Tilføje, fjerne eller ændre tidszoner

Du kan når som helst ændre tidszonen i Outlook, så den svarer til det geografiske område, hvor du befinder dig. Hvis du ændrer tidszonen i Outlook, svarer det til at ændre den i Windows Kontrolpanel, og ændringen gengives i klokkeslætsvisningerne i alle andre Microsoft Windows-baserede programmer.

Denne artikel indeholder

Om tidszoner i Outlook

Ændre tidszonen

Tilføje en anden tidszone

Bytte tidszoner

Fjerne en tidszone

Om tidszoner i Outlook

Du kan tilføje og få vist endnu en tidszone i Outlook, hvilket er nyttigt, når du planlægger møder eller konferenceopkald med personer, der arbejder i andre tidszoner. Når du tilføjer endnu en tidszone, fremhæves den aktuelle tid i den primære tidszone med farve, der gør det lettere at se dem.

Skærmdump af dobbelt tidszone Hvis der vises to tidszoner, bruges mødearrangørens tidszone som referencepunktet. Hvis du organiserer et møde og viser ledig og optaget tid for mødedeltagerne fra andre tidszoner, justeres deres optaget tid, så den vises korrekt i din tidszone. Den anden tidszone ses kun, når kalenderen vises i dags- eller ugevisning.

Start- og sluttidspunkterne for emnerne i Outlook-kalenderen gemmes som Universal Coordinated Time (UTC). UTC er udviklet som en international tidsstandard. Den er meget lig Greenwich Mean Time (GMT), bortset fra at den ikke tager højde for sommertid, og at den er baseret på 24-timers formatet. Nul (0) timer i UTC-format svarer til midnat GMT. Den lokale 24-timers tidskonvention omregnes til UTC ved at tilføje eller fratrække timer baseret på lokationen med hensyn til nulmeridianen samt lokale hensyn til sommertid.

Hvis du befinder dig i én tidszone, og du sender en mødeindkaldelse til en deltager i en anden tidszone, vises mødeemnet med de pågældende lokale tidspunkter i hver enkelt persons kalender, men gemmes med samme absolutte tidspunkt i UTC.

Hvis en mødearrangør f.eks. befinder sig i tidszonen Pacific Time i USA og udsender en mødeindkaldelse til et møde med start kl. 14:00 Pacific Time til en deltager i tidszonen Mountain Time, vil deltageren få vist mødets starttidspunkt som kl. 15:00 Mountain Time. I begge tilfælde gemmes mødet på de respektive servere med start på samme UTC-tidspunkt (22:00).

Bemærk: Med hensyn til tidszoner håndteres aftaler, mødeemner og aktiviteter, der varer hele dagen, på samme måde.

Toppen af siden

Ændre tidszonen

Når du ændrer den aktuelle tidszone, opdateres alle visninger i kalenderen, så de afspejler den nye tidszone, ligesom alle emner i kalenderen flyttes, så de afspejler den nye tidszone. Hvis der f.eks. flyttes fra tidszonen Pacific Time til tidszonen Mountain Time i USA, vises alle aftaler en time senere.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Kalenderindstillinger.

 3. Klik på Tidszone.

 4. Skriv et navn til den nye tidszone i boksen Navn under Aktuel tidszone.

 5. Klik på den tidszone, du vil bruge, på listen Tidszone.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk skift til sommertid, hvis computerens ur automatisk skal skifte til sommertid.

  Denne indstilling kan kun benyttes i tidszoner, hvor der skiftes til sommertid.

Bemærk: 

 • Begivenheder, der varer hele dagen, flyttes også som justering til ændringen i tidszonen. Begivenheder, der varer en dag, vises, som om de varer mere end 24 timer. F.eks. kan den amerikanske feriedag i forbindelse med 4. juli vare fra kl. 12:00 den 4. juli til kl. 1:00 den 5. juli, når tidszonen skifter fra Pacific til Mountain.

 • Når du justerer indstillinger for tidszone og sommertid i Outlook, justeres de samme indstillinger på samme måde i Microsoft Windows.

 • I nogle tidszoner bruges ikke sommertid. Hvis Outlook er indstillet til en sådan tidszone, f.eks. Arizona i USA, fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk skift til sommertid, og indstillingen er ikke tilgængelig.

 • Når Outlook er indstillet til en tidszone, hvor der bruges sommertid, er afkrydsningsfeltet Automatisk skift til sommertid automatisk markeret. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, om end det ikke kan anbefales.

Toppen af siden

Tilføje en anden tidszone

Der kan vises to forskellige tidszoner i kalenderen i Outlook. De to tidszoner kan f.eks. være den lokale tidszone og tidszonen for en by, du ofte rejser til. Når du opholder dig i den anden by, vil du måske have vist kalenderemnerne i forhold til tidszonen for den pågældende by. Du kan få vist en anden tidszone i kalenderen, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Vis en tidszone mere i dialogboksen Tidszone. Den anden tidszone bruges kun til at vise en alternativ tidslinje i kalendervisning og har ingen indvirkning på den måde, kalenderemner vises eller gemmes på.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Kalenderindstillinger.

 3. Klik på Tidszone.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Vis en tidszone mere.

 5. Skriv et navn til den anden tidszone i boksen Navn.

 6. Klik på den tidszone, der skal tilføjes, på listen Tidszone.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk skift til sommertid, hvis computerens ur automatisk skal skifte til sommertid.

  Denne indstilling kan kun benyttes i tidszoner, hvor der skiftes til sommertid.

Tip: Du kan hurtigt skifte den aktuelle tidszone til den anden tidszone ved at klikke på Byt tidszoner. Dette påvirker alle tidsvisninger i Outlook samt i alle andre Microsoft Windows-baserede programmer.

Toppen af siden

Bytte tidszoner

Når der vises to tidszoner i kalenderen, kan du bytte om på dem efter behov.

 1. Højreklik på det tomme område i kalenderen øverst på tidslinjen, og klik derefter på Skift tidszone.

 2. Hvis du ikke allerede har tilføjet en anden tidszone, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis en tidszone mere, klikke på den tidszone, der skal vises, på listen Tidszone, og derefter skrive et navn til den anden tidszone i boksen Navn.

 3. Klik på Byt tidszoner.

Bemærk: Dette påvirker alle tidsvisninger i Outlook samt i alle andre Microsoft Windows-baserede programmer.

Toppen af siden

Fjerne en tidszone

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på Kalenderindstillinger.

 3. Klik på Tidszone.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis en tidszone mere.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×