Tilføje en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek som datakilde

Som standard har alle Microsoft SharePoint-lister og -biblioteker en tilsvarende datakildeforbindelse i datakildebiblioteket. Hvis du vil føje en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek til datakildebiblioteket, kan du enten oprette en ny liste eller et nyt bibliotek eller oprette en ny forbindelse til en eksisterende liste eller et eksisterende bibliotek.

Alle SharePoint-lister og -biblioteker, som du opretter, vil også automatisk have en tilsvarende datakildeforbindelse i datakildebiblioteket.

Bemærk: SharePoint-undersøgelser er en type af lister, som også vises i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket.

I denne artikel

Om at bruge en liste eller et bibliotek som datakilde

Oprette en SharePoint-liste

Oprette et SharePoint-dokumentbibliotek

Kopiere og redigere en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Om at bruge en liste eller et bibliotek som datakilde

SharePoint-lister og -biblioteker på mappelisten har automatisk en forbindelse i datakildebiblioteket

1. SharePoint-lister og -biblioteker vises på mappelisten.

2. Alle SharePoint-lister og -biblioteker har automatisk en tilsvarende datakildeforbindelse i datakildebiblioteket.

Ligesom andre typer af datakilder er de SharePoint-lister og -biblioteker, der vises i datakildebiblioteket, i virkeligheden forbindelser til de oprindelige data, der viser resultatet af en forespørgsel i de pågældende data, men SharePoint-lister og -biblioteker adskiller sig fra andre typer af datakilder på to måder:

 • Du kan ikke ændre forespørgslen for SharePoint-lister og -biblioteker, som du kan for andre kilder i datakildebiblioteket. Derimod kan du godt kopiere forbindelsen for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek og derefter oprette en brugerdefineret forespørgsel i listen eller biblioteket for at få vist nøjagtig de data, du ønsker. Når du opretter en ny datakildeforbindelse for en SharePoint-liste, kopierer du ikke kildedataene, men i stedet opretter du en ny forbindelse til de samme data.

 • Du kan ændre de oprindelige kildedata for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek via datakildebiblioteket ved at ændre listeegenskaberne, hvilket du ikke kan gøre for andre kilder i datakildebiblioteket. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer listeegenskaberne for en SharePoint-liste, finder du under Se også.

Toppen af siden

Oprette en SharePoint-liste

Når du klikker på hyperlinket Opret ny SharePoint-liste i datakildebiblioteket, vises dialogboksen Ny. I dialogboksen Ny kan du oprette en ny SharePoint-liste ved hjælp af en af de indbyggede skabeloner for SharePoint-lister.

Ikonet for en SharePoint-liste Den nye liste på mappelisten er det samme på mappelisten og i datakildebiblioteket.

 1. Klik på Listermappelisten.

  På denne måde vil alle nye lister, du opretter, blive medtaget i mappen Lister.

 2. Klik på Opret en ny SharePoint-liste under SharePoint-lister i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Hvis overskriften SharePoint-lister er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at få den vist.

  Bemærk: Du kan også klikke på Ny i menuen Filer og derefter klikke på SharePoint-indhold.

 3. Klik på Lister i den venstre rude, og klik derefter på den type liste, du vil tilføje, i den midterste rude.

  Tip: Når du klikker på en listeskabelon, vises en beskrivelse af den pågældende liste i ruden længst til højre under Beskrivelse.

 4. Skriv et navn til den nye liste under Indstillinger i ruden længst til højre.

  I dette eksempel skal du klikke på Meddelelser i den midterste rude og derefter skrive Nyheder under Indstillinger.

 5. Klik på OK.

Den nye liste vises på mappelisten.

Ny liste vises på mappelisten

Den nye liste vises på mappelisten.

Den nye liste har også en tilsvarende datakildeforbindelse i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket.

Ny liste i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket

Den nye liste vises i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Oprette et SharePoint-dokumentbibliotek

Når du klikker på hyperlinket Opret nyt dokumentbibliotek i datakildebiblioteket, vises dialogboksen Ny. I dialogboksen Ny kan du oprette et nyt SharePoint-dokumentbibliotek ved hjælp af en af de indbyggede skabeloner for SharePoint-dokumentbiblioteker.

Ikonet for et SharePoint-dokumentbibliotek på mappelisten Ikonet for et SharePoint dokumentbibliotek i mappelisten ser anderledes ud end i datakildebiblioteket Ikonbillede .

