Tilføj eller fjern en mailkonto i Outlook 2007

Før du kan sende og modtage mails i Microsoft Outlook, skal du først oprette og konfigurere en mailkonto.

Denne artikel indeholder

Om mailkonti

Tilføje en Microsoft Exchange-konto

Tilføje og manuelt konfigurere en Exchange-konto

Tilføje en POP3-, IMAP- eller HTTP-e-mail-konto

Tilføje og manuelt konfigurere en POP3-, IMAP- eller HTTP-e-mail-konto

Fjerne en e-mail-konto

Om mailkonti

Outlook understøtter Microsoft Exchange samt POP3-, POP3-, IMAP- og visse HTTP-mailkonti. Din internetudbyder eller mailadministrator kan give dig de konfigurationsoplysninger, du skal bruge til at konfigurere din mailkonto manuelt i Outlook.

For de fleste konti kan Outlook automatisk registrere og konfigurere en konto ved hjælp af blot et navn, en mailadresse og en adgangskode. Brugere med en Exchange-konto behøver som regel ikke at skrive noget overhovedet, fordi Microsoft Office Outlook 2007 kan identificere de legitimationsoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til Exchange-kontoen.

E-mail-konti findes i profiler. En profil består af konti, datafiler og indstillinger, som indeholder oplysninger om, hvor din e-mail er gemt. Der oprettes automatisk en ny profil, første gang du kører Outlook, og derefter køres profilen, hver gang du starter Outlook.

De fleste mennesker har kun brug for én profil. I nogle tilfælde kan det dog være praktisk at have mere end én profil. Du kan f.eks. have én profil til arbejde og en anden til privat brug. Hvis andre bruger din computer, kan deres e-mail-konti og indstillinger opbevares i en separat profil under et andet profilnavn.

Bemærk: Når det drejer sig om brugere af Outlook Express, svarer profiler i Outlook til identiteter i Outlook Express. Der er ingen forbindelse mellem Outlook-profiler og hardware- og softwareprofiler i Microsoft Windows Operativsystem.

Afhængigt af dine behov kan du tilføje flere e-mail-konti i en enkelt Outlook-brugerprofil. Du kan f.eks. tilføje en Exchange-konto til håndtering af dine arbejdsrelaterede e-mails og derefter tilføje en konto til internet-e-mails, f.eks. en POP3-konto fra internetudbyderen, til håndtering af dine personlige e-mails. Profiler kan indeholde alle dine e-mail-konti, men der er en begrænsning på én Exchange-konto pr. profil.

Øverst på siden

Tilføje en Microsoft Exchange-konto

Du kan tilføje Exchange-konti, når du kører Outlook for første gang eller ved at lukke Outlook og derefter klikke på ikonet Post i Kontrolpanel i Windows.

Bemærk: Der kan kun være én Exchange-konto i en profil.

 1. Luk Outlook.

 2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

  Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

  Du kan enten tilføje en Exchange-konto i en ny profil, du opretter, eller i en eksisterende profil.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en ny profil   

   1. Klik på Vis profiler under Profiler.

   2. Klik på Tilføj.

   3. Skriv et navn til profilen i dialogboksen Ny profil, og klik derefter på OK.

    Dette er det navn, du vil se, når du starter Outlook, hvis du konfigurerer Outlook til at spørge dig, hvilken profil du vil bruge.

  • Vælge en eksisterende profil   

   På titellinjen i dialogboksen Konfiguration af e-mail findes navnet på den aktuelle profil. Du kan vælge en anden profil ved at klikke på Vis profiler, markere profilnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

   1. Klik på E-mail-konti.

   2. Klik på Ny.

    Windows-domænelegitimationsoplysningerne bruges til at konfigurere din Exchange-konto automatisk.

 4. Klik på Næste.

 5. Klik på Udfør, når konfigurationen af Exchange-indstillingerne er fuldført.

  Hvis Exchange-indstillingerne ikke kan konfigureres automatisk i Outlook, eller hvis oplysningerne på skærmen ikke er korrekte, skal du markere afkrydsningsfeltet Konfigurer serverindstillinger manuelt og derefter klikke på Næste. Du finder Instruktioner til, hvordan du konfigurerer en konto manuelt, i afsnittet Tilføje og manuelt konfigurere en Exchange-konto.

