Tilføje en database som datakilde

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette forbindelse til mange forskellige databaser, bl.a. Microsoft SQL Server, Oracle-databaser og andre databaser, der er tilgængelige ved hjælp af OLE DB eller ODBC-protokoller. Som standard indeholder et Microsoft SharePoint-websted ikke nogen databaseforbindelser. For at få adgang til en database skal en person med tilstrækkelige tilladelser oprette forbindelsen.

XI denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter forbindelse til en database ved hjælp af datakildebiblioteket. Der er også en beskrivelse af, hvordan du opretter SQL-kommandoer (Structured Query Language) og ændrer datakildeegenskaberne for en eksisterende databaseforbindelse i datakildebiblioteket.

I denne artikel

Inden du starter

Oprette forbindelse til en database ved at gemme brugernavn og adgangskode

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Windows-godkendelse

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Single Sign-On-godkendelse

Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng

Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer

Ændre datakildeegenskaberne for en eksisterende databaseforbindelse i datakildebiblioteket

Inden du starter

Der er et par ting, du skal vide, før du opretter forbindelse til en database. Du skal vide, om det websted, du arbejder på, er baseret på Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, navnet på den server, hvor databasen findes, hvilken dataprovider du bruger til at få adgang til databasen, og hvilken type godkendelse du vil benytte. Hvis du bruger en brugerdefineret forbindelsesstreng til at oprette forbindelse til databasen, skal du også kende denne forbindelsesstreng.

Hvilken slags database er der tale om?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du hurtigt oprette forbindelse til enhver database på en Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005 eller til enhver datakilde, der bruger OLE DB-protokol. Hvis du kender forbindelsesstrengen, kan du også hurtigt oprette forbindelse til en Oracle-database eller enhver database, der benytter ODBC-protokol.

Hvilken dataprovider skal jeg bruge?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du oprette forbindelse til en database ved hjælp af en af fire forskellige dataprovidere. Disse dataprovidere udelukker ikke gensidigt hinanden. F.eks. er både Microsoft SQL Server 2000 og Microsoft SQL Server 2005 OLE DB-kompatible og kan benyttes ved hjælp af Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB, men Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server er specielt udformet til at arbejde sammen med Microsoft SQL Server 2000 og Microsoft SQL Server 2005 og kan derfor være det bedste valg, hvis databasen findes på en af disse to servere.

Dataprovidere er de softwarekomponenter, der sætter klienten – i dette tilfælde Office SharePoint Designer 2007 – i stand til at kommunikere med databasen. Oprindeligt var de forskellige databasesystemer helt forskellige, og hvert system benyttede sit eget programmeringssprog til at få adgang til og opdatere data. ODBC var et af de første forsøg på at standardisere adgangen til flere forskellige databasesystemer. ODBC bruger SQL (Structured Query Language) til at få adgang til SQL-databaser. OLE DB er indført efter ODBC for at gøre adgangen til databaser mere fleksibel. Mange ODBC-kompatible databaser er også OLE DB-kompatible.

I den følgende oversigt er der yderligere oplysninger om, hvilken dataprovider du skal bruge.

Hvis du opretter forbindelse til en database af typen...

Skal du bruge...

Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005

Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server

OLE DB-kompatibel

Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB

Oracle

Microsoft .NET Framework-dataprovider til Oracle

ODBC-kompatibel

Microsoft .NET Framework-dataprovider til ODBC

Hvilken godkendelsesmetode skal jeg bruge?

Der er fire forskellige godkendelsesmetoder at vælge mellem i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse, bl.a. anvendelse af en brugerdefineret forbindelsesstreng.

De tilgængelige godkendelsesmetoder i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse

Den godkendelsesmetode, du skal bruge, bestemmes til dels af den aktuelle type server og dataprovider og databasens placering. Yderligere oplysninger om, hvilken godkendelsesmetode du skal bruge, finder du i følgende oversigt.

Hvis SharePoint-webstedet er placeret på en server, der kører...

Og dataprovideren er...

Og databasen er placeret på...

Skal du se oplysningerne i afsnittet...

