Tilføje postnummerstregkoder på etiketter eller konvolutter i Publisher

Primært om amerikanske forhold: USPS (United States Postal Service) har udviklet DPBC (Delivery Point Barcode) for at fremme automatisering af postsorteringen for mere end hundrede millioner specifikke afleveringsadresser i USA. Når du tilføjer postnummerstregkoder på hver enkelt konvolut eller etiket dine forsendelser, kvalificerer du dig muligvis til en automatiseringsrabat.

Address label with barcode

I denne artikel

Krav til postnummerstregkoder

Tilføje postnummerstregkoder på en modtagerliste

Åbne eller oprette en konvolut- eller etiketpublikation

Bruge brevfletning til at føje stregkoder til en publikation

Se og udskrive konvolutter eller etiketter

Krav til postnummerstregkoder

Før du kan tilføje postnummerstregkoder på etiketter og konvolutter, skal du have en skrifttype til postnummerstregkoder på computeren. Du kan købe stregkodeskrifttyper i mange forskellige firmaer. Søg efter "stregkodeskrifttype" på Microsoft Office Marketplace eller Office Online, eller brug en internetsøgemaskine til at finde firmaer, der sælger stregkodeskrifttyper.

Læs omhyggeligt dokumentationen, der følger med den stregkodeskrifttype, du køber. I dokumentationen skal det angives præcis, hvilke tegn og tal du skal skrive for at oprette en gyldig stregkode, samt den skrifttype, du skal anvende for at opfylde USPS-kravene, hvordan du opretter de lange streger, der indrammer begyndelsen og slutningen på stregkoden, m.m.

USPS-retningslinjer for postnummerstregkoder varierer, afhængigt af forsendelsestypen (brev, svarbrev, tidsskrifter osv.). Husk at kontrollere retningslinjerne for kravene i forbindelse med den specifikke anvendelse. Ved masseforsendelser kræves det, at du følger bestemte håndterings- og forsendelsesprocedurer. Desuden ændrer USPS jævnligt den måde, postnummerstregkoder beregnes på. Derfor skal du sørge for at arbejde sammen med det lokale postkontor og gennemse aktuelle stregkodeoplysninger fra USPS.

Toppen af siden

Tilføje postnummerstregkoder på en modtagerliste

Du kan tilføje stregkoder på etiketter og konvolutter på samme måde, som du tilføjer navne og adresser, ved at forberede en datakilde og bruge brevfletning.

Datakilden er Microsoft Office Publisher-modtagerlisten, Microsoft Office Access-databasetabellen, Microsoft Office Excel-regnearket, Microsoft Office Outlook-listen over kontaktpersoner eller andre strukturerede filer, hvor du har gemt de navne og adresser, du vil flette på etiketter og konvolutter.

Du skal oprette en stregkodekolonne i den pågældende datakilde. Hver enkelt række i stregkodekolonnen skal indeholde en kombination af tegn og tal, der udskrives i en skrifttype for postnummerstregkoden som de to lange streger, der indrammer stregkoden, telefonnummeret, afleveringsadressens stregkode samt rettelsestegnet.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Hver kolonne i en datakilde repræsenterer en kategori af oplysninger. Du kan tilføje specifikke oplysninger, der gemmes i hver enkelt række i en kolonne, på udskrevne etiketter og konvolutter ved at indsætte en kolonnepladsholder (også kaldet et datafelt) i startetiket- eller konvolutpublikationen.

2. Tegnene og tallene i denne celle definerer postnummerstregkoden for den adresse, der findes i den samme række. I dette eksempel repræsenterer parenteser de lange streger, der indrammer stregkoden. Kontroller dokumentationen, der følger med postnummerstregkoden, for at finde ud af, hvilke tegn du skal bruge.

3. Oplysningerne i hver enkelt række svarer til de oplysninger, der vises på én etiket eller konvolut.

Føje stregkoder til en datakilde

Hvis du endnu ikke har en adresseliste, du kan bruge som datakilde, skal du oprette en adresseliste. Se Tip til adresselister for at få oplysninger om, hvordan du opretter adresselister.

