Tilføje en dataforbindelse til en Microsoft SQL Server-database

Du kan føje en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon, der forespørger på en Microsoft SQL Server-database. Du kan ikke føje en sekundær dataforbindelse til en formularskabelon, der sender formulardata til en database. Hvis du vil bruge en sekundær dataforbindelse til at sende formulardata til en database, skal du bruge en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste, der arbejder sammen med den pågældende database. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om tilføjelse af en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste i afsnittet Se også.

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en sekundær dataforbindelse til en database:

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen    Med dette trin oprettes den sekundære dataforbindelse med de relevante felter og gruppe på grundlag af den måde, hvorpå dataene er gemt i databasen. Du kan også konfigurere formularskabelonen, så denne dataforbindelse kan anvendes i formularer, når formularen åbnes første gang.

Trin 2: Konfigurere den formularskabelon, der skal anvende dataforbindelsen    Hvis brugerne skal bruge denne dataforbindelse, efter at formularen er åbnet, kan du føje en regel eller en knap til formularskabelonen, så brugere kan bruge til at hente data fra denne dataforbindelse.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Før du går i gang

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

Trin 2: Konfigurere formularskabelon til at bruge dataforbindelsen

Oversigt

Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på en ekstern datakilde, oprettes der i Microsoft Office InfoPath en primær dataforbindelse til den pågældende eksterne datakilde. InfoPath opretter derefter den primære datakilde for formularskabelonen baseret på den måde, hvorpå dataene er gemt i den eksterne datakilde. Men den eksterne datakilde, der bruges i den primære dataforbindelse, har muligvis ikke de værdier, du vil indsætte i kontrolelementerne i formularskabelonen. Disse værdier findes muligvis i en anden ekstern datakilde, f.eks. en anden SQL Server-database. Du kan hente værdier fra en anden ekstern datakilde ved at føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen.

En sekundær dataforbindelse er en dataforbindelse, som du føjer til en formularskabelon. Denne dataforbindelse kan være en dataforbindelse til forespørgsel eller en dataforbindelse til afsendelse. Du kan kun føje en dataforbindelse til forespørgsel til en formularskabelon som en sekundær dataforbindelse til en SQL Server-database. Du skal kun tilføje denne dataforbindelse, hvis du skal hente data fra en anden ekstern datakilde end den i den primære dataforbindelse. Du kan ikke føje en dataforbindelse til afsendelse til en SQL Server-database som en sekundær dataforbindelse.

Når du føjer en dataforbindelse til forespørgsel til en database, oprettes der i InfoPath en sekundær datakilde med datafelt og gruppe, der svarer til den måde, hvorpå dataene gemmes i databasen. Da datastrukturen i den sekundære datakilde skal passe til den måde, hvorpå dataene er gemt i databasetabellerne, kan du ikke ændre felterne eller grupperne i den sekundære datakilde. Du kan konfigurere hver dataforbindelse til forespørgsel til at gemme resultaterne, så brugere har adgang til dataene, når deres formular ikke har forbindelse til et netværk. Afhængigt af dataenes art skal du evt. kun vise forespørgselsresultaterne, når brugere har forbindelse til et netværk.

Sikkerhedsnote : Hvis du bruger en sekundær dataforbindelse til at hente følsomme data fra en ekstern datakilde, kan du deaktivere denne funktion for at beskytte dataene mod uautoriseret brug, hvis computeren bliver væk eller bliver udsat for tyveri. Hvis du deaktiverer denne funktion, er dataene kun tilgængelige, hvis brugeren er tilsluttet netværket.

Når du føjer en forespørgselsdataforbindelse til en formularskabelon, bruger de formularer, der er baseret på denne formularskabelon, som standard dataforbindelsen, når de åbnes af en bruger. Du kan også konfigurere formularskabelonen til at bruge forespørgselsdataforbindelsen på en af følgende måder:

 • Tilføj en regel    Du kan konfigurere en regel til at bruge forespørgselsdataforbindelsen, når betingelsen i reglen forekommer.

 • Tilføj en knap    Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugere kan klikke på for at hente data vha. forespørgselsdataforbindelsen.

 • Brug brugerdefineret kode    Hvis du ikke kan tilføje en regel eller knap, kan du bruge brugerdefineret kode til at hente data vha. forespørgselsdataforbindelsen. Hvis du vil bruge brugerdefineret kode, skal en udvikler oprette den brugerdefinerede kode.

Toppen af siden

Før du går i gang

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til en SQL Server-database til formularskabelonen, skal du bruge følgende oplysninger fra databaseadministratoren:

 • Navnet på serveren med den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Navnet på den database, du skal bruge til denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, som databasen kræver. Databasen anvender enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at bestemme, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på den tabel, der indeholder de data, som skal sendes til formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du planlægger at bruge mere end en tabel i databasen, skal du bruge navnene på disse andre, underordnede tabeller. Du skal også bruge navnene på de felter i de underordnede tabeller, der har relationer til felterne i den primære tabel.

