Tilføje en brugerrolle

Når du opretter en formularskabelon, kan du angive brugerroller. Brugerroller er foruddefinerede kategorier, formularbrugere kan tildeles baseret på deres jobtitel eller et andet kriterium. Brugerroller kan bruges til at præsentere brugerdefinerede visning af en formular til forskellige typer af brugere, til at vise forskellige afsnit i en visning eller til at beregne standardværdier for felter og kontrolelementer. Hvis du f.eks. designer en formularskabelon til ansøgninger, kan du oprette forskellige visninger til entreprenører, vurderingsagenter og administratorer og tilknytte hver brugerrolle til en separat visning. Når brugere åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen, afgør Microsoft Office InfoPath brugerrollen baseret på brugerens navn og åbner derefter den relevante visning baseret på brugerens rolle.

Sikkerhedsnote : Brugerroller skal ikke bruges til at begrænse adgangen til følsomme data i en formular. Selv hvis skrivebeskytter en formularskabelon eller skjuler visse kontrolelementer, der er baseret på brugerroller, kan brugere muligvis alligevel bruge et tekstredigeringsprogram, f.eks. Microsoft Notesblok, til at få vist eller redigere formularskabelonfilen (.xsn) og få adgang til de pågældende data.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Før du går i gang

Tilføje en brugerrolle

Få vist en visning, der er baseret på en brugerrolle

Afprøve brugerrollerne

Oversigt

Når du opretter en ny brugerrolle, kan den tildeles brugere på følgende måder:

 • Ved at angive brugernavne fra en Microsoft Active Directory-katalogtjeneste (f.eks. "salg\anders"). Hvis du vil angive et brugernavn i en Active Directory-katalogtjeneste, skal formularskabelonen oprettes i og udgives på et Microsoft Windows-netværk, der bruger Active Directory.

 • Ved at angive grupper fra en Active Directory-katalogtjeneste. Du kan f.eks. angive en e-mail-distributionsliste, der indeholder navnene på alle medlemmerne af marketingteamet. Hvis du vil angive et gruppenavn i en Active Directory-katalogtjeneste, skal formularskabelonen oprettes i og udgives på et Microsoft Windows-netværk, der bruger Active Directory.

 • Ved at angive en værdi, der kommer direkte fra et felt i formularen. Feltet henter evt. data fra Active Directory, eller brugeren kan angive data i et kontrolelement, der er indbind til dette felt. Hvis formularskabelonen f.eks. indeholder tekstboksen Administrator, kan du knytte en bestemt brugerrolle til det felt, den pågældende tekstboks er bundet til.

Når du har tilføjet en brugerrolle, kan du angive den som en af følgende roller:

Standardrolle    Brugere, der ikke er tildelt en eksisterende brugerrolle, tildeles automatisk den brugerrolle, der er angivet som standardrollen. Standardrollen bruges også for brugere, som er en del af en gruppe, men arbejder offline. En brugerrolle angives altid som standard.

Opretterrolle    Hvis du vil anvende en bestemt brugerrolle til brugere, der åbner formularen for første gang, kan du angive en opretterrolle. Du kan f.eks. definere en opretterrolle med navnet "Leverandør", der anvendes til brugere, der udfylder nye ansøgningsformularer. En bruger, der tildeles en anden brugerrolle, tildeles automatisk leverandørrollen, når hun eller han åbner en ny ansøgningsformular. Næste gang brugeren åbner den samme formular, bruges den pågældende persons tildelte brugerrolle i stedet for opretterrollen.

Hvis du har angivet roller til brugere, der er baseret på en kombination af brugernavne, grupper eller værdier fra et felt, bestemmes, hvilken rolle en bestemt bruger skal tildeles, når den pågældende bruger åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen, ud fra følgende rækkefølge:

 1. Brugerens navn er en værdi i et felt i formularskabelonen.

 2. Brugerens navn findes i Active Directory.

 3. Brugeren er medlem af en Active Directory-gruppe.

  Bemærk: Hvis brugeren er medlem af flere grupper, og du tildeler brugerroller, der er baseret på en gruppe, kontrolleres medlemslisten for hver gruppe i den rækkefølge, gruppen er angivet i i dialogboksen Administrer brugerroller. Hvis brugeren f.eks. er medlem af både den modtagende agentgruppe og administratorgruppen, og administratorgruppen angives før den modtagende agentgruppe, tildeles brugeren brugerrollen for administratorgruppen.

 4. Hvis ingen af disse betingelser gælder, bruges standardrollen.

Når du har defineret brugerrollerne for formularskabelonen, kan du angive en regel, der automatisk skifter visninger på basis af brugeren rolle. Du kan f.eks. oprette en administratorbrugerrolle og derefter oprette en regel, der automatisk skifter til administratorvisning, når en bruger, der er tildelt administratorrollen, åbner formularen. Du kan også oprette reglen først og derefter definere brugerrollerne som en del af fremgangsmåden til oprettelse af reglen.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Du kan ikke oprette brugerroller i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Du kan kun oprette brugerroller i formularskabeloner, hvis formularer skal udfyldes i InfoPath.

Toppen af siden

Før du går i gang

Der kræves følgende, før du kan føje brugerroller til formularskabelonen:

 • En liste over de ønskede brugerroller sammen med medlemmerne til hver brugerrolle. Medlemmerne kan være brugernavne eller grupper fra en Microsoft Active Directory-katalogtjeneste eller en værdi indtastet af en bruger i et kontrolelement, der er bundet til et bestemt felt i formularskabelonens datakilde.

