Tilføje fejllinjer eller op/ned-linjer i et diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Fejllinjer udtrykker potentielle fejlmargener, som er geografisk relative i forhold til hver datapunkt eller datamarkør i en dataserie. Du kan f.eks. vise en potentiel positiv eller negativ fejlmargen på 5 procent for resultaterne af en videnskabelig undersøgelse. Du kan føje fejllinjer til dataserier i et 2D-område-, liggende søjle-, søjle-, kurve-, aktie-, xy- (punkt-) eller boblediagram. For xy-diagrammer (punktdiagrammer) og boblediagrammer kan du vise fejllinjer for x-værdierne, y-værdierne eller begge dele.

Fejllinjer i et diagram

Gør et af følgende:

Udtrykke fejl som en procentdel, standardafvigelse eller standardfejl

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Diagram Desig n.

  Vælg Tilføj diagramelement på fanen Diagramdesign.

 3. Peg på Fejllinjer, og gør derefter et af følgende:

Klik på

Hvis du vil

Standardfejl

Anvend standardfejlen ved hjælp af følgende formel:

Standardfejlformular

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier

Procent

Anvende en procentdel af værdien for hvert datapunkt i dataserien

Standardafvigelse

Anvend et multiplum af standardafvigelsen ved hjælp af følgende formel:

Standardafvigelsesformel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier
M = aritmetisk middelværdi

Udtrykke fejl som brugerdefinerede værdier

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til.

 2. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Flere Fejllinjeindstillinger.

 3. Klik på brugerdefineret i ruden Formatér fejllinjer under Fejlmargen, under fanen Funktioner på fejllinjer, og klik derefter på Angiv værdi.

 4. Under Fejlmargen skal du klikke på Brugerdefineret, og derefter skal du klikke på Angiv værdi.

  Viser ruden Formatér fejllinjer med brugerdefinerede valgt til fejlmargenen

 5. I felterne Positiv fejlværdi og Negativ fejlværdi skal du skrive de ønskede værdier for hvert datapunkt adskilt af semikolon (f.eks. 0,4; 0,3; 0,8), og derefter skal du klikke på OK.

  Bemærk: Du kan også definere fejlværdier som et celleområde fra den samme Excel-projektmappe. Hvis du vil markere et celleområde, skal du rydde indholdet i feltet Positiv fejlværdi eller Negativ fejlværdi i dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer og derefter markere det celleområde, du vil bruge.

Tilføje op-ned-søjler

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil tilføje op-ned-søjler til.

 2. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Diagramdesign, peg på Op-ned-søjler, og klik op-ned-søjler.

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Se også

Oprette et diagram

Ændre et diagram

Ændre en diagramtype

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Fejllinjer i et diagram

Gør et af følgende:

Udtrykke fejl som en procentdel, standardafvigelse eller standardfejl

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 3. Klik på Fejllinjer under Analyse.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

 4. Gør et af følgende:

Klik på

Hvis du vil

Fejllinjer med standardfejl

Anvend standardfejlen ved hjælp af følgende formel:

Standardfejlformular

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier

Fejllinjer med procentdel

Anvende en procentdel af værdien for hvert datapunkt i dataserien

Fejllinjer med standardafvigelse

Anvend et multiplum af standardafvigelsen ved hjælp af følgende formel:

Standardafvigelsesformel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier
M = aritmetisk middelværdi

Udtrykke fejl som brugerdefinerede værdier

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

   I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 3. Under Analyse skal du klikke på Fejllinjer, og derefter skal du klikke på Fejllinjeindstillinger.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis du får vist dialogboksen Tilføj fejllinjer, skal du markere den serie, du vil føje fejllinjer til.

 4. Klik på Fejllinjer i navigationsruden.

 5. Under Fejlmargen skal du klikke på Brugerdefineret, og derefter skal du klikke på Angiv værdi.

 6. Skift til Excel.

  Når du skifter til Excel, vises dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer.

 7. I felterne Positiv fejlværdi og Negativ fejlværdi skal du skrive de ønskede værdier for hvert datapunkt adskilt af semikolon (f.eks. 0,4; 0,3; 0,8), og derefter skal du klikke på OK.

  Bemærk: Du kan også definere fejlværdier som et celleområde fra den samme Excel-projektmappe. Hvis du vil markere et celleområde, skal du rydde indholdet i feltet Positiv fejlværdi eller Negativ fejlværdi i dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer og derefter markere det celleområde, du vil bruge.

