Tilføje, ændre, finde eller rydde betingede formater i Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug et betinget format som en hjælp til visuelt at udforske og analysere data, finde alvorlige problemer og identificere mønster og tendenser.

Hvad vil du foretage dig?

opdatere eller slette en indholdsfortegnelse

Formatere celler med en tofarvet skala

Formatér celler ved hjælp af en trefarvet skala

Formatér celler ved hjælp af datalinjer

Formatere alle celler ved hjælp af et ikonsæt

Kun formatere celler, der indeholder tekst‑, tal‑, dato‑eller klokkeslætsværdier

Kun formatere værdier, der har høj eller lav rangorden

Kun formatere værdier, der er over eller under gennemsnittet

Kun formatere unikke eller dublerede værdier

Brug af en formel til at afgøre, hvilke celler der skal formateres

Finde celler, som har betingede formater

Ændre betingede formater

Rydde betingede formater

Lær mere om betinget formatering

Tip: Hvis en vilkårlig celle i det område, du vil anvende betinget formatering til at indeholde en formel, der returnerer en fejl, anvendes den betingede formatering ikke på disse celler. For at sikre, at den betingede formatering er anvendt til cellerne, du bruge en er eller Hvis.fejl funktion til at returnere en anden værdi end en fejlværdi.

Formatere celler med en tofarvet skala

Farveskalaer er visuelle guider, der hjælper dig til at forstå datafordeling og -variation. En tofarvet skala hjælper med at sammenligne et celleområde ved hjælp af farveovergange med to farver. Nuancen af farven repræsenterer højere eller lavere værdier. Du kan f.eks. i en grøn og gul farveskala angive, at højere celleværdier har en mere grøn farve, og at lavere celleværdier har en mere gul farve.

Formatere alle celler med en farveskala med to farver

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Vælg en tofarvet skala. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, og den nederste farve repræsenterer lavere værdier.

  Tip: Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er en tofarvet skala.

Formatér celler ved hjælp af en trefarvet skala

En trefarvet skala hjælper dig med at sammenligne et område af celler ved hjælp af en graduering af tre farver. Skygge i farve repræsenterer højere, midterste eller lavere værdier. For eksempel i en grøn, gul og rød farveskala, kan du angive, højere værdicellerne har en grøn farve, midterste værdicellerne har en gul farve, og nederste værdicellerne har en rød farve.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Farveskalaer.

  Betinget formatering

 3. Markér en trefarvet skala. Den øverste farve repræsenterer de højeste værdier, den midterste farve repræsenterer de midterste værdier, og den underste repræsenterer de laveste værdier.

  Tip: Peg på farveskalaikonerne for at se, hvilket ikon der er trefarvet.

Formatér celler ved hjælp af datalinjer

En datalinje gør det muligt at se værdien af en celle i forhold til værdierne af andre celler. Længden på datalinjen repræsenterer værdien i cellen. En længere datalinje repræsenterer en højere værdi, og en kortere datalinje repræsenterer en lavere værdi. Datalinjer er gode til at finde høje og lave tal, specielt med store datamængder. Et eksempel kan være det bedst sælgende og det dårligst sælgende legetøj i en rapport over julesalget.

I det viste eksempel bruges datalinjer til at fremhæve meget positive og negative værdier. Du kan formatere datalinjer, så de starter i midten af cellen og går ud mod venstre for negative værdier.

Datalinjer, der fremhæver positive og negative værdier

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Datalinjer, og vælg derefter et ikon for linjen data.

  Betinget formatering

Formatere alle celler ved hjælp af et ikonsæt

Brug et ikonsæt til at anmærke og klassificere data i tre til fem kategorier adskilt af en tærskelværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. I sættet med tre pile er det f.eks. den røde opadgående pil, der repræsenterer højere værdier, den gule vandrette pil repræsenterer mellemliggende værdier, og den røde nedadgående pil repræsenterer lavere værdier.

Eksemplet herunder virker med flere eksempler på betinget formatering med ikonsæt.

Andre ikonsæt for de samme data

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Ikonsæt, og vælg derefter et ikon angive.

  Betinget formatering

  Tip: Du kan vælge at vise ikoner kun for celler, der opfylder en betingelse for eksempel viser et advarselsikon for de pågældende celler, der falder under en kritisk værdi og ingen ikoner for dem, der overskrider den. For at gøre dette, kan du skjule ikoner ved at vælge Intet celleikon på rullelisten ikonet ud for ikonet, når du skal angive betingelser i feltet Ny formateringsregel. Du kan også oprette din egen kombination af ikonsæt; grøn "symbol" er markeret, et gult "trafiklys" og et rødt "flag."

