Tilføje en regel

Når du udformer en formular, kan du bruge regler til automatisk at få vist en dialogboks, angive værdien i et felt, oprette en forespørgsel eller sende til en dataforbindelse, skifte visning samt åbne eller lukke en formular i forbindelse med bestemte hændelser eller betingelser. Disse hændelser kan omfatte en ændring i et bestemt felt eller en bestemt gruppe i datakilde, et klik på en knap, indsættelse af en gentaget afsnit eller række i en gentaget tabel eller åbning eller afsendelse af en formular. Betingelserne kan omfatte beregninger, XPath-udtryk, brugerrolle, og om værdien for et felt er tomt, er inden for et bestemt interval, er lig med værdien i et andet felt eller starter med eller indeholder bestemte tegn.

Du kan også tilføje flere handlinger for hver regel. Du kan f.eks. tilføje en regel, der viser en dialogboksmeddelelse, som fortæller brugeren, at der vises en ny formular, skifter visning for formularen og derefter bruger en dataforbindelse, når en bruger udfylder et kontrolelement, der er bundet til et felt.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Tilføje en regel, der kører, når en bruger åbner formularen

Føje en regel til et kontrolelement

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Oversigt

Når du skal anvende forretningsfunktioner i formularskabelonen, kan du bruge regler. En regel kan gøre følgende:

 • Vise en meddelelse i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at vise en dialogboks for en bruger, hvis en bestemt betingelse i formularen opfyldes. Du kan f.eks. vise en meddelelse i en udgiftsrapportformular, hvis brugeren indtaster en værdi, der overstiger et bestemt beløb.

 • Vise et udtryk i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at vise resultaterne af et XPath-udtryk, der beregner værdierne af forskellige felter i formularen. Du kan f.eks. bruge denne handling midt i adskillige regler, der bruges til at udføre en kompleks beregning. Du kan bruge denne handling til at bekræfte, at beregningen fungerer korrekt, ved at overvåge alle ændringer, der foretages i løbet af beregningen.

 • Skifte visninger    Du kan tilføje en regel for at navigere gennem adskillige visninger eller skifte visning for en formular, der er baseret på en brugerrolle, som er tilknyttet den bruger, der åbner formularen. Du kan f.eks. føje en regel til en knap, så brugere kan gå til den forrige eller næste visning, når de klikker på knappen.

 • Angive et felts værdi    Du kan tilføje en regel, der beregner værdien af et felt. Du kan f.eks. føje en regel til et felt, der viser projektets slutdato på grundlag af datoen fra et andet felt plus et angivet antal dage.

 • Forespørgsel vha. en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender en forespørgsel gennem en dataforbindelse, når der forekommer en betingelse i formularen. Du kan f.eks. tilføje en regel, der sender en forespørgsel gennem en dataforbindelse, når en bruger indtaster sit medarbejdernummer i en formular i en udgiftsrapport.

 • Sende ved hjælp af en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender alle dataene i en formular til en ekstern datakilde gennem en dataforbindelse. Du kan f.eks. føje en regel til en formularskabelon for en ansøgning om tilladelse, der sender dataene i formularen til en webtjeneste og en database, når brugeren klikker på knappen Send i formularen.

 • Åbne en ny formular, der skal udfyldes    Du kan tilføje en regel, der åbner en ny kopi af en formular, som er baseret på denne formularskabelon eller en anden formularskabelon. Du kan f.eks. føje en regel til en formularskabelon for en ansøgning om tilladelse, der gør følgende: Hvis værdien i et felt overstiger et angivet beløb, åbner reglen en ny formular, der er baseret på en anden formularskabelon, som bruges til ansøgninger om både elektriske og byggetekniske tilladelser.

 • Lukke en formular    Du kan tilføje en regel, der lukker formularen, når der forekommer en hændelse i formularen. Du kan f.eks. tilføje en regel, der lukker en formular, når brugeren har sendt formularen og den eksterne datakilde har bekræftet, at formularen er blevet sendt.

Bemærk: De typer regler, du kan anvende i formularskabelonen, afhænger af kontrolelementerne og felterne i formularskabelonen.

De regler i et kontrolelement, der er bundet til et felt, anvendes automatisk for det pågældende felt, og reglerne i et felt anvendes automatisk for det kontrolelement, der er bundet til det pågældende felt. Hvis du binder et kontrolelement til et felt, der indeholder eksisterende regler, anvendes reglerne automatisk for kontrolelementet. Hvis du føjer en regel til et kontrolelement, anvendes den pågældende regel automatisk for det felt, der er bundet til det pågældende kontrolelement.

Hvis du føjer flere regler til formularskabelonen, køres alle regler i Microsoft Office InfoPath i den rækkefølge, som reglerne vises i, i dialogboksen Regler. Du har mulighed for at standse behandlingen af de resterende regler, efter at du har kørt en foregående regel.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Selvom du kan føje en regel til formularskabelonen, der viser en dialogboks for brugerne, fungerer dialogbokse ikke i webbrowserkompatibel formularskabelon, som brugere udfylder i en webbrowser. Dialogbokse vises kun i formularer, der er udfyldt i InfoPath.

Toppen af siden

Tilføje en regel, der kører, når en bruger åbner formularen

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Åbn og Gem på listen Kategori.

 3. Klik på Regler under Funktionsmåde ved åbning.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Du kan forhindre regler i at blive kørt, når betingelsen for denne regel er opfyldt, og reglen køres, ved at markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et kontrolelement

Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, der har en eller flere regler, anvendes feltets regler automatisk for kontrolelementet. Regler, du føjer til kontrolelementet, føjes også til feltet. Hvis du føjer et kontrolelement til en visning i en formularskabelon og derefter binder kontrolelementet til et felt med eksisterende regler, anvendes de eksisterende regler automatisk for kontrolelementet. Hvis du føjer en regel til et felt og feltet er bundet til et kontrolelement, anvendes reglerne også automatisk for kontrolelementet.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Du kan forhindre regler i at blive kørt, når betingelsen for denne regel er opfyldt, og reglen køres, ved at markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Hvis et kontrolelement er bundet til et felt, der har eksisterende regler, anvendes disse regler også automatisk for kontrolelementet. Regler, du føjer til feltet, føjes også til kontrolelementet.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde i menuen Vis.

 2. Dobbeltklik på feltet.

 3. Klik på fanen Regler og fletning.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Hvis du vil forhindre, at der køres andre regler efter at denne regel er kørt (for den aktuelle hændelse), skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×