Tilføje eller ændre en opslagskolonne, hvor du kan gemme flere værdier

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Sommetider er de værdier, du har brug for, gemt i en anden tabel. Lad os f.eks. antage, at du har en problemsporingsdatabase, og du vil holde styr på de medarbejdere og leverandører, som du har tildelt et problem. Oplysninger om disse personer kan spores i tabellen Kontaktpersoner. Du kan oprette opslagskolonner, som viser navne i en kombinationsboks eller listeboks. Når du markere de personer, du vil tildele et problem, lagres deres kontakt-id'er i problemposten.

Dette emne beskriver, hvad en opslagskolonne med flere værdier er, og hvordan man kan føje en opslagskolonne til en tabel. Emnet beskriver også, hvordan man konverterer en eksisterende kolonne til en opslagskolonne med flere værdier.

Hvis du gerne vil vide, hvordan en værdi i en tabel til fra et program opslag se reference artiklen Funktionen DLookup. Du kan finde flere oplysninger om felter med flere værdier, vejledning til felter med flere værdier.

I de fleste databasestyringssystemer, herunder tidligere versioner af Microsoft Access, kan du kun lagre en enkelt værdi i et felt. Som en nyhed i Microsoft Office Access 2007 kan du nu oprette felter, der kan indeholde flere værdier, f.eks. en liste over personer, du har tildelt et problem. Felter med flere værdier er nyttige i visse situationer, som f.eks. når du bruger Office Access 2007 til at arbejde med data på en Windows SharePoint Services 3.0-liste, som indeholder et felt, der bruger en af de tilgængelige felttyper i Windows SharePoint Services 3.0.

Denne artikel indeholder

Hvad er et opslagsfelt med flere kolonne?

Oprette et opslagsfelt med flere kolonne i dataarkvisning

Oprette et opslagsfelt med flere kolonne ved hjælp af ruden Feltliste

Oprette et opslagsfelt med flere kolonne i designvisning

Ved hjælp af guiden Opslag til at oprette opslagskolonner med flere værdier

Om den bundne værdi og vist værdi i et opslagsfelt med flere kolonne

Introduktion til egenskaberne for opslagsfeltet

Ændre designet af en opslagskolonne til et felt med flere værdier

Hvad er en opslagskolonne med flere værdier?

En opslagskolonne med flere værdier er et felt i en tabel, hvis værdier hentes fra en anden tabel eller fra en værdiliste. Hvis du bruger en opslagskolonne med flere værdier, kan du få vist en liste med valgmuligheder i en kombinationsboks eller på en liste. Valgmulighederne kan hentes fra en tabel eller forespørgsel, eller de kan være værdier, som du indtaster. Da opslagskolonnen indeholder flere værdier, kan du vælge flere elementer på listen.

Du kan oprette en opslagskolonne med flere værdier manuelt ved at indstille et felts oplagsfeltegenskaber eller automatisk ved at fuldføre guiden Opslag. Hvis det er muligt, bør du bruge guiden Opslag for at oprette en opslagskolonne med flere værdier. Guiden Opslag forenkler processen, og indsætter automatisk de rigtige feltegenskaber og opretter de rigtige tabelrelationer.

En kombinationsboks for et felt med flere værdier

Du kan oprette en opslagskolonne med flere værdier i dataarkvisning eller designvisning.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne med flere værdier i dataarkvisning

Når du åbner en tabel, vises den som standard i dataarkvisning. Du kan tilføje en opslagskolonne med flere værdier ved at klikke på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark. Det starter guiden Opslag, som fører dig gennem oprettelsen af opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Guiden Opslag starter.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 5. På den første side i guiden Opslag skal du beslutte, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller en forespørgsel eller på en liste med værdier, du selv indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne med flere værdier er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 6. Hvis du vil lære at fuldføre guiden Opslag, skal du se afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne med flere værdier ved hjælp af ruden Feltliste

Hvis du bruger en database, som indeholder flere tabeller, kan du starte med at oprette et opslagsfelt med flere værdier ved at trække et felt fra ruden Feltliste. Ruden Feltliste viser de felter, der er tilgængelige i andre tabeller i databasen. Hvis du opretter en opslagskolonne med flere værdier på samme måde, startes guiden Opslag automatisk, og det felt, du trækker, bliver til et af felterne i opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, du vil oprette opslagskolonnen i, i navigationsruden. Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Ruden Feltliste vises.