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB

En separat server i forhold til Windows SharePoint Services 3.0-webstedet

Oprette forbindelse til en database ved at gemme brugernavn og adgangskode

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB

Den samme server som Windows SharePoint Services 3.0-webstedet

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Windows-godkendelse

Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server
– eller –
Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB

Den samme server som eller på en separat server i forhold til Office SharePoint Server 2007-webstedet

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Single Sign-On-godkendelse

Windows SharePoint Services 3.0
– eller –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider til Oracle

Den samme server som eller på en separat server i forhold til Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-webstedet

Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng

Windows SharePoint Services 3.0
– eller –
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider til ODBC

Den samme server som eller på en separat server i forhold til Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-webstedet

Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng

Toppen af siden

Oprette forbindelse til en database ved at gemme brugernavn og adgangskode

Når du bruger Oprette forbindelse til en database ved at gemme brugernavn og adgangskode, opretter Office SharePoint Designer 2007 en SQL-baseret forbindelsesstreng, der lagrer brugernavnet og adgangskoden i datakildeforbindelsen (en proces, der kaldes SQL-godkendelse). Hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, og databasen findes på en ekstern server, er dette den foretrukne indstilling til at oprette en forbindelsesstreng. Du kan også oprette en databaseforbindelse ved hjælp af en brugerdefineret forbindelsesstreng. Yderligere oplysninger finder du under Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Datakildebibliotek ikke er synlig.

 2. Klik på Opret forbindelse til database under Databaseforbindelser i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Bemærk: Hvis overskriften Databaseforbindelser er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 3. Klik på Konfigurer databaseforbindelse under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Skriv navnet på den server, hvor databasen findes, i boksen Servernavn under Serveroplysninger i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Providernavn:

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server, hvis du opretter forbindelse til en ekstern Microsoft SQL Server 2000-database eller en ekstern Microsoft SQL Server 2005-database.

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB, hvis du opretter forbindelse til en ekstern database der er OLE DB-kompatibel, bl.a. andre SQL-versioner end Microsoft SQL, f.eks. MySQL.

 6. Klik på Gem brugernavnet og adgangskoden i dataforbindelsen under Godkendelse.

 7. Skriv dit brugernavn i boksen Brugernavn.

 8. Skriv din adgangskode i boksen Adgangskode.

 9. Klik på Næste.

  Da SQL-godkendelse gemmer brugernavn og adgangskode som tekst i dataforbindelsen, vises en sikkerhedsadvarsel om, at brugernavnet og adgangskoden gemmes som tekst i dataforbindelsen, og at andre medlemmer af webstedsteamet kan få adgang til denne datakilde. Klik på OK, hvis du ønsker, at andre medlemmer af webstedsteamet skal have adgang til databasen med det samme brugernavn og den samme adgangskode. Klik på Annuller, hvis du ikke ønsker, at andre medlemmer af webstedsteamet skal have adgang til databasen med det samme brugernavn og den samme adgangskode, og kontakt derefter serveradministratoren om at oprette forbindelse til en database ved hjælp af Windows-godkendelse, hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, eller om at oprette forbindelse til en database ved hjælp af Single Sign-On-godkendelse, hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Office SharePoint Server 2007.

 10. Klik på den database, du vil bruge som datakilde, på listen Database, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Marker en tabel eller en visning, klik på den ønskede tabel eller gemte visning på listen, og klik derefter på Udfør.

   Med denne indstilling opretter du en standardforespørgsel, der udvælger alle poster i tabellen eller visningen. Efter at du har klikket på Udfør, kan du ændre standardforespørgslen ved at klikke på Felter, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette en datakildeforespørgsel.

  • Klik på Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer, og klik derefter på Udfør.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis administratoren har slået indstillingen Aktiver understøttelse af opdateringsforespørgsler til.

   Med denne indstilling kan du oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer. Når du klikker på Udfør, åbnes dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer. I denne dialogboks kan du oprette kommandoer og tilføje parametre. Når du har oprettet en brugerdefineret SQL-kommando, kan du redigere forespørgslen ved at klikke på Rediger brugerdefineret forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer senere i denne artikel.

