Tilføje en sammenkædet datakilde

De fleste større virksomheder gemmer relaterede data forskellige steder. Produktoplysninger kan f.eks. gemmes ét sted, mens oplysningerne om produktkategorier findes et andet sted. Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du let sammenkæde datakilder med relaterede data. Du kan endda sammenkæde datakilder af forskellige typer – f.eks. en XML-fil med en SQL database. Når du sammenkæder flere datakilder, opretter du en enkelt datakilde, der vises i datakildebiblioteket sammen med alle de øvrige datakilder.

Når du har oprettet en sammenkædet datakilde, kan du bruge den som alle andre datakilder – du kan f.eks. oprette en datavisning, der viser data fra alle datakilderne i en enkelt, sammenkædet kilde. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en datavisning af en sammenkædet datakilde, finder du i artiklen Få vist data fra flere kilder i en enkelt datavisning.

I denne artikel

Flette eller sammenføje data?

Sammenkæde datakilder ved at flette dem

Sammenkæde datakilder ved at sammenføje dem

Flette eller sammenføje data?

Når du skal sammenkæde datakilder, har du to muligheder: Du kan flette datakilderne, eller du kan sammenføje dem.

Flette    Du fletter data, når alle de datakilder, du vil sammenkæde til én datakilde, har nøjagtig de samme felter. Hvis du f.eks. sammenkæder produkttabellerne fra flere forskellige databaser, og alle tabellerne har nøjagtig de samme felter, kan du flette dataene. Resultatet er én stor tabel i på grundlag af flere små tabeller. Det er især praktisk at flette data, hvis du vil sortere, gruppere eller filtrere flere ensartede datakilder i en enkelt datavisning.

Datakilde med posterne 1-5 flettet sammen med en datakilde med posterne 6-10

Tabellen Produkter med produkterne 1-5 og tabellen Produkter med produkterne 6-10 har nøjagtig de samme felter. En fletning af de to tabeller opretter tabellen Produkter med produkterne 1-10.

Sammenføje    Du sammenføjer data, når to forskellige datakilder har ét fælles felt. Hvis du f.eks. sammenkæder tabellen Produkter med tabellen Kategorier, og begge tabellerne indeholder feltet KategoriId, kan du sammenføje dataene. Det er især praktisk at sammenføje data, hvis du vil præsentere relaterede datakilder i en enkelt datavisning.

To datakilder med forskellige typer data, der er sammenføjet til en større datakilde, der indeholder alle felterne fra begge datakilder, via et fælles felt.

Tabellen Produkter og tabellen Kategorier er sammenføjet til en større tabel, der indeholder alle felterne fra begge tabeller, via det fælles felt KategoriId.

Toppen af siden

Sammenkæde datakilder ved at flette dem

Hvis du har flere datakilder, der alle indeholder nøjagtig de samme felter, og som du vil sammenkæde til en enkelt datakilde, kan du sammenkæde dem ved at flette dem:

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på Opret en ny sammenkædet kilde under Sammenkædede kilder i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Hvis overskriften Sammenkædede kilder er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at få den vist.

 3. Klik på Konfigurer sammenkædet kilde under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Klik på datakilden under Tilgængelige datakilder i guiden Sammenkæd datakilder, og klik derefter på Tilføj. Klik derefter på den datakilde, du vil sammenkæde med den første datakilde, og klik på Tilføj.

 5. Klik på Næste.

 6. Klik på Flet indholdet af datakilderne. Vælg denne indstilling, hvis du vil kunne sortere, gruppere og filtrere kilderne som en lang liste under Marker den kædetype, der bedst repræsenterer relationen mellem de markerede kilder.

 7. Klik på Udfør.

  Begge datakilder og den valgte sammenkædningstype vises i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 8. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 9. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn.

 10. Klik på OK.

  Nu kan du se den nye sammenkædede datakilde under Sammenkædede kilder i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Sammenkæde datakilder ved at sammenføje dem

Hvis du har forskellige datakilder, der har et enkelt fælles felt, som sammenknytter de to datakilder, kan du sammenkæde dem ved at sammenføje dem:

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på Opret en ny sammenkædet kilde under Sammenkædede kilder i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Hvis overskriften Sammenkædede kilder er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at få den vist.

 3. Klik på Konfigurer sammenkædet kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Klik på datakilden under Tilgængelige datakilder i guiden Sammenkæd datakilder, og klik derefter på Tilføj. Klik derefter på den datakilde, du vil sammenkæde med den første datakilde, og klik på Tilføj.

  Den første side i guiden Sammenkæd datakilder, der viser de tilgængelige datakilder

  Bemærk: Du kan oprette en enkelt sammenkædet datakilde ved at kombinere to eller flere datakilder.

 5. Klik på Næste.

 6. Klik på Sammenføj indholdet af datakilderne ved brug af datakildedetaljer til at indsætte datavisninger og sammenføjede underordnede visninger under Marker den kædetype, der bedst repræsenterer relationen mellem de markerede kilder.

 7. Klik på Udfør, hvis du sammenføjer datakilder, der ikke alle er databasetabeller. Klik på Næste, hvis du sammenføjer databasetabeller som f.eks. to SQL-datatabeller.

  Vigtigt: Hvis du kun sammenkæder to tabeller, som begge er fra samme database, bliver du bedt om at vælge det felt, der indeholder de samme data i begge tabeller. Fortsæt med trin 8, hvis du sammenkæder flere end to tabeller fra samme database, to tabeller fra forskellige databaser eller to datakilder, der ikke er databasetabeller.

  Hvis du sammenkæder to tabeller fra samme database, skal du vælge det felt i hver kolonne, der indeholder de sammenhørende felter, i guiden Sammenkæd datakilder. I dette eksempel er det sammenhørende felt KategoriId.

  Side i guiden Sammenkæd datakilder, der kun vises, når du sammenkæder to tabeller i samme database

 8. Klik på Næste.

  Som standard vises alle felterne i begge datakilder.

  Hvis du vil fjerne et felt fra datakildevisningen, skal du klikke på navnet på det pågældende felt på listen Viste felter og derefter klikke på Fjern.

  Side i guiden Sammenkæd datakilder, der viser de tilgængelige og viste felter

  Hvis du vil føje et felt til datakildevisningen, skal du klikke på navnet på det pågældende felt på listen Tilgængelige felter og derefter klikke på Tilføj.

  Side i guiden Sammenkæd datakilder, der viser de tilgængelige og viste felter

 9. Klik på Udfør. Begge datakilder og den valgte sammenkædningstype vises i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 10. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 11. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn.

 12. Klik på OK.

  Nu kan du se den nye sammenkædede datakilde under Sammenkædede kilder i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×