Tilføje eller slette en kolonne i et dataark

Du kan tilføje eller fjerne kolonner i et dataark på flere måder i Microsoft Office Access 2007. Du kan nu bruge dataarkvisning til at tilføje eller fjerne kolonner og angive datatyperne for disse kolonner. Du kan også tilføje felter fra en opgaverude, eller du kan åbne den underliggende tabel til dataarket og tilføje et felt i designvisning. I dette emne er der en beskrivelse af, hvordan du bruger hver enkelt metode.

Bemærk: Oplysningerne i dette emne forklarer, hvordan du udfører nogle af, men ikke alle, de opgaver, det er muligt at udføre i et dataark.

Yderligere oplysninger om oprettelse og brug af dataark finder du i artiklen Åbne et tomt dataark.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå kolonner i dataark

Tilføje en kolonne ved at bruge dataarkvisning

Fjerne en kolonne ved at bruge dataarkvisning

Tilføje en kolonne ved at bruge designvisning

Fjerne en kolonne ved hjælp af designvisning

Få oplysninger om, hvordan datatyper tildeles i Access, mens du indtaster data

Angive de datatyper, der ikke kan udledes automatisk i dataarkvisning

Aktivere RTF-redigering for et felt af typen Notat

Konvertere en kolonne til et opslagsfelt

Forstå kolonner i dataark

Et dataark er den visuelle gengivelse af de oplysninger, der findes i en databasetabel, eller af de resultater, der returneres af en forespørgsel. En kolonne i et dataark repræsenterer det samme som et felt i en databasetabel. Når du tilføjer eller fjerner en kolonne fra et dataark, tilføjer eller fjerner du et felt fra den tabel, der ligger til grund for dataarket. Hvis der er data i dette felt, fjerner du også disse oplysninger.

Nye funktioner til arbejde med kolonner

Office Access 2007 gør det hurtigere og lettere at tilføje eller fjerne et tabelfelt, fordi du nu kan udføre disse opgaver i dataarkvisning. Alle tabeller i dataarkvisning indeholder nu som standard en tom kolonne med navnet Tilføj et nyt felt. Når du vil tilføje en kolonne, skal du indtaste data i den første tomme celle under den pågældende kolonneoverskrift. Du kan også indsætte en eller flere bestemte data i den tomme kolonne. Du behøver ikke længere at bruge designvisning til at tilføje eller fjerne kolonner, selvom du kan gøre det, hvis du vil.

Desuden behøver du ikke længere at angive de mere almindelige datatyper til den nye kolonne. Felterne i en databasetabel skal som standard indeholde bestemte typer data, f.eks. tekst, datoer og klokkeslæt, tal osv. Du angiver typisk datatyper, når du designer tabellerne til en database. Nu vil Access imidlertid automatisk udlede de fleste datatyper, når du første gang angiver data i en ny kolonne. Hvis du f.eks. angiver et navn i det første felt i den nye tabel, angiver Access det pågældende felt til datatypen Tekst. Hvis du indsætter en dato, angiver Access feltet til datatypen Dato og klokkeslæt osv. Hvis du indsætter en blanding af data, f.eks. postnumre fra flere lande/områder, vælger Access den datatype, der er bedst egnet til at bevare oplysningerne – som regel datatypen Tekst. Flere oplysninger finder du i afsnittet Få oplysninger om, hvordan datatyper tildeles i Access, mens du indtaster data senere i denne artikel.

Bemærk: Du kan ikke bruge dataarkvisning til at få vist alle tilgængelige datatyper. Husk også på, at der gælder visse designregler for relationsdatabaser.

Yderligere oplysninger om brug af dataarkvisning og angivelse af datatyper finder du i artiklen Åbne et tomt dataark. Hvis du ikke er fortrolig med designreglerne for relationsdatabaser, kan du læse artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

I fremgangsmåderne i følgende afsnit forklares det, hvordan du tilføjer og fjerner kolonner i dataark ved at bruge dataarkvisning og designvisning.

Toppen af siden

Tilføje en kolonne ved at bruge dataarkvisning

I fremgangsmåderne i dette afsnit er det forklaret, hvordan du bruger dataarkvisning til at føje en kolonne til et dataark, give kolonnen et navn og indtaste data. Når du fortsætter, skal du huske, at når du følger disse fremgangsmåder, tilføjes og ændres et felt i den tabel, der ligger til grund for dataarket.

 1. I navigationsruden skal du finde og dobbeltklikke på den tabel, som du vil føje feltet til.

  Access åbner tabellen i dataarkvisning.