 11. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde, skriv et navn til datakilden, og klik derefter på OK.

  Den nye databaseforbindelse vises nu i opgaveruden Datakildebibliotek.

Bemærk: Hvis du prøver et oprette forbindelse til en ekstern server, der kører SQL Server, skal du sørge for, at SQL Server-godkendelse er aktiveret på den pågældende server.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Windows-godkendelse

Windows-godkendelse fungerer sammen med alle databaser, der understøtter Windows-godkendelse, f.eks. Microsoft Windows 2000 og Microsoft Windows Server 2003. Hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, og databasen findes på den samme server som webstedet, er dette den foretrukne indstilling til at oprette en forbindelsesstreng. Indstillingen Brug Windows-godkendelse bruger integreret sikkerhed. Det betyder, at dine Windows-legitimationsoplysninger bruges til godkendelse på datakilden. Teammedlemmer bruger deres aktuelle brugernavn og adgangskode i Windows til at få adgang til databasen.

Bemærk: Windows-godkendelse fungerer kun, når databasen findes på samme server som Windows SharePoint Services-webstedet. Hvis databasen findes på en anden server, skal du enten bruge SQL-godkendelse eller Single Sign-On-godkendelse.

Du kan også oprette en databaseforbindelse ved hjælp af en brugerdefineret forbindelsesstreng. Yderligere oplysninger finder du under Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng senere i denne artikel.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Datakildebibliotek ikke er synlig.

 2. Klik på Opret forbindelse til database under Databaseforbindelser i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Bemærk: Hvis overskriften Databaseforbindelser er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 3. Klik på Konfigurer databaseforbindelse under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Skriv navnet på den server, hvor databasen findes, i boksen Servernavn under Serveroplysninger i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Providernavn:

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server, hvis du opretter forbindelse til en lokal Microsoft SQL Server 2000-database eller en lokal Microsoft SQL Server 2005-database.

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB, hvis du opretter forbindelse til en lokal database, der er OLE DB-kompatibel, også andre versioner af SQL end Microsoft SQL, f.eks. MySQL.

 6. Klik på Brug Windows-godkendelse under Godkendelse, og klik derefter på Næste.

 7. Klik på den database, du vil bruge som datakilde, på listen Database, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Marker en tabel eller en visning, klik på den ønskede tabel eller gemte visning på listen, og klik derefter på Udfør.

   Med denne indstilling opretter du en standardforespørgsel, der udvælger alle poster i tabellen eller visningen. Når du har klikket på Udfør, kan du ændre standardforespørgslen ved at klikke på Felter, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette en datakildeforespørgsel.

  • Klik på Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer, og klik derefter på Udfør.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis administratoren har slået indstillingen Aktiver understøttelse af opdateringsforespørgsler til.

   Med denne indstilling kan du oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer. Når du klikker på Udfør, åbnes dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer. I denne dialogboks kan du oprette kommandoer og tilføje parametre. Når du har oprettet en brugerdefineret SQL-kommando, kan du redigere forespørgslen ved at klikke på Rediger brugerdefineret forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer senere i denne artikel.

 8. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde, skriv et navn til datakilden, og klik derefter på OK.

  Den nye databaseforbindelse vises nu i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til en database ved hjælp af Single Sign-On-godkendelse

Hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server, er dette den foretrukne indstilling til at oprette en forbindelsesstreng. Indstillingen Brug Single Sign-On-godkendelse giver serveren besked om at levere brugernavnet og adgangskoden til at få adgang til databasen. Denne indstilling kan bruges, når webstedet er en del af et portalwebsted, der er oprettet med Office SharePoint Server, og administratoren har aktiveret og konfigureret Single Sign-On. Med Single Sign-On kan du oprette forbindelse til en ekstern database, selvom den ikke findes på den samme server som SharePoint-webstedet.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Datakildebibliotek ikke er synlig.

