Tilføje, flytte eller slette et felt eller en gruppe

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Datakilden, hvor alle data, som brugere indtaster i en formular, gemmes, består af felter og grupper. På samme måde som mapper på harddisken indeholder og organiserer filer, indeholder felter de data, som brugere indtaster i formularen, og grupper indeholder og organiserer felterne. Hvis formularens datakilde f.eks. indeholder felter til fornavn, mellemnavn og efternavn, kan disse felter være indeholdt i gruppen "navn".

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Tilføje et felt

Tilføje en gruppe

Tilføje et referencefelt

Tilføje en referencegruppe

Flytte et felt eller en gruppe til en anden placering i den primære datakilde

Slette et felt eller en gruppe

Inden du begynder

Du kan kun tilføje felter eller grupper i en formularskabelons primære datakilde. Du kan ikke føje felter eller grupper til en sekundær datakilde eller til felter eller grupper, der er baseret på en database, en webtjeneste, et eksisterende XML-skema eller eksisterende XML-dokumenter.

Tip: Hvis du ser dette låst felt ikonet Låst feltikon eller denne låste gruppe ikonet Låst gruppeikon i opgaveruden datakilde, du kan ikke ændre det felt eller gruppe.

Alle felter eller grupper i datakilden skal have et entydigt navn. Hvis du skal bruge navnet på et eksisterende felt eller en eksisterende gruppe i et andet felt eller en anden gruppe, kan du føje et referencefelt eller en referencegruppe til en formularskabelon.

Du kan opdatere en formularskabelon ved at flytte eller slette eksisterende felter eller grupper fra datakilden. Du kan kun flytte eller slette felter eller grupper, der blev føjet til den primære datakilde. Felter eller grupper, der er baseret på et XML-skema, en database, en webtjeneste eller felter og grupper i en sekundær datakilde, kan ikke flyttes eller slettes.

Bemærk: Når du sletter et felt, og kontrolelementet er bundet til dette felt, kan ikke kontrolelementet gemme dataene, fordi det felt, der gemmer dataene ikke længere findes. Videre, hvis brugerne har allerede udfyldt formularer baseret på skabelonen, hvis du sletter et felt kan medføre tab af data i disse formularer. Hvis du sletter et felt, og kontrolelementet er bundet til dette felt, skal du enten binde kontrolelementet til et andet felt eller sletter kontrolelementet. Slette en gruppe, slettes alle felterne i den pågældende gruppe. En hvilken som helst kontrolelementer, der er bundet til felterne i den slettede gruppe skal være bundet til andre felter eller slettes.

Øverst på siden

Tilføje et felt

Du kan føje enten et elementfelt eller et attributfelt til en gruppe i den primære datakilde. Du kan også føje et attributfelt til et eksisterende elementfelt i den primære datakilde. Du kan dog ikke føje et felt til et attributfelt.

Føje et felt til en gruppe

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, kan du vælge hoved i listen datakilde.

 3. I opgaveruden Datakilde skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje et felt til, og derefter klikke på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til det nye felt i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af feltet. Hvis du f.eks. har et felt, der indeholder beløbet af en udgift, skal du navngive feltet udgift.

 5. På listen Type skal du markere Felt (element) eller Felt (attribut).

 6. På listen Datatype skal du vælge den datatype, du vil bruge til feltet.

  Liste over datatyper til felter

  Datatype

  Hvornår bruges den

  Tekst

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder tal uden decimalværdier.

  Decimal

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder valutaværdier eller tal med decimalværdier.

  Sand/Falsk

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder data, der kun kan være én af de to værdier.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder en kalenderdato.

  Time

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder et tidspunkt i 24-timers format.

  Dato og klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder både en kalenderdato og et tidspunkt i 24-timers format.

  Vedhæftet billede eller fil

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Hvis feltet skal indeholde en startværdi, når formularen første gang åbnes af en bruger, skal du skrive værdien i boksen Standardværdi. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om angivelse af standardværdien for et felt i afsnittet Se også.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Gentaget, hvis du vil konvertere et elementfelt til et gentaget felt.

 9. Markér afkrydsningsfeltet må ikke være tomt for at kræve, at feltet indeholder en værdi. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, markeres alle kontrolelementer, der er bundet til et felt, der ikke har en værdi, der er angivet i den med en rød stjerne eller en rød stiplet kant.

Føje et attributfelt til et elementfelt

Listen Type i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe er deaktiveret, fordi du kun kan føje et attributfelt til et elementfelt.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt, du vil føje et felt til, i opgaveruden Datakilde, og klik derefter på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til det nye felt i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af feltet. Hvis du f.eks. har et felt, der indeholder beløbet af en udgift, skal du navngive feltet udgift.

 5. På listen Datatype skal du vælge den datatype, du vil bruge til feltet.

  Liste over datatyper til felter

  Datatype

  Hvornår bruges den

  Tekst

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder uformateret tekst.

  Heltal

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder tal uden decimalværdier.

  Decimal

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder valutaværdier eller tal med decimalværdier.

  Sand/Falsk

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder data, der kun kan være én af de to værdier.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder en kalenderdato.

  Time

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder et tidspunkt i 24-timers format.

  Dato og klokkeslæt

  Brug denne datatype til et element- eller attributfelt, der indeholder både en kalenderdato og et tidspunkt i 24-timers format.

