Tilføje et lag

Du kan bruge lag til at organisere relaterede figurer på en tegningsside. Et lag er en navngivet kategori af figurer. Ved at tildele figurer til forskellige lag kan du selektivt få vist, udskrive, farvelægge og låse forskellige kategorier af figurer samt kontrollere, om du kan fastgøre eller fastklæbe figurer på et lag.

Når du f.eks. tegner en kontorindretning, kan vægge, døre og vinduer tildeles til det samme lag, stikkontakter tildeles til et andet lag og møbler tildeles til et tredje lag. På den måde kan du låse de andre lag, så du ikke behøver at bekymre dig om at komme til at flytte væggene eller møblerne, mens du arbejder med figurer i det elektriske system.

Hver enkelt side i en tegning kan have et særskilt sæt lag.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje et lag

Tildele en figur til et lag

Aktivere et eller flere lag

Omdøbe et lag

Slette et lag

Få vist eller skjule et lag

Tilføje et lag

Du kan tilføje nye lag for at organisere brugerdefinerede kategorier af figurer og derefter tildele figurer til lagene.

 1. Klik på Egenskaber for lag i menuen Vis, og klik derefter på Ny.

 2. Skriv et navn til laget, og klik derefter på OK.

 3. Marker afkrydsningsfeltet i hver kolonne for de egenskaber, laget skal have, i dialogboksen Egenskaber for lag, hvis de ikke allerede er markeret.

  Bemærkninger: 

  • Når du opretter et nyt lag, føjes den til den aktuelle side og ikke til alle siderne i filen.

  • Når du opretter en ny side, nedarver den nye side ikke lag fra den forrige side. Du skal definere evt. lag for den nye side.

  • Når du kopierer en figur med en lagtildeling fra én side til en anden, uanset om det er på den samme tegning eller mellem tegninger, føjes laget til den nye side. Hvis siden allerede har et lag med det samme navn, føjes figuren til det eksisterende lag.

Toppen af siden

Tildele en figur til et lag

En figur kan tildeles flere lag eller ingen lag. Mange figurer er allerede tildelt til lag, så når du slipper dem på en side, føjes det tilsvarende lag til siden.

 1. Marker en figur.

 2. Klik på Lag i menuen Formater.

 3. Klik på det lag, du vil tildele figuren til.

Bemærk: Hvis du vil tildele en figur til flere lag, skal du trykke på CTRL og klikke på hvert enkelt lag.

Toppen af siden

Aktivere et eller flere lag

Du kan gøre et lag aktivt og derved hurtigt tildele lag til figurer, efterhånden som du tilføjer dem på siden. Hvis en figur ikke allerede er tildelt til et lag, tildeles figuren automatisk til det aktive lag, når du tilføjer den.

Hvis du f.eks. vil føje figurer for el-installationer til en tegning af en kontorindretning, kan du aktivere laget med el-installationer. Alle de figurer, du tilføjer fra det pågældende tidspunkt, tildeles til laget med el-installationer. Når du begynder at tilføje vinduer, kan du angive væglaget som det aktive lag.

Du kan angive mere end ét aktivt lag. De figurer, du føjer til siden, tildeles automatisk til alle de aktive lag.

 1. Klik på Egenskaber for lag i menuen Vis.

 2. Marker afkrydsningsfeltet for hvert lag, du vil gøre aktivt, i kolonnen Aktivt.

  Laget eller lagene er aktive for den aktuelle side.

Bemærk: Du kan ikke aktivere et lag, der er låst mod redigering.

Toppen af siden

Omdøbe et lag

 1. Klik på Egenskaber for lag i menuen Vis.

 2. Marker det lag, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb.

 3. Skriv et nyt navn, og klik derefter på OK to gange.

Bemærk: Laget omdøbes på den aktuelle side. Figurerne på laget fjernes og ændres ikke.

Toppen af siden

Slette et lag

 1. Klik på Egenskaber for lag i menuen Vis.

 2. Klik på knappen Tal Number symbol for at se eventuelle figurer, der er tildelt laget.

 3. Hvis et lag indeholder figurer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at tildele figurerne til et andet lag:

  1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for lag.

  2. Marker de figurer, du vil tildele igen.

  3. Klik på Lag i menuen Formater.

  4. Klik på det lag, du vil tildele figurerne til.

  5. Klik på OK, og klik derefter på Egenskaber for lag i menuen Vis.

 4. Marker det lag, du vil slette, i dialogboksen Egenskaber for lag, og klik derefter på Fjern.

Tip: Hvis du vil slette alle ikke-anvendte lag, skal du markere Fjern lag uden reference i dialogboksen Egenskaber for lag og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule et lag

 1. Klik på Egenskaber for lag i menuen Vis.

 2. Klik under Synlig for at fjerne eller indsætte markeringen for laget for at skjule eller vise det.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×