Hvis du allerede har en adresseliste, skal du føje stregkodenumrene til hver enkelt post. Du kan skrive disse tal i en kolonne i den datakilde, du vil bruge til brevfletningen.

Hvis du har oprettet en datakilde i Publisher, kan du bruge følgende fremgangsmåde til at opdatere datakilden. Hvis du har oprettet en datakilde i Access, Excel, Outlook eller et andet program, er det bedst at opdatere datakilden i det samme program som det, du har brugt til at oprette datakilden med. Du kan også redigere en datakilde, der er blevet oprettet i et af disse programmer, når du har oprettet forbindelse til modtagerlisten under en brevfletning i Publisher.

Opdatere en datakilde

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner i Publisher, og klik derefter på Rediger adresseliste.

 2. Marker datakilden i dialogboksen Åbn adresseliste, og klik derefter på Åbn.

 3. Klik på Tilpas kolonner i dialogboksen Rediger datakilde.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Tilpas adresseliste.

 5. Skriv i dialogboksen Tilføj felt et feltnavn (eller en kolonneoverskrift), f.eks. Stregkode, klik på OK, og klik derefter på OK igen.

 6. Klik i dialogboksen Rediger datakilde på den første celle i den nye kolonne, hvor du vil angive dataene.

 7. Skriv en stregkode, og tryk derefter på Pil ned for at flytte til rækken nedenunder.

 8. Gentag dette, indtil du har alle de stregkoder, du vil bruge.

 9. Klik på OK for at gemme og lukke filen.

  Bemærk: Selv hvis du har en stregkodekolonne i datakilden, skal du alligevel bruge en separat Postnummer-kolonne, hvis postnumre skal vises i adressen på de udskrevne etiketter og konvolutter.

Toppen af siden

Åbne eller oprette en konvolut- eller etiketpublikation

Når datakilden er oprettet, er du klar til at åbne konvolut- eller etiketpublikationen. Hvis du allerede har en publikation, du tidligere har brugt til forsendelser, kan du blot åbne den pågældende publikation. Hvis du starter fra bunden, skal du åbne en publikation, der svarer til størrelsen på de konvolutter eller etiketter, hvor der skal udskrives navne, adresser og stregkoder. Hvis du udskriver etiketter, skal du bemærke produktnummeret, f.eks. 5160 eller L7163, der er tilknyttet den etiketpakke, du har købt. Du skal bruge dette nummer for at åbne den korrekte publikation.

Åbne en eksisterende publikation

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Åbn i menuen Filer.

 3. Find den ønskede konvolut- eller etiketpublikation i dialogboksen Åbn publikation, og klik derefter på Åbn.

Starte fra bunden med konvolutter

 1. Start Publisher.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Publikationstyper:

  • Klik på Størrelser - tomme sider for at begynde med en almindelig tom konvolut, og klik derefter på Konvolutter.

  • Hvis du vil begynde med en konvolut, der er fremstillet i forvejen, skal du klikke på Konvolutter under Publikationstyper og derefter tilpasse publikationen ved at foretage de ønskede ændringer.

   Under Tilpas kan du angive farve- og skrifttypeskemaer og det firmaoplysningssæt, der skal anvendes til designet.

 3. Klik på Opret.

Starte fra bunden med etiketter

Mange publikationer kan angives til udskrivning på en bestemt producents etiketprodukter. Du kan f.eks. udforme etiketter ved hjælp af et design i Publisher og derefter udskrive publikationen på en specifik producents etiketpapir, f.eks. Avery, NCR eller Printec.

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Størrelser - tomme sider på listen Publikationstyper, og klik derefter på Adresseetiketter, Medieetiketter eller Andre etiketter.

  Under Tilpas kan du angive farve- og skrifttypeskemaer og det firmaoplysningssæt, der skal anvendes til designet.

 3. Find navnet på producenten af etiketterne, og udvid listen.

 4. Rul gennem etiketpublikationerne, klik på det produktnummer eller den produktstørrelse, der passer til etiketpakkens, og klik derefter på Opret.

