Tilføje en Project Web App-bruger

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Alle Microsoft Project Server 2010 brugere skal have en brugerkonto før han eller hun kan logge på Project Server 2010 og interagere med Project Server-data. Brugerkonti kan tilføjes via siden Administrer brugere i Microsoft Project Web App (PWA) serverindstillinger.

Bemærk!: Windows-brugere kan også tilføjes til Project Web App fra Active Directory-katalogtjeneste til Active Directory-synkronisering.

Før du udfører denne procedure, skal du bekræfte, at:

  • Du har adgang til Project Server 2010 gennem webstedet Project Web App.

  • De brugerkonti, som du tilføjer konfigureret korrekt i Active Directory eller Medlemskabsprovideren formularbaseret, så deres oplysninger er tilgængelige for Project Server 2010. Project Server 2010 understøtter to metoder til brugergodkendelse for brugerne (Windows-godkendelse og formularbaseret godkendelse). Du kan finde flere oplysninger om understøttede godkendelsesmetoder til Project Server 2010, se planlægge til godkendelse i Project Server 2010.

Vigtigt!:  Den globale tilladelse Administrere brugere og grupper i Project Server 2010 er nødvendig for at fuldføre denne procedure.

Hvis du vil tilføje en ny brugerkonto, skal du benytte følgende fremgangsmåde.

Sådan tilføjer du en bruger:

  1. Klik på siden Serverindstillinger i afsnittet sikkerhed og Administrere brugere.

  2. Klik på Ny bruger på siden Administrer brugere.

  3. Udfyld de nødvendige oplysninger for brugeren på siden Ny bruger. Se følgende afsnit kan finde flere oplysninger om hver indstilling.

  4. Klik på Gem.

Toppen af siden

Identifikationsoplysninger

Brug sektionen Identifikationsoplysninger til at angive brugeroplysninger som navn, e-mail-adresse og status for kontoen.

I følgende tabel beskrives indstillingerne bruger-id.

Attribut

Beskrivelse

Brugeren kan tildeles som en ressource

Status for brugeren, som en virksomhedsressource. Vælg bruger kan tildeles som en ressource til at aktivere denne brugerkonto til at være tildelt opgaver som en ressource. Når du vælger denne post, får brugeren en virksomhedsressource. Denne indstilling er standardindstillingen. Når en brugerkonto bliver en virksomhedsressource, den ikke kan ændres tilbage til en ikke - virksomhedsressource selv hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret.

Vist navn

Navnet på brugerkontoen. Dette er et obligatorisk felt.

E-mail-adresse

E-mail-adresse til brugeren. Dette felt er påkrævet til at synkronisere opgaver med Microsoft Exchange Server.

RBS

Brugerens placering i hierarkiet ressourceopdelingsstrukturen.

Initialer

Brugerens initialer.

Link navn

Navnet på brugerens web websted (f.eks et websted for team), hvis det er relevant.

URL-adressen hyperlink

URL-adressen på brugerens websted, hvis det er relevant.

Status for konto

Kan angives til aktiv eller inaktiv. Hvis værdien er indstillet til aktive konto brugerfunktioner normalt. Hvis værdien er indstillet til inaktiv, kan brugeren ikke få adgang til kontoen.

Øverst på siden

Brugergodkendelse

Brug sektionen Brugergodkendelse til at angive brugerens logon-kontoen, og om brugerkontoen skal synkroniseres med Active Directory.

I følgende tabel beskrives konto brugerindstillinger.

Attribut

Beskrivelse

Logon brugerkonto

Hvis du bruger integreret Windows-godkendelse, skal du skrive brugerens kontonavn i form af Domænenavn\brugerkontonavn.

Hvis du bruger formularbaseret godkendelse, skal du skrive navnet på brugerkonto i form af MembershipProviderName:UserAccount.

Forhindre Active Directory-synkronisering for denne bruger

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet forhindre Active Directory-synkronisering for denne bruger forhindrer en brugerkonto i synkroniseres under Active Directory-ressource puljen synkronisering.

Øverst på siden

Tildelingsattributter

Brug sektionen Tildelingsattributter til at definere oplysninger, der er knyttet til brugerens tildeling til opgaver. Dette omfatter kalender, reservation type, timeseddelleder, tildelingsejer og oplysninger om omkostninger og tilgængelighed.

Bemærk!: Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet bruger kan tildeles som en ressource, er disse indstillinger er ikke tilgængelig.

I følgende tabel beskrives indstillingerne Project Server bruger tildeling attribut.

Attribut

Beskrivelse

Ressource kan udjævnes

Angiver, om ressourcen kan udjævnes. Udjævning er den proces, der bruges til at løse ressourcekonflikter eller overallokering ved at forskyde eller opdele visse opgaver. Når Project udjævner en ressource, er dens markerede opgaver fordelt og tidsplan.