 2. Klik på Opret forbindelse til database under Databaseforbindelser i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Bemærk: Hvis overskriften Databaseforbindelser er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 3. Klik på Konfigurer databaseforbindelse under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Skriv navnet på den server, hvor databasen findes, i boksen Servernavn under Serveroplysninger i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Providernavn:

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til SQL Server, hvis du opretter forbindelse til a database på en computer, der kører Microsoft SQL Server, f.eks. Microsoft SQL Server 2000 og Microsoft SQL Server 2005.

  • Klik på Microsoft .NET Framework-dataprovider til OLE DB, hvis du opretter forbindelse til a database, der bruger OLE DB, også andre versioner af SQL end Microsoft SQL, f.eks. MySQL.

 6. Klik på Brug Single Sign-On-godkendelse under Godkendelse, og klik derefter på Indstillinger.

 7. Benyt følgende fremgangsmåde i dialogboksen Single Sign-On-indstillinger:

  • Skriv navnet på databaseprogrammet i boksen Programmets navn.

  • Skriv navnet på det felt, hvor brugernavnet findes, i boksen Det programfelt, der skal bruges som brugernavn.

  • Skriv navnet på det felt, hvor adgangskoden findes, i boksen Det programfelt, der skal bruges som adgangskode.

   Bemærk: Spørg serveradministratoren, hvis du ikke er i besiddelse af disse oplysninger.

 8. Klik på Næste.

 9. Klik på den database, du vil bruge som datakilde, på listen Database, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Marker en tabel eller en visning, klik på den ønskede tabel eller gemte visning på listen, og klik derefter på Udfør.

   Med denne indstilling opretter du en standardforespørgsel, der udvælger alle poster i tabellen eller visningen. Når du har klikket på Udfør, kan du ændre standardforespørgslen ved at klikke på Felter, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette en datakildeforespørgsel.

  • Klik på Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer, og klik derefter på Udfør.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis administratoren har slået indstillingen Aktiver understøttelse af opdateringsforespørgsler til.

   Med denne indstilling kan du oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer. Når du klikker på Udfør, åbnes dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer. I denne dialogboks kan du oprette kommandoer og tilføje parametre. Når du har oprettet en brugerdefineret SQL-kommando, kan du redigere forespørgslen ved at klikke på Rediger brugerdefineret forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer senere i denne artikel.

 10. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde, skriv et navn til datakilden, og klik derefter på OK.

  Den nye databaseforbindelse vises nu i datakildebiblioteket.

Bemærk: Hvis du ikke kan bruge SQL Server-godkendelse på den server, der kører SQL Server, skal du sørge for, at Single Sign-On-godkendelse er aktiveret for den server, hvor SharePoint-webstedet findes.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til en database ved hjælp en brugerdefineret forbindelsesstreng

En forbindelsesstreng indeholder de oplysninger, som et program eller en provider kræver for at kommunikere med en datakilde. En forbindelsesstreng indeholder normalt oplysninger om placeringen af databaseserveren, den database, der skal bruges, og godkendelsesoplysningerne. Med en brugerdefineret forbindelsesstreng kan du angive den forbindelsesstreng, der bruges til at oprette forbindelse til databasen.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Datakildebibliotek ikke er synlig.

 2. Klik på Opret forbindelse til database i opgaveruden Datakildebibliotek.

  Bemærk: Hvis overskriften Databaseforbindelser er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 3. Klik på Konfigurer databaseforbindelse under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Anvend brugerdefineret forbindelsesstreng i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse, og klik derefter på Rediger.

 5. Klik på den dataprovider, du vil bruge, på listen Providernavn i dialogboksen Rediger forbindelsesstreng.

 6. Skriv forbindelsesstrengen i tekstboksen Forbindelsesstreng.

  Eksempel på en OLE DB-forbindelsesstreng:

  Provider=myProvider;Data Source=myPath;Initial Catalog=catalogName;

  User Id=username;Password=password;

  Eksempel på en ODBC-forbindelsesstreng:

  Driver={myProvider};Server=myPath;Database=myDatabase;

  Uid=username;Pwd=password;

  Eksempel på en Oracle-forbindelsesstreng:

  Data Source=myDatabase;User Id=username;

  Password=password;Integrated Security=no;

 7. Klik på Næste.

 8. Klik på den database, du vil bruge som datakilde, på listen Database, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Marker en tabel eller en visning, klik på den ønskede tabel eller gemte visning på listen, og klik derefter på Udfør.

