Tilføje et vandmærke i Excel

Leder du efter noget andet

Kan jeg indsætte et tekstvandmærke?

Kladde

Indsæt et KLADDE-vandmærke

Firmalogo

Indsæt et firmalogo

Fortrolig

Indsæt et FORTROLIGT-vandmærke

Baggrundsbillede

Indsæt en baggrund til dit regneark

Leder du efter noget andet

Redigere grafikegenskaber for vandmærker

Kan jeg indsætte et tekstvandmærke?

Excel understøtter ikke oprettelse af tekstvandmærker. Excel-vandmærker understøtter heller ikke processer som indsættelse i en tekstblok fra Microsoft Word som et tekstvandmærke. Du opretter den tekst, du vil bruge som vandmærke, i en brugerdefineret grafik i et almindeligt billedfilformat, f.eks .PNG, .JPG eller .BMP, og importerer den til sidehovedet i Excel-regnearket. Derefter kan du bruge dette billede som et vandmærke så mange gange, du vil, i dine Excel-regneark.

 1. Brug dit foretrukne grafikprogram, f.eks. Microsoft Paint, til at oprette billedfilen med den tekst, du vil bruge som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Excel_Design_toolbar

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Excel_watermarks

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Excel_watermarks

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Virksomhedens logovandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Firmalogo

  Bemærkninger: Du kan ændre størrelsen på vandmærket, når du importerer det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

  Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Indsætte et KLADDE-vandmærke

Når du deler udskrifter af et regneark og ønsker, at andre skal vide, at det ikke er den endelige version, kan du tilføje ordet "KLADDE" i baggrunden på alle udskrevne sider i dit regneark.

Bemærk: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Kladde

 1. Højreklik på dette link (KLADDE), klik på Gem billede som eller Gem destination som..., og gem filen på computeren. Du kan bruge dette eksempelbillede som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Excel_Design_toolbar

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Excel_watermarks

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Excel_watermarks

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Det nye "KLADDE"-vandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side. Vandmærket vises ikke i andre regneark i samme projektmappe. Hvert regneark kræver sit eget vandmærke.

  Vandmærket UDKAST

  Bemærk: Du kan ændre størrelsen på vandmærket, når du importerer det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Indsætte et firmalogo som et vandmærke

Hvis du vil have udskrifter af regneark til at afspejle firmaets brand, kan du tilføje grafik med firmaets logo som vandmærke på alle udskrevne sider i regnearket.

Firmalogo

Bemærk: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

 1. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Excel_Design_toolbar

 2. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 3. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Excel_watermarks

 4. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Excel_watermarks

 5. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 6. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Virksomhedens logovandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Firmalogo

  Bemærk: Du kan tilpasse størrelsen på vandmærket, efter du har importeret det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Indsætte et FORTROLIGT-vandmærke

Når du vil have, at folk skal vide, at dit regneark indeholder følsomme oplysninger, der ikke bør deles, skal du tilføje ordet "FORTROLIGT" som et vandmærke på alle udskrevne sider i regnearket.

Fortrolig

Bemærk: Du får kun vist vandmærket, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

 1. Højreklik på dette link (FORTROLIGT), klik på Gem billede som eller Gem destination som..., og gem filen på computeren. Det er dette billede, du skal bruge som vandmærke.

 2. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Excel_Design_toolbar

 3. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 4. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner.

  Excel_watermarks

 5. Klik inde i venstre eller højre sektion eller midtersektionen for sidehovedet. Klik på Billede på båndet Design.

  Excel_watermarks

 6. Klik på Gennemse i dialogboksen. Find det billede, du vil bruge, og dobbeltklik på det. I sidehovedet får du vist &[Billede]. Dette betyder, at der er et billede i sidehovedet.

  Billede indsat i sidehoved

 7. Tryk på tabulatortasten, eller klik et vilkårligt sted uden for sidehovedet. Det nye "FORTROLIGT"-vandmærke vises i det aktuelt viste regneark. Når du opretter data på en ny side i samme regneark, vises vandmærket på den nye side.

