Tilføje, redigere eller slette listeelementer

Et SharePoint-websted kan indeholde mange forskellige lister – fra lister over kontaktpersoner og kalendere til registrering af meddelelser og problemer. Uanset den listetype, du opdaterer, skal du bruge stort set den samme proces for at tilføje, redigere og slette listeelementer. Du kan oprette en liste med forskellige kolonner, herunder Tekst, Tal, Valg, Valuta, Dato og klokkeslæt, Opslag, Ja/Nej og Beregnet. Du kan også knytte en eller flere filer til et listeelement ved at angive flere oplysninger, f.eks. et regneark med supplerende tal eller et dokument med baggrundsoplysninger.

Bemærkninger: 

 • Du skal have tilladelse til at bidrage til listen for at kunne tilføje, redigere eller slette elementer på en liste.

 • Processen med at tilføje, redigere og slette listeelementer i dataarkvisningen er beskrevet i SharePoint Hjælp.

Hvad vil du foretage dig?

Føje et element til en liste

Tilføje et element ved hjælp af en formular

Tilføje eller redigere et element direkte på listen

Føje elementer til en liste via mail

Redigere et element på en liste

Redigere et element ved hjælp af en formular

Slette et eller flere elementer fra en liste

Føje et element til en liste

Der er to måder, du kan føje et element til en liste på. Du kan tilføje et element ved hjælp af en formular, hvilket er standardmetoden, eller du kan tilføje et element direkte på listesiden.

Bemærk:  Nogle lister kan blive vist i webdele, som er grundlæggende komponenter på siderne på et websted. Listerne Meddelelser, Kalender og Hyperlinks vises f.eks. i webdele på standardhjemmesiden. Når en liste vises i en webdel, kan du muligvis føje elementer til listen uden at skulle åbne listen. Hvis der ikke vises et link, som du kan bruge til at føje et nyt element til listen, skal du åbne listen.

Tilføje et element ved hjælp af en formular

 1. Gå til det websted, der indeholder den liste, du vil føje et element til.

 2. Klik på navnet på listen i Hurtig start (venstre navigationsrude), eller klik på Indstillinger knappen indstillinger for offentligt sharepoint online-websted , klik på Webstedsindhold, og klik derefter på navnet på listen under den relevante listesektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen Elementer på båndet, og klik derefter på Nyt element i gruppen Ny.

  Hvis der er føjet ekstra indholdstyper til listen, skal du klikke på pilen ud for Ny for at få vist andre valg, f.eks. Nyt supportproblem eller Ny leverandør.

 4. Angiv oplysningerne for listeelementet. Bemærk følgende:

  • Du skal angive oplysninger, hvis der vises en rød stjerne ud for kolonneetiketten.

  • Hvis du vil føje en fil til listeelementet, skal du klikke på Vedhæft fil i gruppen Handlinger under fanen Rediger, klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK. Du kan vedhæfte mere end én fil for hvert listeelement. Hvis kommandoen Vedhæft fil ikke er tilgængelige, understøtter listen muligvis ikke vedhæftede filer.

  • Afhængigt af listen kan der være flere kommandoer tilgængelige under fanen Brugerdefinerede kommandoer på båndet.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Når du er færdig med at angive oplysningerne, skal du klikke på Gem nederst i formularen.

  • Hvis du vil slette nogle af de oplysninger, du har angivet, skal du klikke på Annuller nederst i formularen.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere et element direkte på listen

 1. Gå til det websted, der indeholder den liste, du vil føje et element til.

 2. Klik på navnet på listen i Hurtig start, eller klik på Indstillinger knappen indstillinger for offentligt sharepoint online-websted , klik på Webstedsindhold, og klik derefter på navnet på listen under den relevante listesektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på Rediger øverst på listen.

  Føje et element direkte til en liste

 4. Angiv oplysningerne for listeelementet. Bemærk følgende:

  • Hvis du ikke angiver noget i de kolonner, hvor oplysninger er påkrævet, vises der en fejlmeddelelse ud for kolonnen.

  • Du kan ikke føje en fil til et listeelement, når du benytter indbygget redigering. Du kan dog stadig tilføje et listeelement ved at tilføje elementet med en formular.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Når du er færdig med at angive oplysninger, skal du klikke på Stop for at standse redigeringen af listen.

  • Hvis du vil slette nogle af de oplysninger, du har angivet, skal du klikke på ellipsen … ud for elementet og klikke på Slet element i rullemenuen.

Toppen af siden

Føje elementer til en liste via mail

Diskussionsforummer, meddelelser og kalendere kan konfigureres, så brugerne kan tilføje elementer ved at sende e-mails, hvis webstedet er aktiveret til at modtage indhold via e-mail. Blogindlæg kan sendes via e-mail, selvom blogkommentarer ikke kan. Andre lister kan konfigureres til at modtage e-mail med brugerdefinerede løsninger kaldet e-mail-handlere.

Du kan få e-mailadressen til listen ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Se i e-mail-programmets adressekartotek. Hvis e-mailadressen ikke er her, skal du have den af den person, som oprettede listen. Du kan derefter føje den til listen over kontaktpersoner i e-mail-programmet, så du nemt kan finde den.

 • Se beskrivelsen af listen, der vises lige under titlen. Webstedsejeren kan have føjet listens e-mailadresse til beskrivelsen.

 • Se e-mail-indstillingerne for listen, hvis e-mailadressen ikke vises i beskrivelsen af listen, og du har tilladelse til at få vist listeindstillingerne:

  1. Gå til det websted, der indeholder den liste, som du vil sende filer til via e-mail.

  2. Klik på navnet på listen i Hurtig start, eller klik på Indstillinger knappen indstillinger for offentligt sharepoint online-websted , klik på Vis webstedsindhold, og klik derefter på navnet på listen under den relevante listesektion.

   Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

  3. Klik på Listeindstillinger i gruppen Indstillinger under fanen Liste på båndet.

   Knappen Listeindstillinger

 • Hvis listen er aktiveret til at modtage mails, vises adressen ud for Mailadresse under Kommunikation på siden Listeindstillinger.

Bemærk:  Dit websted skal være aktiveret til mail. Hvis Mailadresse ikke vises på siden Listeindstillinger, er webstedet ikke aktiveret til mail.

Tilføje filer ved at sende mail

 • Brug e-mailadressen til din SharePoint-gruppe til at sende listeelementer som en e-mail. Din organisation kan have sine egen e-mail-liste, kaldet en SharePoint-gruppe, så medlemmer kan sende e-mails til hinanden. Adressen til SharePoint-gruppen kan indeholde adresserne på lister, så vedhæftede filer automatisk føjes til SharePoint-webstedet, når du sender e-mails til gruppens medlemmer.

Sende e-mails til en liste

 1. Forbered det element i dit e-mail-program, du vil sende, på følgende måder:

  • Hvis du vil sende et diskussionselement eller sende et indlæg til en teamblog, skal du medtage indholdet i meddelelsens brødtekst.

  • Du kan sende et kalenderelement ved at sende en mødeindkaldelse eller en aftale fra e-mail‑ eller kalenderprogrammet.

  • Hvis du vil sende et billede, en formular eller et dokument, skal du vedhæfte elementet som en vedhæftet fil i meddelelsen.

  • Hvis du vil sende en almindelig e-mail eller et svar, skal du medtage indholdet i meddelelsens brødtekst på samme måde som i almindelige e-mails.

 2. Skriv listens adresse i feltet Til eller Cc. Hvis SharePoint-gruppen allerede indeholder listen, skal du i stedet skrive e-mailadressen til SharePoint-gruppen.

 3. Send meddelelsen. I de fleste e-mail-programmer skal du klikke på Send for at sende meddelelsen.

 4. Elementet tilføjes og skulle blive vist på listen. Hvis du ikke kan se elementet på listen med det samme, skal du opdatere webbrowseren.

Afhængigt af indstillingerne for e-mail-serveren kan det tage et øjeblik, inden listeelementet vises.

Bemærk: Hvis du sender et kalenderelement til et websted via mail, er du nødt til at fortælle mødedeltagerne, hvis mødet ændres. Hvis du ændrer mødeoplysningerne på webstedet, sendes mødeopdateringer og ‑annulleringer ikke automatisk fra webstedet.

Toppen af siden

Redigere et element på en liste

Der er to måder, du kan redigere et element på en liste på. Du kan redigere et element ved hjælp af en formular, hvilket er standardmetoden, eller du kan redigere et element direkte på listesiden.

Bemærk: Hvis listen er konfigureret til at spore versioner, oprettes der en ny version af listeelementer, hver gang du redigerer et listeelement. Du kan få vist en oversigt over ændringerne af listeelementet og gendanne en tidligere version, hvis du laver en fejl i en nyere version.

Toppen af siden

Redigere et element ved hjælp af en formular

 1. Gå til det websted, der indeholder den liste, hvor du vil redigere et element.

 2. Klik på navnet på listen i Hurtig start, eller klik på Indstillinger knappen indstillinger for offentligt sharepoint online-websted , klik derefter på Webstedsindhold, og klik derefter på navnet på listen under den relevante listesektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på afkrydsningen ud for det element, du vil redigere.

 4. Klik på Rediger element i gruppen Administrer under fanen Elementer.

Bemærk:  Du kan også klikke på ellipsen – ud for elementet og vælge Rediger element fra menuen.

Redigere et element

 • Rediger oplysningerne for listeelementet. Bemærk følgende:

 • Du skal angive oplysninger, hvis der vises en rød stjerne ud for kolonneetiketten.

 • Hvis du vil føje en fil til listeelementet, skal du klikke på Vedhæft fil i gruppenHandlinger under fanen Elementer, klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK. Du kan vedhæfte mere end én fil for hvert listeelement. Hvis kommandoen OK ikke er tilgængelig, understøtter listen muligvis ikke vedhæftede filer.

 • Hvis du vil slette en vedhæftet fil fra et listeelement, skal du vælge Rediger element og derefter klikke på Slet ud for den vedhæftede fil, du vil slette, i sektionen Vedhæftede filer i formularen.

  Slette en vedhæftet fil

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Når du er færdig med at angive oplysningerne, skal du klikke på Gem i gruppen Anvend under fanen Rediger eller klikke på Gem nederst i formularen.

 2. Hvis du vil slette nogle af de oplysninger, du har angivet, skal du klikke på Annuller i gruppen Anvend under fanen Rediger.

 3. Toppen af siden

Slette et eller flere elementer fra en liste

Vigtigt:  Vær forsigtig, når du sletter elementer. Når du sletter elementer, kan handlingen være permanent, så du ikke kan gendanne elementerne. Overvej i stedet at flytte eller arkivere elementerne. Afhængigt af hvordan SharePoint-webstedet er konfigureret, kan du muligvis gendanne elementerne og deres indhold fra Papirkurv.

 1. Gå til det websted, der indeholder den liste, hvor du vil slette elementer.

 2. Klik på navnet på listen i Hurtig start, eller klik på Indstillinger knappen indstillinger for offentligt sharepoint online-websted , klik på Webstedsindhold, og klik derefter på navnet på listen under den relevante listesektion.

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

  Klik på den markering i afkrydsningskolonnen, der svarer til det element, du vil redigere, og klik på Slet element.

  Slet element

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×