   Med denne indstilling opretter du en standardforbindelse til tabellen eller visningen. Når du har klikket på Udfør, kan du angive en forespørgsel ved at klikke på Felter, Filtrer og Sorter i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du i artiklen Oprette en datakildeforespørgsel.

  • Klik på Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer, og klik derefter på Udfør.

   Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis administratoren har slået indstillingen Aktiver understøttelse af opdateringsforespørgsler til.

   Med denne indstilling kan du oprette eller redigere brugerdefinerede SQL-kommandoer. Når du klikker på Udfør, åbnes dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer. I denne dialogboks kan du oprette kommandoer og tilføje parametre. Når du har oprettet en brugerdefineret SQL-kommando, kan du redigere forespørgslen ved at klikke på Rediger brugerdefineret forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Yderligere oplysninger finder du under Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer senere i denne artikel.

 9. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde, skriv et navn til datakilden, og klik derefter på OK.

  Den nye databaseforbindelse vises nu i datakildebiblioteket.

Bemærk: 

 • Hvis du prøver et oprette forbindelse til en ekstern server, der kører SQL Server, skal du sørge for, at SQL Server-godkendelse er aktiveret på den pågældende server.

 • Hvis du ikke kan bruge SQL Server-godkendelse på den server, der kører SQL Server, skal du sørge for, at Single Sign-On-godkendelse er aktiveret for den server, hvor SharePoint-webstedet findes.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer

Når du klikker på indstillingen Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer og derefter klikker på Udfør i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse, åbnes dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer. I denne dialogboks kan du oprette brugerdefinerede SQL-sætninger til at hente eller ændre data i en database.

Der er fire faner i dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer, der hver svarer til en almindelig SQL-kommando:

 • Vælg     Kommandoen SELECT bruges til at hente data fra en tabel.

 • Opdater     Kommandoen UPDATE bruges til at ændre data i en tabel.

 • Indsæt     Kommandoen INSERT INTO bruges til at indsætte nye rækker i en tabel.

 • Slet     Kommandoen DELETE bruges til at slette rækker i en tabel.

På listen Lagret procedure vises alle de lagrede procedurer, der er tilgængelige i den database, du opretter forbindelse til.

Når dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer åbnes, vises de sætninger, der allerede er anvendt på dataene, i boksen SQL-sætning. Hvis du f.eks. opretter en databaseforbindelse ved at klikke på Marker en tabel eller en visning for at markere en tabel og senere beslutter at redigere SELECT-sætningen, vises følgende sætning i boksen SQL-sætning under fanen Vælg:

SELECT * FROM dbo.[your_table_name]

Stjernen i denne sætning er et jokertegn, der betyder alt muligt. Denne SQL-sætning betyder vælg alle felterne for alle posterne i denne tabel. Hvis du vil redigere sætningen, skal du klikke på Rediger kommando for at åbne kommando- og parameterredigeringsprogrammet.

Dialogboksen Kommandoparameterredigering

Rediger SQL-forespørgslen ved at skrive direkte i boksen SELECT-kommando.

Tilføje SQL-parametre

Du kan også oprette parametre til SQL-forespørgsler ved at klikke på Tilføj parameter.

SQL-parametre bør bruges overalt, hvor du kan bruge en forespørgselsstreng, dvs. tekst i enkelte anførselstegn. Da brugen af forespørgselsstrenge i SQL-sætninger kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kræver Office SharePoint Designer 2007 brug af SQL-parametre, når du opretter en SQL-sætning, der henter filtrerede data fra en datakilde.

