Tilføje eller ændre en visning

Gruppemedlemmer kan se projektoplysninger ved at vælge forskellige visninger på listen Visning øverst på de fleste sider i Microsoft Office Project Web Access.

Som administrator kan du bedre opfylde din organisations informationsbehov ved at tilføje nye visninger og ændre eksisterende.

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Administrer visninger på siden Serverindstillinger. Der åbnes en liste over visninger.

 3. Klik på Ny visning.

  Hvis du vil redigere en eksisterende visning, skal du vælge navnet på den visning, du vil ændre.

 4. Vælg den type visning, du tilføjer, på listen Visningstype i sektionen Navn og type:

  • Projekt      Brug denne type visning til at gennemgå oplysninger om Opgave, tildeling og ressourcer for et bestemt projekt, når et gruppemedlem klikker på et projekt i Projektcenter.

  • Projektcenter      Brug denne type visning til at gennemgå oplysninger om alle projekter i Projektcenter.

  • Ressourcetildelinger      Brug denne type visning til at gennemgå oplysninger om bestemte ressourcetildelinger.

  • Ressourcecenter      Brug denne type visning til at gennemgå og sammenligne alle ressourcer i Ressourcecenter.

  • Dataanalyse      Brug denne type visning til at gennemgå projekt- og ressourceoplysninger ved at bruge pivottabelrapport eller Pivotdiagram.

   Bemærk: Hvis du vil oprette visningen Dataanalyse, skal du først oprette en OLAP-kube. Find hyperlinks til yderligere oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer en OLAP-kube til dataanalyse i sektionen Se også.

  • Mit arbejde      Gruppemedlemmer bruger denne type visning til at gennemgå deres opgavetildelinger.

  • Ressourceplan      Ledere bruger denne type visning til at oprette ressourceplaner til deres projekter.

  • Gruppeopgaver      Gruppemedlemmer bruger denne type visning til at gennemgå de opgaver, hvortil deres gruppe er tildelt som en ressource.

  • Opret gruppe      Ledere bruger denne type visning til at oprette en gruppe til deres projekt (ikke en ressourceplan).

  • Timeseddel      Gruppemedlemmer bruger denne type visning til at rapportere tid i forhold til de projekter, de er tildelt til.

 5. Skriv navnet på den nye visning i boksen Navn.

 6. Beskriv den nye visning i boksen Beskrivelse.

 7. Vælg de felter, der skal medtages i visningen, på listen Tilgængelige felter i sektionen Tabel og felter, og klik derefter på Tilføj.

  Hvis du tilføjer en projektvisning, skal du over listen Tilgængelige felter klikke på Opgave, Ressource eller Tildeling for at definere den type oplysninger, visningen skal indeholde.

  Bemærkninger: 

  • Du kan definere en feltbredde ved at klikke på feltet under Viste felter og derefter klikke på indstillingen Feltbredde. Skriv en feltbredde i pixel, eller klik på indstillingen Tilpas automatisk bredden af dette felt.

  • Du kan ændre feltrækkefølgen i visningen. Vælg det felt, du vil flytte, og klik derefter på Op eller Ned.

 8. Vælg, hvordan du vil formatere visningen, i sektionen Formater visning. Til visningerne Projekt, Projektcenter og Ressourcetildelinger skal du på listen Gantt-diagramformat vælge den type Gantt-diagramvisning, du vil bruge til at vise oplysningerne.

 9. Skriv en forskydning i pixel i boksen Angiv venstre forskydning for delelinjen i denne visning for at definere placeringen af delelinjen i visningen.

 10. Vælg på listen Vis det antal dispositionsniveauer, denne visning som standard skal indeholde.

 11. Vælg på listen Grupperingsformat det grupperingsformat, du vil bruge, og definer derefter grupperingens rækkefølge ved at bruge listerne Grupper efter og Og derefter.

  Bemærk: Hvis du grupperer efter et datofelt, f.eks. Start, grupperes projekterne i minutintervaller.

 12. Vælg de felter, du vil sortere visningen efter, på listen Sorter efter. Vælg Stigende eller Faldende på listen Rækkefølge for at definere den rækkefølge, du vil sortere visningen i.

 13. Klik på Filter for at oprette eller redigere filtre, du kan anvende på denne visning.

  Vælg et felt på listen Feltnavn og en test på listen Test i dialogboksen Opret brugerdefineret filter, og skriv derefter en værdi, der skal testes for, i boksen Værdi. Du kan indstille en række værdier ved at skrive to værdier adskilt med komma (,) i boksen Værdi. Hvis filteret indeholder mere end én række med kriterier, skal du vælge en operator i kolonnen Og/eller for at starte en ny række.

  Tip: Klik på Valider filtre for at teste filteret, inden det anvendes på visningen.

 14. Klik på en kategori på listen Tilgængelige kategorier i sektionen Sikkerhedskategorier, og klik derefter på Tilføj.

 15. Klik på Gem.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×