Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Ved Glenna Shaw

Glenna Shaw diskuterer tre ting, du kan føje til din præsentation for at kompensere for lydmæssige begrænsninger, f.eks. nedsat hørelse, baggrundsstøj, dårligt lydudstyr eller præsentationer på et andet sprog. Ved at tilføje billedtekster (ord i bunden af dine slides, der kommunikerer dialog), undertekster (ord nederst på dine slides, der oversætter dialog) eller anmærkninger (ord på dine slides, der enten kommunikere eller oversætter dialog) kan du øge din præsentations rækkevidde og sikre, at budskabet bliver leveret på en tydelig måde.

PowerPoint bliver ved med at vokse som et medie til spredning af ideer, fra traditionelle præsentationer til undervisning til performance art. Dette er fantastisk, da det gør masser af oplysninger let tilgængelige for en global målgruppe. Men hvad nu, hvis dit publikum har en lydmæssig begrænsning, f.eks. et fysisk handicap, støjende omgivelser, lydudstyr, der ikke fungerer eller taler et andet sprog? Det lette svar er at tilføje visuel dialog i din præsentation. Der er ingen nemme svar på, hvordan man gør det.

Indhold

Oversigt

Viste billedtekster til præsentationer

Anmærkninger i præsentationer

Undertekster i præsentationer

Andre artikler af samme forfatter

Oversigt

Forskellen mellem viste og skjulte billedtekster, undertekster, anmærkninger og afskrifter

I følgende artikel bruges følgende termer:

 • Billedtekster: En række ord nederst i en præsentation, der kommunikerer dialog

 • Undertekster: En række ord nederst i en præsentation, der oversætter dialog fra et fremmedsprog

 • Anmærkninger: En række ord nederst i en præsentation, der kommunikerer dialog eller oversætter dialog fra et fremmedsprog

 • Afskrifter: En skreven optegnelse af dialogen

 • Åben: Kan altid ses og kan ikke slås fra

 • Lukket: Kan slås til og fra af seeren

Et ord om sektion 508 i Rehabilitation Act

I 1998 ændrede kongressen Rehabilitation Act, så føderale myndigheder skulle stille deres elektronik og informationsteknologi til rådighed for personer med handicap og/eller funktionsnedsættelse. I henhold til denne lov gælder det, at så snart du tilføjer lyd i din præsentation, klassificeres PowerPoint som et multimedieprodukt: Produkter, der omfatter mere end ét medie, og som omfatter, men ikke er begrænset til videoprogrammer, kommenteret slideproduktion og computergenererede præsentationer. For at overholde kravene i afsnit 508, skal præsentationer overholde følgende standarder i relation til hørenedsættelse:

 • Al undervisningsvideo og informativ video og multimedieproduktioner, der understøtter agenturets mission, uanset format, som indeholder tale eller andre lydoplysninger, der er nødvendige for forståelsen af indholdet, skal være med vist eller skjult forklaring

 • Al undervisningsvideo og informativ video og multimedieproduktioner, der understøtter agenturets mission, uanset format, som indeholder visuelle oplysninger, der er nødvendige for forståelsen af indholdet, skal indeholde en beskrivelse af lyden

 • Visning eller præsentation af alternativ tekstpræsentation eller lydbeskrivelser skal kunne vælges af brugeren, medmindre de er permanente

Få mere at vide om andre afsnit 508-krav under Oprette handicapvenlige præsentationer.

Tilgængelige metoder

Der er tre grundlæggende metoder til at medtage visuel dialog i dine præsentationer:

 • Konvertere din præsentation til en video, og tilføj billedtekster

 • Udgiv din præsentation på en webside, og medtag afskrifter i dine noter

 • Brug tekstbokse og brugerdefinerede animationer til at oprette og animere billedtekster

En konvertering af præsentationen til en video med billedtekster er den ideelle metode, men det kan ikke gøres uden software fra tredjepart. Brug notedelen af en slide til at vise afskrifter på en webside med rammer, da det er den nemmeste, men mindst hensigtsmæssige, metode, da den ikke er synkroniseret med dialogen. Der findes en lang række forskellige teknikker til at bruge brugerdefinerede animationer, men det kræver en del at skabe effekten fra traditionelle billedtekster, der ruller op fra bunden af skærmen i rækkefølge med dialogen.