Basiskalender

Basiskalenderen for denne ressource. En basiskalender er en kalender, som kan bruges som en projekt- og opgaverapportering kalender, der angiver standard arbejde og ikke-arbejdstid for en række ressourcer.

Standardbookingtype

Konfiguration af en brugers reservation type som bekræftet eller foreslået. En reserveret ressource er allokeret til en hvilken som helst opgavetildeling i et projekt. En foreslået ressource har en ventende ressourceallokering til en opgavetildeling, der endnu ikke er blevet godkendt. Denne ressourcetildeling forringer ikke tilgængeligheden af ressourcer til at arbejde på andre projekter.

Timeseddelleder

Timeseddelleder, hvis der er en til brugeren.

Standardtildelingsejer

Den virksomhedsressource, som er ansvarlig for at angive statusoplysninger i Project Web App. Denne person kan afvige fra den person, der først tildelt opgaven. For eksempel en materialeressource kan ikke logge på Project Web App, men feltet tildeling ejer gør det muligt for en virksomhedsressource til at angive status for ressourcen i Project Web App.

Tidligst tilgængelig

Den tidligste dato, brugeren er tilgængelige som en ressource. Denne dato svarer til datoerne for ressourcetilgængelighed for en ressource, der kan ses i Microsoft Project Professional 2010.

Senest tilgængelig

Den seneste dato, brugeren er tilgængelige som en ressource. Denne dato svarer til datoerne for ressourcetilgængelighed for en ressource, der kan ses i Project Professionel 2010.

Standardsats

Rente for arbejdet på en opgave, der er planlagt i de almindelige arbejdstiden for en tildelt ressource. For at oprette variable satser skal du åbne virksomhedsressourcen i Project Professionel 2010 og angive oplysningerne i tabeller over omkostningssatser.

Overtidssats

Rente for arbejdet på en opgave, der er planlagt ud over de normale arbejdstid for en tildelt ressource. For at oprette variable satser skal du åbne virksomhedsressourcen i Project Professionel 2010 og angive oplysningerne i tabeller over omkostningssatser.

Maks. antal enheder aktuelt (%)

Procentdelen af tid, ressourcen er tilgængelige for tildelinger. De aktuelle Maks enheder er bundet til datoerne for tidlige og sene tilgængelighed, hvis angive. Eksempelvis hvis i dag er 1/1/2011 og den tidligste dato er 1-2/2011 derefter den maksimale enhedsværdi er 0% og står ved siden af feltet "brugerdefineret tilgængelighed findes, skal redigere i Project Professionel 2010."

Omkostninger pr. gang

Hver gang omkostninger ved en ressource, hvis det er relevant. En per Brug omkostning påløber i forbindelse med arbejdsressourcer, hver gang ressourcen anvendes. For materialeressourcer er en per Brug omkostning påløbne kun én gang.

Øverst på siden

Detaljer om Exchange Server

Brug sektionen Detaljer om Exchange Server til at angive, om brugerens opgaver skal synkroniseres med Exchange-serveren.

Markér afkrydsningsfeltet Synkroniser opgaver, hvis du vil aktivere synkronisering af projektopgaver ved hjælp af Microsoft Exchange Server til denne bruger. Exchange-integration skal være konfigureret til synkronisering af projektopgaver til funktionen.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer synkronisering af projektopgaver med Exchange Server, skal du se installere Project Server 2010 med Exchange-serveren.

Øverst på siden

Afdelinger

Brug sektionen afdelinger til at definere om brugeren er medlem af en bestemt afdeling. (Du definerer afdelinger for din organisation ved at udfylde afdelinger brugerdefinerede opslagstabellen.)

Hvis brugeren er medlem af en afdeling, klik på knappen Udvid (... ), og Vælg afdelingen viste hierarkiet.

Øverst på siden

Sikkerhedsgrupper

Brug sektionen Sikkerhedsgrupper til at angive brugerens medlemskab af sikkerhedsgrupper.

Vælg gruppen på listen Tilgængelige grupper for at føje brugeren til en sikkerhedsgruppe, og klik derefter på Tilføj.

I følgende tabel beskrives gruppe til konfiguration af sikkerhedsindstillinger for en bruger.

Attribut

Beskrivelse

Tilgængelige grupper

Listen over Tilgængelige grupper indeholder de grupper, som brugeren i øjeblikket ikke er medlem af.

Grupper, der indeholder denne bruger

Listen over grupper, der indeholder denne bruger indeholder de grupper, som brugeren er medlem af.

Øverst på siden

Sikkerhedskategorier

Brug sektionen Sikkerhedskategorier til at angive brugerens medlemskab i sikkerhedskategorier.

For at føje brugeren til en kategori, Vælg kategorien på listen Tilgængelige kategorier, og klik derefter på Tilføj. For at ændre tilladelserne, kategori for denne bruger i en kategori, Vælg kategorien på listen Valgte kategorier, og derefter vælge Tillad for de tilladelser, du vil aktivere.