  Tip: Hvis du ikke kan se et publikationsnummer, der direkte passer til nummeret på pakken, kan du se på pakken og se de oplysninger, der fulgte med etiketterne. Der er muligvis angivet andre produktnumre, som er tilgængelige i Publisher, og som svarer i størrelse og layout til etiketterne på den pakke, du har købt. Hvis du f.eks. vil udskrive på Avery 8163, kan du vælge Avery 8463, 8663, 15163 eller 18163 i Publisher.

Toppen af siden

Bruge brevfletning til at tilføje stregkoder i publikationen

Når etiket- eller konvolutpublikationen er åben, er du klar til at oprette forbindelse til en datakilde, hvilket er en fil, der indeholder de navne, adresser og stregkoder, du vil tilføje. Når du har oprettet forbindelsen, er du klar til at tilføje pladsholdere (fletfelter) i startpublikationen for at angive, hvor adressen og stregkoden skal vises på de udskrevne etiketter eller konvolutter.

Bemærk: Hvis du vil indflette billeder på publikationssider  – for f.eks. at tilføje et firmalogo – skal datakilden enten indeholde filnavne eller sti til de billedfiler, du vil flette. Medtag ikke selve billederne i datakilden.

Oprette forbindelse til datakilden

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning.

 2. Klik på Brug en eksisterende liste i opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, og klik derefter på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste.

 3. Klik på den datakilde, der indeholder stregkoderne, i dialogboksen Vælg datakilde.

  Som standard gemmes datakilder i Microsoft Publisher i mappen Datakilder. Du skal måske selv finde frem til datakilden.

 4. Klik på Åbn.

  Det er muligt, at der vises andre dialogbokse, hvor du skal angive bestemte oplysninger. Det afhænger af, hvilken type datakilde du vælger. Hvis datakilden f.eks. er et Microsoft Office Excel-regneark med oplysninger på flere regneark, skal du vælge det regneark, der indeholder de ønskede oplysninger, og derefter klikke på OK.

 5. I dialogboksen Brevfletning - modtagere kan du indsnævre eller sortere posterne i datafilen. Du kan f.eks. vælge udelukkende at sende forsendelsen til kunder i en bestemt by. Hvis du ikke vil indsnævre eller sortere oplysningerne, skal du klikke på OK. Hvis du vil indsnævre eller sortere oplysningerne, kan du udføre nogle af eller alle følgende procedurer, før du klikker på OK.

  • Hvis oplysningerne i en bestemt række ikke skal vises på en etiket eller konvolut, skal du klikke på afkrydsningsfeltet i begyndelsen af rækken for at fjerne markeringen.

  • Hvis du vil sortere rækkerne i stigende eller faldende oplysningsrækkefølge i en bestemt kolonne, skal du klikke på kolonneoverskriften.

  • Hvis du vil indsnævre listen med rækker efter specifikke kriterier, skal du klikke på pilen ud for en kolonneoverskrift.

   Bemærk: Hvis du har brugt en filen Kontaktpersoner i Outlook som datakilde og gemt stregkoder i et brugerfelt (f.eks. Brugerfelt 1), skal du rulle langt mod højre i dialogboksen Brevfletning - modtagere for at se det pågældende felt. Du kan ændre placeringen af et felt i dialogboksen ved at trække feltets kolonneoverskrift mod venstre eller højre.

 6. Klik på OK for at vende tilbage til opgaveruden Brevfletning.

Tilføje og formatere pladsholdere

Pladsholdere, også kaldet datafelter, svarer til kolonneoverskrifter fra en datakilde. Ved at angive et stregkodedatafelt i en etiket- eller konvolutpublikation angiver du, hvor oplysningerne fra stregkodekolonnen skal vises i de udskrevne kopier. Du kan formatere felter, så oplysningerne på de udskrevne etiketter eller konvolutter har det ønskede udseende. Du skal formatere stregkodefeltet, så oplysningerne i det pågældende felt udskrives med en skrifttype for en postnummerstregkode.

