Tilføje eller fjerne et opfølgningsflag

En meddelelse eller en kontaktperson kan markeres med et flag for at tilføje en visuel påmindelse om, at der skal følges op på et emne på den ene eller anden måde. Microsoft Office Outlook 2007 indeholder flere forskellige standardflag med datoer, f.eks. I dag, I morgen og I næste uge. Du kan også knytte brugerdefinerede datoer eller påmindelser til det markerede emne for dig selv og andre personer. Flag til meddelelser kan ses i e-mail-visninger og flag til kontaktpersoner i tabel for kontaktpersoner. Med et Flaget Hurtigklik kan du også tildele emner flag med et enkelt klik.

Et emne, som er markeret med et flag, vises også i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og i opgavemodulet.

Hvad vil du foretage dig?

Hvordan fungerer markering af datoer i menuen Opfølgning?

Tilføje et flag i en meddelelse

Føje et flag til en kontaktperson

Tilføje et hurtigklikflag

Tilføje et flag med en påmindelse

Tilføje et flag i en meddelelse, som er sendt til en anden

Fjerne et flag

Fjerne et flag fra en meddelelse

Fjerne et flag fra en meddelelse på opgavelisten, i opgavepanelet eller på listen over daglige opgaver i Kalender

Fjerne et flag fra en kontaktperson

Markere en meddelelse som fuldført

Markere en kontaktperson som fuldført

Bruge en regel til at tilføje et flag automatisk

Automatisk fjerne flag fra meddelelser, der er sendt til dig

Hvordan fungerer markering af datoer i menuen Opfølgning?

I den følgende tabel kan du se, hvordan datoerne fungerer for flagene i menuen Opfølgning. Du kan dog tilpasse datoerne for alle flag, og det er op til dig, om du vil angive påmindelser.

Flag

Startdato

Forfaldsdato

Påmindelse

I dag

Den aktuelle dato

Den aktuelle dato

En time inden sluttidspunktet for den aktuelle arbejdsdag

I morgen

Den aktuelle dato plus én dag

Den aktuelle dato plus én dag

Starttidspunktet for den aktuelle dag plus én arbejdsdag

Denne uge

Den aktuelle dato plus to dage, men senest den sidste arbejdsdag i ugen

Den sidste arbejdsdag i ugen

Starttidspunktet for den aktuelle dag plus to arbejdsdage

Næste uge

Den første arbejdsdag i den næste uge

Den sidste arbejdsdag i den næste uge

Starttidspunktet for den første arbejdsdag i den næste uge

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Den aktuelle dato

Brugerdefineret

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Toppen af siden

Tilføje et flag i en meddelelse

Når du markerer en meddelelse med et flag, kan du se det markerede emne i indbakken eller på andre meddelelseslister. Du kan også se det markerede emne i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og på opgavelisten i Opgaver. Når du markerer en meddelelse, er det en synlig påmindelse om, at der skal udføres en handling. Du kan også medtage en påmindelse om et flag, så du bliver mindet om at udføre en handling på et bestemt tidspunkt.

I dine markerede meddelelser i Oplysningspanel kan du læse detaljerne i forbindelse med flaget, f.eks. forfaldsdatoen, hvilken type opfølgning der er brug for, eller en påmindelse.

 • Tilføje et flag i en meddelelse

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i en åben meddelelse på Opfølgning Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse, og klik derefter på et flag.

  • Højreklik på emnet på en meddelelsesliste, f.eks. din indbakke, peg på Opfølgning, og klik derefter på et flag i genvejsmenuen.

   Tip: Du kan også tildele en meddelelse et flag med ét klik. Yderligere oplysninger finder du under Tilføje et hurtigklikflag.

 • Tilføje et flag med en brugerdefineret dato i en meddelelse

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik i en åben meddelelse på Opfølgning Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse, og klik derefter på Brugerdefineret.

   • Højreklik på emnet på en meddelelsesliste, f.eks. din indbakke, peg på Opfølgning, og klik derefter på Brugerdefineret i genvejsmenuen.

  2. Vælg de ønskede datoer i felterne Startdato og Forfaldsdato.

   Bemærk: Når du markerer et emne med et flag, vælges der ikke en påmindelse for emnet. Du kan vælge en påmindelse ved at klikke på Tilføj påmindelse i genvejsmenuen. Yderligere oplysninger finder du under Tilføje et flag med en brugerdefineret påmindelsesdato.