 8. Skift til Word.

 9. Klik på OK i dialogboksen Formatér fejllinjer.

Tilføje op-ned-søjler

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje op-ned-søjler til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 3. Under Analyse skal du klikke på Op-ned-linjer, og derefter skal du klikke på den ønskede op-ned-søjle.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

PowerPoint

Fejllinjer i et diagram

Gør et af følgende:

Udtrykke fejl som en procentdel, standardafvigelse eller standardfejl

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Klik på Fejllinjer under Analyse.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

 3. Gør et af følgende:

Klik på

Hvis du vil

Fejllinjer med standardfejl

Anvend standardfejlen ved hjælp af følgende formel:

Standardfejlformular

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier

Fejllinjer med procentdel

Anvende en procentdel af værdien for hvert datapunkt i dataserien

Fejllinjer med standardafvigelse

Anvend et multiplum af standardafvigelsen ved hjælp af følgende formel:

Standardafvigelsesformel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier
M = aritmetisk middelværdi

Udtrykke fejl som brugerdefinerede værdier

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

   I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Analyse skal du klikke på Fejllinjer, og derefter skal du klikke på Fejllinjeindstillinger.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis du får vist dialogboksen Tilføj fejllinjer, skal du markere den serie, du vil føje fejllinjer til.

 3. Klik på Fejllinjer i navigationsruden.

 4. Under Fejlmargen skal du klikke på Brugerdefineret, og derefter skal du klikke på Angiv værdi.

 5. Skift til Excel.

  Når du skifter til Excel, vises dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer.

 6. I felterne Positiv fejlværdi og Negativ fejlværdi skal du skrive de ønskede værdier for hvert datapunkt adskilt af semikolon (f.eks. 0,4; 0,3; 0,8), og derefter skal du klikke på OK.

  Bemærk: Du kan også definere fejlværdier som et celleområde fra den samme Excel-projektmappe. Hvis du vil markere et celleområde, skal du rydde indholdet i feltet Positiv fejlværdi eller Negativ fejlværdi i dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer og derefter markere det celleområde, du vil bruge.

 7. Skift til PowerPoint.

 8. Klik på OK i dialogboksen Formatér fejllinjer.

Tilføje op-ned-søjler

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje op-ned-søjler til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Analyse skal du klikke på Op-ned-linjer, og derefter skal du klikke på den ønskede op-ned-søjle.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Excel

Fejllinjer i et diagram

Gør et af følgende:

Udtrykke fejl som en procentdel, standardafvigelse eller standardfejl

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Klik på Fejllinjer under Analyse.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

 3. Gør et af følgende:

Klik på

Hvis du vil

Fejllinjer med standardfejl

Anvend standardfejlen ved hjælp af følgende formel:

Standardfejlformular

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier

Fejllinjer med procentdel

Anvende en procentdel af værdien for hvert datapunkt i dataserien

Fejllinjer med standardafvigelse

Anvend et multiplum af standardafvigelsen ved hjælp af følgende formel:

Standardafvigelsesformel

s = serienummer
I = punktnummer i serien s
m = antal serier for punkt y i diagram
n = antal punkter i hver serie
y is = dataværdi for serien s og I-punktet
n y = samlet antal dataværdier i alle serier
M = aritmetisk middelværdi

Udtrykke fejl som brugerdefinerede værdier

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje fejllinjer til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout.

   I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Analyse skal du klikke på Fejllinjer, og derefter skal du klikke på Fejllinjeindstillinger.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis du får vist dialogboksen Tilføj fejllinjer, skal du markere den serie, du vil føje fejllinjer til.

 3. Klik på Fejllinjer i navigationsruden.

 4. Under Fejlmargen skal du klikke på Brugerdefineret, og derefter skal du klikke på Angiv værdi.

 5. I felterne Positiv fejlværdi og Negativ fejlværdi skal du skrive de ønskede værdier for hvert datapunkt adskilt af semikolon (f.eks. 0,4; 0,3; 0,8), og derefter skal du klikke på OK.

  Bemærk: Du kan også definere fejlværdier som et celleområde fra den samme Excel-projektmappe. Hvis du vil markere et celleområde, skal du rydde indholdet i feltet Positiv fejlværdi eller Negativ fejlværdi i dialogboksen Brugerdefinerede fejllinjer og derefter markere det celleområde, du vil bruge.

 6. Klik på OK i dialogboksen Formatér fejllinjer.

Tilføje op-ned-søjler

 1. I diagrammet skal du markere den dataserie, du vil føje op-ned-søjler til, og derefter skal du klikke på fanen Diagramlayout

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

 2. Under Analyse skal du klikke på Op-ned-linjer, og derefter skal du klikke på den ønskede op-ned-søjle.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Afhængigt af diagramtypen er nogle indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Se også

Oprette et diagram

Redigere data i et diagram

Ændre et diagram

Skjule fejlværdier og fejlindikatorer

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×