Tilføje eller slette sider

Når du tilføjer eller sletter sider, skal du arbejde i publikationens forgrund. Hvis du ikke gør det, skal du klikke på knappenLuk masterside på fanen Masterside, før du benytter en af følgende fremgangsmåder.

Tilføje en side

 1. Gå til den side i den åbne publikation, der enten kommer før eller efter de sider, du vil tilføje.

 2. Klik på knappen Side under fanen Indsæt.

 3. Vælg en af følgende:

 4. Indsæt tom side for at indsætte en ny tom side efter den aktuelt valgte side.

  Bemærk:  Hvis du anvender visningen Tosidet opslag, indsættes der to sider.

  • Indsæt dubleret side for at indsætte en ny side, som indeholder det samme indhold som den aktuelt valgte side.

   Bemærk: Hvis du anvender visningen Tosidet opslag, vil du blive spurgt, om der skal indsættes dubletter af begge sider, kun af den venstre side eller kun af den højre side.

 5. Indsæt side for at åbne dialogboksen Indsæt side, vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

Slette en side

Når du sletter en side, er det kun tekst og objekter, der er udelukkende bruges af den pågældende side, der slettes sammen med siden. Hvis siden f.eks. indeholder tekst fra en kæde af forbundne ramme, flyttes teksten til en tilstødende side.

 1. Gå til den side, du vil slette, i den åbne publikation.

 2. Vælg den side, du vil slette, i ruden Sidenavigation.

 1. Klik på Slet i gruppen Sider under fanen Sideopsætning.
  Hvis du anvender visningen Tosidet opslag, vises dialogboksen Slet side. Vælg den ønskede indstilling, og klik derefter på OK.

  Tip:  Hvis du vil undgå, at de nuværende højresider ændres til venstresider, skal der slettes et lige antal sider.

Slette indholdet af en side uden at slette selve siden

 • Markér enten de objekter eller den tekst, du vil fjerne, eller begge dele, og tryk derefter på Delete.

Tilføje eller slette mastersider

Tilføje en masterside

 1. Klik på fanen Sideopsætning.

 2. Klik på knappen Masterside, og vælg Rediger mastersider.

 3. På fanen Masterside skal du vælge en af følgende:

  • Tilføj masterside for at indsætte en ny tom side efter den aktuelt valgte side.

  • Dupliker for at indsætte en ny side, som indeholder det samme indhold som den aktuelt valgte side.

Slette en masterside

 1. Klik på fanen Sideopsætning.

 2. Klik på knappen Masterside, og vælg Rediger mastersider.

 3. Vælg den masterside, som skal slettes, klik på knappen Slet og derefter på Ja.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×