Åbne billedtekster til præsentationer

Dette afsnit indeholder:

Tilføje plads til undertekster i slidemaster
Oprette rulleeffekter til pladsholdere til billedtekst
Tilføje pladsholdere til billedtekst i slidemastere
Tilføje billedtekster i slides
Tilføje tekst i pladsholdere til billedtekst
Fjerne overflødig billedtekster
Integrere brugerdefinerede animationer
Medtage lydeffekter
Medtage lydeffekter
Oprette en brugerdefineret billedtekstskabelon
Har du endnu ikke opgraderet til PowerPoint 2007?

Tilføje plads til undertekster i slidemaster

Medmindre du vil bruge anmærkninger til al din visuelle dialog, skal du først skabe plads på dine slides, så du kan tilføje forklaringer/undertekster nederst på skærmen. Den bedste måde at gøre dette på er ved at bruge slidemasteren og brugerdefinerede layout.

 1. Fjern pladsholdere til dato, sidefod og sidetal fra din diasmaster, da du skal bruge pladsen til billedtekster. Fjern markeringen i feltet Sidefødder på båndet for hvert slidemasterlayout.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Masterlayoutgruppe under fanen Slidemaster

 2. Juster dit design for at gøre plads til billedtekster. Indsæt en pladsholdertekstboks nederst på hvert slidemasterlayout, der bruges i præsentationen, med følgende indstillinger:

  • Format; Højde: .75’, Bredde: 10’

  • Position; Vandret: 0’, Lodret: 6,75'

  • Margener; Venstre: 1', Højre: 1', Top: ,05', Bund: ,05'

  • Lodret justering: Midtcentreret, Vandret justering: Centrer

  • Tilpas ikke automatisk, Undgå Formindsk tekst ved overløb, Tilpas figur til tekst, Ombryd tekst i figur

  • Massiv udfyldning: Sort, streg: Ingen streg

  • Skrifttype: Arial (Body) 12 pkt., hvid

  • Fjern punkttegn

  • Fjerne tabulatorstop

 3. Du kan tilføje din egen tekstprompt i den nye pladsholder til billedtekst.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Før visning af en titel og indholdsslidemasterlayout

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Efter visning af en titel og indholdsslidemasterlayout

 4. Klik på den udvendige kant af pladsholderen til billedtekster, og brug piletasterne til at flytte den direkte ned under sliden.

 5. Tilføj en rektangel med samme størrelse og indstillinger som pladsholderen nederst på sliden. Dine billedtekster bliver vist på denne baggrund. Der skal ikke være tekst på rektanglen, og den skal ikke være en pladsholder.

Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

Rektangel tilføjet i slidemasterlayout

Oprette rulleeffekter i pladsholdere til billedtekster

Du er nu klar til at oprette de brugerdefinerede animationer, der betyder, at dine billedtekster kan rulle op fra bunden, så de synkroniseres med din tale.

 1. Klik på fanen Animationer på båndet, og klik derefter på Brugerdefineret animation. Klik på Tilføj effekt, Bevægelsesstier, 6. Op.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Slidemaster med pil, der angiver bevægelsesstien Op

 2. Klik på rullelisten ud for bevægelsesstien i ruden Brugerdefineret animation, og klik derefter på Effektindstillinger.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Ruden Brugerdefineret animation

 3. I dialogboksen Op under fanen Effekt kan du ændre indstillingerne til Låst og fjerne markeringen af Blød start og Blød slutning.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

 4. Ændre efter animation for at skjule ved næste museklik.

