Tilføje et opfølgningsflag

Hvis du føjer et flag til en meddelelse eller en kontaktperson i Microsoft Outlook, har du en synlig påmindelse om, at du skal følge op på elementet. Du kan bruge flag med standarddatoer, som f.eks. I dag, I morgen og Næste uge eller brugerdefinere dine flag med bestemte datoer.

Flag for meddelelser vises i e-mail-visninger, og flag for kontaktpersoner vises i visninger med tabel Kontaktperson. Med Flaget Hurtigklik kan du også tildele flag til elementer med et enkelt klik.

Et element, som er markeret med et flag, vises også i opgavepanelet, på listen over daglige opgaver i Kalender og i Opgavevisning.

Denne artikel indeholder

Hvordan fungerer markering af datoer i menuen Opfølgning?

Tilføje et flag i en meddelelse

Føje et flag til en kontaktperson

Tilføje et hurtigklikflag

Tilføje et flag med en påmindelse

Tilføje et flag for modtagere

Tilføje et flag automatisk med en regel

Hvordan fungerer markering af datoer i menuen Opfølgning?

I den følgende tabel kan du se, hvordan datoerne fungerer for flagene i menuen Opfølgning, der findes i gruppen Mærker. Du kan dog tilpasse datoerne og angive påmindelser for ethvert flag.

Flag

Startdato

Forfaldsdato

Påmindelse

I dag

Den aktuelle dato

Den aktuelle dato

En time inden sluttidspunktet for den aktuelle arbejdsdag

I morgen

Den aktuelle dato plus én dag

Den aktuelle dato plus én dag

Starttidspunktet for den aktuelle dag plus én arbejdsdag

Denne uge

Den aktuelle dato plus to dage, men senest den sidste arbejdsdag i ugen

Den sidste arbejdsdag i ugen

Starttidspunktet for den aktuelle dag plus to arbejdsdage

Næste uge

Den første arbejdsdag i den næste uge

Den sidste arbejdsdag i den næste uge

Starttidspunktet for den første arbejdsdag i den næste uge

Ingen dato

Ingen dato

Ingen dato

Ingen

Brugerdefineret

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Den aktuelle dato vises. Vælg evt. en brugerdefineret dato.

Toppen af siden

Tilføje et flag i en meddelelse

Når du markerer et element med et flag, oprettes en synlig påmindelse om, at der skal udføres en handling. Når en meddelelse markeres med et flag, vises der et flag for den pågældende meddelelse på oversigten over meddelelser. Elementer, der markeres med flag, vises også i Opgavepanel, Liste over daglige opgaver i Kalender og i opgavelisten i visningen Opgaver.

Du kan også medtage en påmindelse, som giver dig besked på et tidspunkt, som du angiver i forvejen.

Når du holder musen over meddelelser, der er markeret med flag, på opgavelisten, vises de oplysninger, der er tilknyttet flaget, f.eks. forfaldsdato, den nødvendige type opfølgning, eller hvornår der vises en påmindelse.

Tilføje et flag i en meddelelse

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside Knapflade , og klik derefter på et flag.

 • Klik på Opfølgning Knapflade i en oversigt over meddelelser, f.eks. Indbakke, til højre for elementet for at angive standardflaget Hvis du vil have vist flere standardindstillinger dato, skal du højreklikke på flaget og vælge på rullelisten.

  Tip: Du kan også tildele en meddelelse et flag med ét klik. Yderligere oplysninger finder du under Tilføje et hurtigklikflag.

  Tilføje et flag med en brugerdefineret dato i en meddelelse

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside i en åben meddelelse Knapflade , og klik derefter på Brugerdefineret.

  • I en oversigt over meddelelser, som f.eks. Indbakke, skal du højreklikke på Opfølgning Knapflade , og derefter vælge Brugerdefineret.

  • Vælg de ønskede datoer i felterne Startdato og Forfaldsdato.

   Bemærk: Når et element markeres med et flag, føjes der ikke en påmindelse til elementet. Du kan tilføje en påmindelse ved at højreklikke på et element, der er markeret med flag, og vælge Tilføj påmindelse. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje et flag med en påmindelsesdato.

Toppen af siden

Føje et flag til en kontaktperson

Der kan også føjes flag til kontaktpersoner. Når en kontaktperson markeres med et flag, vises der en synlig påmindelse om, at der skal udføres en handling med relation til kontaktpersonen, f.eks. et telefonopkald eller kontakt til en person. Kontaktpersoner, der markeres med flag, vises i Opgavepanel, listen over daglige opgaver i Kalender og i Opgavevisning.

Føje et flag til en kontaktperson

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Opfølgning i en åben kontaktpersonpost i gruppen Mærker under fanen Kontaktperson Knapflade , og klik derefter på et flag.

 • Klik på en kontaktperson, du vil markere med et flag, i Kontaktpersoner. Klik derefter på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside Knapflade , og klik derefter på et flag.

 • Gå til fanen gruppen Aktuel visning under fanen Startside, og højreklik på Visitkort, Kort, Telefon eller Liste, klik på Opfølgning Knapflade , og klik derefter på et flag.

  Tip: Du kan også tildele en meddelelse et flag med ét klik. Du kan finde flere oplysninger under Tilføje et hurtigklikflag.

Føje et flag med en brugerdefineret dato til en kontaktperson

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Åbn en kontaktperson, og klik på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Kontaktperson Knapflade , og klik derefter på Brugerdefineret.

 • Klik i Kontaktpersoner på den kontaktperson, du vil markere med et flag. Klik derefter på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside Knapflade , og klik derefter på Brugerdefineret.

