Tilføje et underdataark

Hvis to tabeller har et eller flere fælles felter, kan du integrere dataarket fra én tabel i en anden. Et integreret dataark, som kaldes et underdataark, er nyttigt, når du vil have vist og redigere relaterede eller deltag data i en tabel eller en forespørgsel.

Denne artikel indeholder

Introduktion til underdataark

Åbne og lukke et underdataark

Tilføje et underdataark

Introduktion til underdataark

Et underdataark er nyttigt, når du vil have vist oplysningerne fra flere datakilder i en enkelt dataarkvisning. I Northwind-eksempeldatabasen har tabellen Ordrer f.eks. en en-til-mange-relation med tabellen Ordreoplysninger.

viser relation mellem to tabeller

Hvis tabellen Ordreoplysninger tilføjes som et underdataark i tabellen Ordrer, kan du få vist og redigere data, f.eks. produkterne i en specifik ordre (hver række), ved at åbne underdataarket for den pågældende ordre.

viser dataark med åbent underdataark

Hvis du føjer underdataark til dine tabeller, skal du begrænse brugen af disse underdataark til visning, og ikke redigering, af vigtige virksomhedsdata. Hvis du vil redigere data i en tabel, anbefales det, at du bruger formularer til at redigere dataene i stedet for underdataark, da dataindtastningsfejl forekommer hyppigere i dataarkvisning, hvis brugerne ikke er omhyggelige med at rulle til den korrekte celle. Bemærk også, at tilføjelse af et underark til en stor tabel kan påvirke tabellens ydeevne i negativ retning.

I Microsoft Office Access oprettes underdataark automatisk, når du opretter en tabel, der opfylder følgende kriterier:

 • Tabellen er i en en-til-en-relation.

 • Tabellen er siden "en" i en en-til-mange-relation, hvor egenskaben UnderdataarkNavn for tabellen er angivet til Automatisk.

En relation defineres ved, at felterne primær nøgle og fremmed nøgle i de relaterede tabeller sammenkædes.

Du kan også føje et underdataark til en hvilken som helst tabel, forespørgsel eller formular i en database. I dataarkvisning kan der kun vises ét underdataark ad gangen i en formular.

Toppen af siden

Åbne og lukke et underdataark

Hvis du vil finde ud af, om en tabel, en forespørgsel eller en formular allerede har et underdataark, skal du åbne objektet i dataarkvisning. Hvis der vises en udvidelsesindikator (+-tegn), har tabellen, forespørgslen eller formularen et underdataark. Når underdataarket er åbent, ændres indikatoren til et --tegn. Underdataark kan indlejres i et hovedunderdataark i op til otte niveauer.

visning af underdataark

 • Hvis du vil åbne underdataarket, skal du klikke på plustegnet ud for den værdi, du vil se posterne for.

 • Hvis du vil lukke underdataarket, skal du klikke på minustegnet.

Tip: Hvis du vil udvide eller skjule alle underdataarkene i et dataark samtidig, skal du klikke på Mere i gruppen Poster under fanen Hjem. Vælg derefter Underdataark, og klik på den ønskede indstilling.

Du kan også fjerne eller skjule et underdataark. Du kan finde oplysninger om, hvordan du fjerner et underdataark i artiklen Fjerne et underdataark (På engelsk).

Tip: Hvis du vil skjule et underdataark, skal du åbne tabellen i designvisning og derefter klikke på Egenskabsark i gruppen Vis/skjul under fanen Design. Find linjen UnderdataarkNavn, skriv i stedet [Ingen], og gem derefter ændringen.

Toppen af siden

Tilføje et underdataark

 1. Åbn den tabel eller forespørgsel, hvor du vil tilføje underdataarket, i dataarkvisning.

 2. Klik på Mere i gruppen Poster under fanen Hjem, peg på Underdataark, og klik derefter på Underdataark.

 3. Vælg den fane (Tabeller, Forespørgsler eller Begge) i dialogboksen Indsæt underdataark, der svarer til den objekttype, du vil indsætte som underdataark.

 4. Klik på det felt i feltet UnderordnedeFelter, du vil bruge som fremmed nøgle eller sammenkædet felt, der skal levere data til underdataarket.

 5. Klik på det felt i feltet OverordnedeFelter, du vil bruge som primær nøgle eller sammenkædet felt til hovedtabellen eller forespørgslen, og klik derefter på OK.

  Hvis du f.eks. vil oprette et underdataark for at få vist relaterede ordrer for de enkelte kundeposter, skal du vælge tabellen Ordrer i tabellen Kunde, vælge Kunde-id i feltet UnderordnedeFelter og vælge ID i feltet OverordnedeFelter.

  valg af det primære felt for underdataark

  Bemærk:  Værdierne i felterne UnderordnedeFelter og OverordnedeFelter opretter en en-til-mange-deltag til de angivne felter.

 6. Hvis du vil have vist det underdataark, du føjede til tabellen, forespørgslen eller formularen, skal du klikke på +-tegnet.

  Bemærk: Det underordnede (fremmed nøgle) felt vises ikke som en kolonne i underdataarket. Når du føjer en ny post til underdataarket, indsættes den primære nøgleværdi for den valgte basistabel automatisk.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×