Tilføje en regel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du designer en formularskabelon, kan du bruge regler til automatisk få vist en dialogboks, angive et felts værdi, forespørgsel eller sende til en dataforbindelse, skifte visninger, eller åbne eller lukke en formular i forbindelse med visse hændelser og betingelser. Hændelserne, der kan omfatte en ændring af et bestemt felt eller gruppe i datakilde, klikke på en knap, indsættelse af en gentaget afsnit eller række i en gentaget tabel eller åbning eller afsendelse af en formular. Betingelserne, der kan indeholde beregninger, XPath-udtryk, brugerroller, og om værdien af et felt er tomt, er i et bestemt område, er lig med værdien i et andet felt eller starter med eller indeholder bestemte tegn.

Du kan også tilføje flere handlinger for hver regel. Du kan f.eks. tilføje en regel, der viser en dialogboksmeddelelse, som fortæller brugeren, at der vises en ny formular, skifter visning for formularen og derefter bruger en dataforbindelse, når en bruger udfylder et kontrolelement, der er bundet til et felt.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Tilføje en regel, der køres, når en bruger åbner formularen

Føje en regel til et kontrolelement

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Tilføje en regel, når brugeren sender en formular

Oversigt

Når du skal anvende forretningsfunktioner i formularskabelonen, kan du bruge regler. En regel kan gøre følgende:

 • Vise en meddelelse i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at vise en dialogboks for en bruger, hvis en bestemt betingelse i formularen opfyldes. Du kan f.eks. vise en meddelelse i en udgiftsrapportformular, hvis brugeren indtaster en værdi, der overstiger et bestemt beløb.

 • Vise et udtryk i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at vise resultaterne af et XPath-udtryk, der beregner værdierne af forskellige felter i formularen. Du kan f.eks. bruge denne handling midt i adskillige regler, der bruges til at udføre en kompleks beregning. Du kan bruge denne handling til at bekræfte, at beregningen fungerer korrekt, ved at overvåge alle ændringer, der foretages i løbet af beregningen.

 • Skifte visninger    Du kan tilføje en regel for at navigere gennem adskillige visninger eller skifte visning for en formular, der er baseret på en brugerrolle, som er tilknyttet den bruger, der åbner formularen. Du kan f.eks. føje en regel til en knap, så brugere kan gå til den forrige eller næste visning, når de klikker på knappen.

 • Angive et felts værdi    Du kan tilføje en regel, der beregner værdien af et felt. Du kan f.eks. føje en regel til et felt, der viser projektets slutdato på grundlag af datoen fra et andet felt plus et angivet antal dage.

 • Forespørgsel ved hjælp af en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender en forespørgsel via en dataforbindelse, når der opstår en betingelse i formularen. For eksempel kan du tilføje en regel, der sender en forespørgsel via en dataforbindelse, når en bruger indtaster hans eller hendes medarbejder-id i en udgiftsrapportformular.

 • Sende ved hjælp af en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender alle dataene i en formular til en ekstern datakilde gennem en dataforbindelse. Du kan f.eks. føje en regel til en formularskabelon for en ansøgning om tilladelse, der sender dataene i formularen til en webtjeneste og en database, når brugeren klikker på knappen Send i formularen.

 • Åbne en ny formular, der skal udfyldes    Du kan tilføje en regel, der åbner en ny kopi af en formular, som er baseret på denne formularskabelon eller en anden formularskabelon. Du kan f.eks. føje en regel til en formularskabelon for en ansøgning om tilladelse, der gør følgende: Hvis værdien i et felt overstiger et angivet beløb, åbner reglen en ny formular, der er baseret på en anden formularskabelon, som bruges til ansøgninger om både elektriske og byggetekniske tilladelser.

 • Lukke en formular    Du kan tilføje en regel, der lukker formularen, når der forekommer en hændelse i formularen. Du kan f.eks. tilføje en regel, der lukker en formular, når brugeren har sendt formularen og den eksterne datakilde har bekræftet, at formularen er blevet sendt.

Bemærk: De typer regler, du kan anvende i formularskabelonen, afhænger af kontrolelementerne og felterne i formularskabelonen.

De regler i et kontrolelement, der er bundet til et felt, anvendes automatisk for det pågældende felt, og reglerne i et felt anvendes automatisk for det kontrolelement, der er bundet til det pågældende felt. Hvis du binder et kontrolelement til et felt, der indeholder eksisterende regler, anvendes reglerne automatisk for kontrolelementet. Hvis du føjer en regel til et kontrolelement, anvendes den pågældende regel automatisk for det felt, der er bundet til det pågældende kontrolelement.

Hvis du føjer flere regler til formularskabelonen, køres alle regler i Microsoft Office InfoPath i den rækkefølge, som reglerne vises i, i dialogboksen Regler. Du har mulighed for at standse behandlingen af de resterende regler, efter at du har kørt en foregående regel.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Selvom du kan tilføje en regel til din formularskabelon, der vises en dialogboks for dine brugere, vises dialogbokse ikke automatisk i formularer, som brugere udfylder i en webbrowser. Dialogbokse vises automatisk kun i formularer, der er udfyldt i InfoPath.