Tilføje og formatere pladsholdere på konvolutter

 1. Hvis du har oprettet et firmaoplysningssæt, indsættes det som afsenderadressen. Hvis det ikke er tilfældet, og du ikke udskriver på konvolutter, hvor afsenderadressen allerede er angivet, eller hvis du er gået i gang med en tom sidestørrelse til at oprette en konvolutpublikation, skal du tilføje afsenderadressen.

  • Hvis der findes en eksempeltekst til afsenderadressen, skal du klikke på den og derefter skrive afsenderadressen.

  • Hvis der ikke findes en tekstboks til afsenderadressen, skal du klikke på Tekstboks på værktøjslinjen Objekter Knapflade . Træk diagonalt på konvolutten for at oprette en tekstboks til afsenderadressen, og skriv derefter afsenderadressen.

 2. Tilføj derefter felter til adressen og stregkoden.

  • Hvis der findes en eksempeltekst til postadressen på konvolutten, skal du gå til næste trin.

  • Hvis der ikke findes en tekstboks til postadressen, skal du klikke på Tekstboks på værktøjslinjen Objekter Knapflade . Træk diagonalt på konvolutten for at oprette en tekstboks til postadressen.

 3. Klik på Tekstboks på værktøjslinjen Objekter Knapflade igen. Træk diagonalt på konvolutten over tekstboksen til postadressen for at oprette en anden tekstboks til stregkoden. Træk tekstboksen i overensstemmelse med den forskydning, der er angivet i USPS-stregkoderetningslinjerne. Stregkoden skal f.eks. have en afstand på mindst 0,10 cm til den øverste tekstboks til postadressen, bunden af tekstboksen til stregkoden og kanten på konvolutten. Tekstboksen skal sandsynligvis være næsten 7,62 cm lang for at kunne rumme hele den udskrevne stregkode.

  Bemærk: Husk at kontrollere USPS-retningslinjerne for målene på forskydningen fra andre elementer på konvolutten.

 4. Klik på tekstboksen til postadressen.

 5. Klik på Adresseblok under Flere elementer i opgaveruden Brevfletning.

 6. Vælg formatet til modtagernavne i dialogboksen Indsæt adresseblok, og klik derefter på Match felter.

 7. Sørg for i dialogboksen Match felter, at hver enkelt adressekomponent til venstre, som du bruger i adresserne, matches med en kolonne fra datakilden til højre. Klik på OK og derefter på OK igen.

  Et «adresseblok»-felt vises i konvolutpublikationen.

 8. Klik i tekstboksen til stregkoden. Klik i opgaveruden Brevfletning under Forbered din publikation på stregkodedatafeltet på listen for at føje et «stregkode»-felt til konvolutpublikationen.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Bemærk: Hvis du fletter stregkoder fra listen Kontaktpersoner i Outlook, kaldes feltet med stregkoderne sandsynligvis Brugerfelt 1, Brugerfelt 2, Brugerfelt 3 eller Brugerfelt 4.

 9. Marker det «stregkode»- eller «brugerfelt»-felt, du lige har tilføjet, herunder vinklerne (« »).

 10. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 11. Vælg skrifttypen til postnummerstregkoden under Skrifttype i dialogboksen Skrifttype. Vælg under Størrelse den skriftstørrelse, der ifølge skrifttypedokumentationen overholder USPS-kravene.

 12. Klik på OK.

  «Stregkode»- eller «brugerfelt»-feltet kan ændre størrelse og udseende.

  Bemærk: Du kan også ændre skrifttypen, størrelsen, farven m.m. for postadressefeltet. Marker blot «adresseblok»-feltet, herunder vinklerne (« »), og anvend den ønskede formatering.

Tilføje og formatere pladsholdere på etiketter

 1. Tilføje felter for adresse og stregkode ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis der findes en eksempeltekst på etiketten, skal du klikke på den. Placer markøren over den tydelige runde cirkel øverst i tekstboksen. Træk nedad for at gøre tekstboksen ca. to tredjedele så stor eller halvt så stor som den oprindelige størrelse. Klik uden for tekstboksen for at annullere markeringen af tekstboksen.