Øverst på siden

Tilføje og manuelt konfigurere en Exchange-konto

Du kan kun tilføje Exchange-konti, når du kører Outlook for første gang eller ved at lukke Outlook og derefter klikke på ikonet Post i Kontrolpanel i Windows.

 1. Luk Outlook.

 2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

  Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en ny profil   

   1. Klik på Vis profiler under Profiler.

   2. Klik på Tilføj.

   3. Skriv et navn til profilen i dialogboksen Ny profil, og klik derefter på OK.

    Dette er det navn, du vil se, når du starter Outlook, hvis du konfigurerer Outlook til at spørge dig, hvilken profil du vil bruge.

  • Tilføje en eksisterende profil    
   På titellinjen i dialogboksen Konfiguration af mail findes navnet på den aktuelle profil. Du kan vælge en eksisterende profil ved at klikke på Vis profiler, markere profilnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

   1. Klik på E-mail-konti.

   2. Klik på Ny.

   3. Klik på Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- eller HTTP-konto, og klik derefter på Næste.

    Windows-domænelegitimationsoplysningerne bruges til at konfigurere din Exchange-konto automatisk. Følgende trin giver dig mulighed for at konfigurere din Exchange-konto manuelt.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt, og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Microsoft Exchange, og klik derefter på Næste.

 6. Skriv navnet på den Exchange-server, der er tildelt af e-mail-administratoren.

 7. Hvis du vil bruge Cachelagret Exchange-tilstand, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug Cachelagret Exchange-tilstand.

  Yderligere oplysninger om Cachelagret Exchange-tilstand

  Cachelagret Exchange-tilstand giver dig en bedre oplevelse, når du bruger en Exchange-konto. I denne tilstand gemmes en kopi af postkassen på din computer. Denne kopi giver hurtig adgang til dine data, og den opdateres jævnligt med mailserveren.

  Hvis du ikke kan aktivere Cachelagret Exchange-tilstand, kan det have en af følgende årsager:

  • Din Exchange Server-administrator kan have deaktiveret denne funktionalitet     Exchange-administratorer har muligheden for at deaktivere denne funktion i Outlook. Kontakt Exchange-serveradministratoren for at få yderligere oplysninger. Yderligere oplysninger for administratorer findes i Microsoft Office Resource Kit.

  • Du har installeret Microsoft Terminal Services     Cachelagret Exchange‑tilstand bruger en offlinemappefil (.ost). Disse filer kan ikke anvendes, hvis du har installeret Microsoft Terminal Services til Microsoft Windows Server 2003. Installationen af klientprogrammet Terminal Services eller klientprogrammet Forbindelse til Fjernskrivebord forhindrer dog ikke adgang til denne funktion.

 8. Skriv det brugernavn, mailadministratoren har tildelt, i boksen Brugernavn. Det er typisk ikke dit fulde navn.

 9. Du kan også benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Flere indstillinger. Skriv et navn under Mailkonto på fanen Generelt, som du kan bruge til at identificere kontoen, f.eks. Min arbejdsmail.

  • Klik på Flere indstillinger. Konfigurer de ønskede indstillinger under en af fanerne.

  • Klik på Kontroller navne for at kontrollere, om serveren genkender dit navn, og om computeren er tilsluttet netværket. Den konto og de servernavne, du angav under trin 8 og 10, understreges. Kontakt Exchange-administratoren, hvis dit navn ikke understreges.