  Vedhæftet billede eller fil

  Brug denne datatype for et element- eller attributfelt, der indeholder binære data, f.eks. et billede eller et foto.

  I denne tabel vises kun de mest almindelige XML-datatyper, der er brugt i en formularskabelon. I Microsoft Office InfoPath kan du bruge alle XML 1.0-datatyper, som beskrevet i W3C-anbefalingerne. Hvis du vil bruge en datatype, der ikke findes i tabellen, skal du udpakke formularfilerne for en formularskabelon og redigere skemafilen (.xsd). Du kan finde hyperlinks til yderligere oplysninger om udpakning af en formularskabelons formularfiler i afsnittet Se også.

 6. Hvis feltet skal indeholde en startværdi, når formularen første gang åbnes af en bruger, skal du skrive værdien i boksen Standardværdi. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om angivelse af standardværdien for et felt i afsnittet Se også.

 7. Marker afkrydsningsfeltet Gentaget, hvis du vil konvertere et elementfelt til et gentaget felt.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Må ikke være tomt, hvis du kræver, at feltet skal indeholde en værdi. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, vil alle kontrolelementer, der er bundet til et felt, og som ikke indeholder en værdi, blive markeret med en rød stjerne eller en stiplet rød ramme.

Øverst på siden

Tilføje en gruppe

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. I opgaveruden Datakilde skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje en gruppe til, og derefter klikke på Tilføj i genvejsmenuen.

 4. Skriv et navn til den nye gruppe, i feltet navn i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe. Navne skal starte med et bogstav eller et understregningstegn (_) og kan kun indeholde alfanumeriske tegn, understregningstegn, bindestreger (--), og perioder (.). Navne må ikke indeholde mellemrum.

  Brug et navn, der beskriver indholdet af gruppen. Hvis du f.eks. har en gruppe, der indeholder detaljerede udgiftsoplysninger, skal du navngive gruppen DetaljeretUdgift.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Type:

  • Marker Gruppe, hvis du vil tilføje en gruppe, der kan indeholde andre grupper eller felter.

  • Hvis du vil tilføje en gruppe, der kan indeholde to eller flere grupper af felter, men kun én af disse grupper af felter ses i en formularvisning, skal du markere Gruppe (valg).

 6. Marker afkrydsningsfeltet Gentaget, hvis du vil konvertere gruppen til en gentaget gruppe.

Øverst på siden

Tilføje et referencefelt

Hvis du vil bruge navnet på et eksisterende felt til et felt i en anden gruppe i formularskabelonen, kan du oprette et referencefelt. Når du opretter et referencefelt, oprettes der et nyt felt i formularskabelon i InfoPath. Dette felts egenskaber er kædet sammen med og stemmer overens med det originale felts egenskaber, herunder navnet og datatypen. Begge felter bliver referencefelter, og alle de ændringer, du foretager af det ene felt, opdaterer automatisk det andet felt.

Bemærk: To referencefelter kan ikke være del af samme gruppe. Du kan kun føje et referencefelt til en gruppe. Du kan ikke føje et referencefelt til et andet felt.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt, du vil basere referencefeltet på, og klik derefter på Reference i genvejsmenuen.

 4. I dialogboksen Referencefelt eller -gruppe skal du markere den gruppe, der skal indeholde det nye referencefelt.

Øverst på siden

Tilføje en referencegruppe

Hvis du vil bruge navnet på en eksisterende gruppe til en anden gruppe i formularskabelonen, kan du oprette en referencegruppe. Når du opretter en referencegruppe, oprettes der en ny gruppe i formularskabelonen i InfoPath. Denne gruppes egenskaber er kædet sammen med og svarer til originalens egenskaber. Alle felter i den første gruppe dubleres i referencegruppen. Begge grupper bliver referencegrupper, og alle de ændringer, du foretager af den ene gruppe, herunder ændringer af felterne i gruppen, opdaterer automatisk den anden gruppe.

Bemærk: To referencegrupper kan ikke være del af samme gruppe.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på den gruppe, du vil basere referencegruppen på, og klik derefter på Reference i genvejsmenuen.

 4. I dialogboksen Referencefelt eller -gruppe skal du markere den gruppe, der skal indeholde den nye referencegruppe.

Øverst på siden

Flytte et felt eller en gruppe til en anden placering i den primære datakilde

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. I opgaveruden Datakilde skal du højreklikke på det felt eller den gruppe, der skal flyttes, og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil omarrangere rækkefølgen af feltet eller gruppen i dens aktuelle gruppe, skal du klikke på Flyt op eller Flyt ned i genvejsmenuen.

  • Hvis du vil flytte feltet eller gruppen til et nyt felt eller en ny gruppe, skal du klikke på Flyt i genvejsmenuen og derefter vælge en ny placering til feltet eller gruppen i dialogboksen Flyt felt eller gruppe.

Øverst på siden

Slette et felt eller en gruppe

Bemærk: Hvis du sletter et felt eller en gruppe, vil det resultere i fejl i eventuelle kontrolelementer i formularskabelonen, som er bundet til dette felt eller denne gruppe. Hvis brugere allerede har udfyldt formularer, der er baseret på formularskabelonen, kan sletning af et felt eller en gruppe medføre datatab i disse formularer.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Hvis formularskabelonen bruger mere end én datakilde, skal du vælge hoved på listen datakilde.

 3. Højreklik på det felt eller den gruppe, du vil slette, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×