Toppen af siden

Tilføje en regel, der kører, når en bruger åbner formularen

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. På listen Kategori skal du klikke på Åbn og Gem.

 3. Under Åbn funktionskal du klikke på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Du kan forhindre regler i at blive kørt, når betingelsen for denne regel er opfyldt, og reglen køres, ved at markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et kontrolelement

Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, der har en eller flere regler, anvendes feltets regler automatisk for kontrolelementet. Regler, du føjer til kontrolelementet, føjes også til feltet. Hvis du føjer et kontrolelement til en visning i en formularskabelon og derefter binder kontrolelementet til et felt med eksisterende regler, anvendes de eksisterende regler automatisk for kontrolelementet. Hvis du føjer en regel til et felt og feltet er bundet til et kontrolelement, anvendes reglerne også automatisk for kontrolelementet.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Du kan forhindre regler i at blive kørt, når betingelsen for denne regel er opfyldt, og reglen køres, ved at markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Hvis et kontrolelement er bundet til et felt, der har eksisterende regler, anvendes disse regler også automatisk for kontrolelementet. Regler, du føjer til feltet, føjes også til kontrolelementet.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde på menuen Vis.

 2. Dobbeltklik på feltet.

 3. Klik på fanen Regler og fletning.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 6. Angiv en betingelse for, hvornår reglen skal køres, ved at klikke på Angiv betingelse, indtaste betingelsen og derefter klikke på OK. Reglen køres, når den betingelse, du har angivet i dette trin, opfyldes.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling, og indtast derefter indstillingerne for handlingen.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. Hvis du vil forhindre, at der køres andre regler efter at denne regel er kørt (for den aktuelle hændelse), skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje en regel, når brugeren sender en formular

Du kan konfigurere formularskabelonen for at køre en eller flere regler, når din bruger sender deres formular, der er baseret på skabelonen. For eksempel kan du føje en regel til din formularskabelon, der automatisk sender formularen til en database og i en e-mail-meddelelse, når en bruger vælger at sende den udfyldte formular. Du kan også tilføje en regel til din formularskabelon, der skifter formularen til en anden visning, når brugeren sender formularen.

Bemærk: Før du starter denne procedure, Kontrollér, at din formularskabelon har mindst én dataforbindelse. Du kan finde links til flere oplysninger om at sende dataforbindelser i afsnittet Se også.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at afsende denne formular i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Bemærk: Når du markerer dette afkrydsningsfelt, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer, når brugere udfylder formularen.

 3. Klik på Udfør en brugerdefineret handling vha. regler, og klik derefter på Regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler for afsendelse af formularer.

 5. Skriv et navn i boksen Navn for denne regel, som beskriver afsendelsesadressen. Hvis du f.eks. kun vil tillade brugere at sende formularen med en e-mail, hvis værdien i et bestemt felt er større end kr. 350, kan du skrive Send via e-mail, hvis over kr. 350.

 6. For at angive en betingelse, der skal opfyldes, før du bruger denne regel skal du klikke på Angiv betingelse i dialogboksen regel. Angiv de betingelser, der skal være sande, og klik derefter på OK i dialogboksen betingelse.

 7. Klik på Tilføj handling i dialogboksen Regel.

 8. Klik på den handling, der skal udføres, når brugeren sender en formular, der er baseret på denne formularskabelon på listen handling, og vælg derefter de relevante indstillinger for denne handling.

 9. Klik på OK.

 10. Hvis du vil føje flere handlinger, skal du gentage trin 7 til 9 for hver ekstra handling.

 11. Gentag trin 4 til 9 for hver ekstra regel for at tilføje andre regler.

 12. Klik på OK.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send som vises på Standard-værktøjslinjen og den Send-kommando, der vises menuen Filer, når brugere udfylder formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Billedtekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Tip: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø og bmit.

 13. Hvis du vil forhindre brugere i at benytte kommandoen Send eller knappen Sendstandardværktøjslinjen, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Når brugere sender en formular, holder InfoPath som standard formularen åben og viser en meddelelse for at angive, om formularen blev sendt. Hvis du vil ændre denne standardfunktion, skal du klikke på Avanceret, og gøre et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny, tom formular, når brugeren sender en udfyldt formular, skal du klikke på den ønskede indstilling på listen Efter afsendelse.

   • For at oprette en brugerdefineret meddelelse til at indikere, om formularen blev sendt, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt brugerdefinerede meddelelser og derefter skrive dine meddelelser i felterne Hvis udført og Hvis ikke udført.

    Tip: Brug en meddelelse i feltet Hvis ikke udført for at fortælle brugerne, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan sende deres formular. Du kan f.eks. anbefale, at brugerne gemme deres formular og kontakter en person for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil vise en meddelelse, når brugeren sender en formular, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis meddelelser om fuldført eller mislykket handling.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×