 10. Klik på OK, hvis du har klikket på Flere indstillinger og åbnet dialogboksen Microsoft Exchange-server.

 11. Klik på Næste.

 12. Klik på Udført.

Øverst på siden

Tilføje en POP3-, IMAP- eller HTTP-e-mail-konto

Bemærk: POP3-, IMAP- og HTTP-e-mail-konti kan tilføjes i den aktuelle Outlook-profil på et hvilket som helst tidspunkt. Desuden kan du tilføje disse konti i en anden profil eller i en ny profil, du opretter, ved at åbne modulet Post i Kontrolpanel i Windows.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan tilføjer du en konto i den profil, du bruger på nuværende tidspunkt   

   • Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

    Kommandoen Kontoindstillinger mangler

    Kommandoen Kontoindstillinger finder du i menuen Funktioner i Office Outlook 2007. Hvis du bruger en tidligere version af Outlook, gælder følgende instruktioner ikke. Brug hjælpen til den pågældende version i stedet. Hvis der på titellinjen i det program, du bruger, står Outlook Express, så bruger du et andet program end Outlook. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen i Outlook Express.

  • Sådan tilføjer du en konto i en anden eksisterende profil   

   1. Luk Outlook.

   2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

    Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

    På titellinjen i dialogboksen Konfiguration af e-mail findes navnet på den aktuelle profil. Du kan vælge en anden profil ved at klikke på Vis profiler, markere profilnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

   3. Klik på E-mail-konti.

  • Sådan tilføjer du en konto i en ny profil   

   1. Luk Outlook.

   2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

    Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

   3. Klik på Vis profiler under Profiler.

   4. Klik på Tilføj.

   5. Skriv et navn til profilen i dialogboksen Ny profil, og klik derefter på OK.

    Dette er det navn, du vil se, når du starter Outlook, hvis du konfigurerer Outlook til at spørge dig, hvilken profil du vil bruge.

   6. Klik på E-mail-konti.

 2. Klik på Ny.

 3. Klik på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP, og klik derefter på Næste.

 4. Skriv dit fulde navn i boksen Dit navn, som det skal vises for andre.

 5. Skriv den fulde e-mail-adresse, som e-mail-administratoren eller internetudbyderen har tildelt, i boksen E-mail-adresse. Husk at medtage brugernavn, @-symbolet og domænenavnet, f.eks. barbara@contoso.com.

 6. Skriv den adgangskode, du har fået tildelt, eller en anden adgangskode, som har valgt til din e-mail-konto, i boksene Adgangskode og Skriv adgangskoden igen.

  Der skelnes evt. mellem store og små bogstaver i adgangskoden. Kontroller, at tasten CAPS LOCK ikke er aktiveret.

 7. Klik på Næste.

  E-mail-serveren kontaktes, og Outlook konfigureres til din konto. Hvis der ikke kan oprettes en krypteret forbindelse til e-mail-serveren, bliver du bedt om at klikke på Næste for at forsøge en ikke-krypteret forbindelse.

  Klik på Udført, når kontoen er konfigureret.

  Hvis e-mail-kontoen ikke kan konfigureres automatisk i Outlook, eller hvis oplysningerne på skærmen ikke er korrekte, skal du markere afkrydsningsfeltet Konfigurer serverindstillinger manuelt og derefter klikke på Næste. Du finder Instruktioner til, hvordan du konfigurerer en konto manuelt, i afsnittet Tilføje og manuelt konfigurere en POP3-,IMAP- eller HTTP-e-mail-konto.

Øverst på siden

Tilføje og manuelt konfigurere en POP3-, IMAP- eller HTTP-mailkonto

Bemærk: POP3-, IMAP- og HTTP-e-mail-konti kan tilføjes i den aktuelle Outlook-profil på et hvilket som helst tidspunkt. Desuden kan du tilføje disse konti i en anden profil eller i en ny profil ved at klikke på ikonet Post i Kontrolpanel i Windows.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan tilføjer du en konto i den profil, du bruger på nuværende tidspunkt   

   • Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

    Kommandoen Kontoindstillinger mangler

    Kommandoen Kontoindstillinger finder du i menuen Funktioner i Office Outlook 2007. Hvis du bruger en tidligere version af Outlook, gælder følgende instruktioner ikke. Brug hjælpen til den pågældende version i stedet. Hvis der på titellinjen i det program, du bruger, står Outlook Express, så bruger du et andet program end Outlook. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen i Outlook Express.

