Tilføje dynamisk indhold på en side

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette dynamiske visninger af indholdet ved hjælp af Webdel til indholdsforespørgsel. Du kan tilpasse den forespørgsel, der definerer, hvilket indhold der skal vises, og kan tilpasse de visningsindstillinger, der angiver, hvordan indholdet præsenteres på siden.

I denne artikel

Hvad er indholdsforespørgsel?

Oprette en forespørgsel

Tilpasse datapræsentationen

Hvad er en indholdsforespørgsel?

En indholdsforespørgsel er en webdel, der viser et dynamisk sæt elementer på grundlag af en forespørgsel, som du opretter ved hjælp af en webbrowser. Du kan bruge forespørgslen til at angive, hvilke elementer der skal vises, og du kan angive præsentationsindstillinger for at bestemme, hvordan disse elementer vises på den færdige side.

De elementer, der vises af webdelen til indholdsforespørgsel, afspejler altid det seneste sæt elementer, der er modtaget af den forespørgsel, som sidevisningen har tilladelse til at vise. Forespørgslen kører, når den side, der indeholder webdelen til indholdsforespørgsel, vises. Hvis der tilføjes nyt indhold, der opfylder forespørgselskriterierne, vises det automatisk af webdelen til indholdsforespørgsel.

Bemærk!: Der kan være en forsinkelse på et par minutter mellem tilføjelsen af det nye indhold og til, at det vises af webdelen til indholdsforespørgsel.

Når du har tilføjet webdelen til indholdsforespørgsel på en side, skal du redigere webdelen for at ændre, hvilke elementer der vises, og hvordan de vises. Hvis du vil redigere en webdel til indholdsforespørgsel, skal du klikke på knappen Rediger øverst til højre i webdelen og derefter klikke på Rediger delt webdel. Der åbnes en ny værktøjsrude, der indeholder indstillinger for webdelen til indholdsforespørgsel.

Der er fem kategorier af indstillinger:

 • Forespørgsel      Brug disse indstillinger til at opbygge forespørgslen. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger i afsnittet oprette en forespørgsel.

 • Præsentation      Brug disse indstillinger til at tilpasse præsentationen af de elementer, der hentes af forespørgslen. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger i afsnittet Tilpas datapræsentationen.

 • Udseende      Brug disse indstillinger til at tilpasse udseendet af webdelen sig selv. Du kan ændre den titel, højde, bredde og chrome (de design og navigation elementer, der ramme webdelen) for webdelen ved at ændre disse indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger, i artiklen Tilpasse webdele.

 • Layout      Brug disse indstillinger til at justere layoutet for webdelen. Du kan ændre, om webdelen er synlig, om det er envejs (venstre mod højre, højre mod venstre eller ingen), hvilket område webdelen vises i (top, venstre kolonne eller højre kolonne), og zoneindeks for webdelen. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger, i artiklen Tilpasse webdele.

 • Avanceret      Brug disse indstillinger til at justere en række mere avancerede indstillinger for webdele. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger, i artiklen Tilpasse webdele.

Toppen af siden

Oprette en forespørgsel

Du kan angive, hvilket indhold forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Forespørgsel.

 • Kilde      Denne indstilling angiver omfanget af forespørgslen. Denne indstilling er obligatorisk. Der er tre indstillinger:

  • Vis elementer fra alle websteder i denne gruppe af websteder      Marker denne indstilling for at forespørge i hele gruppen af websteder. Dette er standardindstillingen.

  • Vis elementer fra følgende websted og alle underordnede websteder      Vælg denne indstilling for at begrænse forespørgslen til et bestemt websted i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen på webstedet, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse til at vælge et websted. Når du klikker på Gennemse, vises dialogboksen Vælg websted for webdelen, der indeholder en træstruktur over gruppen af websteder. Klik på det websted, du vil forespørge om, og klik derefter på OK.

  • Vis elementer fra følgende liste:      Marker denne indstilling for at begrænse forespørgslen til en bestemt liste eller et bestemt bibliotek i gruppen af websteder. Du kan skrive adressen på listen, men vi anbefaler, at du bruger knappen Gennemse for at vælge en liste eller et bibliotek. Når du klikker på Gennemse, vises dialogboksen Vælg liste eller bibliotek for webdelen, der indeholder en træstruktur over gruppen af websteder. Hvis den liste eller det bibliotek, du vil forespørge om, er placeret på et bestemt websted, skal du klikke på plus (+) ud for det pågældende websteds navn. Når du kan se den liste eller det bibliotek, du vil forespørge om, skal du klikke på den/det og derefter klikke på OK.

 • Listetype      Denne indstilling er obligatorisk. Du kan vælge enhver type liste, der findes i gruppen af websteder. Standardindstillingen er Sidebibliotek. Den type liste, som du vælger, bestemmer, hvilke lister og biblioteker i forespørgslen der behandles af forespørgslen.

