Tilføje, ændre eller fjerne fejllinjer i et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Fejllinjer udtrykker potentielle fejlmargenen, der er grafisk i forhold til de enkelte datamærker eller datamarkør i en dataserie. For eksempel kan du vise 5 procent positive og negative potentielle fejlmargenen i resultaterne af en videnskabelig forsøg:

Diagram med fejllinjer

Du kan føje fejllinjer til dataserier i et 2D-områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, xy-punktdiagram og boblediagrammer. Du kan få vist fejllinjer for X-værdierne, Y-værdierne eller begge i XY-punkt- og boblediagrammer.

Når du føjer fejllinjer til et diagram, kan du ændre indstillinger for visningen og fejlmargener for fejllinjerne efter behov. Du kan også fjerne fejllinjerne.

Hvad vil du gøre?

Gennemse ligninger til beregning af fejlmargenen

Tilføje fejllinjer

Ændre visningen af fejllinjer

Ændre indstillingerne for fejlmargener

Fjerne fejllinjer

Gennemse ligninger til beregning af fejlmargenen

I Excel kan du vise de fejllinjer, der bruger en standardfejlmargen, en procentdel af værdien (5 %) eller en standardafvigelse.

Standardfejl og Standardafvigelse bruger følgende ligninger til at beregne de fejlmargener, der vises i diagrammet.

Denne indstilling

Bruger denne ligning

Hvor

Standardfejl

Ligning

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antal serier for punkt y i diagram

n = antal punkter i hver serie

yis = dataværdi for serie s og punkt nr. i

Ny = totalt antal dataværdier i alle serier

Standardafvigelse

Ligning

s = serienummer

i = punktnummer i serie s

m = antal serier for punkt y i diagram

n = antal punkter i hver serie

yis = dataværdi for serien s og punktet iende

Ny = totalt antal dataværdier i alle serier

M = middelværdi

Toppen af siden

Tilføje fejllinjer

 1. I 2D-områdediagrammer, liggende søjlediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer, xy-punktdiagrammer eller boblediagrammer skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil føje fejllinjer til alle dataserier i diagrammet, skal du klikke på diagramområdet.

  • Hvis du vil føje fejllinjer til et datapunkt eller en dataserie, skal du klikke på datapunktet eller dataserien eller benytte følgende fremgangsmåde for at vælge punktet eller serien på en liste med diagramelementer:

  • Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  • Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   billede af båndet i excel

 2. Klik på Fejllinjer i gruppen Analyse under fanen Layout.

  billede af båndet i excel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på en foruddefineret indstilling for fejllinjer, f.eks. Fejllinjer med standardfejl, Fejllinjer med procentdel eller Fejllinjer med standardafvigelse.

  2. Klik på Flere indstillinger for fejllinjer, og klik derefter på de ønskede indstillinger for visning og fejlmargener under Lodrette fejllinjer eller Vandrette fejllinjer.

   Bemærk: Fejllinjerne retning afhænger af diagramtypen. I xy-punktdiagrammer vises der som standard både vandrette og lodrette fejllinjer. Du kan fjerne en fejllinje ved at markere den og trykke på Delete.

Toppen af siden

Ændre visningen af fejllinjer

 1. I et 2D-områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram skal du klikke på de fejllinjer, det datapunkt eller den dataserie, som har den fejllinje, du vil ændre, eller du skal benytte følgende fremgangsmåde for at vælge dem på listen over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   billede af båndet i excel

 2. Klik på Fejllinjer i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for fejllinjer.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på den fejllinjeretning og ‑type under Vis, du vil bruge.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for fejlmargener

 1. I et 2D-områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram skal du klikke på de fejllinjer, det datapunkt eller den dataserie, som har den fejllinje, du vil ændre, eller du skal benytte følgende fremgangsmåde for at vælge dem på listen over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   billede af båndet i excel

 2. Klik på Fejllinjer i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for fejllinjer.

  billede af båndet i excel

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Fejlmargen:

  1. Hvis du vil bruge en anden måde til at bestemme fejlmargenen, skal du klikke på den metode, du vil benytte, og derefter angive fejlmargenen.

  2. Hvis du vil benytte brugerdefinerede værdier til at bestemme fejlmargenen, skal du klikke på Brugerdefineret og benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Klik på Angiv værdi.

   2. i felterne Positiv fejlværdi og Negativ fejlværdi skal du angive det regnearksområde, du vil bruge som fejlmargenværdier, eller du skal skrive de værdier, du vil bruge, adskilt med semikolonner. Du kan f.eks. skrive 0,4; 0,3; 0,8.

    Tip: Hvis du vil angive regnearksområdet, kan du klikke på Skjul dialogboks knappen Knappen Skjul og derefter vælge de data, du vil bruge i regnearket. Klik på knappen Skjul dialogboks igen for at vende tilbage til dialogboksen.

  3. Bemærk: Dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer viser muligvis ikke knappen Skjul dialogboks i Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office PowerPoint 2007, og du kan kun skrive beløb fejlværdierne, du vil bruge.

Toppen af siden

Fjerne fejllinjer

 1. I et 2D-områdediagram, liggende søjlediagram, søjlediagram, kurvediagram, xy-punktdiagram eller boblediagram skal du klikke på de fejllinjer, det datapunkt eller den dataserie, som har den fejllinje, du vil fjerne, eller du skal benytte følgende fremgangsmåde for at vælge dem på listen over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Markering under fanen Format, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   billede af båndet i excel

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Fejllinjer i gruppen Analyse under fanen Layout, og klik derefter på Ingen.

   billede af båndet i excel

  2. Tryk på Delete.

Tip: Hvis du vil fjerne fejllinjer med det samme, efter at du har føjet dem til diagrammet, kan du klikke på FortrydVærktøjslinjen Hurtig adgang eller trykke på Ctrl+Z.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×