Tilføje eller fjerne baggrunden i et ark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Microsoft Office Excel kan du bruge et billede som en baggrund i et ark, der kun tjener et visuelt formål. Baggrunden i et ark udskrives ikke og bevares ikke i det enkelte regneark eller i et element, som du gemmer som en webside.

Vigtigt: Da arkbaggrunden ikke udskrives, kan den ikke bruges som vandmærke. Du kan dog efterligne et vandmærke ved at indsætte et grafikobjekt i sidehovedet eller sidefoden.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en arkbaggrund

Fjerne en arkbaggrund

Efterligne et vandmærke i Excel

Tilføje en arkbaggrund

 1. Klik på det regneark, der skal vises med en arkbaggrund. Kontroller, at du kun har markeret ét regneark.

 2. Klik på baggrund i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  billede af båndet i excel

 3. Marker det billede, du vil bruge til arkbaggrunden, og klik derefter på Indsæt.

  Det valgte billede gentages, indtil arket er fyldt.

 • Du kan forbedre læsbarheden, hvis du skjuler cellegitterlinjer og anvender ren farve på de celler, som indeholder data.

 • En arkbaggrund gemmes sammen med regnearkets data, når du gemmer projektmappen.

Tip: Hvis du vil bruge en dækkende farve som arkbaggrund, skal du anvende celleskygge på alle celler.

Yderligere oplysninger finder du se anvende eller fjerne celleskygger.

Toppen af siden

Fjerne en arkbaggrund

 1. Klik på det regneark, der er vist med en arkbaggrund. Kontroller, at du kun har markeret ét regneark.

 2. Klik på Slet baggrund i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Grafik på båndet i Excel

  Bemærk: Slet baggrund er kun tilgængelig, når et regneark har en arkbaggrund.

Toppen af siden

Efterligne et vandmærke i Excel

Vandmærkefunktionen er ikke tilgængelig i Microsoft Office Excel. Du kan imidlertid efterligne et vandmærke på én af to måder.

Du kan vise vandmærkeoplysninger på hver udskrevet side – f.eks. ved at angive, at regnearksdataene er fortrolige, eller at de er en kladde – ved at indsætte et billede, der indeholder vandmærkeoplysningen i et sidehoved eller en sidefod. Dette billede vises derefter bag regnearksdataene, startende øverst eller nederst på hver side. Du kan også ændre størrelsen af billedet eller skalere det, så det fylder hele siden.

Du kan også bruge WordArt oven på regnearksdata for at angive, at dataene er fortrolige eller en kladdekopi.

Bruge et billede i et sidehoved eller en sidefod til at efterligne et vandmærke

 1. Opret det billede, du vil bruge som vandmærke, i et tegneprogram, f.eks. Paintbrush.

 2. Klik på det regneark, du vil vise med vandmærket, i Excel.

  Bemærk: Kontrollér, at du kun har markeret ét regneark.

 3. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

 4. Klik på feltet for venstre, midterste eller højre sidehovedsektion under Sidehoved.

 5. Klik på Billede Knapflade i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer i Sidehoved- og sidefodsværktøjer under fanen Design, og find derefter det billede, du vil indsætte.

  billede af båndet i excel

 6. Dobbeltklik på billedet for at indsætte det i sektionsboksen til sidehovedet.

 7. Klik på Formater billede Knapflade i gruppen Sidehoved- og sidefodselementer, hvis du vil tilpasse størrelsen på billedet eller skalere det, og vælg derefter de indstillinger, du vil bruge, i dialogboksen Formater billede under fanen Størrelse.

Bemærk: 

 • Ændringer af billedet eller billedformatet udføres straks og kan ikke fortrydes.

 • Hvis du vil tilføje tom plads over eller under et billede, skal du klikke før eller efter &[Billede] i feltet til valg af sidehoved og derefter trykke på Enter for at starte en ny linje.

 • Hvis du vil erstatte et billede, skal du markere &[Billede], klikke på Billede Knapflade og derefter klikke på Erstat.

 • Før du udskriver, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads til det brugerdefinerede sidehoved eller den brugerdefinerede sidefod i margenen i sidehovedet eller sidefoden.

 • Hvis du vil slette et billede, skal du markere &[Billede] og derefter trykke på DELETE.

 • Hvis du vil skifte fra sidelayoutvisning til normal visning, skal du markere en celle, klikke på fanen Vis og derefter klikke på Normal i gruppen Projektmappevisninger.

Bruge WordArt til at efterligne et vandmærke

 1. Klik på det sted i regnearket, hvor vandmærket skal vises.

 2. Klik på WordArti gruppen Tekstunder fanen Indsæt.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på den WordArt-typografi, du vil bruge.

  Du kan f.eks. bruge Fyld - hvid, skyggeeffekt, Fyld - tekst 1, indvendig skygge eller Fyld - hvid, varm sten-facet.

 4. Skriv den tekst, der skal bruges som vandmærke.

 5. Hvis du vil ændre størrelsen på et WordArt-objekt, skal du klikke på WordArt-objektet og derefter skrive den ønskede størrelse i felterne Figurhøjde og Figurbredde i gruppen Størrelse under fanen Formater.

  Billede af båndet i Outlook

  Du kan også trække i størrelseshåndtagene for at angive den ønskede størrelse.

 6. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil tilføje gennemsigtighed, så du kan se mere af regnearksdataene under WordArt-objektet:

  1. Højreklik på WordArt-objektet, og klik på Formater figur.

  2. Klik på Massiv udfyldning under Fyld i kategorien Fyld.

  3. Træk skyderen Gennemsigtighed til den procentvise gennemsigtighed, du vil bruge, eller skriv et procenttal i feltet Gennemsigtighed.

 7. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil rotere WordArt-objektet:

  1. Klik på WordArt-objektet.

  2. Klik på Roter i gruppen Arrangér under fanen Formatér.

   Billede af båndet i Outlook

  3. Klik på Flere indstillinger for rotation.

  4. Skriv det antal grader, WordArt-objektet skal roteres, i feltet Rotation under Størrelse og rotation under fanen Størrelse.

  5. Klik på Luk.

   Du kan også trække rotationshåndtag i den retning, du vil rotere WordArt-objektet.

Bemærk: Du kan ikke bruge et WordArt-objekt i et sidehoved eller en sidefod for at vise det i baggrunden. Hvis du opretter WordArt-objektet i et tomt regneark, hvor gitterlinjerne er skjult (fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Gitterlinjer i gruppen Vis/skjul under fanen Vis), kan du trykke på PRINT SCREEN for at tage en kopi af WordArt-objektet og derefter indsætte kopien af WordArt-objektet i et tegneprogram. Derefter kan du indsætte det billede, du opretter i tegneprogrammet i et sidehoved eller en sidefod som beskrevet under Sådan placeres et billede i et sidehoved eller en sidefod for at efterligne et vandmærke.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×