Tilføje forbindelser mellem figurer i Visio

Tilføje forbindelser mellem figurer i Visio

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Visio gør det nemt at forbinde figurer i tegninger. Du kan bruge Opret automatisk forbindelse til at forbinde figurer, mens du tilføjer dem, og du kan forbinde eksisterende figurer ved hjælp af forbindelsesværktøjet.

Forbindelsestyper

Der findes to typer forbindelser, som en forbindelse kan have til en figur: en punktforbindelse eller en dynamisk forbindelse. En punktforbindelse holder en forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på figuren, også selvom figuren flyttes eller roteres. Med en dynamisk forbindelse kan en forbindelse ændre sin placering på en figur, så forbindelsen flytter til det forbindelsespunkt på figuren, der er tættest på forbindelsens nulpunkt, mens figuren flyttes eller roteres.

I følgende diagram har figur A en punktforbindelse til figur C, og uanset hvor C flyttes til, forbliver forbindelsen fra A knyttet til det samme punkt på C. I modsætning hertil har figur B en dynamisk forbindelse til C, og forbindelsen fra B flytter til de forbindelsespunkt på C, der er nærmest.

A har en punktforbindelse til C, men B har en dynamisk forbindelse til C.

Du kan have begge typer forbindelse i begge ender af en forbindelse. Hvis du bruger Opret automatisk forbindelse til at forbinde figurer, har begge ender en dynamisk forbindelse. Hvis du vælger manuelt, hvor der er knyttet en forbindelse til en figur, kan du angive typen forbindelse.

Automatisk forbinde en figur, når den tilføjes

En måde at forbinde figurer er at lade Visio forbinde dem automatisk, når du tilføjer figurer til en tegning. Dette er især praktisk, når du opretter et rutediagram.

Brug følgende fremgangsmåde til at føje en figur til din tegning, som Visio automatisk forbinder til en eksisterende figur.

Bemærk: Du skal sørge for, at Opret automatisk forbindelse er aktiv, før du kan bruge denne fremgangsmåde. Kontrollér, at Opret automatisk forbindelse er markeret i gruppen Visuelle hjælpemidler på fanen Vis.

Tilføje en figur og forbinde den automatisk til en eksisterende figur

 1. Træk en figur fra vinduet Figurer til siden, hvis der endnu ikke er nogen figurer på siden.

 2. Hold markøren over startfiguren, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

  Når Opret automatisk forbindelse er aktivt, kan du pege på en figur for at få vist forbindelsespile.

  Hvis du ikke kan se pilene for Opret automatisk forbindelse, skal du gå til fanen Vis for at kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er markeret.

 3. Hold markøren over pilen i den retning, du vil tilføje en figur.

  Når du holder musen hen over en pil til automatisk oprettelse, vises der en værktøjslinje med figurer, du kan tilføje.

  Der vises en miniværktøjslinje, som indeholder de første fire hurtige figurer, som findes i stencilen Hurtige figurer. Når du peger på en figur på værktøjslinjen, viser Visio et eksempel på den pågældende figur på siden.

 4. Klik på den figur, du vil tilføje.

 5. Hvis du vil fortsætte, skal du pege på en af pilene for Opret automatisk forbindelse på en nyligt tilføjet figur for at tilføje endnu en figur, der så også bliver forbundet automatisk.

  Når du holder musen hen over den nyligt indsatte figur, vises der pile til automatisk oprettelse for at tilføje en anden figur.

Bemærk: Hvis en anden figur fra dem, der præsenteres på miniværktøjslinjen, skal du trække den figur, du vil fra vinduet figurer på den ønskede placering på siden. For at oprette forbindelse på figuren, skal du bruge metoden er beskrevet i næste afsnit.

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Du kan selvfølgelig forbinde figurer, der allerede findes i tegningen, enten ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller ved hjælp af forbindelsesværktøjet.

Når du forbinder figurer, kan du gøre det med to typer forbindelser: en Peg forbindelse eller en dynamisk forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om disse typer forbindelser, kan du se typer forbindelser, herover.

Hvis du vil oprette en punktforbindelse for at holde forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, skal du trække fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver grønne, når figurerne er forbundet.

Fastklæb en forbindelse til et bestemt punkt på en figur for at løse forbindelsen til dette punkt.
Fastklæb en forbindelse til et bestemt punkt på en figur for at løse forbindelsen til dette punkt.

Hvis du vil oprette en dynamisk forbindelse, så forbindelsen automatisk flyttes til et nærmere punkt på figuren, skal du anbringe forbindelsesværktøjet midt på den første figur, indtil der vises en grøn boks omkring figuren. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur. Når der vises en grøn boks omkring den anden figur, skal du slippe museknappen.