 • Gå til gruppen Aktuel visning under fanen Startside, og højreklik på Visitkort, Kort, Telefon eller Liste, klik på Opfølgning Knapflade , og klik derefter på Brugerdefineret.

 • Vælg de ønskede datoer i felterne Startdato og Forfaldsdato.

Toppen af siden

Tilføje et hurtigklikflag

Hvis der er et bestemt flag, som du bruger hyppigt, f.eks. Næste uge, kan du tildele det som dit hurtigklikflag. Når du klikker på kolonnen Flag, anvendes hurtigklikflaget. Hurtigklikflaget er som standard angivet til I dag.

Brug et enkeltklik til at angive et hurtigklikflag for I dag

Bemærk: Når du ændrer standardhurtigklikflaget, påvirker det ikke de elementer, du tidligere har markeret.

Tildele en meddelelse et hurtigklikflag

 • Klik på kolonnen Flagstatus til højre for en meddelelse i Indbakke. Herved tilføjes det flag, du valgte, som dit hurtigklikflag i kolonnen.

  Bemærk: Et hurtigklikflag kan føjes til flere meddelelser på én gang. Hold Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt meddelelse, og klik derefter på kolonnen Flagstatus ud for en af meddelelserne.

Tildele en kontaktperson et hurtigklikflag

 • Klik på kolonnen Flagstatus ud for en kontaktperson i en tabelvisning som f.eks. Efter opfølgningsflag i Kontaktpersoner. Herved tilføjes det flag, du valgte, som dit hurtigklikflag i kolonnen.

  Bemærk: Et hurtigklikflag kan føjes til flere kontaktpersoner på én gang. Hold Ctrl nede, mens du klikker på hver enkelt kontaktperson, og klik derefter på kolonnen Flagstatus ud for en af meddelelserne.

Toppen af siden

Tilføje et flag med en påmindelse

Hvis du vil påmindes om en handling, der skal udføres på et markeret element, kan du tilføje en påmindelse. Du kan f.eks. tilføje en påmindelse for en meddelelse, så du husker at svare på et bestemt tidspunkt, eller du kan tilføje en påmindelse for en kontaktperson for at huske at besvare et telefonopkald.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i en åben meddelelse på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside Knapflade .

  • Klik i Kontaktpersoner på den kontaktperson, du vil markere med et flag. Klik derefter på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Startside Knapflade .

   Tip: Du kan også føje et flag med en påmindelse til et element i en tabelvisning. Markér et element i Indbakke eller på en liste over kontaktpersoner, og klik derefter på Opfølgning Knapflade i gruppen Mærker.

 2. Klik på Tilføj påmindelse i menuen Opfølgning.

 3. Klik på pilen på listen Påmindelse, og vælg derefter den dato, påmindelsen skal vises.

 4. Vælg derefter tidspunktet på dagen for påmindelsen.

  Tip: Du kan også vælge andre oplysninger for elementet i felterne Startdato, Forfaldsdato og Mærk med flaget. På listen Mærk med flaget kan du vælge anden tekst, f.eks. Gennemse eller Svar til alle for at understrege, hvad påmindelsen gælder. Denne tekst vises i meddelelsens oplysningspanel. Du kan også skrive din egen tekst i feltet Mærk med flaget.

 5. Hvis du vil ændre standardlyden for påmindelsen, skal du klikke på højttalerikonet Knapflade og derefter finde en lydfil. Hvis afkrydsningsfeltet Spil denne lyd ikke er markeret, skal du markere det.

Toppen af siden

Tilføje et flag for modtagere

Hvis du vil opfordre personer til at besvare en meddelelse, eller hvis du vil anmode dem om andre handlinger, kan du sende dem en meddelelse markeret med et flag. Du kan tilføje tekst, der er specifik for konteksten. Du kan vælge mellem flere forslag på en liste eller skrive din egen tekst. Standardteksten er Opfølgning.

 1. Klik på Opfølgning i gruppen Mærker under fanen Meddelelse Knapflade .

 2. Klik på Marker til modtagere i menuen Opfølgning.

 3. Vælg en handling på listen Mærk med flaget, eller skriv din egen tekst. Det, du vælger eller skriver her, vises i oplysningspanelet i den meddelelse, som modtageren får.

 4. Hvis du ikke vil sende en påmindelse med meddelelsen, skal du fjerne markeringen i feltet Påmindelse.

 5. Hvis du vil sende en påmindelse sammen med meddelelsen, skal du vælge en dato og et klokkeslæt på listerne i sektionen Flag til modtagere. Hvis du ikke vil sende en påmindelse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Påmindelse.

Toppen af siden

Tilføje et flag automatisk med en regel

En regel er en handling, som Outlook udfører automatisk, når der sendes eller modtages meddelelser, baseret på betingelser, som du har angivet. Du kan bestemme, hvad der skal ske, når dine ulæste meddelelser – f.eks. meddelelser fra en bestemt person eller gruppe – før de modtages i Indbakken.

 1. Klik på Regler i menuen Handlinger under fanen Startside.

 2. Klik på Opret regel.

 3. Klik på Avancerede indstillinger for at åbne guiden Regler.

 4. Vælg valgfrie betingelser under Trin 1: Vælg en skabelon i guiden Regler, og klik på Afmærket til handling.

 5. Klik på Næste.

 6. Følg instruktionerne i guiden Regler.

  Bemærk: Hvis du vil anvende denne regel på alle konti og hver enkelt mappe under Indbakke, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret denne regel for alle konti på sidste side i guiden Regler.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×