 2. Rul til højre eller venstre side af dataarket (afhængigt af Internationale og sproglige indstillinger i Windows), og find den tomme kolonne.

  Ordene Tilføj et nyt felt vises som standard i kolonneoverskriften til den tomme kolonne. I denne figur vises en typisk tom kolonne.

  Et nyt felt i et dataark

 3. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og angiv et navn til det nye felt.

  Eller

  Højreklik på kolonneoverskriften, og klik på Omdøb kolonne i genvejsmenuen. Skriv derefter et navn til feltet.

 4. Indtast nogle data på den første tomme række under overskriften.

  Eller

  Indsæt en eller flere oplysninger i feltet, og start i den første tomme celle.

  Gem ændringerne.

  Ud fra den type data, du har indtastet, angiver Access en datatype for feltet. Har du f.eks. skrevet et navn, angives datatypen i Access til Tekst.

  Flere oplysninger om, hvordan Access bestemmer datatyper, finder du under Få oplysninger om, hvordan datatyper tildeles i Access, mens du indtaster data senere i denne artikel. Flere oplysninger om, hvordan du angiver datatyper manuelt, finder du under Angive de datatyper, der ikke kan udledes automatisk i dataarkvisning senere i denne artikel.

Toppen af siden

Fjerne en kolonne ved at bruge dataarkvisning

Før du fjerner en kolonne fra et dataark, er der flere vigtige ting, du skal huske på:

Fjerne kolonnen i dataarkvisning

 1. Højreklik på kolonneoverskriften til den kolonne, du vil fjerne.

 2. Klik på Slet kolonne i genvejsmenuen.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje en kolonne ved at bruge designvisning

Hvis du kender tidligere versioner af Access, har du sandsynligvis nogen erfaring med brug af designvisning. Værktøjet er ikke ændret i Office Access 2007. Der er mere fleksibilitet i designvisning end i dataarkvisning, fordi du kan angive alle tilgængelige datatyper, og du kan oprette et opslagsfelt – alt sammen uden at du behøver at gå ud af designvisning.

Tilføje kolonnen i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

 2. Vælg en tom række, og skriv et navn til det nye felt, i kolonnen Feltnavn.

 3. Vælg en datatype for den nye kolonne i kolonnen Datatype ved siden af dit nye feltnavn.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Fjerne en kolonne ved hjælp af designvisning

Reglerne for sletning af en kolonne i dataarkvisning gælder også, når du arbejder i designvisning: Hvis du sletter en kolonne, går alle data i den pågældende kolonne tabt. Før du kan slette et primær nøgle-felt eller et opslagsfelt, skal du desuden først slette relationerne for disse felter.

Yderligere oplysninger finder du i artiklerne Grundlæggende oplysninger om databasedesign, Tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle og Tilføje eller ændre et opslagsfelt, hvor du kan gemme flere værdier

Fjerne kolonnen i designvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

 2. Marker feltet (rækken), du vil slette.

 3. Klik på Slet rækker i gruppen Funktioner på fanen Design.

  Eller

  Tryk på DELETE.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Få oplysninger om, hvordan datatyper tildeles i Access, mens du indtaster data

Når du opretter et tomt dataark, tildeler Access en datatype til hvert felt, når du første gang indtaster data i det pågældende felt. I den følgende tabel er der en liste over de forskellige typer data, du kan indtaste, og de datatyper, Access tildeler dem.

Bemærk: Du kan ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indtaste data i et felt, og du kan ikke aktivere understøttelse af RTF-redigering ved at indtaste data i et felt.

Oplysninger om angivelse af disse datatyper og aktivering af RTF-redigering finder du i artiklen Åbne et tomt dataark.

I følgende tabel kan du se, hvordan datatypen for et felt angives i Access, når du indtaster data i dataarkvisning.

Hvis du skriver:

Opretter Office Access 2007 et felt med datatypen:

John

Tekst

En blok tekst eller tekst og tal, der er længere end 256 tegn.

Notat

Bemærk: Du kan ikke bruge dataarkvisning til at aktivere RTF-formatering. Hvis du aktiverer egenskaben Vedhæft kun for notatfeltet, skjuler Access som standard al tekst, når du placerer markøren i det pågældende felt.

Oplysninger om aktivering af RTF-formatering finder du i artiklen Indtaste eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF.

http://www.contoso.com

Access genkender følgende internetprotokoller: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Bemærk: Hvis du vil have Access til at genkende protokollen og angive datatypen Hyperlink, skal du skrive et tegn, der ikke er et mellemrumstegn, efter protokollen.

