Tilføje eller fjerne en timeseddelopgave (linje)

Hver linje på din timeseddel bruges til at registrere dit faktisk arbejde i den valgte rapporteringsperiode. Du kan tilføje linjer for forskellige tidskategorier, du vil registrere, eller du kan fjerne en linje, hvis du ikke længere har nogen tid at rapportere for opgaven.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en projektopgave

Tilføje en administrativ opgave

Tilføje andet arbejde

Fjerne en opgave

Tilføje en projektopgave

 1. Klik på Timeseddelcenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Klik på den timeseddel, du vil føje en opgave til, i kolonnen Timeseddelnavn.

  Hvis du ikke kan finde den timeseddel, du vil redigere, skal du bruge visningsvalglisten på højre side af værktøjslinjen til at få vist timesedlerne for en anden tidsperiode.

 3. Klik på Tilføj linjer på siden Min timeseddel.

 4. Klik på Vælg blandt eksisterende tildelinger, og vælg derefter den ønskede opgave i feltet.

  Du vælger mere end en opgave ved holde CTRL nede og klikke på hver opgave, du vil tilføje.

 5. Vælg en arbejdskategori på listen Vælg en linjeklassificering.

  Klassificeringer er kategorier, organisationen definerer for det arbejde, du udfører. Organisationen kan f.eks. have forskellige klassificeringer for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbejde.

  Bemærk: Den klassificering, du vælger, gælder for alle linjer, du tilføjer på dette tidspunkt. Hvis du vil tilføje linjer med en anden klassificering, skal du afslutte indtastningen af det første sæt linjer, og derefter gentage disse trin for at tilføje flere linjer til din timeseddel.

 6. Indtast eventuelle kommentarer til de linjer, du tilføjer, i feltet Kommentar.

Toppen af siden

Tilføje en administrativ opgave

Administrative opgaver omfatter bl.a. ferie, sygdom eller andre forretningsgodkendte kategorier til rapportering af tid, f.eks. tid der bruges til møder eller til at besvare e-mail. Du kan tilføje administrativ tid til din timeseddel på siden Timeseddelcenter.

Bemærk: Administrative opgaver kan kun føjes til en kategori ad gangen. Hvis du f.eks. har behov for at tilføje to kategorier administrativ tid til din timeseddel til registrering af ferie og møder, skal du først tilføje en administrativ opgave for ferie og derefter gentage trinene for at tilføje en administrativ opgave for tid, den bruges på møder.

 1. Klik på Timeseddelcenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Klik på Planlæg administrativ tid.

 3. Vælg kategorien for din administrative tid på listen Kategori i dialogboksen Administrativ tid.

 4. Vælg en Arbejdstype, hvis det er relevant.

 5. Indtast en kort beskrivelse af det administrative arbejde i feltet Beskrivelse.

 6. Vælg rapporteringsperioden for det administrative arbejde på listen Periode.

  Kontroller, at du vælger den korrekt rapporteringsperiode for den administrative tid, så du er sikker på, at den vises på din timeseddel.

 7. Indtast det antal timer, du er bekræftet eller planlagt til at arbejde, eller begge dele, på den opgave, der ikke er en del af et projekt, i de tilhørende rækker i gitteret. Du kan også indtaste dine faktisk eller bekræftede arbejdstimer på din timeseddel for administrativ tid.

  • Bekræftede timer afspejler den tid, du har arbejdet på den administrative opgave i rapporteringsperioden. Hvis du f.eks. arbejdede hele torsdag med møder, skal du indtaste 8t i gitteret for den pågældende dag.

  • Planlagte timer afspejler den tid, du vil reservere på din tidsplan. Du vil f.eks. holde en uges ferie i løbet af sommeren. Du finder rapporteringsperioden for det tidsrum, du vil reservere til ferie, og indtaster derefter de planlagte timer for den pågældende uge.

   Bemærk: Planlagt tid kan kun redigeres i dialogboksen Administrativ tid.