  • Sådan tilføjer du en konto i en anden eksisterende profil   

   1. Luk Outlook.

   2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

    Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

  • På titellinjen i dialogboksen Konfiguration af e-mail findes navnet på den aktuelle profil. Du kan vælge en eksisterende profil ved at klikke på Vis profiler, markere profilnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

   1. Klik på E-mail-konti.

  • Sådan tilføjer du en konto i en ny profil   

   1. Luk Outlook.

   2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

    Bemærk: Ikonet Post i Kontrolpanel vises ikke, medmindre Outlook er installeret, og du har åbnet programmet mindst én gang.

   3. Klik på Vis profiler under Profiler.

   4. Klik på Tilføj.

   5. Skriv et navn til profilen i dialogboksen Ny profil, og klik derefter på OK.

    Dette er det navn, du vil se, når du starter Outlook, hvis du konfigurerer Outlook til at spørge dig, hvilken profil du vil bruge.

   6. Klik på E-mail-konti.

 2. Klik på Ny.

 3. Klik på Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP, og klik derefter på Næste.

 4. Skriv dit fulde navn i boksen Dit navn, som det skal vises for andre.

 5. Skriv den fulde e-mail-adresse, som e-mail-administratoren eller internetudbyderen har tildelt, i boksen E-mail-adresse. Husk at medtage brugernavn, @-symbolet og domænenavnet, f.eks. barbara@contoso.com.

 6. Skriv den adgangskode, du har fået tildelt, eller en anden adgangskode, som har valgt til din e-mail-konto, i boksene Adgangskode og Skriv adgangskoden igen.

  Der skelnes evt. mellem store og små bogstaver i adgangskoden. Kontroller, at tasten CAPS LOCK ikke er aktiveret.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt.

 8. Klik på Næste.

 9. Klik på Internet-e-mail.

 10. Klik på Mail, og klik derefter på Næste.

  Afhængigt af dine tidligere indtastninger kan nogle af tekstfelterne i dialogboksen indeholde tekst på forhånd. Kontroller, at teksten er korrekt.

 11. Benyt følgende fremgangsmåde under Brugeroplysninger:

  1. Skriv dit fulde navn, som det skal vises for andre, i boksen Dit navn.

  2. Skriv den fulde e-mail-adresse, som e-mail-administratoren eller internetudbyderen har tildelt, i boksen E-mail-adresse. Husk at medtage brugernavn, @-symbolet og domænenavnet, f.eks. barbara@contoso.com.

 12. Benyt følgende fremgangsmåde under Serveroplysninger:

  1. Vælg POP3, IMAP eller HTTP på listen Kontotype.

   Tip: Din internetudbyder kan fortælle dig, hvilken protokol du skal bruge for at få adgang til din e-mail-konto, men POP3 er den mest almindelige. MSN Windows Live bruger HTTP. Hvis du vælger HTTP, skal du også klikke på en udbyder på listen Udbydere af HTTP-servere og derefter angive en serverplacering i boksen Server-URL.

  2. Skriv det fulde navn, som internetudbyderen eller e-mail-administratoren har tildelt, i boksen Server til indgående post. Dette er ofte post. efterfulgt af dit domænenavn, f.eks. post.contoso.com.

  3. Skriv det fulde navn, som internetudbyderen eller e-mail-administratoren har tildelt, i boksen Server til udgående post. Dette er ofte post. efterfulgt af dit domænenavn, f.eks. post.contoso.com.

 13. Benyt følgende fremgangsmåde under Logonoplysninger:

  1. Skriv det brugernavn, internetudbyderen eller e-mail-administratoren har tildelt, i boksen Brugernavn. Dette kan være den del af din e-mail-adresse, der står før @-symbolet, eller det kan være din fulde e-mail-adresse.

  2. Skriv den adgangskode, internetudbyderen eller e-mail-administratoren har tildelt, eller en adgangskode, du har oprettet, i boksen Adgangskode.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode.