  • Hvis der ikke findes en eksempeltekst på etiketten, skal du klikke på Tekstboks på værktøjslinjen Objekter Knapflade . Træk diagonalt på etiketten for at oprette en tekstboks til postadressen, der er mellem halvt så høj og to tredjedele så høj og har knap etikettens fulde længde, undtagen ca. 0,63 cm i hver ende. Sørg desuden for, at der er ca. 0,31 cm plads nederst på etiketten.

 2. Klik på Tekstboks på værktøjslinjen Objekter Knapflade .

 3. Træk diagonalt for at oprette en tekstboks til stregkoden i det tomme område øverst på etiketten. Giv denne nye tekstboks den samme længde som den anden tekstboks på etiketten, og angiv et område på mindst 0,10 cm mellem det øverste af tekstboksen og det øverste af etiketten, samt mellem bunden af tekstboksen til stregkoden og tekstboksen under den.

 4. Klik i tekstboksen med postadressen på etiketten. Klik på Adresseblok under Flere elementer i opgaveruden Brevfletning.

 5. Vælg formatet til modtagernavne i dialogboksen Indsæt adresseblok, og klik derefter på Match felter.

 6. Sørg for i dialogboksen Match felter, at hver enkelt adressekomponent til venstre, som du bruger i adresserne, matches med en kolonne fra datafilen til højre. Klik på OK og derefter på OK igen.

  Et «adresseblok»-felt vises i etiketpublikationen.

 7. Klik i tekstboksen til stregkoden. Klik i opgaveruden Brevfletning under Forbered din publikation på stregkodedatafeltet på listen for at føje et «stregkode»-felt til konvolutpublikationen.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Bemærk: Hvis du fletter stregkoder fra listen Kontaktpersoner i Outlook, kaldes feltet med stregkoderne sandsynligvis Brugerfelt 1, Brugerfelt 2, Brugerfelt 3 eller Brugerfelt 4.

 8. Marker det «stregkode»- eller «brugerfelt»-felt, du lige har tilføjet, herunder vinklerne (« »).

 9. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 10. Vælg skrifttypen til postnummerstregkoden under Skrifttype i dialogboksen Skrifttype. Vælg under Størrelse den skriftstørrelse, der ifølge skrifttypedokumentationen overholder USPS-kravene. Klik på OK.

  «Stregkode»- eller «brugerfelt»-feltet kan ændre størrelse og udseende.

  Bemærk: Du kan også ændre skrifttypen, størrelsen, farven m.m. for postadressefeltet. Marker blot «adresseblok»-feltet, og anvend den ønskede formatering.

Toppen af siden

Se og udskriv konvolutterne eller etiketterne

Nu er du klar til at flette oplysningerne fra datafilen med publikationen og oprette en ny etiket eller konvolut til hver række med oplysninger, som du har valgt at flette. Når du ser publikationerne, kan du identificere evt. problemer, der skal løses, før du udskriver publikationerne.

Se adresserne og stregkoderne

 1. Klik på navigationsknapperne knappen Frem Knappen Tilbage for at se, hvordan hver enkelt post ser ud i den flettede publikation, når du får vist posterne i rækkefølge.

  Sådan kan en flettet publikation se ud:

  Preview of label with barcode

 2. Hvis du opdager problemer, er det et godt tidspunkt at løse dem nu. Eksempler på problemer, der kan opstå, omfatter bl.a.:

 3. Hvis du er tilfreds med det, du ser, skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer nederst i opgaveruden.

En del af stregkoden mangler

Tekstboksen til stregkoden kan være for kort, så ikke hele stregkoden vises. Klik på rammen rundt om tekstboksen, og træk derefter et hvidt håndtag, indtil tekstboksen har den korrekte længde.

Adresserne vises ikke korrekt

Adresserne vises muligvis ikke korrekt. Klik på hyperlinket Adresseblok i opgaveruden Brevfletning. Flyt markøren til det øverste venstre hjørne i den tekstboks, der indeholder adresseblokken, klik på rullemenuen Fletfelt Merge Field options , og klik derefter på Rediger adresseblok. Klik på Match felter i dialogboksen Rediger adresseblok. Sørg for i dialogboksen Match felter, at hver enkelt adressekomponent til venstre, som du bruger i adresserne, matches med en kolonne fra datakilden til højre. Klik på OK og derefter på OK igen.