Toppen af siden

Føje et flag til en kontaktperson

Når du markerer en kontaktperson med et flag, tilføjes der et flag som en synlig påmindelse om, at der skal udføres en handling med relation til kontaktpersonen, f.eks. besvare et telefonopkald. Du kan se markerede kontaktpersoner i dine kontaktvisninger samt i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og på opgavelisterne i Opgaver. Du kan også medtage en påmindelse om et flag, så du bliver mindet om at udføre en handling på et bestemt tidspunkt.

 • Føje et flag til en kontaktperson

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i en åben kontaktperson på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Kontaktperson, og klik derefter på et flag.

  • Klik på Opfølgning Knapflade i visningen Visitkort eller Adressekort på værktøjslinjen, og klik derefter på et flag.

  • Højreklik på kontaktpersonen i en tabelvisning som f.eks. Telefonliste, klik på Opfølgning, og klik derefter på et flag.

 • Føje et flag med en brugerdefineret dato til en kontaktperson

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik i en åben kontaktperson på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Kontaktperson, og klik derefter på Brugerdefineret.

   • Klik på Opfølgning Knapflade i visningen Visitkort eller Adressekort på værktøjslinjen, og klik derefter på Brugerdefineret.

   • Højreklik på kontaktpersonen i en tabelvisning, f.eks. Telefonliste, klik på Opfølgning, og klik derefter på Brugerdefineret i genvejsmenuen.

  2. Vælg de ønskede datoer i felterne Startdato og Forfaldsdato.

Toppen af siden

Tilføje et hurtigklikflag

Når du klikker på kolonnen Flagstatus ud for et emne, vælger du hurtigklikflaget. Som standard er hurtigklikflaget indstillet til I dag, men du kan tildele en anden dato fra menuen eller oprette et brugerdefineret hurtigklikflag som standard. Med blot et enkelt klik i din indbakke eller anden tabel kan du tildele en meddelelse eller kontaktperson dit standardflag.

Hvis du vil vælge en anden standarddato end I dag, skal du først vælge den nye standardflagdato. Derefter kan du hurtigt tildele meddelelser og kontaktpersoner dette flag. Flaget vises i kolonnen Flagstatus og også i selve emnet.

Brug et enkeltklik til at angive et hurtigklikflag for I dag

Medtage et hurtigklikflag

 1. Klik på Opfølgning Knapflade på værktøjslinjen, og klik derefter på Angiv hurtigklikflag.

 2. Vælg et flag på listen i Angiv hurtigklik.

Bemærk: Hvis du ændrer hurtigklikflaget, påvirker det ikke tidligere markerede emner.

Tildele en meddelelse et hurtigklikflag

 • Klik på kolonnen Flagstatus ud for en meddelelse i Indbakke. Herved tilføjes det flag, du valgte, som dit hurtigklikflag i kolonnen.

  Bemærk: Du kan tildele flere meddelelser et hurtigklikflag på én gang. Marker meddelelserne, og klik derefter på kolonnen Flagstatus ud for en af meddelelserne.

Tildele en kontaktperson et hurtigklikflag

 • Klik på kolonnen Flagstatus ud for en kontaktperson i en tabelvisning som f.eks. Efter opfølgningsflag i Kontaktpersoner. Herved tilføjes det flag, du valgte, som dit hurtigklikflag i kolonnen.

  Bemærk: Du kan tildele flere meddelelser et hurtigklikflag på én gang. Marker meddelelserne, og klik derefter på kolonnen Flagstatus ud for en af meddelelserne.

Toppen af siden

Tilføje et flag med en påmindelse

Hvis du vil påmindes om en handling, der skal udføres på et markeret emne, kan du tilføje en påmindelse. Du kan f.eks. tilføje en påmindelse for en meddelelse, så du husker at svare på et bestemt tidspunkt, eller du kan tilføje en påmindelse for en kontaktperson for at huske at besvare et telefonopkald.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i en åben meddelelse på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse Knapflade .

  • Klik i en åben kontaktperson på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Kontaktpersoner Knapflade .

   Tip: Du kan også føje et flag med en brugerdefineret påmindelse til et emne i en tabelvisning. Marker et emne i Indbakke eller på en liste over kontaktpersoner, og klik derefter på Opfølgning Knapflade på værktøjslinjen for at åbne menuen Opfølgning.

 2. Klik på Tilføj påmindelse i menuen Opfølgning.

 3. Klik på pilen på listen Påmindelse, og vælg derefter den dato, påmindelsen skal vises.

 4. Klik på pilen på den næste liste, og vælg tidspunktet på dagen for påmindelsen.

  Tip: Du kan også vælge andre oplysninger for emnet i felterne Startdato, Forfaldsdato og Mærk med flaget. På listen Mærk med flaget kan du vælge anden tekst, f.eks. Gennemse eller Svar til alle for at understrege, hvad påmindelsen gælder. Denne tekst vises i meddelelsens oplysningspanel. Du kan også skrive din egen tekst i feltet Mærk med flaget.