 5. Klik på fanen Tekstanimation, skift Gruppetekst til Alle afsnit på samme tid, og fjern markeringen af Animer vedhæftet figur.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

 6. Klik på OK.

 7. Klik på den røde pil, og tilpas størrelsen på bevægelsesstien ved at trække den røde pil direkte ned midt i baggrundsrektanglet.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Slidemaster med ændret størrelse på bevægelsessti

 8. Rediger størrelsen på visningsområdet ved at trække i skyderen i nederste højre hjørne. Du skal kunne se meget af området omkring sliden. Jeg valgte 30 %.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Statuslinjen viser zoom på 30 %

Tilføje undertekstpladsholdere i slidemastere

 1. Klik på fanen Hjem på båndet, fordi vi nu skal bruge Kopiér og Sæt ind for at oprette de resterende pladsholdere til billedtekster.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Kopiere og indsætte ikoner i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem

 2. Klik på den udvendige kant på pladsholderen til billedtekster, og klik derefter på ikonet Kopiér og ikonet Sæt ind for at oprette en ekstra pladsholder til billedtekster.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Slidemaster med 2 pladsholdere til billedtekster

 3. Klik på den nye pladsholder til billedtekster, og brug piletasterne til at flytte den nye pladsholder til billedtekster, indtil den er placeret direkte under den første.

 4. Bruge den samme teknik, klikke på den nye bevægelsessti og ved hjælp af piletasterne, flytte den, indtil den direkte oven på den første bevægelsessti.

  Tip: Hvis du holder CTRL-tasten nede sammen med piletasterne, kan du flytte objekter i mindre intervaller.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Slidemaster med bevægelsesstier justeret oven på hinanden

 5. Gentag disse trin, indtil du har lige så mange pladsholdere til billedtekster, du skal bruge.

  Hver pladsholder til billedtekster skal indeholde ca. 3 tekstlinjer. Rediger størrelsen på skærmen efter behov for at se, hvad du foretager dig. Jeg har oprettet i alt 10 pladsholdere til billedtekster i mit eksempel. Det giver mig ca. 30 tekstlinjer til mine billedtekster pr. slide. Du skal være nøjagtig, når du placerer bevægelsesstierne, da de styrer visningen af teksten. Du kan dog sprede pladsholderne til billedtekster, så det er nemmere at redigere dem.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster i præsentationer

  Slidemaster med 10 pladsholdere til billedtekster

  Hvis du vil føje billedtekster til de resterende slidemasterlayout, skal du klikke uden for området direkte oven og til venstre for rektanglen med billedteksternes baggrund.

 6. Hold venstre museknap nede, og træk en rektangel for at omringe alle pladsholderne til billedtekster. Dette vil markere alle elementer på én gang.

  Glenna Shaw billedtekster

  Slidemaster med alle pladsholderne til billedtekster markeret

 7. Klik nu på ikonet Kopiér på fanen Hjem, gå til det slidemasterlayout, de skal kopieres til, klik et vilkårligt sted i slideredigeringsområdet, og klik derefter på ikonet Sæt ind.

  10 pladsholdere med billedtekst

  Slidemaster med markeringshåndtag for alle pladsholdere til billedtekster

 8. Klik på ikonet Autotekst, der vises, og vælg Bevar kildeformatering.

  Slidemaster med viste formateringsindstilling

  Slidemaster med viste formateringsindstilling

 9. Gentag disse trin for hvert slidemasterlayout, du bruger i din præsentation. Tilpas andre pladsholdere på layoutene for at give plads til plads til billedtekster.

 10. Du kan nu lukke din slidemastervisning ved at klikke på fanen Slidemaster fanen på båndet og klikke på Luk mastervisning.

  Fanen Slidemaster

  Fanen Slidemaster

Tilføje billedtekster i slides

Nu hvor du har oprettet dine brugerdefinerede layout med brugerdefinerede pladsholdere til billedtekster, er du klar til at bruge dem med slides i din præsentation. Når du opretter et nyt slide ved hjælp af et af de brugerdefinerede layout, er pladsholderne til billedtekster og er klar til at blive udfyldt.