 5. Klik på plustegnet (+) ud for en tabel for at få vist listen over felterne i denne tabel.

 6. Træk det ønskede felt fra ruden Feltliste til tabellen i dataarkvisning.

 7. Når indsætningslinjen vises, skal du slippe feltet på den ønskede plads.

  Indsætningslinje til at indsætte et felt fra ruden Feltliste

  Guiden Opslag starter.

 8. Hvis du vil lære at fuldføre guiden Opslag, skal du se afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Toppen af siden

Oprette en opslagskolonne med flere værdier i designvisning

Du kan både oprette en opslagskolonne i dataarkvisning og i designvisning. Når du arbejder i designvisning, kan du oprette en opslagskolonne ved hjælp af guiden Opslag, som du også bruger i dataarkvisning. Men i designvisning har du også fuld adgang til alle feltegenskaberne, så du kan redigere egenskaberne direkte.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen med flere værdier, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Find den første tomme række i tabellens designgitter.

 5. Klik på kolonnen Feltnavn i den første tomme række, og skriv derefter et feltnavn til opslagskolonnen med flere værdier.

 6. Klik på kolonnen Datatype til den pågældende række, klik på pilen, og marker derefter Guiden Opslag på rullelisten.

  Guiden Opslag starter.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 7. På den første side i guiden Opslag skal du vælge, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, som du indtaster.

  Den mest almindelige type opslagskolonne er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 8. Hvis du vil lære at fuldføre guiden Opslag, skal du se afsnittet ved hjælp af guiden Opslag.

Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag. Feltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der gælder specifikt for opslagskolonnen.

Toppen af siden

Brug af guiden Opslag til at oprette opslagskolonner med flere værdier

Guiden Opslag startes i følgende tilfælde: Når du opretter en opslagskolonne i dataarkvisning, når du trækker et felt fra ruden Feltliste til en tabel, der er åben i dataarkvisning, og når du vælger Guiden Opslag i kolonnen Datatype i designvisning. Guiden fører dig gennem de trin, der skal udføres for at oprette en opslagskolonne, og indstiller automatisk de relevante feltegenskaber, så de svarer til dine indstillinger. Guiden opretter også tabelrelationer og indekser efter behov for at understøtte opslagskolonnen.

På første side i guiden skal du beslutte, om du vil basere opslagskolonne på en tabel eller en forespørgsel eller på en liste med værdier, som du indtaster. Hvis din database er korrekt designet, og dine oplysninger er opdelt i emnebaserede tabeller, skal du vælge en tabel eller forespørgsel som datakilde til opslagskolonnen.

 • Oprette opslaget med flere værdier baseret på en tabel eller forespørgsel

  1. Klik på Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden Opslag, og klik på Næste.

  2. Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik på Næste.

  3. Klik på de felter, du vil medtage i opslaget, under Tilgængelige felter.

  4. Klik på knappen med "større end"-tegnet (>) for at flytte de felter, du har klikket på, til listen Valgte felter. Klik på knappen med det dobbelte "større end"-tegn (») for at flytte alle felterne til listen Valgte felter, og klik derefter på Næste.

  5. Du kan også vælge et til fire felter, som opslagsdataene skal sorteres efter, og derefter klikke på Næste.

  6. Juster evt. bredden af kolonnerne i opslagsfeltet, og klik derefter på Næste.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  8. Klik på Udfør.

   Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  9. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade for at gemme tabellen, og klik derefter på Gem.

   Tastaturgenvejen CTRL + S

 • Oprette opslaget flere værdier baseret på værdier, du indtaster

  1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

  2. Angiv antallet kolonner. Skriv derefter hver værdi. Tryk på TAB for at flytte til den næste kolonne eller række.

  3. Klik på Næste, når du er færdig med at indtaste værdier.

  4. Hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2, skal du vælge, hvilken kolonne, du vil bruge til entydigt identificerer hver værdi. Dobbeltklik på den kolonne, du vil bruge til at entydigt identificerer hver værdi i feltet Tilgængelige felter.

