du skal bruge det, kan du tilføje et.

 1. Hvis forbindelsespunkter ikke er synlige, skal du markere Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

 2. Markér figuren.

  Bemærk: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke føje et forbindelsespunkt til den. Figuren er markeret, hvis der er en blå, stiplet kant omkring den.

 3. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 4. Tryk på CTRL, og klik det sted, du vil tilføje et forbindelsespunkt.

 5. Hvis forbindelsespunktet skal være udadvendt eller indadvendt og udadvendt, skal du højreklikke på forbindelsespunktet og klikke på Indad, Udad eller Indad og udad.

  • Som oftest skal du bruge et indadvendt forbindelsespunkt. Et indadvendt forbindelsespunkt "tiltrækker" slutpunkterne på forbindelserne, og de udadvendte og indadvendte og udadvendte forbindelsespunkter peger på todimensionelle (2D) figurer.

  • Hvis du har en todimensionel figur, som skal fastklæbes til en anden figur, skal du bruge et udadvendt forbindelsespunkt. Et udadvendt forbindelsespunkt bliver "tiltrukket af” indadvendte forbindelsespunkter.

  • Hvis du ikke ved, hvordan du skal fastklæbe en figur til andre figurer, skal du bruge et indad og udad-forbindelsespunkt.

 6. Klik på værktøjet Markør Knappen Markør i gruppen Funktioner under fanen Startside for at komme tilbage til almindelig redigering.

Toppen af siden

Tilføje tekst ved siden af et forbindelsespunkt

Du kan desværre ikke føje tekst direkte til et forbindelsespunkt, men du kan føje tekst til figuren og derefter flytte teksten hen ved siden af forbindelsespunktet.

 1. Marker figuren.

 2. Begynd at skrive. Den tekst, du skriver, vises i figuren.

 3. Klik på værktøjet Tekstblok i gruppen Funktioner under fanen Startside Knapflade .

 4. Træk teksten.

Tip: Hvis der er et justeringshåndtag på figuren Justeringshåndtag , kan du måske trække i det og dermed hurtigt flytte teksten.

Toppen af siden

Flytte forbindelsespunkter

Hvis du ikke er tilfreds med et forbindelsespunkts placering, kan du flytte det.

 1. Marker figuren.

  Bemærk: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke flytte forbindelsespunktet. Figuren er markeret, hvis der er en blå, stiplet kant omkring den.

 2. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 3. Træk i det forbindelsespunkt, du vil flytte.

  Hvis der ikke vises nogen forbindelsespunkter, skal du klikke på Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpelinjer under fanen Vis.

 4. Under fanen Startside i gruppen Funktioner skal du klikke på værktøjet Markør Knappen Markør for at komme tilbage til almindelig redigering.

Hvis det er vanskeligt at flytte forbindelsespunktet til den ønskede placering, kan du prøve forskellige indstillinger for fastgørelse:

 • Klik på dialogboksstarteren Fastgør og klæb Ikonbillede i gruppen Visuelle hjælpeværktøjer under fanen Vis, og vælg derefter de ønskede indstillinger under Fastgør til under fanen Generelt.

Toppen af siden

Slette eller skjule forbindelsespunkter

Sommetider er forbindelsespunkter i vejen. Hvis det er tilfældet, kan du enten slette eller skjule dem.

Slette et forbindelsespunkt

 1. Marker figuren.

  Bemærk: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke slette forbindelsespunktet. Figuren er markeret, hvis der er en blå, stiplet kant omkring den.

 2. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 3. Klik på det forbindelsespunkt, du vil slette. Forbindelsespunktet bliver magenta.

  Hvis der ikke vises nogen forbindelsespunkter, skal du klikke på Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpelinjer under fanen Vis.

 4. Tryk på Delete.

 5. Under fanen Startside i gruppen Funktioner skal du klikke på værktøjet Markør Knappen Markør for at komme tilbage til almindelig redigering.

Skjule forbindelsespunkter

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpeværktøjer under fanen Vis.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×