Tilføje en særlig formateringsindstilling i Management Reporter

Rækkerne til formatering af kolonneoplysninger anvender særlig formatering på markerede kolonner. Selvom nogle af indstillingerne Udskriftsstyring og Kolonnebegrænsninger er specifikke for FDkolonner, gælder fleste af indstillingerne for alle kolonnetyper.

Bemærk:  Formateringen i rækkedefinitionen tilsidesætter formatering i kolonnedefinitionen. Formateringen i kolonnedefinitionen tilsidesætter formatering i rapportdefinitionen.

Formateringsrækkerne er som følger:

Kolonnebredde

Ekstra mellemrum før kolonne

Tilsidesætte format/valuta

Udskriftsstyring

Få mere at vide

Kolonnebredde

Cellen Kolonnebredde angiver antallet af tegn, der kan bruges til bredden af denne kolonne på den udskrevne rapport. Kolonnebredden er især vigtig for kolonner, der indeholder mængder (kolonnetype CALC, WKS eller FD), beskrivelser (kolonnetype DESC), eller fyld (kolonnetype FILL). Bredden på standardkolonner er:

 • 14 tegn (herunder øre, kommaer eller parenteser) for beløbskolonner

 • 30 tegn for kolonner med beskrivelse

 • 10 tegn for en fyldkolonne

Den maksimale bredde for en kolonne er 255.

Angive bredden af en kolonne i en rapport

 • I en celle med Kolonnebredde i en kolonnedefinition skal du skrive et tal.

  Tip: For at lade Microsoft Office PerformancePoint 2007 Management Reporter vælge den passende bredde for celleindholdet, skal du dobbeltklikke på cellen Kolonnebredde og derefter klikke på Autotilpas.

Toppen af siden

Ekstra mellemrum før kolonne

Cellen Ekstra mellemrum før kolonne angiver bredden af en skillelinje mellem de tilstødende kolonner i kolonnedefinitionen.

Bemærk:  Indstillingen Ekstra mellemrum før kolonne påvirker alle kolonnedetaljerækker, men ikke kolonneoverskriftsrækker, for denne kolonne.

Brug denne indstilling til at adskille grupper af kolonner eller til at tilføje et par mellemrum før beskrivelsen, så beskrivelseskolonnen er indrykket fra titlerne med lige venstremargener, som er i rapporten.

Standardantallet af mellemrum mellem hver kolonne er to. Du kan ændre denne indstilling på fanen Indstillinger i rapportdefinitionen.

Medtage ekstra mellemrum før et rapportkolonne

 • I en celle med Ekstra mellemrum før kolonne for en kolonnedefinition skal du skrive et tal.

Toppen af siden

Tilsidesætte format/valuta

Cellen Tilsidesæt format/valuta angiver formateringen af decimal-, valuta- og procentbeløb i denne kolonne. Denne formatering tilsidesætter al formatering, der er angivet i rapportdefinitionen eller systemets standardindstillinger.

Tildele formatet valutatilsidesættelse til en rapportkolonne

 1. Dobbeltklik på delle med Tilsidesæt format/valuta i en mængdekolonne for en kolonnedefinition.

 2. Vælg de ønskede formateringsindstillinger i dialogboksen Tilsidesæt format.

Toppen af siden

Udskriv kontrolelement

Cellen Udskriftsstyring kan indeholde koder, der justerer visningen eller udskrivningen af en kolonne.

Følgende tabel beskrives almindelige koder for Udskriftsstyring for en kolonnedefinition.

Kode til udskriftsstyring

Beskrivelse

NP

Udelukker beløb i denne kolonnen fra udskrivning i rapporten og beregninger.

Hvis du vil medtage en kolonne, der ikke udskrives, i en beregning, skal du referere direkte til kolonnen i beregningsformlen. F.eks. er den ikke-udskrevne kolonne C medtaget i følgende beregning: B+C+D , men den ikke-udskrevne kolonne C er dog ikke medtage i følgende beregning: B:D

XCR

Opretter et budget, eller en sammenlignende rapport, hvor en negativ varians (f.eks. et bortfald af indtægter eller en omkostningsoverskridelse) altid er negativ.

Anvende denne kode på en CALC-kolonne.

Vælge denne kode for at skifte fortegn på en CALCkolonne, hvis den normale saldo for en given række er en kreditsaldo (identificeres ved hjælp af et C i kolonnen Normal saldo i rækkedefinitionen.

Bemærk:  Kod de relevante rækker med et C i kolonnen Normal saldo (i rækkedefinition) for rækken TOT og CAL, som normalt indeholder en kreditsaldo. Når du eksporterer rapporter til formateret Excel, skal du ikke vælge Eksporter formler. Hvis du vælger denne indstilling, vil Excel ignorere modsatte kreditværdier, og dine rapporter kan være misvisende.

XO

Fjerner kolonnen FD fra rapporten, hvis alle cellerne i kolonnen er tomme eller indeholder nuller.

SR

Forhindrer, at beløbene i denne kolonne afrundes.

XR

Forhindrer en akkumulering. Hvis rapporten anvender et rapporteringstræ, er beløb i denne kolonne ikke opløftet til efterfølgende overordnede noder.

RP

Gentager en bestemt kolonne på hver side i en rapport. Hvis du f.eks. vil medtage kolonnetypen ROW, der trækker rækkekoder ind på hver side, skal du bruge RP.

WT

Ombryder teksten. Hvis teksten i en kolonne er for lang, vil denne indstilling ombryde teksten for at bevare al tekst i kolonnen.

Følgende tabel beskrives betingede koder til Udskriftsstyring for en kolonnedefinition.

Betinget kode til udskriftsstyring

Beskrivelse

(ingen)

Rydder markeringen af betinget udskrivning.

P< B

Viser en kun bestemt kolonne, hvis perioden er mindre end basisperioden.

P>B

Viser en kun bestemt kolonne, hvis perioden er større end basisperioden.

P=B

Viser en kun bestemt kolonne, hvis perioden er lig med basisperioden.

P<=B

Viser en kun bestemt kolonne, hvis perioden er mindre end eller lig med basisperioden.

P>=B

Viser en kun bestemt kolonne, hvis perioden er større end eller lig med basisperioden.

Føje udskriftsstyring til en rapportkolonne

 1. Dobbeltklik på cellen Udskriftsstyring i kolonnedefinition.

 2. I dialogboksen Udskriftsstyring skal du vælge en eller flere koder, og derefter klikke på OK.

  Tip: Du kan også skrive udskrive koderne direkte i cellen Udskriftsstyring. Adskille flere koder til udskriftsstyring med kommaer.

Toppen af siden

Få mere at vide

Se følgende artikler for at få flere oplysninger:

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×