   Bemærk: Dette trin vises ikke, hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2.

  5. Indtast opslagskolonnens etiket i guiden Opslag.

  6. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  7. Klik på Udfør.

   Når du klikker på Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  8. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade for at gemme tabellen, og klik derefter på Gem.

   Tastaturgenvejen CTRL + S

 • Når du har oprettet feltet med flere værdier, vises det som en rulleliste med afkrydsningsfelter, når du får vist tabellen i dataarkvisning.

Toppen af siden

Forstå den bundne værdi og den viste værdi i en opslagskolonne med flere værdier

Access har understøttet opslagsfelter med en værdi i flere versioner. Felter med flere værdier er en nyhed i Office Access 2007. Formålet med et opslagsfelt er at erstatte visningen af et tal, f.eks. et id (eller en anden fremmed nøgleværdi), med noget, der er mere sigende, f.eks. et navn. I stedet for at vise id'et for en kontaktperson, kan navnet på kontaktpersonen vises i Access. Kontakt-id'et er den bundne værdi. Den slås automatisk op i en kildetabel eller forespørgsel og erstattes med kontaktnavnet. Kontaktnavnet er den viste værdi.

Ligesom et opslagsfelt med en enkelt værdi, der har en vist værdi og en bundet værdi, har et felt med flere værdier viste værdier, der vises i brugergrænsefladen, og bundne værdier, der er gemt i tabellen. For hver indtastning i feltet med flere værdier slås den viste værdi op på grundlag af den bundne værdi. Den viste værdi "slås op" ved hjælp af den bundne værdi.

Det betyder, at Access ofte viser en vist værdi, der er slået op, som ikke er den samme som den bundne værdi, der er lagret i feltet. Et sæt medarbejder-id'er fra en forespørgsel kaldet Kontaktpersoner Udvidet kan f.eks. blive gemt i et TildeltTil-felt. Disse medarbejder-id'er er de bundne værdier. Fordi feltet TildeltTil er et opslagsfelt, vises de værdier, der er slået op i forespørgselsresultaterne — dvs. i dette tilfælde kontaktnavnene. Kontaktnavnene er de viste værdier.

Dataark med viste værdier kontra dataark med bundne værdier

1. De viste værdier.

2. De bundne værdier.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem den viste værdi og den bundne værdi for et opslagsfelt. Den viste værdi vises som standard automatisk i dataarkvisning. Den bundne værdi er dog den værdi, der er gemt, den værdi, der anvendes og forespørgselskriterier, og den værdi, der som standard anvendes af Access i joinforbindelser til andre tabeller.

Toppen af siden

Introduktion af opslagsfeltegenskaber

Opslagsfeltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der specifikt vedrører opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje opslagskolonnen, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 4. Klik på opslagskolonnen navn i kolonnen Feltnavn.

 5. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.

  Opslagsegenskaberne vises.

  Egenskaber for opslagsfelt med flere værdier

Når du indstiller værdien af den første egenskab (Vis Control), ændres på listen over tilgængelige egenskaber for at afspejle dine valg. Du kan angive egenskaberne for opslagsfeltet ændre funktionsmåden for en opslagskolonne. Bemærk, at når du bruger guiden Opslag til at oprette en opslagskolonne, angives egenskaberne for opslagsfeltet for dig ved hjælp af guiden.

Opslagsfeltegenskaber

Vælg denne egenskab

Hvis du vil

VisKontrolelement

Indstille kontroltypen til Afkrydsningsfelt, Tekstboks, Liste eller Kombinationsboks. Kombinationsboks er den mest almindelige indstilling for en opslagskolonne.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagskolonnen skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over værdier, du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navne på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Angiv den tabel, forespørgsel eller listen over værdier, der indeholder værdierne til opslagskolonnen. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Tabel/forespørgsel eller Feltlisten, skal være angivet denne egenskab til en tabel eller forespørgsel navn eller til en SQL_sætning, der repræsenterer forespørgslen. Når egenskaben Rækkekilde Type er indstillet til Liste med værdier, kan denne egenskab skal indeholde en liste over værdier, der er adskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angiv den kolonne i rækkekilden, der leverer den værdi, der gemmes af opslagskolonnen. Denne værdi kan variere fra 1 til antallet af kolonner i rækkekilden.