Anvende brugerdefinerede layout

Dine pladsholderne til billedtekster vises muligvis ikke på et eller flere af dine eksisterende slides. Det er især tilfældet, hvis du arbejder på en præsentation, der blev oprettet i PowerPoint 2003. Anvende din nye layout til alle dias, der ikke viser pladsholdere til billedtekster. Foretage eventuelle justeringer i visningen af slides for at gøre plads til billedtekster.

Tilføje tekst i pladsholdere til billedtekster

Dette er den lette del.

Start med den første pladsholder på sliden, og indtast din tekst i hver pladsholder til billedtekster. Pas på ikke at skrive for meget i en pladsholder. Hvis du har skrevet din tekst i notedelen, kan du kopiere og indsætte teksten fra dine noter i pladsholderne. Du skal ikke være nervøs for, om du har for mange pladsholdere til billedtekster. Færdiggør alle dine slides.

Slidemaster med tekst i pladsholderne til billedtekst

Slidemaster med tekst i pladsholderne til billedtekst

Fjerne overflødig billedtekster

Hvis du har for mange pladsholderne til billedtekst, fjerne du dem ikke rigtigt, da de ligger i masterlayoutet. I stedet sørger du for, at de ikke bliver vist ved at fjerne deres brugerdefinerede animation.

 1. Klik på fanen Animationer og Brugerdefineret animation til at få vist ruden Brugerdefineret animation.

 2. Klik på den brugerdefinerede animation til den første pladsholder til billedtekst.

 3. Klik på rullepilen, og klik på Kopier effekter til dias.

  Ruden Brugerdefineret animation, der viser pladsholderanimationer

  Ruden Brugerdefineret animation, der viser pladsholderanimationer

 4. Vælg de tomme pladsholderanimationer ved at klikke på hver enkelt, mens du holder skift-tasten nede.

  Markeret tom pladsholderanimation i ruden Brugerdefineret animation

  Markeret tom pladsholderanimation i ruden Brugerdefineret animation

 5. Klik på knappen Fjern.

  Ruden Brugerdefineret animation uden tomme pladsholdere

  Ruden Brugerdefineret animation uden tomme pladsholdere

  Nu bliver dine tomme pladsholdere til billedtekst ikke vist under dit slideshow.

Integrere brugerdefinerede animationer

Du har sandsynligvis dine egne brugerdefinerede animationer, som du har føjet til dit slideshow, så du skal flette disse ind i animationerne til billedteksterne.

 1. Åbn en slide, der indeholder brugerdefinerede animationer, og gentag trinnene for at kopiere pladsholderanimationerne til din slide.

 2. Du kan derefter animationerne rundt i ruden Brugerdefineret animation for at integrere billedteksterne i dine egne brugerdefinerede animationer.

  Husk, at billedteksterne er indstillet til at forsvinde ved næste museklik, så det kan være nødvendigt at ændre denne indstilling og tilføje slutanimationer i den relevante billedtekst.

  I nedenstående eksempel har jeg anvendt en animation på billedet af børn.

 3. For at kunne gøre dette har jeg fjernet indstillingen Skjul efter klik med musen fra den første billedtekst og tilføjet en slutanimation, så billedtekstens forsvinder, når der klikkes efter animationen af billedet af børnene. Husk at ændre timing-indstillingerne for slutanimationer.

 4. Indstil Grupper tekst til Alle afsnit på samme tid, og fjern markeringen af Animer vedhæftet figur. Jeg har også valgt at lade den næste billedtekst blive vist automatisk efter slutanimationen for første billedtekst.

Sørg for at teste hvert slide for at være sikker på, at din brugerdefinerede animationer fungerer korrekt.