Fastklæb en forbindelse til en figur for at tillade forbindelsen dynamisk bevægelse til punkter på figuren.
Fastklæb en forbindelse til en figur for at tillade forbindelsen dynamisk bevægelse til punkter på figuren.

Forbinde eksisterende figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

 1. Hold markøren over en figur, indtil pilen Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

  Når Opret automatisk forbindelse er aktivt, kan du pege på en figur for at få vist forbindelsespile.
 2. Klik og træk fra pilen for automatisk oprettelse af forbindelse til en anden figur, og slip slutpunktet for forbindelsen i midten af figuren for at oprette en dynamisk forbindelse eller på et bestemt forbindelsespunkt på figuren for at oprette en punktforbindelse.

  Der vises en eksempelvisning af en figur, når du holder markøren hen over pilen for automatisk oprettelse af forbindelse, men du kan ignorere figuren. Den forsvinder, når du trækker forbindelsen til dens placering.

Forbinde figurer ved hjælp af værktøjet forbindelse

 1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  Værktøjet Forbindelse opretter forbindelse til figurer med en punktforbindelse i hver ende.
 2. Klik på en figur, og træk en forbindelse til en anden figur.

 3. Klik på Pegeværktøj i gruppen Funktioner under fanen Hjem, når du er færdig.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Skift forbindelsestypen til retvinklet, lige eller buet.

Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på forbindelsestypen i genvejsmenuen: retvinklet, lige eller buet.

Juster og fordel afstanden mellem figurerne, så forbindelserne ser pæne ud.

Markér alle de figurer, du vil justere, og klik derefter på fanen Hjem i gruppen Arranger, klik på Juster > Automatisk justering eller Placering > Automatisk mellemrum. Du kan markere flere figurer ved at trykke på Ctrl-tasten, mens du klikker på flere figurer, eller du kan bruge en af indstillingerne for Markering i gruppen Redigering på fanen Hjem.

Skift en forbindelse fra dynamisk forbindelse til punktforbindelse eller fra punktforbindelse til dynamisk forbindelse.

Markér forbindelsen, og træk forbindelsesslutpunktet væk fra figuren. Slip derefter forbindelsen på et bestemt punkt for at få en punktforbindelse eller midt på figuren for at få en dynamisk forbindelse.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Du kan slå funktionen Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle Visio-tegninger eller kun i den aktive tegning.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i det aktive diagram

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

  Markér eller fjern markeringen af Opret automatisk forbindelse på fanen Vis for at aktivere eller deaktivere Opret automatisk forbindelse.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse ikke er tilgængeligt, skal du kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er blevet slået fra i alle diagrammer, ved at følgende nedenstående trin.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle diagrammer

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 2. Klik på Avanceret i Visio-indstillinger.

 3. Markér Aktivér Opret automatisk forbindelse under Redigeringsindstillinger for at slå Opret automatisk forbindelse til. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse for at slå Opret automatisk forbindelse fra.

  Markér eller fjern markeringen af Aktivér Opret automatisk forbindelse for at aktivere eller deaktivere Opret automatisk forbindelse for alle diagrammer og tegninger.
 4. Klik på OK.

Se også

Tilføje pile, punkter eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Brug værktøjet forbindelsespunkt til at tilføje, flytte eller slette forbindelsespunkter

Automatisk forbinde en figur, når den tilføjes

En måde at forbinde figurer er at lade Visio forbinde dem automatisk, når du tilføjer figurer til en tegning. Dette er især praktisk, når du opretter et rutediagram.

Brug følgende fremgangsmåde til at føje en figur til din tegning, som Visio automatisk forbinder til en eksisterende figur.

 1. Træk en startfigur fra vinduet Figurer til siden, hvis der endnu ikke er nogen figurer på siden.

 2. Hold markøren over Startfiguren, indtil Blå pile til Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 3. Hold markøren over pilen i den retning, du vil tilføje en figur.

  Der vises en miniværktøjslinje, som indeholder de første fire hurtige figurer, som findes i stencilen Hurtige figurer. Der vises en direkte eksempelvisning på siden af figuren, der er valgt i stencilen.

 4. Flyt markøren hen over de fire figurer på miniværktøjslinjen for at få en direkte eksempelvisning af hver figur på siden.

 5. Klik på den figur, du vil tilføje.

Hvis du vil have en anden figur, skal du flytte markøren væk fra pilen Opret automatisk forbindelse, så eksempelvisningerne forsvinder. Du kan derefter trække den ønskede figur fra vinduet Figurer.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Rediger de hurtige figurer til en stencil.