Kun formatere celler, der indeholder tekst‑, tal‑, dato‑eller klokkeslætsværdier

For lettere at kunne finde bestemte værdier i et celleområde kan du formatere disse bestemte celler ud fra en sammenligningsoperator. Hvis du f.eks. har et regneark med statusoptælling sorteret efter kategori, kan du fremhæve de produkter, som har en lagerbeholdning på mindre end 10, med gult. Eller i et regneark med oversigtstal for detailbutikker kan du identificere alle butikker, der har overskudsgrader større end 10 %, salgsvolumen mindre end kr. 1.000.000 og region lig med "Sydøst".

Eksemplet herunder virker med eksempler på indbyggede betinget formatering kriterier, som større end og øverste %. Dette formaterer byer med en mere end 2.000.000 med grøn baggrund og høj gennemsnitstemperaturer i den øverste 30% med orange population.

Formateringen viser byer med mere end 2 millioner indbyggere og de byer, hvor gennemsnitstemperaturen er blandt de 30 % varmeste

Bemærk: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter tekst eller dato, men kun efter tal.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Fremhæv Celleregler.

  Betinget formatering

 3. Vælg den ønskede kommando, som mellem, Lig med eller En dato til virkelighed.

 4. Angiv værdierne, der skal bruges, og vælg derefter et format.

Kun formatere værdier, der har høj eller lav rangorden

Du kan finde de højeste eller laveste værdier i et celleområde, der er baseret på en afskæringsværdi, du angiver. Du kan f.eks. finde de fem bedst sælgende produkter i en regionsrapport, de nederste 15 % af produkter i en kundeundersøgelse eller de 25 højeste lønninger i en afdeling.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Øverste 10 elementer eller Nederste N %.

 4. Angiv værdierne, der skal bruges, og vælg derefter et format.

Kun formatere værdier, der er over eller under gennemsnittet

Du kan finde værdier over eller under et gennemsnit eller standardafvigelsen i et celleområde. Du kan f.eks. finde de personer, der har fået en vurdering bedre end gennemsnittet i en årlig evaluering, eller du kan finde fremstillede produkter, der ligger under to standardafvigelser i en kvalitetsvurdering.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Top/bund-regler.

  Betinget formatering

 3. Markér den ønskede kommando, f.eks. Over middel eller Under middel.

 4. Angiv værdierne, der skal bruges, og vælg derefter et format.

Kun formatere unikke eller dublerede værdier

I eksemplet nedenfor, bruges betinget formatering på kolonnen kurser til at finde underviserene, underviser mere end én klasse (dublerede kurser navnene er fremhævet i en rose farve). Karakterværdier, der findes kun én gang i kolonnen klasse (entydige værdier) er fremhævet i en grøn farve.

De værdier i kolonne C, som ikke er entydige, farves rosa. Entydige værdier i kolonne D er grønne

Bemærk: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabel efter entydige eller dublerede værdier.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Fremhæv Celleregler.

  Betinget formatering

 3. Markér Dubletværdier.

 4. Angiv værdierne, der skal bruges, og vælg derefter et format.

Brug af en formel til at afgøre, hvilke celler der skal formateres

Hvis du har brug for mere kompleks betinget formatering, kan du bruge en logisk formel til at angive formateringskriterier. Det kan f.eks. tænkes, at du vil sammenligne værdier med et resultat, der returneres af en funktion, eller at du vil evaluere data i celler uden for det markerede område, som kan være i et andet regneark i den samme projektmappe.

 1. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Administrer regler.

  Betinget formatering

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje et betinget format, skal du klikke på Ny regel.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Hvis du vil ændre celleområdet, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i feltet gælder for at skjule dialogboksen midlertidigt, og vælg derefter det nye celleområde. Når du er færdig, skal du vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Vælg reglen, og klik på Rediger regel.

 3. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Markér en regeltype.

  1. Angiv en formel på listen Formatér værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

   Formlen skal begynde med et lighedstegn (=), og formlen skal returnere en af de logiske værdier SAND (1) eller FALSK (0).

  2. Klik på Format i nederst til højre i feltet til at vise dialogboksen Formatér celler.

  3. Vælg det tal, skrifttype, kant eller fyldformat skal anvendes, når celleværdierne opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

   Kan du vælge mere end ét format. De formater, du vælger er vist i feltet eksempel.

   Eksempel 1: Bruge to betingede formater med kriterier, der bruger OG- og ELLER-test   

   I dette eksempel formaterer den første regel to celler med grøn, hvis begge betingelser er sande. Hvis resultatet af testen ikke er Sand, formaterer den anden regel to celler med rød, hvis bare en af betingelserne er Falsk.