Tekstformateringen ser forkert ud

Du kan ændre skrifttypen eller skriftstørrelsen og farven i adresseblokken. Marker «adresseblok»-feltet, herunder vinklerne (« »). Klik på Skrifttype i menuen Formater for at åbne dialogboksen Skrifttype, hvor du kan anvende den ønskede formatering.

Udskrive den flettede publikation

Nu er du klar til at udskrive. Hvis du udskriver adresserne og stregkoderne på konvolutter, udskrives publikationerne på separate ark. Hvis du udskriver adresserne og stregkoderne på etiketter, kan du udskrive en række adresser og de tilknyttede stregkoder på et ark med etiketter, eller du kan udskrive flere kopier af den samme adresse og de tilknyttede stregkoder på alle etiketter på et ark.

Udskrive adresserne og stregkoderne på konvolutter

Når du har oprettet konvolutten og valgt den ønskede sidestørrelse, er du klar til at udskrive konvolutten.

 1. Klik på Udskriv i opgaveruden Brevfletning, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir.

 2. Se eksempelvinduet. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal lægge konvolutten i, kan du klikke på Vis, hvordan papiret lægges i og derefter klikke på Åbner dialogboksen Opsætning af konvolut.

 3. I dialogboksen Opsætning af konvolut vises den anbefalede indstilling for din printer på billedet med den tykke blå kant.
  Illustration af opsætning af konvolut

  Bemærk: Antallet af bakker og tilbehør varierer, afhængigt af producent, type og den printermodel, du bruger.

 4. Klik på OK, og klik derefter på Udskriv.

 5. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme publikationen.

  Bemærk: Husk, at det, du gemmer, ikke er det sæt konvolutter, du har udskrevet. I stedet for gemmer du publikationen og tilknytningen af datakilden og pladsholderfelterne. Når du gemmer publikationen, kan du hurtigt oprette et andet sæt konvolutter, når du har brug for det. Publikationen bevarer hyperlinket til den datakilde, du forbinder den med, så du kan komme videre med trinet for gennemsyn.

Udskrive adresserne og stregkoderne på etiketter

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstil printer:

  • Klik på Flere sider pr. ark under Udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK for at angive etiketterne, så en anden adresse og den tilknyttede stregkode udskrives på hver enkelt etiket på et ark.

  • Klik på Flere sider pr. ark under Udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK for at angive etiketterne, så flere kopier af den samme adresse og den tilknyttede stregkode udskrives på alle etiketter på hvert ark.

 3. Se det udskrevne resultat for at sikre dig, at etiketoplysningerne er korrekt justeret på etiketarket. Klik på Vis udskrift under Brevfletning i opgaveruden Brevfletning Du kan evt. foretage justeringer for at tilpasse adresserne og stregkoderne på etiketterne.

  Sådan gør du 

  1. Klik på Luk for at lukke eksempelvinduet.

  2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

  3. Klik på Avanceret i dialogboksen Sideopsætning. Foretag de nødvendige ændringer af margener og mellemrum i dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse, og klik derefter to gange på OK.

  4. Klik på Vis udskrift igen under Opret flettede publikationer i opgaveruden Brevfletning igen for at kontrollere justeringerne.

 4. Klik på Luk for at lukke eksempelvinduet.

 5. Klik på Udskriv under Opret flettede publikationer i opgaveruden Brevfletning. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme publikationen.

  Bemærk: Husk, at det, du gemmer, ikke er det sæt konvolutter, du har udskrevet. I stedet for gemmer du publikationen og tilknytningen af datakilden og pladsholderfelterne. Når du gemmer publikationen, kan du hurtigt oprette et andet sæt konvolutter, når du har brug for det. Publikationen bevarer hyperlinket til den datakilde, du forbinder den med, så du kan komme videre med trinnet for gennemsyn.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×