 1. Klik på Opret nyt dokumentbibliotek under SharePoint-biblioteker i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Hvis overskriften SharePoint-biblioteker er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at få den vist.

  Bemærk: Du kan også klikke på Ny i menuen Filer og derefter klikke på SharePoint-indhold.

 2. Klik på Dokumentbiblioteker i den venstre rude, og klik derefter på den type dokumentbibliotek, du vil tilføje, i den midterste rude.

  Tip: Når du klikker på en dokumentbiblioteksskabelon, vises en beskrivelse af det pågældende bibliotek under Beskrivelse i ruden længst til højre.

 3. Skriv et navn til den nye liste under Indstillinger i ruden længst til højre.

  I dette eksempel skal du klikke på Dokumentbibliotek i den midterste rude og derefter skrive Artikler under Indstillinger.

 4. Klik på OK.

Når du har oprettet det nye dokumentbibliotek, kan du se det på mappelisten.

Det nye dokumentbibliotek vises på mappelisten.

Det nye dokumentbibliotek vises på mappelisten.

Den nye liste har også en tilsvarende datakildeforbindelse i afsnittet SharePoint-biblioteker i datakildebiblioteket.

Det nye dokumentbibliotek i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket

Det nye dokumentbibliotek vises i afsnittet SharePoint-lister i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Kopiere og redigere en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Som tidligere nævnt er SharePoint-lister og -biblioteker, der vises i datakildebiblioteket, i virkeligheden forbindelser til de oprindelige data, der viser resultatet af en forespørgsel i de pågældende data. I modsætning til andre datakilder i datakildebiblioteket kan du ikke ændre forespørgslen for de datakilder, der oprettes automatisk til SharePoint-lister og -biblioteker. Derimod kan du godt kopiere en forbindelse til en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek og derefter anvende en brugerdefineret forespørgsel i listen eller biblioteket for at få vist nøjagtig de data, du ønsker.

Når du klikker på Kopiere og redigere, opretter du en kopi af datakildeforbindelsen, som du derefter kan redigere ved hjælp af dialogboksen Egenskaber for datakilde. Under fanen Generelt kan du redigere datakildens navn, beskrivelse og nøgleord. Under fanen Kilde kan du redigere forespørgslen for datakilden. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du kopierer datakildeforbindelsen og derefter ændrer navn, beskrivelse og nøgleord for den pågældende datakilde. Yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer forespørgslen for en datakilde, finder du i artiklen Oprette en datakildeforespørgsel.

 1. Klik på den liste eller det bibliotek, du vil kopiere og redigere, under SharePoint-lister eller SharePoint-biblioteker i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Afsnittet Forespørgsel bliver tilgængeligt.

  Fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde

 2. Klik på Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 3. Skriv et navn til den kopierede datakilde i boksen Navn.

  Hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden, bliver navnet det samme som for det forrige element, men med tilføjelsen _kopi(n), hvor n er antallet af kopier. Hvis du f.eks. kopierer datakildeforbindelsen Meddelelser uden at skrive et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Meddelelser_kopi(1). Hvis du kopierer datakildeforbindelsen Meddelelser en gang til uden at skrive et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Meddelelser_kopi(2).

 4. Skriv en beskrivelse af den kopierede datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv eventuelle nøgleord for den kopierede datakilde i boksen Nøgleord.

 6. Klik på OK.

  Den nye datakildeforbindelse vises nu i datakildebiblioteket. Når du kopierer en datakildeforbindelse, kopierer du kun forespørgslen i den oprindelige datakilde, ikke selve datakilden. I følgende illustration vises Meddelelser kun én gang på mappelisten, da både Meddelelser og Meddelelser_kopi(1) er forespørgsler i listen Meddelelser.

  Meddelelser og Meddelelser_kopi(1) i datakildebiblioteket

  Da både Meddelelser og Meddelelser_kopi(1) opretter forbindelse til listen Meddelelser, vises Meddelelser kun én gang på mappelisten.

Forespørgsler i SharePoint-lister og -biblioteker, som du opretter ved hjælp af Kopier og rediger, vises ikke som hyperlinks, når en bruger får vist webstedet i en browser, men du kan oprette en datavisning ved hjælp af den kopierede liste eller det kopierede bibliotek. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter datavisninger, finder du i artiklen Oprette en datavisning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×