Tilføje eller ændre en kant i Publisher

Du kan føje en streg med en hvilken som helst farve og tykkelse, en foruddefineret kant eller en brugerdefineret kant til en side, tekstboks, Autofigurer eller et billede eller omkring en gruppe objekter i din publikation.

Du kan også bruge et billede, der er beregnet som kant. Du kan f.eks. indsætte en sidekant fra Multimedieklip på Microsoft Office Online og derefter ændre størrelsen, så den passer til den side eller det objekt, du vil føje en kant til.

Hvis ruden, tekstboksen, autofiguren eller gruppen af objekter allerede indeholder en kant, kan du ændre eller fjerne den.

Hvad vil du foretage dig?

Føje en kant til en side

Føje en kant til en tekstboks, en autofigur, et billede eller et objekt

Føje en kant til en gruppe objekter

Redigere en kant for at minimere overlappende indhold

Fjerne en streg eller en foruddefineret kant

Fjerne en kant fra multimedieklip

Føje en kant til en side

Hvis du vil føje en kant til en side, skal du tegne et rektangel omkring siden og derefter indsætte den ønskede streg eller foruddefinerede kant. Hvis du vil føje en kant til alle sider i publikationen, skal du føje kanten til en masterside og derefter anvende mastersiden på siderne i publikationen. Klik på et hyperlink i afsnittet Se også for at få flere oplysninger om at arbejde med mastersider i publikationen.

Vigtigt: Sørg for, at alle kantens sider befinder sig inden for printerens udskriftområde, især hvis du laver en sidekant. Ikke alle printere udskriver til kanten af papiret.

Fastsætte det område, der ikke udskrives

 1. Åbn Microsoft WordPad.

  how

  • Klik på knappen Start på proceslinjen i Windows, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på WordPad.

 2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 3. Indstil margenværdierne Venstre, Højre, Top og Bund til nul. Margenerne nulstilles automatisk til den mindste margen, som printeren understøtter.

 4. Skriv de mindste margener ned.

For at være sikker på, at alle sider med kanter bliver udskrevet, kan du få vist et eksempel på publikationen. Tryk på Vis udskrift i menuen Filer.

Føje en kant til en side

 1. Marker den side, hvor du vil tilføje en kant.

 2. Klik på Rektangel på værktøjslinjen Objekter Knapflade  , og træk derefter i siden for at tegne et rektangel i den størrelse, som kanten skal have, f.eks. til sidemargenerne.

 3. Marker rektanglet, og klik derefter på Autofigur i menuen Formater.

 4. Klik på fanen Farver og streger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilføje en streg som kant med en vilkårlig farve eller bredde

  1. Under Streg skal du vælge den ønskede farve og streg.

  2. Hvis du vil tilføje kanten, så den fylder lige meget indvendig og udvendig på rektanglet, og ikke kun indvendig, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tegn kant indvendig i ramme. Dermed undgår du, at kanten overlapper objekter, der er placeret inde i rektanglet.

  Tilføje en foruddefineret mønstret kant

  1. Klik på Kantgrafik.

  2. Klik på den ønskede kant på listen Tilgængelige kanter.

  Tilføje en brugerdefineret kant

  Du kan oprette en brugerdefineret kant ud fra et multimedieklip, en billedfil, et scannet fotografi eller et andet bitmap eller et billede, du har oprettet i et tegneprogram. Den brugerdefinerede kant gemmes sammen med Microsoft Office Publisher 2007-kantgrafikken.

  Bemærk: Den billedfil, som du bruger til en brugerdefineret kant, skal være mindre end 64 kilobytes (KB) og må ikke indeholde tekst.

  1. Klik på Kantgrafik.

  2. Klik på Opret brugerdefineret i dialogboksen Kantgrafik.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Clip Organizer til at vælge billedet i dialogboksen Opret brugerdefineret kant for at tilføje et billede fra en fil, der er placeret på computerens harddisk, uden at føje den til Microsoft Clip Organizer.

  4. Klik på Vælg billede.

  5. Find den placering, hvor det ønskede billede er gemt, i dialogboksen Indsæt billede. Klik på billedet, og klik derefter på Indsæt.

  6. Skriv et navn til den brugerdefinerede kant i dialogboksen Navngiv brugerdefineret kant, og klik derefter på OK.

   Hvis filstørrelsen på det billede, du markerer, er for stor (større end 64 KB), eller hvis billedet indeholder tekst, får du måske en fejlmeddelelse, og kanten bliver måske ikke oprettet. Hvis det sker, skal du gentage trin 2 til 5 for at vælge et billede med en mindre filstørrelse.

Tilføje en kant fra multimedieklip

Du kan hurtigt oprette en kant med multimedieklip.