Hyperlink

50000

Tal, Langt heltal

50.000

Tal, Langt heltal

50.000.99

Tal, Dobbelt reelt tal

50000.389

Tal, Dobbelt reelt tal

31.12.06

De dato- og klokkeslætsformater, der er angivet i Internationale og sproglige indstillinger i Windows, bestemmer, hvordan dato- og klokkeslætsdata formateres i Access.

Vis, hvordan disse indstillinger ændres

I Microsoft Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisning i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Klokkeslæt, sprog og region.

  Eller

  Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på

  Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas dette format under Nuværende format under fanen Formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Skift formatering af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på den fane, der indeholder de indstillinger, du vil ændre, og foretag de ønskede ændringer. Hvis du f.eks. vil ændre et talformat eller en del af det, skal du klikke på fanen Tal og ændre indstillingen. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

.

Dato og klokkeslæt

31.12.06

Bemærk: Du skal angive eller indsætte mere end navnet på dagen, hvis datatypen Dato og klokkeslæt automatisk skal kunne udledes i Access. Hvis du f.eks. skriver "Tirsdag", vælges datatypen Tekst. Hvis datatypen Dato og klokkeslæt automatisk skal kunne udledes i Access, skal du, ud over dagen, angive en måned.

Dato og klokkeslæt

10:50:23

Dato og klokkeslæt

10:50:00

Dato og klokkeslæt

17:50

Dato og klokkeslæt

kr 12,50

Access genkender det valutasymbol, der er angivet i Internationale og sproglige indstillinger i Windows.

Vis, hvordan disse indstillinger ændres

I Microsoft Windows Vista

 1. Klik på knappen Start Knapflade , og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Hvis du bruger standardvisning i Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på Klokkeslæt, sprog og region.

  Eller

  Hvis du bruger klassisk visning, skal du dobbeltklikke på

  Internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 4. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)

 1. Klik på Start på proceslinjen i Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Kontrolpanel vises.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger vises.

 3. Klik på Skift formatering af tal, datoer og klokkeslæt.

  Dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger vises.

 4. Klik på Tilpas under Standarder og formater.

  Dialogboksen Tilpasning af internationale indstillinger vises.

 5. Klik på fanen Valuta, og vælg det symbol, du vil bruge, på listen Valutasymbol. Du kan få hjælp til en indstilling ved at klikke på knappen Hjælp (?) og derefter klikke på den pågældende indstilling.

Valuta

21.75

Tal, Dobbelt reelt tal

123,00%

Tal, Dobbelt reelt tal

3,46E+03

Tal, Dobbelt reelt tal


Toppen af siden

Angive de datatyper, der ikke kan udledes automatisk i dataarkvisning

Der er visse opgaver, du som standard ikke kan udføre ved at bruge dataarkvisning:

 • Du kan ikke angive datatyperne Vedhæftet fil eller OLE-objekt ved at indsætte data i en tom celle.

 • Du kan ikke aktivere RTF-redigering for et notatfelt ved at indsætte data. Hvis du vil aktivere RTF-understøttelse, skal du angive en indstilling for feltet i designvisning.

Fremgangsmåderne i dette afsnit forklarer, hvordan du udfører disse opgaver

Yderligere oplysninger om hver enkelt opgave finder du i artiklen Åbne et tomt dataark.

Angive datatyperne OLE-objekt eller Vedhæftet fil

 1. Marker den tomme kolonne (med navnet Tilføj et nyt felt) i dataarket, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Klik på den første tomme datarække under overskriften.

 3. Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter en datatype.

  Listen over datatyper

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Aktivere RTF-redigering for et felt af typen Notat

Du kan bruge dataarkvisning til at føje et notatfelt til en tabel, men du skal bruge designvisning til at aktivere RTF-redigering for dette notatfelt. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du udfører begge opgaver.

Føje et notatfelt til en tabel

 1. Marker den tomme kolonne (med navnet Tilføj et nyt felt) i dataarket, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Klik på den første tomme datarække under overskriften.

 3. Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter en datatype.

 4. Gem ændringerne, og fortsæt til næste procedure, hvor du skal aktivere RTF-redigering.

Aktivere RTF-redigering for et felt af typen Notat

 1. Skift fra dataarkvisning til designvisning for tabellen. Der er flere måder, du kan gøre dette på i Access:

  Hvis du bruger objektfaner, skal du højreklikke på fanen for det åbne dataark og klikke på Designvisning.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

  Eller

  Højreklik i navigationsruden på den tabel, der ligger til grund for dataarket, og klik på Designvisning.