Toppen af siden

Tilføje andet arbejde

Nogle opgaver er muligvis ikke en del af et projekt, men kan ikke kategoriseres som administrativ tid af organisationen. Du har f.eks. en vigtig forretningsfrokost med en direktør hos kunden, eller du har deltaget i en konference. Organisationen registrerer ikke disse opgaver som administrativ tid, fordi de optræder sjældent. Du kan let føje tid, der ikke er projektrelateret, til din timeseddel på siden Timeseddelcenter.

Tip: Hvis du ofte rapporterer tid, der ikke er knyttet til et eksisterende projekt og ikke er klassificeret som administrativ tid, vil organisationen muligvis overveje at tilføje en ny klassificering til denne aktivitet.

 1. Klik på Timeseddelcenter på værktøjslinjen Hurtig start under Mit arbejde.

 2. Klik på den timeseddel, du vil føje en opgave til, i kolonnen Timeseddelnavn.

  Hvis du ikke kan finde den timeseddel, du vil oprette, skal du bruge visningsvalglisten på højre side af værktøjslinjen til at få vist timesedlerne for en anden tidsperiode.

 3. Klik på Tilføj linjer på siden Min timeseddel.

 4. Klik på Skriv et navn til de nye timeseddellinjer, og indtast derefter navnet på den nye timeseddellinje i feltet. Du kan indtaste flere linjer, der er adskilt af en vognretur, på et hvilket som helst tidspunkt.

  Brug denne funktion til registrere den tid, der bruges på arbejde, der ikke har relation til opgaver eller projekter, der overvåges i Microsoft Office Project 2007.

 5. Vælg en arbejdskategori på listen Vælg en linjeklassificering.

  Klassificeringer er kategorier, organisationen definerer for det arbejde, du udfører. Organisationen kan f.eks. have forskellige klassificeringer for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbejde.

  Bemærk: Den klassificering, du vælger, gælder for alle linjer, du tilføjer på dette tidspunkt. Hvis du vil tilføje linjer med en anden klassificering, skal du afslutte indtastningen af det første sæt linjer, og derefter gentage disse trin for at tilføje flere linjer til din timeseddel.

 6. Indtast eventuelle kommentarer til de linjer, du tilføjer, i feltet Kommentar.

Toppen af siden

Fjerne en opgave

Du har muligvis opgaver på din timeseddel, der ikke skal bruges i den aktuelle rapporteringsperiode. Din timeseddel indeholder f.eks. en linje til registrering af sygefravær på grund af lægebesøg, men du har muligvis ikke haft sygefravær i rapporteringsperioden. Hvis du ikke har tid, der skal rapporteres til en opgave, og hvis du ikke har sendt din timeseddel endnu, kan du slette opgaven fra din timeseddel i stedet for at bruge indstillingen Planlæg administrativ tid til at ændre det planlagte fravær. Denne indstilling er også nyttig til tid, der kræver din chefs godkendelse, til tid hvor anmodningen blev afslået eller andre årsager, der resulterede i tid, der endnu ikke er godkendt.

 1. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af hver opgave, du vil fjerne fra timesedlen, på Min timeseddel.

 2. Klik på Slet linjer.

Bemærk: 

 • Når du fjerner en opgave fra din timeseddel, fjernes den ikke fra projektet, og din opgavetildeling fjernes heller ikke.

 • Hvis du fjerner en opgave ved et uheld, kan du føje den til din timeseddel igen ved at følge trinene for tilføjelse af projektarbejde, administrativt arbejde eller andet arbejde til din timeseddel. Eventuelt tidsforbrug, du har indtastet i gitteret for den pågældende opgave, skal indtastes igen.

 • Hvis du har behov for at fjerne en opgave fra din timeseddel, når du har sendt den, kan du tilbagekalde timesedlen og ændre den, hvis den ikke er blevet godkendt endnu af den endelige godkender. Hvis den endelige godkender har godkendt din timeseddel, kan du ikke fjerne opgaven.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Microsoft Office Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×