Et eksempel: Northwind Traders er et fødevaredistributionsfirma. De har alle deres forretningsdata i en SQL-baseret database. Når de henter hele deres produktliste fra produkttabellen, ser den tilsvarende SQL-forespørgsel sådan ud:

SELECT * FROM dbo.[Products]

Denne SQL-sætning henter alle posterne i produkttabellen. Northwind ønsker at hente en filtreret liste, der kun består af de varer, der ikke er på lager. Tabellen har et felt, der hedder UnitsInStock. Med traditionel SQL vil den sætning, der skal hente denne liste, se sådan ud:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = '0'

'0'

i denne sætning er en forespørgselsstreng. Denne forespørgselsstreng skal erstattes af en variabel. I dette eksempel vil du oprette en variabel med navnet OutOfStock, og så ser den nye SQL-sætning sådan ud:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette SQL-sætningen ved hjælp af variablen OutOfStock:

 1. Skriv følgende streng i boksen SELECT-kommando i dialogboksen Kommando- og parameterredigering:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

 1. Klik på Tilføj parameter under Parametre.

 2. Den variabel, du vil definere, hedder OutOfStock, så du skal skrive OutOfStock i kolonnen Navn.

 3. Klik på Ingen på listen Parameterkilde.

 4. Da den værdi, du søger efter, er 0, skal du skrive 0 i boksen Standardværdi.

  Kommando- og parameterredigeringsprogrammet med SQL-parametersætning

 5. Klik på OK.

  Nu kan du se den nye SQL-sætning i dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer.

  Dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer med SQL-sætning

 6. Klik på OK igen.

  Knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel vises under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde med knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel

Toppen af siden

Ændre datakildeegenskaberne for en eksisterende databaseforbindelse i datakildebiblioteket

Når du har konfigureret en databaseforbindelse, kan du når som helst senere ændre forbindelsen. Du kan f.eks. oprette en ny forespørgsel, ændre en eksisterende forespørgsel eller oprette en brugerdefineret SQL-sætning.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på den databaseforbindelse, du vil ændre, i datakildebiblioteket, og klik derefter på Egenskaber.

  Hvis databaseforbindelsen bruger en brugerdefineret SQL-forespørgsel, ser dialogboksen Egenskaber for datakilde ud som vist i følgende illustration.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde med knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel

  Hvis databaseforbindelsen ikke anvender en brugerdefineret SQL-forespørgsel, ser dialogboksen Egenskaber for datakilde ud som vist i følgende illustration.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde med forespørgselssektion

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for datakilde:

  • Hvis der er et område af typen Forespørgsel med knapper, kan du klikke på disse knapper for at tilføje eller fjerne felter eller oprette eller ændre filtrerings- eller sorteringsrækkefølgen.

  • Hvis der er et område af typen Forespørgsel med knapper, kan du klikke på Konfigurer databaseforbindelse for at anvende en brugerdefineret SQL-forespørgsel på forbindelsen. Når du har klikket på Konfigurer databaseforbindelse, skal du klikke på Næste.

   Bemærk: Hvis du gemmer brugernavn og adgangskode, vises en sikkerhedsadvarsel om, at brugernavnet og adgangskoden gemmes som tekst i dataforbindelsen, og at andre medlemmer af teamwebstedet kan få adgang til denne datakilde. Klik på OK, hvis du ønsker, at andre medlemmer af teamwebstedet skal have adgang til databasen med samme brugernavn og adgangskode. Klik på Annuller, hvis du ikke ønsker, at andre medlemmer af teamwebstedet skal have adgang til databasen med samme brugernavn og adgangskode, og tal derefter med serveradministratoren om at oprette forbindelse til en database ved hjælp af Windows-godkendelse, hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, eller om at oprette forbindelse til en database ved hjælp af Single Sign-On-godkendelse, hvis SharePoint-webstedet findes på en server, der kører Office SharePoint Server 2007.

   Klik på Angiv brugerdefinerede kommandoer til markering, opdatering, indsætning og sletning ved brug af SQL- eller lagrede procedurer i dialogboksen Konfigurer databaseforbindelse, og klik derefter på Udfør.

   Dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer åbnes. I denne dialogboks kan du oprette den brugerdefinerede SQL-sætning. Yderligere oplysninger finder du under Oprette brugerdefinerede SQL-kommandoer tidligere i denne artikel.

  • Hvis knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel vises, kan du klikke på den for at åbne dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer, hvor du kan tilføje, redigere eller slette brugerdefinerede SQL-sætninger.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×