 1. Marker den side, hvor du vil tilføje en kant.

 2. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Multimedieklip.

 3. Indtast sidekanter i boksen Søg efter i opgaveruden Multimedieklip, og klik derefter på Søg.

 4. Klik på den ønskede kant i opgaveruden Multimedieklip.

 5. Placer musemarkøren over et af håndtag på kanten i publikationen, og træk i håndtaget for at tilpasse kantens størrelse.

 6. Hvis kanten har massivt fyld, der dækker sidens indhold, skal du markere kanten, pege på Rækkefølge i menuen Arranger og derefter klikke på Placer bagest, så sidens indhold bliver vist foran kantfyldet.

Toppen af siden

Føje en kant til en tekstboks, en autofigur, et billede eller et objekt

Du kan føje en kant til en tekstboks, en autofigur, et billede eller et objekt. Du kan også føje en forud- eller brugerdefineret kant til en tekstboks, et billede eller et rektangel (men ikke til andre autofigurer, som f.eks. en cirkel eller en oval).

 1. Marker den tekstboks, den autofigur, det billede eller det objekt, du vil føje kanten til.

 2. Klik på Tekstboks, Autofigur, Billede eller Objekt i menuen Formater.

 3. Klik på fanen Farver og streger.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilføje en streg som kant med en vilkårlig farve eller bredde

  1. Vælg den ønskede farve og stregtype under Streg.

  2. Hvis du vil tilføje kanten, så den fylder lige meget indvendig og udvendig på rektanglet, og ikke kun indvendig, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tegn kant indvendig i ramme. Dermed undgår du, at kanten overlapper objekter, der er placeret inde i rektanglet.

  Tilføje en foruddefineret mønstret kant

  1. Klik på Kantgrafik. (Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du har markeret en autofigur, bortset fra et rektangel).

  2. Klik på den ønskede kant på listen Tilgængelige kanter.

  Tilføje en brugerdefineret kant

  Du kan oprette en brugerdefineret kant ud fra et multimedieklip, en billedfil, et scannet fotografi eller et andet bitmap eller et billede, du har oprettet i et tegneprogram. Den brugerdefinerede kant gemmes sammen med Office Publisher 2007-kantgrafikken.

  Bemærk: Den billedfil, som du bruger til en brugerdefineret kant, skal være mindre end 64 KB og må ikke indeholde tekst.

  1. Klik på Kantgrafik.

  2. Klik på Opret brugerdefineret i dialogboksen Kantgrafik.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Clip Organizer til at vælge billedet i dialogboksen Opret brugerdefineret kant for at tilføje et billede fra en fil, der er placeret på computerens harddisk, uden at føje den til Microsoft Clip Organizer.

  4. Klik på Vælg billede.

  5. Find den placering, hvor det ønskede billede er gemt, i dialogboksen Indsæt billede. Klik på billedet, og klik derefter på Indsæt.

  6. Skriv et navn til den brugerdefinerede kant i dialogboksen Navngiv brugerdefineret kant, og klik derefter på OK.

   Hvis filstørrelsen på det billede, du markerer, er for stor (større end 64 KB), eller hvis billedet ikke indeholder tekst, får du måske en fejlmeddelelse, og kanten bliver måske ikke oprettet. Hvis det sker, skal du gentage trin 2 til 5 for at vælge et billede med en mindre filstørrelse.

Toppen af siden

Føje en kant til en gruppe objekter

Hvis du vil føje en kant til en gruppe objekter, skal du tegne et rektangel omkring objekterne og derefter tilføje den ønskede streg eller foruddefinerede kant.

 1. Marker den side, hvor du vil tilføje en kant.

 2. Klik på Rektangel på værktøjslinjen Objekter Knapflade  , og træk derefter i siden for at tegne et rektangel i den ønskede størrelse (omkring de objekter, der skal medtages inden for kanten).

 3. Marker rektanglet, og klik derefter på Autofigur i menuen Formater.

 4. Klik på fanen Farver og streger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilføje en streg som kant med en vilkårlig farve eller bredde

  1. Vælg den ønskede farve og stregtype under Streg.

  2. Hvis du vil tilføje kanten, så den fylder lige meget indvendig og udvendig på rektanglet, og ikke kun indvendig, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tegn kant indvendig i ramme. Dermed undgår du, at kanten overlapper objekter, der er placeret inde i rektanglet.

  Tilføje en foruddefineret mønstret kant

  1. Klik på Kantgrafik.

  2. Klik på den ønskede kant på listen Tilgængelige kanter.

  Tilføje en brugerdefineret kant

  Du kan oprette en brugerdefineret kant ud fra et multimedieklip, en billedfil, et scannet fotografi eller et andet bitmap eller et billede, som du har oprettet i et tegneprogram. Den brugerdefinerede kant gemmes sammen med kantgrafikken.Office Publisher 2007

  Bemærk: Den billedfil, som du bruger til en brugerdefineret kant, skal være mindre end 64 KB og må ikke indeholde tekst.