 • Indholdstype      Der er to indstillinger for indholdstype: Indhold Type gruppe og Indholdstype. Disse indstillinger er valgfrit. Du kan bruge disse indstillinger til at begrænse forespørgslen til elementer af bestemte indholdstyper, der er defineret for gruppen af websteder.

 • Målretning af målgruppe      Denne indstilling er valgfri. Hvis du markerer Målretning af målgruppe, filtrerer forespørgslen det indhold, som den modtager, så der kun vises indhold, der er målrettet til den målgruppe, som sidevisningen tilhører. Målgrupper defineres for hele systemet og kan ikke ændres ved hjælp af webdelen til indholdsforespørgsel. Denne indstillinger bestemmer kun, om webdelen respekterer målretning af målgruppen.

  Når du markerer Målretning af målgruppe, bliver en anden indstilling tilgængelig: Vis altid elementer, der ikke er målrettet eksplicit. Når du markerer denne indstilling, hentes alt indhold, der ikke er eksplicit målrettet til en målgruppe, af forespørgslen, uanset hvem der viser siden. Hvis du markerer Målretning af målgruppe, men ikke markerer denne indstilling, hentes indhold, der ikke er eksplicit målrettet til en målgruppe, ikke af forespørgslen.

 • Ekstra filtre      Denne indstilling er valgfrit. Du kan bruge denne indstilling til yderligere for at begrænse det indhold, forespørgslen henter. Vælg et filterfelt, en sammenligningsoperator, og Angiv dine kriterier. Du kan for eksempel bruge filterfeltet forfatter, sammenligningsoperator Er lig med og kriterium Toni Poe for at begrænse forespørgselsresultaterne til elementer, der er udarbejdet af Toni Poe.

  Du kan angive op til tre filtre ved hjælp af indstillingen Ekstra filtre. Hvis du bruger mere end ét filter, skal du angive, hvordan filtrene anvendes samlet ved hjælp af indstillingerne AND og OR, der står foran det andet og tredje filter.

Toppen af siden

Tilpasse datapræsentationen

Du kan tilpasse præsentationen af det indhold, som forespørgslen henter, ved hjælp af følgende indstillinger for Præsentation. Alle disse indstillinger er valgfrie.

 • Gruppering og sortering      Brug disse indstillinger til at sortere de elementer, der hentes af forespørgslen.

  • Grupper elementer efter      Vælg et felt, der skal bruges til at adskille elementerne i grupper. Hvis du f.eks. vil gruppere elementer på grundlag af, hvem der er forfatter til dem, skal du markere Forfatter.

   Når du markerer et felt at gruppere efter, kan du angive, om elementerne skal sorteres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis grupper i stigende rækkefølge og Vis grupper i faldende rækkefølge.

  • Antal kolonner      Angiv det antal kolonner, der skal bruges til at sortere elementerne efter. Elementer kan sorteres i op til fem kolonner.

  • Sorter elementer efter      Marker et felt, som elementerne skal sorteres efter. Hvis du har angivet, at elementerne skal grupperes, sorteres elementerne inden for disse grupper.

   Når du markerer et felt at sortere efter, kan du angive, om elementerne sorteres i stigende eller faldende rækkefølge, ved hjælp af indstillingerne Vis elementerne i stigende rækkefølge og Vis elementer i faldende rækkefølge.

  • Begræns antallet af elementer, der skal vises      Du kan begrænse antallet af elementer, der skal vises, ved at markere denne indstilling. Hvis du ikke angiver en grænse, vises alle de elementer, som forespørgslen henter. Hvis der er mange elementer, udvides siden, så de kan vises alle sammen.

 • Typografier      Brug disse indstillinger til at anvende visuelle typografier på grupper og elementer.

  • Gruppetypografi      Marker en typografi, der skal anvendes i gruppeoverskriften. Hvis du f.eks. grupperer efter forfatter, står forfatternavnet i overskriften for hver gruppe af elementer, og forfatternavnet vises i den typografi, som du angiver ved hjælp af denne indstilling.

  • Elementtypografi      Marker en typografi, der skal anvendes til elementer.

 • Kilde      Du kan angive, om webdelen til indholdsforespørgsel skal fungere som en RSS-kilde. Dette giver de, der viser siden, mulighed for at abonnere på webdelens forespørgselsresultater, så de modtager nye elementer, når de kommer frem, uden at skulle besøge siden igen. Brug disse indstillinger til at angive en titel og beskrivelse for RSS-kilde

  • Kildetitel      Angiv et navn, der skal bruges for RSS-kilden. Navnet hjælper abonnenterne med at identificere kilden i RSS-læseren

  • Kildebeskrivelse      Indtast en beskrivelse, der skal bruges for RSS-kilden. Denne beskrivelse hjælper abonnenterne med at identificere kilden i RSS-læseren

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×