Ruden Brugerdefineret Animation med både brugerdefinerede animationer og animationer af pladsholdere til billedtekst

Ruden Brugerdefineret Animation med både brugerdefinerede animationer og animationer af pladsholdere til billedtekst

Medtage lydeffekter

Hvis du har lydeffekter i din præsentation, kan du tilføje en beskrivelse til dem i billedteksten. Sæt beskrivelsen i kantede parenteser [] for at indikere, at det er en lyd, for eksempel [vinden blæser].

Bemærk: Dette er muligvis ikke nødvendigt for at en præsentation overholder 508, da det ikke bidrager/reducerer præsentationens indhold, men det gør præsentationen meget brugervenlig.

Optage indtaling og/eller afprøve tidsindstillinger

Hvis dette er en ny præsentation, skal du optage indtalingen og sørge for, at du inkorporere tidsindstillinger i indtalingen.

Hvis dette er en eksisterende præsentation, og du ikke vil optage indtalingen igen, kan du nøjes med at optage og gemme tidsindstillinger. Dette gøres med funktionen Afprøv tidsindstillinger. Dette er også praktisk, hvis du vil have en præsentation med en fuldt læsbare visuelle dialog, uanset om du vælger at indtale til præsentationen eller ej.

Oprette en brugerdefineret billedtekstskabelon

Nu, hvor du har oprettet brugerdefinerede pladsholdere til billedtekst og layout, kan du gemme dem som en brugerdefineret skabelon, så du kan bruge dem igen. Du kan tilpasse skabelonen med mange forskellige design, samtidig med at integriteten af pladsholdere til billedtekst og layout fastholdes.

Har du endnu ikke opgraderet til PowerPoint 2007?

Du kan stadig tilføje billedtekster, men de er ikke så fleksible. Følg de samme retningslinjer, med undtagen af, at du i stedet for at oprette brugerdefinerede pladsholdere skal oprette tekstfelter i en enkelt slide og kopiere dem til alle dine slides.

Anmærkninger i præsentationer

Da anmærkninger indsættes direkte på en slide, er de særligt nemme at have med at gøre i PowerPoint.

Føje anmærkninger til et slide

Start med at beslutte dig for, hvordan og/eller hvorfor du gerne vil medtage en anmærkning, og tilføje den derefter på din slide. I sliden ovenfor har jeg f.eks. et billede af børn. Jeg har også en lydeffekt med børn, der griner, når effekten afspilles. Derfor vil jeg gerne tilføje en anmærkning, der visuelt viser lydeffekten af børnene, der griner. For at gøre dette kan jeg tilføje og animere en billedforklaringsfigur med ordene [børn, der griner] i kantede parenteser for at vise, at der er en lydeffekt til animationen.

Slide med animeret billedforklaringsfigur, der angiver lyden af børn, der griner

Slide med animeret billedforklaringsfigur, der angiver lyden af børn, der griner

Anmærkninger behøver ikke at være i en figur, men det kan hjælpe med at fremhæve dem, hvis du skal bruge dem. Og du skal medtage dem via brugen af brugerdefinerede animationer.

Undertekster i præsentationer

Da undertekster normalt bruges til et fremmed sprog, skal du blot oversætte teksten i dine billedtekster til det ønskede sprog og bruge de samme metoder, der er beskrevet i Åbne billedtekster til præsentationer. Alternativt kan du også bruge anmærkninger til din undertekster eller en kombination af begge.

Distribuere præsentationer

Da seeren normalt har valgt at se præsentationen med eller uden billedtekster og/eller undertekster, kan du imødekomme dette ved at distribuere præsentationen med begge muligheder: med billedtekster/undertekster og uden billedtekster/undertekster.

Foto af Glenna Shaw

Glenna Shaw er en MVP (Most Valued Professional) for PowerPoint og ejer af webstedet PPT Magic Web. Hun er uddannet inden for Accessible Information Technology og er Certified Project Management Professional for den forbundsregeringen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×