Åbn stencilen, og træk de hurtige figurer i den ønskede rækkefølge. Du kan trække figurerne ind og ud af området Hurtige figurer.

Rediger, hvilke figurer der skal vises på miniværktøjslinjen.

Vælg i stencilen Hurtige figurer en figur i gruppen af hurtige figurer, som du vil have vist på miniværktøjslinjen. Gruppen med de valgte figurer vises på værktøjslinjen.

Du kan også trække den stencil, der indeholder de figurer, der skal vises først, og slippe den lige under titellinjen Hurtige figurer. Du kan ændre rækkefølgen af andre stencils ved at trække dem højere op eller længere ned i vinduet Figurer. De vises i den samme rækkefølge i stencilen Hurtige figurer.

Forbinde figurer, der allerede findes på siden

Du kan forbinde figurer, der allerede findes i tegningen, enten ved hjælp af Opret automatisk forbindelse eller ved hjælp af værktøjet forbindelse.

Forbinde figurer ved hjælp af Opret automatisk forbindelse

 1. Hold markøren over en figur, indtil Blå pile til Opret automatisk forbindelse vises omkring figuren.

 2. Klik og træk fra pilen Opret automatisk forbindelse til en anden figur, og slip slutpunktet for forbindelsen i midten af figuren for at oprette en dynamisk forbindelse eller på et bestemt forbindelsespunkt for at oprette en punktforbindelse.

  Der vises en direkte eksempelvisning af en figur, når du holder markøren over den blå pil, men du kan ignorere figuren. Den forsvinder, når markøren flyttes væk.

Forbinde figurer ved hjælp af værktøjet Forbindelse

 1. Klik på Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

 2. Klik på en figur, og træk en forbindelse til en anden figur.

Hvis du vil holde forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, skal du trække fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsesslutpunkterne bliver røde, når figurerne er forbundet. Dette kaldes en punktforbindelse.

Hvis forbindelsen skal kunne flyttes omkring figuren, når figuren flyttes, skal du anbringe værktøjet Forbindelse midt på den første figur, indtil der vises en rød boks omkring figuren. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur. Når der vises en rød boks omkring den anden figur, skal du slippe museknappen. Dette kaldes en dynamisk forbindelse.

Hurtige opgaver

Opgave

Handling

Skift forbindelsestypen til retvinklet, lige eller buet.

Højreklik på forbindelsen, og klik derefter på forbindelsestypen i genvejsmenuen.

Juster og fordel afstanden mellem figurerne, så forbindelserne ser pæne ud.

Markér alle de figurer, du vil justere, og klik derefter på automatisk justering og afstand under fanen Startside. Du kan markere flere figurer ved at trykke på CTRL-tasten nede, mens du klikker på dem alle, eller ved at bruge en af indstillingerne Vælg.

Skift en forbindelse fra dynamisk forbindelse til punktforbindelse eller fra punktforbindelse til dynamisk forbindelse.

Markér forbindelsen, og træk forbindelsesslutpunktet væk fra figuren. Slip derefter forbindelsen på et bestemt punkt for at få en punktforbindelse eller midt på figuren for at få en dynamisk forbindelse.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra

Du kan slå funktionen Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle Visio-tegninger eller kun i den aktive tegning.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i det aktive diagram

 • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

Hvis afkrydsningsfeltet Opret automatisk forbindelse ikke er tilgængeligt, skal du kontrollere, om Opret automatisk forbindelse er blevet slået fra i alle diagrammer, ved at benytte nedenstående fremgangsmåde.

Slå Opret automatisk forbindelse til eller fra i alle diagrammer

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på kategorien Avanceret.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér Opret automatisk forbindelse under Redigeringsindstillinger for at slå Opret automatisk forbindelse til. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå Opret automatisk forbindelse fra.

Se også

Tilføje pile, punkter eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Tilføje, flytte eller slette forbindelsespunkter

Forbinde figurer med Opret automatisk forbindelse

En måde at forbinde figurer er at lade Visio forbinde dem automatisk, når du tilføjer figurer til en tegning. Dette er især praktisk, når du opretter et rutediagram.

Brug følgende fremgangsmåde til at føje en figur til din tegning, som Visio automatisk forbinder til en eksisterende figur.

Bruge Opret automatisk forbindelse, mens du trækker figurer hen på siden

 1. Træk en figur fra en stencil til tegningssiden og placer den i nærheden af en anden figur.

  Figur placeret i nærheden af en anden figur

 2. Flyt markøren over en af de blå trekanter, mens du holder museknappen nede. Trekanten bliver mørkeblå.

  Markør, der hviler over blå trekant

 3. Slip museknappen. Når du har klikket på den blå trekant, føjes en forbindelseslinje til begge figurer og fastklæbes.

  Når du har klikket på den blå trekant, føjes en forbindelseslinje til begge figurer og fastklæbes.