  Vandmærket FORTROLIGT

  Bemærk: Du kan tilpasse størrelsen på vandmærket, efter du har importeret det til Excel. I tilstanden Sidelayout skal du klikke på markøren foran "&" i &[Billede]. Klik på Formatér billede på båndet Design. Brug fanen Størrelse til at ændre størrelsen på vandmærkebilledet i regnearket. Du kan se andre vandmærkeindstillinger i sektionen Redigering af grafikegenskaber for vandmærker.

Indsætte en baggrund til dit regneark

Baggrundsbillede

Du kan hurtigt eksperimentere med baggrunde til dit Excel-regneark. I modsætning til vandmærker kan baggrunde ses i visningen Normal i dit regneark og er synlig i tilstanden Sidelayout.

 1. Klik på Sidelayout > Baggrund.

 2. Klik i dialogboksen Gennemse.

 3. Vælg den fil, du vil bruge, i filanmodningen, og klik på Åbn.

  Billedet placeres automatisk side om side i baggrunden i regnearket. Når denne funktion bruges, indsættes baggrunden ikke i sidehovedsektionen i regnearket, som det er tilfældet med et vandmærke.

  Bemærkninger: Baggrunden vises kun i det aktuelle regneark. Hvis du vil bruge et vandmærke i det samme regneark som baggrund, vises vandmærket over baggrunden i regnearket. Både baggrunden og vandmærket er synlige (medmindre vandmærket har samme størrelse som baggrundsbilledet).

  Hvis resultaterne af baggrunden ikke er det, du ønsker, skal du klikke på Sidelayout > Fjern baggrund.

Redigere grafikegenskaber for vandmærker

Du kan ændre nogle grundlæggende grafikindstillinger for vandmærker, som består af lodret centrering for vandmærket på siden, indstilling af lysstyrke og kontrast, og ændring af størrelsen på eller skalering af vandmærket på regnearkssiden. Ingen af disse indstillinger gælder for baggrundsgrafik.

Sådan definerer du grafikegenskaber for vandmærker og baggrunde:

Centrere vandmærket
 1. I Excel skal du klikke på Indsæt > Sidehoved og sidefod. Excel ændres til sidelayoutvisning.

  Excel_Design_toolbar

 2. Fanen Design vises under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

  Specifikation af Excels Design-værktøjslinje

 3. Sidehovedet vises direkte over række 1 i regnearket i tre sektioner. Vandmærket vises i regnearket.

  Excel_watermarks

 4. Hvis du vil centrere vandmærket mellem top og bund på siden, skal du markere sidehovedet og sørge for, at markøren er foran "&" i &[Billede]. Tryk derefter på Enter så mange gange, som det er nødvendigt for at få det justeret lodret på den måde, du ønsker. Det er ikke muligt at foretage justeringer fra venstre mod højre.

  Placer markøren i sidehovedet på denne måde

Indstille lysstyrke og kontrast for vandmærket
 1. I visningen Sidelayout skal du markere sidehovedet og sørge for, at markøren er foran "&" i &[Billede].

 2. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

  Formatér baggrund i Excel

 3. På fanen Billede under Billedstyring skal du vælge Nedtonet i feltet Farve - dette angiver niveauet af Lysstyrke til 85 % og Kontrast til 15 %. Du kan justere lysstyrke og kontrast, som du ønsker dem. For at bevare billedets optimale balance skal du sørge for, at de to niveauer giver 100 % til sammen, f.eks. 80 % og 20 %, eller 67 % og 33 %.

 4. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

Ændre størrelse på eller skalere vandmærket
 1. Markér sidehovedet, og sørg for, at markøren er foran "&" i &[Billede].

  Placer markøren i sidehovedet på denne måde

 2. Under Sidehoved- og sidefodsværktøjer skal du klikke på fanen Design > Formatér billede.

  Formatér baggrund i Excel

 3. På fanen Størrelse kan du ændre størrelsen på billedet ved at ændre værdierne i felterne Højde og Bredde. Du kan markere eller fjerne markeringen i størrelsesfelterne Lås højde-bredde-forhold og I forhold til oprindelig billedstørrelse for at styre skaleringen.

Bemærk: Du får kun vist vandmærket i Excel, når du er i visningen Sidelayout eller Vis udskrift. Vandmærket vises også kun i det aktuelle regneark. Du kan føje et vandmærke til hvert regneark i en projektmappe.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×