Tilføje et vandmærke, der vises på hver side

I Microsoft Publisher 2010 kan du efterligne gennemsigtigheden af et traditionelt vandmærke ved at føje tekst eller billeder til baggrunden på en side.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje et tekstvandmærke

Tilføje et grafisk vandmærke

Oprette rammen

Tilføje billedet

Indsætte multimedieklip

Indsætte et billede fra en fil på computeren

Formatere billedet

Tilføje et WordArt-vandmærke

Føje et andet vandmærke til en række sider

Tilføje et tekstvandmærke

Føj ord som f.eks. kladde eller eksempel til siderne i en publikation ved at bruge denne enkle teknik.

 1. Klik på Mastersider under fanen Sideopsætning, peg på navnet på den masterside, du vil føje vandmærket til, og klik derefter på Rediger mastersider.

 2. Klik på Tegn tekstfelt Knapflade under fanen Indsæt.

 3. Klik på mastersiden for at oprette tekstfeltet.

 4. Skriv den ønskede tekst, og markér derefter teksten.

 5. Klik i rullemenuen Skriftfarve i gruppen Skrifttype under fanen Tekstfeltværktøjer, og klik derefter på Effekter.

 6. Klik på en tonfarve af farven, der er 30 procent eller lysere, i dialogboksen Effekter.

  Bemærk: Du kan ændre farven ved at klikke på pilen ud for Grundfarve og derefter vælge en af farveindstillingerne.

  Tip: Hvis du vil efterligne et traditionelt vandmærke, skal du vælge Relief eller Indgraveret i gruppen Effekter.

 7. Hvis du vil vende tilbage til en publikationsside, skal du klikke på Luk masterside under fanen Masterside.

Toppen af siden

Tilføje et grafisk vandmærke

Billeder, der er ganske små eller fylder hele siden, er en effektiv baggrund for tekst, når tekstfarven konsekvent er i kontrast med billedets farver. Du kan bruge et billede, multimedieklip eller et andet billede, f.eks. firmalogo. Du skal først føje en ramme til siden. Herefter skal du indsætte billedet i rammen. Til sidst skal billedet formateres.

Oprette rammen

 1. Klik på Mastersider under fanen Sideopsætning, peg på navnet på den masterside, du vil føje vandmærket til, og klik derefter på Rediger mastersider.

 2. Klik på Pladsholder til billede under fanen Indsæt.

 3. Træk i justeringshåndtagene på den tomme billedramme, indtil størrelsen er passende.

  Målene på den firkant, du opretter, danner grundlag for den længste side af billedet. Det billede, du sætter ind i rammen, reduceres eller forstørres, så den lange side passer til kanten på billedrammen.

Tilføje billedet

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje billedet:

Indsætte multimedieklip

 1. Klik på Multimedieklip under fanen Indsæt.

 2. Skriv et søgeord i feltet Søg efter i opgaveruden Multimedieklip, og klik derefter på Søg.

 3. Klik på et af de viste multimedieklip for at indsætte det i publikationen.

  Bemærk:  Billedet føjes til pladsholderen for billedet vha. funktionen Udfyld i beskæringsværktøjet. Du kan få flere oplysninger om beskæring under Beskære billeder.

Indsætte et billede fra en fil på computeren

 1. Klik på Billede under fanen Indsæt.

 2. Find den mappe, der indeholder det billede, du vil indsætte, i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på billedet for at markere det.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil Integreret objekt billedet, skal du klikke på Sæt ind.

  • Hvis du vil sammenkædet objekt billedet med billedfilen på harddisken, skal du klikke på pilen ud for Sæt ind og derefter klikke på Kæde til fil.

   Bemærk:  Billedet føjes til pladsholderen for billedet vha. funktionen Udfyld i beskæringsværktøjet. Du kan få flere oplysninger om beskæring under Beskære billeder.

Formatere billedet

Du kan gøre billedet knap så fremtrædende, så det ikke bortleder opmærksomheden fra objekter på publikationssider, ved at justere farverne på billedet.

 1. Højreklik på billedet, og klik derefter på Formatér billede i genvejsmenuen.

 2. Klik på fanen Billede, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Nedtonet    Hvis du vil udtone alle farver ensartet, skal du klikke på Nedtonet på listen Farve under Billedstyring.

  • Gråtoneskala    Hvis du vil ændre billedet til gråtoner, skal du klikke på Gråtoneskala på listen Farve under Billedstyring.

  • En-farvet    Hvis du vil ændre billedet til nuancer af en enkelt farve, skal du klikke på Omfarv under Billedstyring og derefter klikke på pilen ud for Farve i dialogboksen Omfarv billede og benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil anvende en af farverne i det aktuelle farveskema, skal du klikke på den ønskede farve.

   • Hvis du vil have vist flere farver, skal du klikke på Flere farver, vælge de ønskede indstillinger og derefter klikke på OK.

    Bemærk: Hvis du gør brug af staffagefarver i publikationen, er Flere farver ikke tilgængelig.

Hvis du vil vende tilbage til en publikationsside, skal du klikke på Luk masterside under fanen Masterside.

Toppen af siden

Tilføje et WordArt-vandmærke

Fremgangsmåden til tilføjelse af et WordArt-vandmærke ligner den til tilføjelse af tekst som et vandmærke til din publikation.

 1. Klik på Mastersider under fanen Sideopsætning, peg på navnet på den masterside, du vil føje vandmærket til, og klik derefter på Rediger mastersider.

 2. Under fanen Sæt ind skal du klikke på WordArt Knapflade .

 3. Vælg den ønskede WordArt-stil, og klik derefter på OK.

 4. Skriv og formatér den ønskede tekst i dialogboksen WordArt-tekst, og klik derefter på OK.

 5. Højreklik på WordArt-elementet, og klik på Formatér WordArt Knapflade , og klik derefter på fanen Farver og streger.

 6. Vælg de ønskede farver, og øg derefter gennemsigtighedsindstillingen til mindst 70 procent.

 7. Hvis du vil vende tilbage til en publikationsside, skal du klikke på Luk mastervisning på værktøjslinjen Rediger mastersider.

Toppen af siden

Føje et andet vandmærke til en række sider

Når du gør brug af én masterside i publikationen, og du føjer et vandmærke til mastersiden, vises vandmærket på hver side i publikationen. Hvis du vil tilføje et vandmærke, der kun vises på udvalgte sider, skal du placere teksten eller billedet på publikationssiderne i stedet for på mastersiden og derefter sende billedet eller tekstfeltet til bagsiden.

Bemærk:  Hvis du vil oprette sider i publikationen, som ikke har et vandmærke, skal du vælge hver af disse sider og bruge en masterside uden vandmærke, eller du skal angive mastersiden til (Ingen).

Hvis du vil føje et andet vandmærke til en række sider, f.eks. en kapitel‑ eller bogsignatur, skal du oprette forskellige mastersider, indsætte det relevante vandmærke på hver masterside og derefter anvende hver masterside på de rigtige sider i publikationen. Du kan også tilføje et vandmærke, der strækker sig over en tosidet masterside.

Tip: Hvis et vandmærke placeres bag andre objekter på siden, er de objekter, der skjuler vandmærket, muligvis uigennemsigtige. Du kan gøre det uigennemsigtige objekt gennemsigtigt ved at klikke på objektet for at markere det (hvis objektet er en tabel, skal du markere hele tabellen) og derefter trykke på Ctrl+T. Hvis objektet er uigennemsigtigt, bliver det herefter gennemsigtigt. Hvis objektet allerede er gennemsigtigt, bliver det hvidt.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×