Tip: Hvis du ikke kan lide at trække figurer, kan du opnå det samme resultat ved først at markere en figur i stencilen, placere markøren over en figur i tegningen, og klik derefter på en af de blå trekanter, der vises i nærheden af figuren.

Bruge Opret automatisk forbindelse med figurer på siden

 1. Hold markøren over den figur, du vil oprette forbindelse fra.

  Markør, der hviler over den figur, du vil forbinde fra

 2. Placer markøren over den blå trekant, der er tættest på den figur, du vil oprette forbindelse til.

  Markøren placeret over blå trekant, der er tættest på den figur, du vil forbinde til

  Trekanten bliver mørkeblå, og der vises en rød boks omkring den figur, du vil oprette forbindelse til.

  Bemærk: Hvis ikke vises en rød boks omkring den figur, du vil oprette forbindelse til, være figuren for langt væk. Flyt tættere på figuren, og prøv igen, eller Brug værktøjet forbindelse.

 3. Klik på den blå trekant. En forbindelse er tilføjet og fastklæbet til begge figurer.

  Når du har klikket på den blå trekant, føjes en forbindelseslinje til begge figurer og fastklæbes.

Aktivere eller deaktivere Opret automatisk forbindelse

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Opret automatisk forbindelse i alle Visio-tegninger eller kun i den aktuelle tegning. For alle tegninger:

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på fanen Generelt.

 3. Under vinduesindstillinger til Tegning skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér Opret automatisk forbindelse.

For aktuelt tegning kun:

 • Klik på værktøjet Opret automatisk forbindelsestandardværktøjslinjen.

  Bemærk: Hvis du ikke aktiverer Opret automatisk forbindelse ved at klikke på værktøjet Opret automatisk forbindelse, skal du kontrollere afkrydsningsfeltet Aktivér Opret automatisk forbindelse er markeret i dialogboksen Indstillinger.

Forbinde figurer med værktøjet forbindelse

En af de mest fleksible måder at tilføje og fastklæbe en forbindelse er at tegne den ved hjælp af forbindelse værktøjet Knapfladestandardværktøjslinjen.

 1. Klik på værktøjet Forbindelseskomponent Knapflade på værktøjslinjen Standard.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bevare forbindelsen fastklæbet til et bestemt punkt på en figur, træk fra en forbindelse punkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur. Forbindelsens slutpunkter bliver røde, når figurerne er forbundet. Dette kaldes en punkt til punkt-forbindelse. Med en punkt til punkt-forbindelse forbliver forbindelsen fastklæbet til de samme forbindelsespunkter, når du flytter en af figurerne.

  • For at tillade forbindelsen for at flytte til det nærmeste forbindelsespunkt, skal du placere værktøjet forbindelse midt på den første figur, indtil der vises en rød boks rundt om figuren. Hold museknappen nede og træk til midten af den anden figur. Når der vises en rød boks omkring den anden figur, du slip museknappen. Dette kaldes en figur til figur-forbindelse. Med en figur til figur-forbindelse forbliver forbindelsen fastklæbet til hver figur ved at flytte til de nærmeste forbindelsespunkter, når du flytter en af figurerne. Hvis der er nogen forbindelsespunkter, flytter forbindelsen til de nærmeste sider.

   Bemærk: Du kan også oprette forbindelser mellem figurer, hvor ene ende af forbindelsen er tilsluttet et forbindelsespunkt, og anden ende af forbindelseskomponenten er forbundet til figuren (og omvendt).

 3. Klik på værktøjet Markør Knappen Markør på værktøjslinjen Standard for at gå tilbage til den normale redigering.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du vil føje en forbindelse fra én figur til flere figurer, skal du tilføje flere forbindelser. der er ingen "forgrening" forbindelsesfigur.

  • Hvis du forsøger at oprette en punkt til punkt-forbindelse og har en svært fastklæbe en forbindelse præcis, hvor du vil, kan du prøve forskellige Fastgør og klæb-indstillinger:

  • Klik på Fastgør og klæb i menuen Funktioner, og vælg derefter de ønskede indstillinger under fanen Generelt.

   Hvis du har fastklæbet til figurgeometri, et figurhåndtag eller et figurknudepunkt, føjes et forbindelsespunkt automatisk, hvis der ikke allerede findes.

Se også

Tilføje pile, punkter eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Tilføj, flyt eller slet forbindelsespunkter

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×