  1. Klik på Kantgrafik.

  2. Klik på Opret brugerdefineret i dialogboksen Kantgrafik.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Clip Organizer til at vælge billedet i dialogboksen Opret brugerdefineret kant for at tilføje et billede fra en fil, der er placeret på computerens harddisk, uden at føje den til Microsoft Clip Organizer.

  4. Find den placering, hvor det ønskede billede er gemt, i dialogboksen Indsæt billede. Klik på billedet, og klik derefter på Indsæt.

  5. Skriv et navn til den brugerdefinerede kant i dialogboksen Navngiv brugerdefineret kant, og klik derefter på OK.

   Hvis filstørrelsen på det billede, du markerer, er for stor (større end 64 KB), eller hvis billedet indeholder tekst, får du måske en fejlmeddelelse, og kanten bliver måske ikke oprettet. Hvis det sker, skal du gentage trin 2 til 5 for at vælge et billede med en mindre filstørrelse.

Toppen af siden

Redigere en kant for at minimere overlappende indhold

Med Office Publisher 2007 kan du føje kantgrafik eller streger til en tekstboks, en billedrude eller et rektangel, så jo tykkere, du gør kantgrafikken eller stregen, jo mindre plads er der til billeder eller tekst. Hvis kanten dækker tekst eller objekter på siden, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Tegne stregen på rammen, ikke inde i rammen

Hvis du vil tilføje kanten, så den fylder lige meget indvendig og udvendig på et rektangel, og ikke kun indvendig, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tegn kant indvendig i ramme. Dermed undgår du, at kanten overlapper objekter, der er placeret inde i rektanglet.

 1. Marker rektanglet, og klik derefter på Autofigur i menuen Formater.

 2. Klik på fanen Farver og streger, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Tegn kant indvendig i ramme.

Anvende kantgrafik i forholdsmæssige størrelser

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug altid som standardtykkelse for at tilpasse størrelsen på kanten proportionalt med størrelsen på hele siden. Dermed undgår du, at kanten overlapper objekter, der er placeret inde i rektanglet.

 1. Marker rektanglet, og klik derefter på Autofigur i menuen Formater.

 2. Klik på fanen Farver og streger, og klik derefter på Kantgrafik.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug altid som standardtykkelse i dialogboksen Kantgrafik.

Reducere kantens stregtykkelse

 1. Marker det rektangel, du vil ændre kanten på.

 2. Klik på Streg-/rammetype på værktøjslinjen Formatering Knapflade .

 3. Klik på den ønskede stregtykkelse. Klik på Flere streger, hvis du vil se flere indstillinger for stregtykkelser, og marker derefter den ønskede værdi i boksen Tykkelse.

Gøre rektanglet større

 1. Klik på rektanglet for at markere det.

 2. Peg på et af håndtag, og træk.

 3. Hvis du vil fastholde rektanglets midterpunkt det samme sted, skal du holde CTRL nede, mens du trækker. Slip museknappen, før du slipper CTRL.

 4. Hvis du vil bevare rektanglets proportioner, skal du holde SKIFT nede, mens du trækker et hjørnehåndtag. Slip museknappen, før du slipper SKIFT.

 5. Hvis du både vil bevare rektanglets proportioner og fastholde midterpunktet det samme sted, skal du holde CTRL+SKIFT nede, mens du trækker et hjørnehåndtag. Slip museknappen, før du slipper CTRL+SKIFT.

 6. Hvis du vil trække rektanglet hen over hjælpelinjer, som f.eks. margenhjælpelinjer, skal du trykke på ALT, mens du trækker.

Toppen af siden

Fjerne en streg eller en foruddefineret kant

 1. Marker det objekt, du vil fjerne kanten på.

  Bemærk: Klik på Masterside i menuen Vis, hvis du vil fjerne en kant fra et objekt på en masterside. Marker derefter det objekt, du vil fjerne kanten på.

 2. Klik på Streg-/rammetype Knapflade på værktøjslinjen Formatering .

 3. Klik på Ingen streg.

Toppen af siden

Fjerne en kant fra multimedieklip

Brug denne fremgangsmåde, hvis du har indsat et stykke kunst som kant.

 1. Marker kanten fra multimedieklip.

  Bemærk: Klik på Masterside i menuen Vis for at fjerne en kant fra multimedieklip på en masterside. Marker derefter kanten fra multimedieklip.

 2. Tryk på DELETE.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×