Bemærk: Den kolonne, der leverer den værdi, der skal gemmes, behøver ikke være den samme kolonne som den viste kolonne.

AntalKolonner

Angiv det antal kolonner i rækkekilden, der kan vises i opslagskolonnen. Hvis du vil angive, hvilke kolonner der skal vises, kan du angive en kolonnebredde i egenskaben Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om der skal vises kolonneoverskrifter.

Kolonnebredder

Indtast kolonnebredden til hver kolonne. Hvis du ikke vil have vist en kolonne, som f.eks. en id-kolonne, skal du angive 0 til bredden.

MaksAntalRækker

Angiv det antal rækker, der skal vises, når opslagskolonnen vises.

Listebredde

Angiv bredden på det kontrolelement, der vises, når opslagskolonnen vises.

BegrænsTilListe

Vælg, om du kan indtaste en værdi, som ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiv, om opslagskolonnen indeholder et felt med flere værdier og tillader, at der vælges flere værdier.

Tillad redigering af værdiliste

Angiv, om du kan redigere de elementer i en opslagskolonne, der er baseret på en værdiliste. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, vises menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet har mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Redigeringsformular til listeelementer

Navngiv en eksisterende formular, som du kan bruge til at redigere listeelementerne i en opslagskolonne, som er baseret på en tabel eller forespørgsel.

Vis kun værdier for rækkekilder

Vis kun værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

Den bundne værdi i en opslagskolonne bestemmes af egenskaben Bundet kolonne. Den viste værdi i en opslagskolonne er den kolonne eller de kolonner, der er angivet som kolonner med en bredde, der ikke er nul, i egenskaben Kolonnebredder .

Toppen af siden

Ændre designet af en opslagskolonne til et felt med flere værdier

For at ændre designet af en opslagskolonne med flere værdier skal du altid redigere opslagsfeltegenskaberne i designvisning, med én undtagelse. Hvis opslagskolonnen er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, og egenskaben Tillad redigering af værdiliste er indstillet til Ja, kan du ændre listen med værdier i dataarkvisning eller formularvisning ved at højreklikke på opslagskolonnen med flere værdier og derefter klikke på Rediger listeelementer.

Ændre værdilisten til en opslagskolonne med flere værdier, som er baseret på en værdiliste

Du kan tilføje elementer på værdilisten, ændre værdilisten eller angive en standardværdi.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Højreklik på en vilkårlig celle i opslagskolonnen med flere værdier.

 5. Klik på Rediger listeelementer.

 6. Rediger værdilisten, og klik derefter på OK.

Skifte fra en opslagskolonne med flere værdier, der er baseret på en værdiliste, til en opslagskolonne med flere værdier, der er baseret på en tabel eller forespørgsel

 1. Du skal først slette den eksisterende værdiliste, der er baseret på feltet med flere værdier.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

  3. Åbn tabellen i designvisning.

  4. Marker feltet med flere værdier i designgitteret.

   Klik på feltets rækkevælger for at markere feltet.

  5. Klik på Slet rækker i gruppen Funktioner under fanen Design.

   Gruppen Funktioner under fanen Design

   Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

  6. Klik på Ja, når bekræftelsesmeddelelsen vises, for at slette feltet og alle dets data. Klik på Nej, hvis du vil annullere sletningen.

 2. Nu skal du oprette det nye felt med flere værdier.

  Hvis du vil oprette et nyt felt med flere værdier, i afsnittet oprette en kolonne med opslag med flere værdier i dataarkvisning.

Ændre designet af en opslagskolonne med flere værdier

Hvis du vil ændre et opslagsfelt med flere kolonne, kan du åbne tabellen i designvisning og ændre egenskaberne for opslagsfeltet. Finde oplysninger om egenskaberne for opslagsfeltet, i afsnittet Introduktion til opslaget feltegenskaber.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×