Tilføje en kommentar

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan føje noter til enkelte celler ved at bruge kommentarer, der giver læseren yderligere kontekst for de data, som den indeholder. Når en celle indeholder en kommentar, vises en rød indikator i hjørnet af cellen. Når du placerer markøren på cellen, vises kommentaren.

Eksempel på kommentar i et regneark

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en kommentar

Redigere en kommentar

Slette en kommentar

Formatere en kommentar

Formatere kommentartekst

Ændre en kommentars form

Flytte eller tilpasse størrelsen på en kommentar

Kopiere kommentarer til andre celler

Vise eller skjule kommentarer og deres indikatorer

Ændre standardvisningsindstillingerne for kommentarer

Vise eller skjule kommentarer i regnearket

Vise eller skjule alle kommentarer i regnearket

Ændre standardnavnet, som vises i nye kommentarer

Gennemgå alle kommentarer i en projektmappe

Udskrive kommentarer

Tilføje en kommentar

 1. Markér den celle, du vil føje en kommentar til, og gør ét af følgende:

  • Klik på Ny kommentar under fanen Gennemse i gruppen Kommentarer.

  • Tryk på SKIFT + F2.

  • Højreklik på cellen, og klik derefter på Indsæt kommentar.

   Bemærk: Hvis du vil ændre det standardnavn, som bruges til kommentaretiketter, kan du finde flere oplysninger i afsnittet Ændre standardnavnet, som vises i nye kommentarer senere i denne artikel.

 2. Skriv kommentarteksten i kommentarboksen.

 3. Klik uden for kommentarboksen.

  Kommentarfeltet forsvinder, men en kommentarindikator bliver. Hold markøren over den for at se kommentaren skal. Hvis kommentaren skal forblive synligt, skal du se få vist eller skjul kommentarer i regnearket

  Bemærk: Når du sorterer data i et regneark, sortere kommentarer sammen med dataene. Men i pivottabeller flyttes kommentarerne ikke med cellen, når du vil ændre layoutet af rapporten.

Toppen af siden

Redigere en kommentar

 1. Marker cellen med den kommentar, der skal redigeres.

 2. Klik på Rediger kommentar i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

  Klik på Rediger kommentar under fanen Gennemse

  Tastaturgenvej    Du kan også trykke på SKIFT + F2.

  Bemærk: Hvis den celle, som du markerer, ikke indeholder en kommentar, er kommandoen Rediger kommentar ikke tilgængelig i gruppen Kommentarer. I stedet er kommandoen Ny kommentar tilgængelig.

 3. Dobbeltklik på teksten i kommentaren, og rediger kommentarteksten i kommentartekstboksen.

Toppen af siden

Slette en kommentar

Klik på den celle, der indeholder den kommentar, der skal slettes, og gør ét af følgende:

 • Højreklik på cellen, og klik derefter på Slet kommentar.

 • Klik på Slet i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

Toppen af siden

Formatere en kommentar

Tekst i kommentarer bruger som standard skrifttypen Tahoma i skriftstørrelse 9. Du kan ikke ændre den anvendte standardskrifttype, men du kan ændre kommentartekstens format i hver kommentar. Du kan også ændre en kommentars form. Du kan f.eks. bruge en oval forklaring i stedet for en rektangulær kommentar. Du kan finde flere oplysninger i Ændre en kommentars form senere i denne artikel.

Formatere kommentartekst

 1. Markér den celle, der indeholder den kommentar, der skal formateres.

  • Højreklik på cellen, og klik derefter på Rediger kommentar.

  • Klik på Rediger kommentar i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

   Klik på Rediger kommentar under fanen Gennemse

   Tastaturgenvej    Du kan også trykke på SKIFT + F2.

   Bemærk: Hvis den celle, som du markerer, ikke indeholder en kommentar, er kommandoen Rediger kommentar ikke tilgængelig i gruppen Kommentarer. I stedet er kommandoen Ny kommentar tilgængelig.

 2. Markér den kommentartekst, du vil formatere, og gør derefter et af følgende:

  • Højreklik på markeringen, klik på Formater kommentar, og vælg derefter de ønskede formateringsindstillinger i dialogboksen Formater kommentar.

  • Klik på de ønskede formateringsindstillinger i gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

   Bemærk: Indstillingerne Fyldfarve og Skriftfarve i gruppen Skrifttype er ikke tilgængelige for kommentartekst. Hvis du vil ændre farven på teksten, kan du højreklikke på den markerede kommentartekst og derefter klikke på Formater kommentar.

Ændre en kommentars form

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på kategorien Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 3. Klik på Alle kommandoer i boksen Vælg kommandoer fra.

  Vælg Rediger figur på listen, klik på Tilføj og derefter på OK.

  Det føjer knappen Rediger figur til værktøjslinjen Hurtig adgang, der er placeret i øverste venstre hjørne af Excel-vinduet.

  Indstillingen Rediger figur på værktøjslinjen Hurtig adgang

 4. Marker i regnearket cellen med den kommentar, hvis form du vil ændre.

 5. Hvis du vil vise kommentaren i regnearket, skal du klikke på Vis/skjul kommentar i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

  Indstillingen Vis alle kommentarer under fanen Gennemse

 6. Klik på kommentarens ramme.

 7. Klik på Rediger figur på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Skift figur.

 8. Klik på den form, du vil bruge.

Toppen af siden

Flytte eller tilpasse størrelsen på en kommentar

 1. Højreklik på cellen med den kommentar, du vil ændre, og klik derefter på Vis/skjul kommentarer.

 2. Klik på kanten af den kommentar, så størrelseshåndtagene vises. Sørg for, at markøren ikke er i kommentaren.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte kommentaren, skal du trække i kommentarboksens ramme eller trykke på en piletast.