 5. Hvis du vil ændre standardlyden for påmindelsen, skal du klikke på Knapflade og derefter finde en lydfil. Hvis afkrydsningsfeltet Spil denne lyd ikke er markeret, skal du markere det.

Toppen af siden

Tilføje et flag i en meddelelse, som er sendt til en anden

Hvis du vil opfordre personer til at besvare en meddelelse, eller hvis du vil anmode dem om andre handlinger, kan du sende dem en meddelelse markeret med et flag. Du kan tilføje tekst, som gælder specifikt for din anmodning, og som vises på oplysningspanelet i de meddelelser, du sender, i tillæg til flagindikatoren. Du kan vælge mellem flere forslag på en liste eller skrive din egen tekst. Standard er Opfølgning.

 1. Klik på Opfølgning Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse i en ny meddelelse.

 2. Klik på Marker til modtagere i menuen Opfølgning.

  Hvis du vil have en påmindelse til dig selv og andre personer, skal du klikke på Brugerdefineret dato og derefter markere feltet Marker til modtagere.

 3. Vælg en handling på listen Mærk med flaget, eller skriv din egen tekst. Det, du vælger eller skriver her, vises i oplysningspanelet i den meddelelse, som modtageren får.

 4. Hvis du ikke vil sende en påmindelse med meddelelsen, skal du fjerne markeringen i feltet Påmindelse.

 5. Hvis du vil sende en påmindelse sammen med meddelelsen, skal du vælge en dato og et klokkeslæt på listerne i sektionen Marker til modtagere. Dette klokkeslæt og denne dato vises også i oplysningspanelet.

  Tip: Du kan medtage et flag og en påmindelse til dig selv og andre ved at markere afkrydsningsfeltet Marker til mig og skrive oplysningerne til flaget. Når du vil angive en påmindelse til dig selv, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter vælge datoen og klokkeslættet.

Når dine markerede meddelelser er sendt, kan du spore modtagerne. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan du desuden søge efter og spore de svar, du modtager. Flere oplysninger finder du under Søge efter markerede meddelelser.

Toppen af siden

Fjerne et flag

Når du vil fjerne et flag, kan du enten markere emnet som fuldført, som i en opgave, du har udført, eller du kan fjerne flaget.

Marker som fuldført      Emnet forbliver markeret med et opfølgningsflag, men vises nu med en gennemstregning. I Indbakke erstattes flaget af en markering i et afkrydsningsfelt. Hvis lister i opgavepanelet eller i Opgaver er konfigurerede til at vise alle opgaver og udestående opgaver, uanset om de er fuldførte eller ej, vises der stadig en meddelelse, indtil du sletter den fra dine e-mail-mapper. Som standard viser opgavepanelet ikke fuldførte opgaver. Du kan dog konfigurere en visning til det. Yderligere oplysninger finder du under Registrere dine udestående opgaver og opgaveemner.

Fjern flag      Flaget fjernes fra emnet, og der er ingen registrering af, at det har optrådt i visninger, f.eks. i opgavepanelet og Opgaver.

Hvis du vil gemme en registrering af fuldførte emner, skal du markere Marker som fuldført. Men vær opmærksom på, at når du sletter emnet, så fjernes det helt fra alle visninger.

Der findes flere måder at fjerne et flag fra et emne på, herunder ved at markere emnet som fuldført:

Fjerne et flag fra en meddelelse

Fjerne et flag fra en kontaktperson

Markere en meddelelse som fuldført

Markere en kontaktperson som fuldført

Fjerne et flag fra en meddelelse

Fjerne et flag fra en meddelelse i Indbakke eller andre meddelseslister

 • Højreklik ud for meddelelsen på flaget i kolonnen Flagstatus, og klik derefter på Fjern flag i genvejsmenuen.

Fjerne et flag fra en åben meddelelse

 • Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse Knapflade , og klik derefter på Fjern flag.

Fjerne et flag fra en meddelelse på opgavelisten, i opgavepanelet eller på listen over daglige opgaver i Kalender

 • Højreklik på emnet, klik på Opfølgning, og klik derefter på Fjern flag i genvejsmenuen.

  Herved fjernes meddelelsen fra din opgaveliste, dit opgavepanel og din liste over daglige opgaver i Kalender, men selve meddelelsen slettes ikke. Meddelelsen forbliver i din Indbakke og eventuelle tildelte mapper.