Vigtigt!: Vi anbefaler, at du ikke angiver kategoritilladelser for en enkelt bruger. I stedet, tildele brugeren til en gruppe, og Angiv kategori tilladelse til gruppen. Dette giver mulighed for nemmere vedligeholdelse.

I følgende tabel beskrives kategori til konfiguration af sikkerhedsindstillinger for en bruger.

Attribut

Beskrivelse

Tilgængelige kategorier

Listen Tilgængelige kategorier indeholder de kategorier, som brugeren ikke er medlem af.

Markerede kategorier

Listen Valgte kategorier indeholder de kategorier, som brugeren er medlem af.

Tilladelser for < kategori >

Den tilladelser for <category > område kan du konfigurere kategoritilladelser for denne bruger for den valgte kategori.

Angive tilladelser med skabelon

Indstillingen Angiv tilladelser med skabelon kan bruges til at udfylde på forhånd et sæt kategoritilladelser, der er baseret på en foruddefineret skabelon for brugerens rolle (såsom ledelsen eller projektleder).

Øverst på siden

Globale tilladelser

Brug sektionen Globale tilladelser til at konfigurere globale tilladelser for brugeren.

Hvis du vil tillade eller nægte en global rettigheder for brugeren, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad eller Afvis for tilladelsen.

Vi anbefaler, at du ikke konfigurerer globale tilladelser for en enkelt bruger. I stedet konfigurere tilladelser på grupperingsniveauet for, og tilføje brugere til den relevante gruppe. Dette giver mulighed for meget nemmere administration og hjælper med at foretage fejlfinding af problemer med tilladelser.

Du kan finde en komplet liste over globale tilladelser globale tilladelser til Project Server 2010.

Øverst på siden

Gruppere felter

Brug sektionen Gruppefelter til at definere oplysninger om gruppen og omkostninger for brugeren. Gruppefelter ikke er knyttet til Project Server-sikkerhed, men er en måde til at angive, at en bruger hører til en bestemt gruppe i din organisation. Disse felter vises i Project Server reporting-databasen og kan bruges til rapportering. Omkostningstype kan tilføjes til ressourcer og tildeling OLAP-kuber.

Hvis din organisation bruger gruppenavne, koder eller oplysninger om center omkostninger for personer, kan du skrive oplysningerne i området Gruppefelter. De værdier, der er tilgængelige for Omkostningstype er dem, der er defineret i Omkostningstype brugerdefinerede opslagstabellen. Feltet gruppe er som standard synkroniseret med Active Directory, hvis du bruger Active Directory-synkronisering.

Øverst på siden

Oplysninger om salgsteam

Brug sektionen Oplysninger om salgsteam til at definere et teamtilknytning til brugeren. Hvis du vil bruge teams, skal du først gøre følgende:

  1. Oprette en brugerdefineret opslagstabel og udfylde den med de team navne, du vil bruge.

  2. Rediger det brugerdefinerede felt Gruppenavn for at bruge nye opslagstabellen.

Du kan bruge grupper til puljen tildelinger under en enkelt ressource, hvor de kan senere tildeles andre ressourcer. For eksempel kan du oprette en team ressource ved navn "Udvikling", hvor du kan tildele software development opgaver. Ved at tildele denne ressource til udviklingsteamet, og at markere afkrydsningsfeltet Gruppetildelingspulje kan aktivere du andre brugere udvikling teammedlemmer at få vist alle opgaver, der er tildelt ressourcen udvikling og acceptere opgaver i Project Web App. Du kan også vælge Gruppetildelingspulje for teamleder og har alle opgaver, der går igennem vedkommende til distribution til teammedlemmer.

Øverst på siden

Data til identifikation af system

Sektionen System identifikationsdata vises der bruger metadata, som når kontoen blev oprettet, opdateres eller tjekket ud.

Skriv yderligere identifikationsoplysninger for brugeren i boksen Eksternt ID i sektionen System identifikationsdata. Disse oplysninger kan bruges til at kæde personen til tilsvarende oplysninger om et andet sted i organisationen, eller for at lette konsolidering af rapportering af ressourceforbrug ud over hvad Project Server indeholder.

I følgende tabel beskrives system identifikation datafelterne.

Attribut

Beskrivelse

GUID

Det entydige ID, der er knyttet til denne bruger.

Eksterne-ID

Et id, der kan bruges til at sammenkæde denne bruger til eksterne data.

Active Directory GUID

Det entydige ID for denne bruger Active Directory-konto.

Oprettelsesdato

Den dato, der blev oprettet denne brugerkonto.

Senest opdateret dato

Den dato, denne brugerkonto sidst blev opdateret.

Tjekket ud af

Den bruger, der aktuelt har denne brugerkonto, der er tjekket ud.

Udtjekning dato

Den dato, denne brugerkonto blev tjekket ud.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×