Tilføje en dataforbindelse ved hjælp af indstillinger i et forbindelsesbibliotek

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Inden du begynder

Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Tilføje en dataforbindelse til afsendelse

Oversigt

Hvis du er ved at designe flere formularskabeloner, der bruger lignende dataforbindelser, kan du overveje at bruge en dataforbindelsesfil i stedet for at oprette en dataforbindelse til en ekstern datakilde for hver formularskabelon. Denne måde, skal du opdatere kun én dataforbindelsesfil, når oplysningerne om dataforbindelsen ændres til et sæt af relaterede formularskabeloner. For eksempel, når du flytter dine formularskabeloner fra et test netværk til et fremstilling netværk, vil du opdatere data forbindelsesindstillingerne kun én gang i biblioteket forbindelse i stedet for at opdatere dataforbindelse i hver formularskabelon. Når en formular, der er baseret på en formularskabelon, der bruger en dataforbindelsesfil bruger dataforbindelsen, opdateres dataforbindelsen automatisk med de nye indstillinger.

En dataforbindelsesfil er en XML-fil med filtypenavnet .xml eller .udcx, der indeholder forbindelsesoplysninger for en enkelt ekstern datakilde. Denne fil er gemt i et bibliotek for dataforbindelser på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataforbindelsesfil er oprettet af en udvikler eller ved at konvertere en dataforbindelse i en eksisterende formularskabelon til en dataforbindelsesfil ved at klikke på knappen Konverter i dialogboksen Dataforbindelser (menuenFunktioner ).

Fordele ved at bruge dataforbindelsesfiler omfatter:

 • Flere formularer kan bruge den samme dataforbindelsesfil, så det er ikke nødvendigt at oprette den samme dataforbindelse fra bunden for hver formularskabelon.

 • Hvis stedet eller forbindelsesindstillingerne for en ekstern datakilde ændres, skal du kun opdatere dataforbindelsesfilen, ikke hver formularskabelon.

 • Dataforbindelsesfilen kan indeholde alternative godkendelsesoplysninger, der kan bruges af serveren, når en bruger udfylder en formular ved hjælp af en webbrowser.

 • Formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, der er udfyldt i en browser kan oprette forbindelse til servere i et andet domæne kun med dataforbindelser, bruge dataforbindelsesfiler.

Bemærk!: Microsoft Office InfoPath bruger dataforbindelsesfiler, som følger Universal dataforbindelse version 2.0-filformatet. Denne version er et udsnit af version 1.0-filformat bruges af Office bliver og Microsoft Office Excel. InfoPath kan ikke bruge dataforbindelsesfiler i version 1.0-filformatet.

Når til føjer en dataforbindelse til en formularskabelon ved hjælp af indstillingerne i et dataforbindelsesbibliotek, opretter du en sekundær dataforbindelse i den pågældende formularskabelon. Denne dataforbindelse er forskellig fra den primære dataforbindelse, der oprettes, når du udformer en formularskabelon på grundlag af en database, en webtjeneste eller indstillinger i et dataforbindelsesbibliotek. Du tilføjer kun en sekundær dataforbindelse, hvis du ikke kan modtage eller sende data via den primære dataforbindelse.

Øverst på siden

Inden du begynder

Du skal bruge følgende oplysninger fra administratoren af webstedet for at føje en dataforbindelse til en formularskabelon ved hjælp af de indstillinger, der er gemt i et dataforbindelsesbibliotek:

 • Placeringen af den server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007, der indeholder det websted, som indeholder dataforbindelsesbiblioteket

 • Navnet på dataforbindelsesfilen i det dataforbindelsesbibliotek, du vil bruge

 • Om dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for en dataforbindelse til forespørgsel eller en dataforbindelse til afsendelse

 • Om du kan konfigurere formularskabelonen, så forespørgselsresultaterne sikkert kan gemmes i formularen til brug offline, hvis indstillingerne er til en dataforbindelse til forespørgsel

Øverst på siden

Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Du skal benytte følgende fremgangsmåde for at føje en dataforbindelse til en formularskabelon ved hjælp af indstillinger i et forbindelsesbibliotek:

 1. Føj den sekundære dataforbindelse til formularskabelonen.

 2. Bind kontrolelementer til forespørgslen og datafelterne i den sekundære datakilde.

 3. Konfigurer formularskabelonen, så dataforbindelsen kan bruges ved hjælp af en regel eller en knap.

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Søg efter forbindelser på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på navnet på det websted på en server, der kører Office SharePoint Server 2007 med forbindelsesbiblioteket, på listen Websted på næste side i guiden.

  Mit websted er ikke på listen

  Benyt følgende fremgangsmåde for at føje dit websted til listen:

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 5. Klik på navnet på dataforbindelsesbiblioteket for at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet til den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 6. Afhængigt af forbindelsesindstillingerne i dataforbindelsesfilen bliver du muligvis på næste side i guiden bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter.

  Sådan angives eksempelværdier

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Teknisk bemærkning

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 7. Hvis resultaterne af forespørgslen skal være tilgængelige, når formularen ikke er forbundet til et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gemmes forespørgselsresultaterne i formularskabelonen. Da data, der er gemt i formularskabelonen, er den tilgængelig i formularer, som brugere udfylder, selvom computeren ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du får følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du vil deaktivere denne funktion for at beskytte data, i tilfælde af, at computeren har mistet eller stjæles.

 8. Klik på Næste.

  På næste side i guiden vises en oversigt over indstillingerne for denne dataforbindelse.