Fjerne et flag fra en kontaktperson

Fjerne et flag fra en kontaktperson i en tabelvisning, visningen Adressekort eller visningen Visitkort

 • Marker kontaktpersonen, klik på værktøjslinjen på Opfølgning Knapflade , og klik derefter på Fjern flag.

Fjerne et flag fra en åben kontaktperson

 • Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Kontaktpersoner Knapflade , og klik derefter på Fjern flag.

Fjerne et flag fra en kontaktperson på opgavelisten, i opgavepanelet eller på listen over daglige opgaver i Kalender

 • Højreklik på emnet, klik på Opfølgning, og klik derefter på Fjern flag i genvejsmenuen.

Herved fjernes kontaktpersonen fra din opgaveliste, dit opgavepanel og din liste over daglige opgaver i Kalender, men selve kontaktpersonen slettes ikke.

Markere en meddelelse som fuldført

Markere en meddelelse som fuldført i Indbakke eller på andre meddelelseslister

 • Klik ud for meddelelsen på kolonnen Flagstatus.

  Flaget bliver til en markering i et afkrydsningsfelt.

Markere en åben meddelelse som fuldført

 • Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse Knapflade , og klik derefter på Marker som fuldført.

  Datoen, hvor emnet blev markeret som fuldført, vises i oplysningspanelet.

Markere en meddelelse som fuldført på opgavelisten, i opgavepanelet eller på listen over daglige opgaver i Kalender

 • Højreklik på emnet, klik på Opfølgning, og klik derefter på Marker som fuldført i genvejsmenuen.

  Flaget bliver til en markering i et afkrydsningsfelt, hvor det er angivet. Emnerne i din opgaveliste, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender vises med en gennemstregning.

Markere en kontaktperson som fuldført

Markere en kontaktperson som fuldført i en tabel, visningen Adressekort eller visningen Visitkort

 1. Marker kontaktpersonen.

 2. Klik på værktøjslinjen på Opfølgning Knapflade , og klik derefter på Marker som fuldført.

Markere en åben kontaktperson som fuldført

 • Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Kontaktpersoner Knapflade , og klik derefter på Marker som fuldført.

  Datoen, hvor emnet blev markeret som fuldført, vises i oplysningspanelet.

Markere en kontaktperson som fuldført på opgavelisten, i opgavepanelet eller på listen over daglige opgaver i Kalender

 • Højreklik på emnet, klik på Opfølgning, og klik derefter på Marker som fuldført.

  Flaget bliver til en markering i et afkrydsningsfelt i tabelvisninger. Emnerne i din opgaveliste, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender vises med en gennemstregning.

Toppen af siden

Bruge en regel til at tilføje et flag automatisk

 1. Klik på Regler og beskeder i menuen Funktioner.

 2. Klik på Ny regel.

 3. Klik på Marker meddelelser fra en bestemt person med flag til opfølgning under Trin 1: Vælg en skabelon.

 4. Klik på Næste.

 5. Følg instruktionerne i guiden Regler.

  Marker afkrydsningsfeltet Kør denne regel nu på de meddelelser, der allerede findes i "Indbakke" på den sidste side i guiden Regler, hvis du vil køre en nyoprettet regel på de meddelelser, der allerede findes i Indbakke.

  Marker afkrydsningsfeltet Opret denne regel for alle konti på den sidste side i guiden Regler, hvis denne regel skal gælde for alle konti og hver mappe i Indbakke.

Toppen af siden

Automatisk fjerne flag fra meddelelser, der er sendt til dig

 1. Klik på Regler og beskeder i menuen Funktioner.

 2. Klik på Ny regel.

 3. Klik på Undersøg meddelelser, når de ankommer under Start fra en tom regel, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg afmærket til handling under Trin 1: Vælg betingelse(r).

 5. Vælg handling, og vælg derefter det ønskede Flag.

  Klik på Enhver, hvis du vil fjerne alle flag.

 6. Klik på OK, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på Ryd meddelelsesflaget under Trin 1: Vælg handling(er), og klik derefter på Næste.

 8. Følg instruktionerne i guiden Regler.

  Marker afkrydsningsfeltet Kør denne regel nu på de meddelelser, der allerede findes i "Indbakke" på den sidste side i guiden Regler, hvis du vil køre en nyoprettet regel på de meddelelser, der allerede findes i Indbakke.

  Marker afkrydsningsfeltet Opret denne regel for alle konti på den sidste side i guiden Regler, hvis denne regel skal gælde for alle konti og hver mappe i Indbakke.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×