 • Standardbrugerrollen, som du ønsker brugere, der åbner en formular baseret på formularskabelonen, skal tildeles, når de ikke er medlemmer af en brugerrolle.

Toppen af siden

Tilføje en brugerrolle

 1. Klik på Brugerroller i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer brugerroller.

 3. Skriv et navn til den nye brugerrolle i boksen Rollenavn.

 4. Hvis du vil tildele brugere eller brugergrupper denne rolle, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  Angive en eller flere brugere, der er en del af et netværk, der bruger Active Directory-katalogtjenesten

  1. Marker afkrydsningsfeltet Brugernavne, og klik derefter på Vælg en eller flere brugere Knapflade .

   Bemærk: Skriv oplysningerne i boksen Brugernavne, hvis du i forvejen kender domænet og brugernavnet. Formatet skal være domæne\brugernavn. Flere brugernavne skal være adskilt af semikolon (;).

  2. Brug boksen Skriv objektnavnet, der skal vælges til at skrive et eller flere brugernavne, der er adskilt af semikolon (;).

   Bemærk: Oplysninger om formatering af brugernavne finder du ved at klikke på hyperlinket eksempler i dialogboksen.

  3. Hvis du vil sammenligne de brugernavne, du har skrevet, med navnene i Active Directory, skal du klikke på Kontroller navne.

  4. Klik på OK.

  Angive en eller flere grupper, der er en del af et netværk, der bruger Active Directory-katalogtjenesten

  1. Marker afkrydsningsfeltet Gruppenavne, og klik derefter på Vælg en eller flere grupper Button image .

   Bemærk: Skriv oplysningerne i boksen Gruppenavne, hvis du i forvejen kender gruppenavnet. Formatet skal være domæne\brugernavn. Flere gruppenavne skal være adskilt af semikolon (;).

  2. Brug boksen Skriv objektnavnet, der skal vælges til at skrive et eller flere gruppenavne, der er adskilt af semikolon (;).

   Bemærk: Flere oplysninger om formatering af gruppenavne finder du ved at klikke på hyperlinket eksempler i dialogboksen.

  3. Hvis du vil sammenligne de gruppenavne, du har skrevet, med navnene i Active Directory, skal du klikke på Kontroller navne.

  4. Klik på OK.

  Angive brugernavne, der stammer direkte fra et felt i formularen

  1. Marker afkrydsningsfeltet Brugernavne fra formularen, og klik derefter på Vælg et felt i datakilden Knappen Datakilde .

  2. Klik på det felt, hvis værdier skal anvendes til brugerroller, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Angiv som opretter, og klik derefter på OK, hvis du vil angive brugerrollen som opretterrollen.

  Bemærk: Når en brugerrolle er angivet som opretter, prioriteres denne rolle over alle andre rolletildelinger, også selvom opretterrollen er midt på listen i dialogboksen Administrer brugerroller.

 6. Hvis du vil angive en standardbrugerrolle for brugere, der ikke er medlemmer af nogen roller, skal du markere rollen i dialogboksen Administrer brugerroller og derefter klikke på Angiv som standard.

  Bemærk: Der skal være mere end en brugerrolle, for at du kan klikke på Angiv som standard.

Toppen af siden

Få vist en visning, der er baseret på en brugerrolle

Hvis du udformer en formularskabelon, der omfatter brugerroller og flere visninger, kan det være nyttigt at få vist en visning, der er baseret på den brugerrolle, der er tildelt en bruger. Du kan f.eks. bruge en regel til at få åbnet en bestemt visning, når en bruger, som er tildelt en bestemt brugerrokke, åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Åbn og gem på listen Kategori i dialogboksen Formularindstillinger.

 3. Klik på Regler under Funktionsmåde ved åbning.

 4. Klik på Tilføj

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Klik på Angiv betingelse.

 7. Klik på Brugerens nuværende rolle i det første felt.

 8. Klik på er lig med i det næste felt.

 9. Klik på navnet på brugerens rolle i det tredje felt, og klik derefter på OK.

 10. Klik på Tilføj handling i dialogboksen Regel.

 11. Klik på Skift visninger på listen Handling, og klik derefter på en visning på listen Visning.

Toppen af siden

Afprøve brugerrollerne

Hvis der er flere brugerroller i en formular, er det en god ide at afprøve dens udseende og funktion for hver enkelt brugerrolle. Selvom du kan få vist et eksempel på formularskabelonen for at finde ud af, om visningerne fungerer korrekt sammen med brugerroller, kan du ikke efterligne den proces, der sammenligner brugeren med brugerens rolletildeling. Det skyldes, at InfoPath kontrollerer brugerroller, når du udfylder formularen, men ikke når du får vist den i et eksempelvindue. Hvis du vil udføre en komplet test af brugerrollerne i formularskabelonen, kan du midlertidigt tildele dig selv en brugerrolle, som du vil afprøve, og derefter åbne formularen, som om du vil udfylde den.

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Eksempel på listen Kategori.

 3. Klik på den ønskede rolle på listen Vis eksempel som under Brugerrolle, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Vis formularstandardværktøjslinjen, eller tryk på Ctrl+Skift+B for at teste ændringerne.

  Navnet på den aktuelle brugerrolle vises på statuslinjen i det nederste venstre hjørne af eksempelvinduet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×