   Bemærkninger: Du kan få Outlook til at huske adgangskoden ved at indtaste den i boksen Adgangskode og markere afkrydsningsfeltet Husk adgangskode. Hvis du vælger, at Outlook skal huske din adgangskode, behøver du ikke at indtaste adgangskoden, hver gang du åbner kontoen. Dette gør imidlertid kontoen sårbar over for alle brugere, der har adgang til din computer.

   Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: Hus27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre. Du kan finde flere oplysninger under Beskytte personlige oplysninger med stærke adgangskoder.

   Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 14. Du kan også benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Flere indstillinger. Skriv under E-mail-konto under fanen Generelt et navn, som du kan bruge til at identificere kontoen, f.eks. Internetudbyder, hjemme.

  2. Klik på Flere indstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse under fanen Server til udgående post.

  3. Klik på Flere indstillinger i forbindelse med POP3-konti. Marker afkrydsningsfeltet Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL) under Server til indgående post (POP3) under Under serverens portnumre under fanen Avanceret, hvis din udbyder anbefaler dig at bruge denne indstilling.

  4. Klik på Flere indstillinger i forbindelse med IMAP-konti. Klik ud for indstillingen Brug følgende type krypteret forbindelseIngen, SSL, TLS eller Automatisk under Server til indgående post (IMAP) under Serverens portnumre under fanen Avanceret, hvis din udbyder anbefaler dig at bruge en af disse indstillinger.

  5. Klik på Flere indstillinger. Klik ud for indstillingen Brug følgende type krypteret forbindelseIngen, SSL, TLS eller Automatisk under Server til udgående post (SMTP) under Serverens portnumre under fanen Avanceret, hvis din udbyder anbefaler dig at bruge en af disse indstillinger.

  6. Hvis du tilføjer en POP3- eller IMAP-serverkonto, skal du klikke på Test kontoindstillinger for at kontrollere, at din konto fungerer. Hvis nogle af oplysningerne, f.eks. adgangskoden, mangler eller er forkerte, bliver du bedt om at angive eller ændre oplysningerne. Sørg for, at computeren er tilsluttet internettet.

 15. Klik på Næste.

 16. Klik på Udført.

Øverst på siden

Fjerne en e-mail-konto

I den profil, du bruger på nuværende tidspunkt

 1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

  Kommandoen Kontoindstillinger mangler

  Kommandoen Kontoindstillinger finder du i menuen Funktioner i Office Outlook 2007. Hvis du bruger en tidligere version af Outlook, gælder følgende instruktioner ikke. Brug hjælpen til den pågældende version i stedet. Hvis der på titellinjen i det program, du bruger, står Outlook Express, så bruger du et andet program end Outlook. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen i Outlook Express.

 2. Marker den konto, du vil fjerne, og klik derefter på Fjern.

 3. Klik på Ja for at bekræfte fjernelsen af kontoen.

I en anden profil

 1. Luk Outlook.

 2. Åbn modulet Post i Kontrolpanel.

  På titellinjen i dialogboksen Konfiguration af e-mail findes navnet på den aktuelle profil. Du kan vælge en eksisterende profil ved at klikke på Vis profiler, markere profilnavnet og derefter klikke på Egenskaber.

 3. Klik på E-mail-konti.

 4. Marker kontoen, og klik derefter på Fjern.

 5. Klik på Ja for at bekræfte fjernelsen af kontoen.

Bemærk: Når du fjerner en POP3-, IMAP- eller HTTP-konto, bevares elementer, som er sendt og modtaget via kontoen. Hvis du bruger en POP3-konto, kan du stadig bruge .pst-filen til at arbejde med emnerne fra privatmappefilen (.pst).

Bemærk: Hvis du har brugt en Exchange-konto, forbliver dine data på e-mail-serveren, medmindre du flytter dem til en .pst-fil. I forbindelse med IMAP- og HTTP-konti gemmes de meddelelser, der blev vist i Outlook, i en .pst-fil. I modsætning til, hvad der gælder for POP-konti, skal du dog igen tilføje datafilen i din Outlook-profil manuelt ved hjælp af kommandoen Datafilstyring i menuen Filer.

Øverst på siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×