 • Om du sikkert kan gemme forespørgselsresultaterne i formularen til brug offline.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til i guiden Dataforbindelse, klik på Modtag data, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på Database (kun Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Vælg database på den næste side i guiden.

 6. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 7. Klik på Microsoft SQL Server på listen Hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til, og klik derefter på Næste.

 8. Skriv navnet på den server, der indeholder databasen, i boksen Servernavn.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Legitimationsoplysninger til logon:

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang, på grundlag af et angivet brugernavn og en angivet adgangskode, som du modtager fra databaseadministratoren, skal du klikke på Brug følgende brugernavn og adgangskode og derefter skrive brugernavnet og adgangskoden i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 10. Klik på Næste.

 11. Klik på den database, du vil bruge, på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data på næste side i guiden, marker afkrydsningsfeltet Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel, og klik derefter på Næste.

 12. Skriv et navn for den fil, hvor dataforbindelsesoplysningerne gemmes, i boksen Filnavn på næste side i guiden.

 13. Klik på Udfør for at gemme disse indstillinger.

 14. Tilføj andre tabeller, du vil bruge i dataforbindelse til forespørgsel.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel

  2. Klik i dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel på navnet på den underordnede tabel og klik derefter på Næste. InfoPath forsøger at angive relationerne ved at finde tilsvarende feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge den foreslåede relation, skal du markere relationen og derefter klikke på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. Klik på navnene på de relaterede felter i begge kolonner i dialogboksen Tilføj relation, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Gentag disse trin for at tilføje yderligere underordnede tabeller.

 15. Klik på Næste.

 16. Hvis resultaterne af forespørgselsdataforbindelsen skal være tilgængelige, når formularen ikke er forbundet til et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote : Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gemmes dataene på brugerens computer, når formularen bruger denne dataforbindelse. Hvis formularen henter følsomme data fra denne dataforbindelse, skal du evt. deaktivere denne funktion for at beskytte dataene, hvis computeren går tabt eller bliver stjålet.

 17. Klik på Næste.

 18. Skriv et beskrivende navn for denne sekundære dataforbindelse på den næste side i guiden. Hvis formularen automatisk skal hente data, når formularen åbnes, skal du markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere formularskabelon til at bruge dataforbindelsen

Hvis de formularer, der er baseret på denne formularskabelon, skal bruge denne dataforbindelse, efter at brugeren åbner formularen, kan du føje en regel til den formularskabelon, der bruger denne dataforbindelse under en bestemt betingelse, eller du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at bruge denne dataforbindelse.

Tilføje en regel

Du kan føje en regel til en formularskabelon for at hente data fra forespørgselsdataforbindelsen, når betingelsen for reglen opfyldes. I den følgende procedure antages det, at du har oprettet en forespørgselsdataforbindelse for formularskabelonen, og at du har konfigureret et kontrolelement på formularskabelonen for at få vist dataene fra den pågældende dataforbindelse.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Vis navn i menuen Vis for at gå til visningen med det kontrolelement, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på det kontrolelement, som du vil føje en regel til.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Regler under Validering og regler.

 5. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 6. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 7. Hvis du vil angive en betingelse for, hvornår reglen skal køres, skal du klikke på Angiv betingelse og derefter angive betingelsen. Reglen køres, når betingelsen forekommer. Hvis du ikke angiver en betingelse, køres reglen, når brugeren ændrer værdien i kontrolelementet og derefter flytter markøren væk fra det pågældende kontrolelement.

 8. Klik på Tilføj handling.

 9. Klik på Forespørgsel vha. en dataforbindelse på listen Handling.

 10. Klik på den forespørgselsdataforbindelse, du vil bruge, på listen Dataforbindelse, og klik derefter på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 11. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Tilføje en knap

Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at hente data fra forespørgselsdataforbindelsen.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på Vis navn i menuen Vis for at gå til visningen med det kontrolelement, hvor du vil have vist dataene fra den sekundære datakilde.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, F.

 3. Træk en knap til formularskabelonen.

 4. Dobbeltklik på den knap, som du lige har føjet til formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Generelt.

 6. Klik på Opdater på listen Handling.

 7. Skriv det navn, der skal vises på knappen i formularskabelonen, i boksen Etiket.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Klik på En sekundær datakilde i dialogboksen Opdater.

 10. Klik på den sekundære datakilde, der er knyttet til dataforbindelsen til forespørgsel, på listen Vælg den sekundære datakilde.

 11. Klik på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 12. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×