  • Hvis du vil tilpasse størrelsen på kommentaren, skal du trække i kommentarboksens side- og hjørnehåndtag.

Toppen af siden

Kopiere kommentarer til andre celler

 1. Marker den eller de celler, som indeholder den kommentar, der skal kopieres.

 2. Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Klik på Kopiér under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej    Du kan også trykke på Ctrl + C.

 3. Marker den øverste venstre celle i sæt område ind.

 4. Klik på pilen under Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+Alt+V.

 5. Klik på Kommentarer i dialogboksen Indsæt speciel under Indsæt, og klik derefter på OK.

 6. Klik på en anden celle, eller tryk på ESC for at annullere flytningen af rammen.

Bemærkninger: 

 • Tryk ikke på Enter, når du har klikket på OK. I givet fald kopieres celleindholdet til indsætningsområdet ud over kommentaren.

 • Kopierede kommentarer erstatter eksisterende kommentarer i destinationsområde.

Toppen af siden

Vise eller skjule kommentarer og deres indikatorer

Excel viser som standard kun en indikator, når en celle indeholder en kommentar. Du kan styre, hvordan Excel viser kommentarer og indikatorer i celler ved at ændre standardindstillingerne, så kommentarer altid vises eller skjules.

Kommentarboks og dens røde trekantindikator

Knapflade Indikator for

Billedtekst 2 Kommentar

Ændre standardvisningsindstillingerne for kommentarer

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i kategorien Avanceret under Vis:

  • Hvis du vil skjule både kommentarer og indikatorer i hele projektmappen, skal du klikke på Ingen kommentarer eller indikatorer under Vis følgende for celler med kommentarer.

  • Hvis du vil vise indikatorer, men kun vise kommentarer, når markøren er placeret over deres celler, skal du klikke på Kun indikatorer, og kommentarer, når der peges under Vis følgende for celler med kommentarer.

  • Hvis du altid vil vise både kommentarer og indikatorer, skal du klikke på Kommentarer og indikatorer under Vis følgende for celler med kommentarer.

Vise eller skjule kommentarer i regnearket

Klik på den eller de celler, der indeholder en kommentarindikator, og gør et af følgende:

 • Højreklik på cellen, og klik derefter på Vis/skjul kommentar.

 • Klik på Vis/skjul kommentar i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

 • Klik på Vis/skjul kommentar under fanen Gennemse

Vise eller skjule alle kommentarer i regnearket

 • Klik på Vis alle kommentarer i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

  Indstillingen Vis alle kommentarer under fanen Gennemse

  Tip: Hvis du klikker på Vis alle kommentarer igen, skjules alle kommentarer i regnearket.

Toppen af siden

Ændre standardnavnet, som vises i nye kommentarer

Excel giver hver ny kommentar et navn, som du angiver i dialogboksen Excel-indstillinger. Du kan ændre dette navn efter behov.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Skriv et navn i feltet Generelt i kategorien Populær under Tilpas din kopi af Office.

  Bemærk: Hvis boksen Brugernavn er tom, når du tilføjer en kommentar, indstiller Excel automatisk værdien for boksen Brugernavn til dit brugernavn og benytter dette navn til etiketten.

Tip: Selvom du ikke kan skjule kommentarnavne, kan du fjerne navne fra kommentarer ved at slette dem.

Toppen af siden

Gennemgå alle kommentarer i en projektmappe

 1. Klik på den første celle i regnearket med en kommentar, du vil gennemgå.

 2. Hvis du vil gennemse hver kommentar, skal du klikke på Næste eller Forrige i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse for at få vist kommentarer i rækkefølge eller modsat rækkefølge.

  Klik på Næste eller Forrige under fanen Gennemse

Toppen af siden

Udskrive kommentarer

Hvis dit regneark indeholder kommentarer som den, der vises her, kan du udskrive dem som de vises i regnearket eller efter regnearket.

 1. Klik på det regneark, som indeholder de kommentarer, du vil udskrive.

 2. Hvis du vil udskrive kommentarerne, hvor de er placeret i regnearket, kan du få vist dem ved at gøre at af følgende:

  • Hvis du vil have vist en enkelt kommentar, skal du højreklikke på den celle, der indeholder kommentaren, og derefter klikke på Vis/skjul kommentarer i genvejsmenuen.

  • Hvis du vil have vist alle kommentarer i regnearket, skal du klikke på Vis alle kommentarer i gruppen Kommentarer under fanen Gennemse.

   Indstillingen Vis alle kommentarer under fanen Gennemse

 3. Du kan flytte og tilpasse overlappende kommentarer, hvis det er nødvendigt. Det kan du gøre ved at klikke på kanten af kommentarfeltet, så der vises håndtag.

  Klik på kanten af kommentarfeltet for at flytte den eller tilpasse størrelsen på den

  Træk kommentarfeltets ramme for at flytte kommentaren. Du kan ændre størrelsen ved at trække i håndtagene i feltet sider og hjørner.

 4. Klik på dialogboksstarteren i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout for at starte dialogboksen Sideopsætning.

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

 5. Klik på fanen Ark.

 6. Klik på Som vist i arket eller Sidst i arket i feltet Kommentarer.

  Vælg en indstilling under Kommentarer under fanen Ark

 7. Klik på Udskriv nederst i dialogboksen. Fanen Filer og kategorien Udskriv vises, hvor du kan klikke på Udskriv igen for at udskrive dokumentet eller ændre indstillinger som sideretning, før du udskriver.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×