   Cellerne B4 og B5 opfylder betingelserne, og de er derfor grønne

   En huskøber har budgetteret med en udbetaling på kr. 250.000 og et månedligt afdrag på kr. 15.000. Hvis både udbetalingen og afdraget opfylder kravene, formateres cellerne B4 og B5 med grønt.

   Hvis enten udbetalingen eller afdraget ikke overholder køberens budget, bliver cellerne B4 og B5 formateret med rødt. Ret nogle af værdierne, f.eks. APR, lånets løbetid, udbetalingen eller købsprisen, og se, hvad der sker med de celler, der bruger betinget formatering.

   Formel for den første regel (anvender grøn farve)

   ==OG(HVIS($B$4<=250000;1);HVIS(ABS($B$5)<=15000;1))

   Formel for den anden regel (anvender rød farve)

   =ELLER(HVIS($B$4>=250000;1);HVIS(ABS($B$5)>=15000;1))   Eksempel 2: Give hver anden række en skyggefarve ved hjælp af funktionerne REST og RÆKKE   

   Et betinget format, der anvendes på alle celler i regnearket, skraverer hver anden række i celleområdet med en blå cellefarve. Du kan markere alle celler i et regneark ved at klikke på firkanten over række 1 og til venstre for kolonne A. Funktionen REST returnerer resten, efter at et tal (det første argument) er divideret med divisor (det andet argument). Funktionen RÆKKE returnerer det aktuelle rækkenummer. Når du dividerer det aktuelle rækkenummer med 2, får du en rest på 0 for et lige tal og en rest på 1 for et ulige tal. Da 0 er FALSK, og 1 er SAND, bliver hver række med et ulige nummer formateret. Følgende formel bruges i reglen: =REST(RÆKKE();2)=1.

   Hver anden række anvender blå skygge

   Bemærk: Du kan angive cellereferencer i en formel ved at markere cellerne direkte i et regneark eller andre regneark. Hvis du markerer celler i et regneark, indsættes absolutte cellereferencer. Hvis du vil have Excel til at justere referencerne i hver celle i det markerede område, skal du bruge relative cellereferencer.

Finde celler, som har betingede formater

Hvis der er en eller flere celler med et betinget format i et regneark, kan du hurtigt finde dem for at kopiere, ændre eller slette de betingede formater. Du kan bruge kommandoen Gå til speciel til enten at finde celler med et bestemt betinget format eller til at finde alle celler med betingede formater.

Finde alle celler, som har betingede formater

 1. Klik på en vilkårlig celle uden et betinget format.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Find og vælg > Betinget formatering.

Kun finde celler, som har de samme betingede formater

 1. Klik på den celle, der har det betingede format, du vil finde.

 2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Find og vælg > Gå til speciel.

 3. Klik på Betingede formater.

 4. Klik på samme under datavalidering.

Ændre betingede formater

 1. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Administrer regler.

  Betinget formatering

 2. Sørg for, at det korrekte regneark, den korrekte tabel eller den korrekte pivottabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

  Hvis du vil ændre celleområdet, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade i feltet gælder for at skjule dialogboksen midlertidigt, og vælg derefter det nye celleområde. Når du er færdig, skal du vælge Vis dialogboks Knapflade .

 3. Vælg reglen, og klik på Rediger regel.

 4. Foretag de ønskede ændringer.

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografierunder fanen Hjem, og klik derefter på Administrer regler. Dialogboksen Regelstyring af betinget formatering vises.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et betinget format, skal du klikke på Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark eller den korrekte tabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel. Dialogboksen Rediger formateringsregel åbnes.

 4. Klik på Formatér kun entydige værdier eller dubletter under Markér en regeltype.

 5. Markér dublet eller entydige under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 6. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 7. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end ét format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Rydde betingede formater

 • Gør et af følgende:

  I et regneark   

  1. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Ryd regler.

  2. Klik på Hele arket.

  I et område af celler, en tabel eller en pivottabel   

  1. Vælg det område af celler, tabellen eller pivottabellen for at rydde betingede formater for.

  2. Klik på Startside > Klik på pilen ud for Betinget formatering > Ryd regler.

  3. Klik på markerede celler, denne tabel eller denne pivottabel.

Få mere at vide om betinget formatering

Betinget formatering hjælper med at du visuelt Besvar specifikke spørgsmål om dine data. Du kan anvende betinget formatering til et celleområde, en Excel-tabel eller en pivottabel i Excel. Der er vigtige forskelle at forstå, når du bruger betinget formatering på en pivottabel.