 2. Marker notatfeltet i designvisning.

 3. Klik på pilen i cellen ud for Tekstformat i ruden Feltegenskaber under fanen Generelt, og vælg derefter RTF på listen.

  Der vises en bekræftelsesmeddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil konvertere kolonnen til RTF. Klik på Ja for at konvertere kolonnen.

 4. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Konvertere en kolonne til et opslagsfelt

Det er som standard ikke muligt at bruge dataarkvisning til at konvertere en ny kolonne til et opslagsfelt. Hvis du er ny bruger af Access, skal du vide, at et opslagsfelt viser data fra en anden kilde – enten en tabel eller en liste over elementer – på en liste. Som standard anvendes der i Access en rulleliste til at vise opslagsdata, men du kan også benytte en liste (en, der ikke åbnes eller lukkes) i en formular.

Du kan oprette to typer opslagsfelter – tabelbaserede lister og værdilister. I en tabelbaseret liste bruges der en forespørgsel til at hente data fra en anden tabel, og på en værdiliste vises et sæt faste værdier. I følgende fremgangsmåde forklares det, hvordan du opretter begge typer lister.

Tilføje et opslagsfelt

 1. Højreklik i navigationsruden på den tabel, der ligger til grund for det nye dataark, og klik på Designvisning.

  Eller

  Klik på Designvisning på statuslinjen i Access.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 2. Marker det felt, du vil konvertere.

  Eller

  Marker en tom række i kolonnen Feltnavn, og skriv et navn til det nye felt.

 3. Klik på Opslagskolonne i gruppen Funktioner på fanen Design.

  Eller

  Klik på den nedadgående pil i kolonnen Datatype i designvisning, og vælg Guiden Opslag.

  Guiden Opslag starter.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en tabelbaseret liste    

   1. Marker Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel, og klik på Næste.

   2. Vælg en indstilling under Visning, marker en tabel eller forespørgsel på listen, og klik derefter på Næste.

    Klik f.eks. på Tabeller, hvis du vil bruge værdier fra en tabel i opslagsfeltet. Klik på Forespørgsler, hvis du vil bruge en forespørgsel. Klik på Tabeller og forespørgsler for at få vist en liste over alle tabeller og forespørgsler i databasen.

   3. Flyt de felter, der skal vises i opslagsfelterne, fra ruden Tilgængelige felter til ruden Valgte felter, og klik derefter på Næste.

   4. Vælg eventuelt et eller flere sorteringsvalg for de felter, du valgte i det forrige trin, og klik derefter på Næste.

   5. Juster eventuelt bredden af hver kolonne i opslagslisten (valgfrit), og klik derefter på Næste.

   6. Skriv eventuelt et navn i tekstboksen under Hvilken etiket vil du have til opslagskolonnen (valgfrit).

   7. Marker eventuelt afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier (valgfrit).

    Hvis du markerer denne indstilling, kan du markere og gemme flere elementer fra listen.

   8. Klik på Udfør. Klik på Ja, hvis du bliver bedt om at gemme tabellen.

    Access føjer opslagsforespørgslen til den nye tabel. Som standard henter forespørgslen de felter, du angiver, plus de primære nøgleværdier for kildetabellen. Derefter angiver Access datatypen for opslagsfeltet, så den svarer til datatypen for feltet med den primære nøgle i kildetabellen. Hvis feltet med den primære nøgle i kildetabellen f.eks. har datatypen Autonummerering, angiver Access opslagsfeltets datatype til Tal.

   9. Gå tilbage til dataarkvisning, gå til opslagsfeltet, og vælg et element på listen.

  • Oprette en værdibaseret liste    

   1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier, og klik derefter på Næste.

   2. Angiv det ønskede antal kolonner i listen i boksen Antal kolonner, og gå derefter til den første tomme celle, og skriv en værdi.

    Når du indtaster den første værdi, vises en anden tom celle under den aktuelle celle.

   3. Brug tabuleringstasten eller piltasterne til at flytte fokus til den næste celle, når du er færdig med at indtaste den første værdi, og indtast en anden værdi.

   4. Gentag trin 2 og 3, indtil du er færdig med at oprette listen, og klik derefter på OK.

   5. Skriv eventuelt et navn til det nye felt (valgfrit), og klik derefter på Udfør.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×