Tilføje billeder og andre typer grafik

Du kan tilføje medier, f.eks. billeder eller andre typer grafik, og derved give en publikation et flottere udseende. Du kan også tilføje kort, der kan hjælpe kunder med at finde din virksomhed.

Når du har indsat et medie i en publikation, kan du flytte eller ændre størrelsen på det ligesom med billeder eller andre publikationselementer.

Hvis du vil indsætte et billede fra et andet program, kan du kopiere og indsætte det. Det indsatte billede ser muligvis ikke ud som forventet, men kopiering og indsættelse er sandsynligvis den bedste måde, hvorpå du kan bruge et billede fra et program, der ikke er en del af 2007 Microsoft Office-system.

Hvad vil du foretage dig?

Indsætte medier fra Clip Organizer

Indsætte medier fra opgaveruden Multimedieklip

Indsætte medier fra indholdsbiblioteket

Indsætte medier fra en fil

Indsætte medier direkte fra en scanner eller et digitalkamera

Indsætte medier fra Designgalleri

Indsætte medier fra Clip Organizer

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Multimedieklip.

 2. Klik på Organiser multimedieklip i opgaveruden Multimedieklip.

 3. Gå til mappen med det ønskede billede i dialogboksen Microsoft Clip Organizer.

 4. Peg på det ønskede billede, klik på pilen ud for billedet, og klik derefter på Kopier.

 5. Højreklik på det sted i publikationen, hvor billedet fra Clip Organizer skal placeres, og klik derefter på Sæt ind.

Toppen af siden

Indsætte medier fra opgaveruden Multimedieklip

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Multimedieklip.

 2. Skriv i tekstboksen Søg efter et ord eller et udtryk, der beskriver det ønskede multimedieklip.

 3. Du kan indkredse søgningen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder eller begge:

  • Du kan begrænse søgeresultaterne til en bestemt samling af multimedieklip ved at vælge den ønskede samling på listen Søg i.

  • Hvis du vil begrænse søgeresultaterne til en bestemt type medie, f.eks. multimedieklip eller fotografier, skal du vælge den ønskede type på listen Resultaterne skal være.

 4. Klik på Søg.

 5. Peg på listen med resultater på det multimedieklip, du vil indsætte, klik på pilen ud for multimedieklippet, og klik på Indsæt.

Toppen af siden

Indsætte medier fra indholdsbiblioteket

Indholdsbiblioteket er en enkelt placering, hvor du kan lagre logoer, lister med tjenester, succeshistorier, vidnesbyrd, kort med firmaadresser og billeder, du vil genbruge i marketingmateriale. Når du har tilføjet medier i indholdsbiblioteket, kan du indsætte dem i publikationer.

Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om indholdsbiblioteket i afsnittet Se også.

 1. Klik på Emne fra indholdsbibliotek i menuen Indsæt.

 2. Vælg i opgaveruden Indholdsbibliotek den ønskede kategori på listen Kategori, f.eks. Firma.

 3. Vælg det ønskede indhold på listen Type, f.eks. Figurer.

  Bemærk: Forskellige medier er inddelt i forskellige typer. Firmalogoer findes f.eks. under typen Gruppe. Hvis du ikke kan finde det billede, du har føjet til indholdsbiblioteket, kan du vælge (Alle).

 4. Vælg den ønskede indstilling på listen Sorter efter, f.eks. Oprettelsesdato.

 5. Peg på det ønskede multimedieklip på listen med resultater, og klik derefter på Indsæt.

Toppen af siden

Indsætte medier fra en fil

 1. Klik på Billedrude på værktøjslinjen Objekter Knapflade , og klik derefter på Tom billedrude Knapflade .

 2. Klik på det sted i publikationen, hvor billedet skal placeres, og træk derefter i justeringshåndtaget til den tomme billedrude, indtil billedet har den ønskede størrelse.

 3. Klik på Indsæt billede på værktøjslinjen Billede.

 4. Find i dialogboksen Indsæt billede den mappe, der indeholder det billede, du vil indsætte, og klik derefter på billedet for at vælge den.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil Integreret objekt billedet, skal du klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil sammenkædet objekt billedet med billedfilen på harddisken, skal du klikke på pilen ud for Indsæt og derefter klikke på Kæde til fil.

Toppen af siden

Indsætte medier direkte fra en scanner eller et digitalkamera

Kontroller, at følgende betingelser er opfyldt, før du går i gang:

 • Enheden er TWAIN- eller Windows Image Acquisition (WIA)-kompatibel.

 • Enheden er tilsluttet computeren.

 • Du har installeret den enhedssoftware, der understøtter TWAIN eller WIA.

Nogle enheder leveres med mere end et program. Hvis du ikke er sikker på, hvilken software der er TWAIN- eller WIA-kompatibel, skal du se i dokumentationen til enheden eller kontakte producenten.

Du skal også kontrollere, at det ønskede billede findes i scanneren eller kameraet.

Indsætte medier fra en scanner eller et kamera

 1. Klik på Billedrude på værktøjslinjen Objekter Knapflade , og klik derefter på Tom billedrude Knapflade .

 2. Klik på det sted i publikationen, hvor billedet skal placeres, og træk derefter i justeringshåndtaget til den tomme billedrude, indtil billedet har den ønskede størrelse.

 3. Højreklik på den tomme billedrude, peg på Skift billede, og klik derefter på Fra scanner eller kamera.

 4. Vælg den enhed, du vil bruge, i dialogboksen Indsæt billede fra scanner eller kamera (hvis computeren har flere enheder tilsluttet).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis den valgte enhed er en scanner, og du vil bruge standardindstillingerne til scanning af billedet, skal du klikke på Webkvalitet (hvis billedet skal ses på skærmen) eller Udskriftskvalitet(hvis billedet skal udskrives) og derefter klikke på Indsæt for at scanne billedet.

   Bemærk: Hvis knappen Indsæt ikke er tilgængelig, understøtter scannersoftwaren muligvis ikke en automatisk scanning. Klik på Brugerdefineret indsættelse i stedet for.

  • Hvis den valgte enhed ikke er en scanner, men f.eks. et digitalt kamera, eller hvis du vil tilpasse indstillinger, før du scanner billedet, skal du klikke på Brugerdefineret indsættelse og derefter følge vejledningen til den enhed, du bruger.

 6. Find den mappe, der indeholder det billede, du vil indsætte, marker billedet, og klik derefter på Hent billeder.

Toppen af siden

Indsætte medier fra Designgalleri

 1. Klik på Objekt i Designgalleri på værktøjslinjen Objekter Knapflade .

 2. Vælg en kategori i dialogboksen Designgalleri.

 3. Klik på det ønskede objekt, og klik derefter på Indsæt objekt.

  Vigtigt: Visse Designgalleri-objekter – f.eks. reklamer, kalendere, kuponer, logoer og navigationslinjer – har indstillinger for tilpasning. Husk at tilpasse de objekter, før de placeres i publikationen, for du kan ikke foretage ændringer ( f.eks. ændre kalenderdatoer ), når objektet er blevet placeret i en publikation.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×