Fordelene ved betinget formatering

Når du analyserer data, kan det være, du stiller dig selv spørgsmål som:

 • Hvor er undtagelserne i en overskudsoversigt for de seneste fem år?

 • Hvad er tendenserne i en marketingsundersøgelse for de to foregående år?

 • Hvem har et salg på mere end kr. 500.000 i denne måned?

 • Hvordan er aldersfordelingen for alle medarbejdere?

 • Hvilke produkter har haft mere end en 10 % omsætningsfremgang fra år til år?

 • Hvem er de bedste og de dårligst studerende på første årgang?

Betinget formatering kan gøre det lettere at besvare disse spørgsmål, fordi det gør det lettere at fremhæve interessante celler eller celleområder, fremhæve usædvanlige værdier og visualisere data ved hjælp af datalinjer, farveskalaer og ikonsæt. Betinget formatering ændrer udseendet af et celleområde på baggrund af betingelser (eller kriterier). Hvis betingelsen er sand, formateres celleområdet på baggrund af betingelsen, og hvis betingelsen er falsk, formateres celleområdet ikke på baggrund af den pågældende betingelse.

Du kan sortere og filtrere efter format, herunder cellebaggrundsfarver og skriftfarver, hvad enten du har formateret celler manuelt eller brugt betinget formatering. I det følgende eksempel vises betinget formatering, som bruger cellens baggrundsfarve, et ikonsæt med 3 pile og datalinjer.

Cellebaggrunde, ikonsæt og datalinjer, der bruges som betinget formatering

Bemærk: Når du opretter et betinget format, kan du kun referere til andre celler i det samme regneark eller i visse tilfælde til celler i regneark i den samme aktuelt åbne projektmappe. Du kan ikke bruge betinget formatering på eksterne referencer til en anden projektmappe.

Betinget formatering for en pivottabel

Betinget formatering i en pivottabel adskiller sig fra betinget formatering i et celleområde eller en Excel-tabel på flere måder:

 • Hvis du ændrer layoutet på pivottabellen ved at filtrere, skjule niveauer, skjule eller få vist niveauer eller flytte et felt, bevares den betingede formatering, hvis felterne i de underliggende data ikke fjernes.

 • Omfanget af det betingede format for felter i området Værdier kan baseres på datahierarkiet og fastsættes af alle synlige underordnede (det næste niveau under i et hierarki) for en overordnet (næste niveau over i et hierarki) på rækker for en eller flere kolonner eller kolonner for en eller flere rækker.

  Bemærk: I datahierarkiet arver underordnede ikke betinget formatering fra den overordnede, og den overordnede arver ikke betinget formatering fra de underordnede.

 • Der er tre metoder til at angive området af den betingede formatering af felter i området Værdier: Efter markering, efter tilsvarende felt og efter værdifelt.

Standardmetoden angiver området felter i området værdier er efter markering. Du kan ændre metoden angiver området til det tilsvarende felt eller værdifelt ved hjælp af knappen Anvend formateringsregel, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Rediger formateringsregel. De tre metoder til at angive område (Hjem > Betinget formatering ) giver dig større fleksibilitet afhængigt af dine behov:

Angivelse af område efter markering    Brug denne metode, hvis du vil vælge:

 • Et sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. alle produkttotalerne for en region.

 • Et ikke-sammenhængende sæt felter i området Værdier, som f.eks. produkttotaler for forskellige regioner på tværs af niveauer i datahierarkiet.

Angivelse af område efter værdifelt    Brug denne metode, hvis du vil:

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for alle niveauer i datahierarkiet.

 • Medtage subtotaler og hovedtotaler.

Angivelse af område efter tilsvarende felt    Brug denne metode, hvis du vil:

 • Undgå at foretage mange ikke-sammenhængende valg.

 • Formatere et sæt felter betinget i området Værdier for et niveau i datahierarkiet.

 • Udelade subtotaler.

Når du betinget formatering på felter i området værdier for øverst, nederst, over gennemsnittet eller under middel værdier, er reglen baseret på alle synlige værdier som standard. Når du begrænse efter tilsvarende felt i stedet for at bruge alle synlige værdier, kan du anvende den betingede formatering for hver kombination af:

 • En kolonne og dens overordnede rækkefelt.

 • En række og dens overordnede kolonnefelt.

Betinget formatering på tværs af regneark

Du kan bruge betinget formatering på celler, der refereres til i et andet regneark i den samme projektmappe. Denne mulighed er ikke tilgængelig mellem projektmapper.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Ændre, Søg, eller rydde betingede formater dialogboksindstillinger

Administrer regel rangorden for betinget formatering

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×