 9. Skriv et beskrivende navn for dataforbindelsen. Dette navn vises på listen Datakilde i opgaveruden Datakilde.

 10. Du kan aktivere formularer, der er baseret på denne formularskabelon, til at bruge dataforbindelsen, når de åbnes, ved at markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

Øverst på siden

Trin 2: Tilføje et kontrolelement for at vise dataene for brugerne

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Marker det felt, du vil binde kontrolelementet til, i dialogboksen Binding af kontrolelement, og klik derefter på OK.

Trin 3: Konfigurere formularskabelon til at bruge dataforbindelsen

Hvis brugerne skal modtage data fra denne dataforbindelse, efter at formularen åbnes, kan du føje en regel til formularskabelonen, der bruger dataforbindelsen under en bestemt betingelse, eller du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at bruge dataforbindelsen.

Tilføje en regel

Du kan føje en regel til en formularskabelon, der kører dataforbindelsen til forespørgsel, når betingelsen for reglen er opfyldt. I den følgende procedure antages det, at du har oprettet en dataforbindelse til forespørgsel for formularskabelonen, og at du har konfigureret et kontrolelement på formularskabelonen for at få vist dataene fra dataforbindelsen.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på navnet på visning i menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist data fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil føje en regel til.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Regler under Validering og regler.

 5. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 6. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 7. Hvis du vil angive en betingelse, når reglen skal køres, skal du klikke på Angiv betingelse, og derefter angive betingelsen. Reglen køres, når der udsendes betingelsen. Hvis du ikke angiver en betingelse, køres reglen, når brugeren ændrer værdien i kontrolelementet og derefter flytter hans eller hendes markøren væk fra kontrolelementet.

 8. Klik på Tilføj handling.

 9. Klik på Forespørgsel vha. en dataforbindelse på listen Handling.

 10. Klik på den dataforbindelse til forespørgsel, du vil bruge, på listen Dataforbindelse, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksene.

 11. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilføje en knap for at bruge dataforbindelsen til forespørgsel

Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på, når de udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen. Når der klikkes på knappen, kan den modtage data fra dataforbindelsen til forespørgsel.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på navnet på visning i menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist data fra den sekundære datakilde.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Træk en knap til formularskabelonen.

 4. Dobbeltklik på den knap, du lige har føjet til formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Generelt.

 6. Klik på Opdater på listen Handling.

 7. Skriv det navn, der skal vises på knappen i formularskabelonen, i boksen Etiket.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Klik på En sekundær datakilde i dialogboksen Opdater.

 10. Klik på den sekundære datakilde, der er knyttet til dataforbindelsen til forespørgsel, på listen Vælg den sekundære datakilde.

 11. Klik på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilbage til toppen

Tilføje en dataforbindelse til afsendelse

Hvis dataforbindelsesfilen indeholder indstillinger for en dataforbindelse til afsendelse, kan du konfigurere formularskabelonen, så brugere kan sende deres formulardata via denne dataforbindelse. Når du konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer. Du kan konfigurere afsendelsesindstillingerne for formularskabelonen i dialogboksen Indstillinger for afsendelse (menuen Funktioner). Afsendelsesindstillingerne konfigureres på samme måde, som hvis du tilføjede en sekundær dataforbindelse, der er en dataforbindelse til afsendelse. Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om tilføjelse af en dataforbindelse til afsendelse til formularskabelonen i afsnittet Se også.

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Søg efter forbindelser på en Microsoft Office SharePoint Server i guiden Dataforbindelse, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på navnet på webstedet med forbindelsesbiblioteket på listen Websted på næste side i guiden.

  Mit websted er ikke på listen

  Benyt følgende fremgangsmåde for at føje dit websted til listen:

  1. Klik på Administrer websteder.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Administrer websteder.

  3. Skriv placeringen af biblioteket for dataforbindelser, i feltet URL-adresse.

  4. Skriv et navn til biblioteket for dataforbindelser, i feltet vist navn. Dette navn vises på listen websted i guiden Dataforbindelse.

  5. Klik på OK.

  6. Klik på Luk.

 5. Klik på navnet på dataforbindelsesbiblioteket for at se en liste over dataforbindelsesfiler, klik på navnet til den dataforbindelsesfil, du vil bruge til denne dataforbindelse til afsendelse, og klik derefter på Næste.

 6. Hvis indstillingerne gælder en dataforbindelse til afsendelse til en webtjeneste, kan InfoPath registrere, hvilke parametre i webtjenesten der kan modtage data. Du kan konfigurere dataforbindelsen til afsendelse til at sende alle dataene eller nogle af dataene i formularskabelonen.

  Hvordan?

  1. Klik på en parameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Benyt følgende fremgangsmåde for at afsende alle dataene i formularen for denne parameter, herunder rodelementet og evt. behandlingsinstruktioner:

   1. Klik på Hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner).

   2. Hvis du vil sende data som en streng, skal du markere afkrydsningsfeltet Send data som en streng. Du markerer typisk dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. I de fleste tilfælde skal du fjerne markeringen af dette afkrydsningsfelt.

  3. Benyt følgende fremgangsmåde for at angive et felt eller en gruppe for denne parameter:

   1. Klik på Felt eller gruppe i Parameterindstillinger.

   2. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

   3. Klik i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

   4. Klik på Kun tekst og underordnede elementer på listen Medtag for kun at sende indholdet af feltet eller gruppen, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende både indholdet og det valgte felt eller den valgte gruppe.

  4. Gentag disse trin for hver parameter.

 7. Klik på Næste.

 8. På næste side i guiden i feltet Skriv et navn til dataforbindelsen skal du skrive et beskrivende navn for denne forbindelse til afsendelse af data.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×