Tilføje billedtekster eller undertekster i PowerPoint

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Afhængigt af versionen af PowerPoint du bruger, kan du bruge indbyggede funktioner, et tilføjelsesprogram eller løsninger til at tilføje undertekster eller undertekster til videoer og lydfiler i dine præsentationer. Tilføje undertekster gør præsentationen tilgængelig for et større publikum, herunder personer med hørehæmmede og dem, der taler sprog end det, i videoen.

Hvis du vil læse om bedste praksis for hjælp til handicappede, se gør dine PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige.

PowerPoint 2016 har en ny metode, der bruger en enklere formatet for billedtekst filer, kaldet WebVTT. Videoafspiller i PowerPoint 2016 viser afkrydsningsfeltet billedtekster, når du afspille videoen.

Underteksterne gemmes i en tekstbaseret fil med filtypenavnet .vtt. Du kan selv oprette en fil med undertekster eller bruge et værktøj til oprettelse af billedtekst. Hvis du vil søge efter tilgængelige værktøjer og en detaljeret vejledning online, skal du skrive "opret vtt-fil" i din søgemaskine.

Vejledning til, der viser billedtekster, når du ser en video i PowerPoint 2016, finder du under aktivere undertekster eller undertekster.

Oprette undertekster

Forberede en tekstbaserede billedtekst fil med filtypenavnet .vtt før du tilføjer billedtekster. For oplysninger om, hvordan du opretter filen billedtekst i Opret undertekster for hørehæmmede for en video.

Føj undertekster til en video

Du kan føje billedtekster til præsentationer, som du har optaget med video indtaling, skærmen optagelser og andre video (undtagen onlinevideoer), du indsætter i PowerPoint 2016. I øjeblikket er understøttes at føje billedtekster til en ren lydoptagelse ikke.

 1. I PowerPoint 2016 i visningen Normal skal du åbne den slide, der indeholder den video, du vil føje billedtekster til.

 2. Vælg videoen på diasset.

 3. På fanen Afspilning skal du klikke på knappen Indsæt billedtekster og derefter vælge Indsæt billedtekster.

  Indsæt eller fjern billedtekst i en video i PowerPoint
 4. I dialogboksen Indsæt billedtekster skal du finde din billedtekstfil. Markér filen, og klik derefter på Indsæt.

 5. Hvis du vil tilføje endnu en billedtekstfil, skal du blot gentage processen.

 6. Afspil videoen, og kontrollér, at billedteksterne vises korrekt.

Fjern undertekster fra en video

Hvis du vil redigere en undertekstfil, der er indsat i en video i PowerPoint 2016, skal du først fjerne filen, ændre den og derefter føje den til videoen igen. Før du fjerner filen fra PowerPoint 2016-videoen, skal du sikre dig, at du har den oprindelige kopi af undertekstfilen gemt på din pc.

Hvis du har føjet mere end en billedtekstfil til din video, vil den følgende proces fjerne alle billedtekstfiler, der er tildelt denne video.

 1. I PowerPoint 2016 i visningen Normal skal du åbne den slide med videoen, der indeholder billedteksterne.

 2. Vælg videoen på diasset.

 3. På fanen Afspilning skal du klikke på knappen Indsæt billedtekster og derefter vælge Fjern alle billedtekster.

  Indsæt eller fjern billedtekst i en video i PowerPoint

Relaterede emner

Tilgængelighedsfunktioner i videoafspilning i PowerPoint.

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Understøttelse af hjælp til handicappede i PowerPoint

I PowerPoint 2013 og PowerPoint 2010 kan stempel (Subtitling tekst tilføjelsesprogrammet til Microsoft PowerPoint) du føje undertekster til filerne, video og lyd. Hvis du arbejder med med video og lyd filer, der allerede har afbrudt tekst markering (TTML) filer, der er knyttet til dem, kan dette tilføjelsesprogram du importere dem direkte i din præsentation. Hvis du ikke har en TTML-fil, kan du tilføje billedtekster direkte i din præsentation ved hjælp af stempel billedtekst Editor.

Gør muligt at tilføjelsesprogrammet stempel:

 • Importere undertekster fra en TTML-fil (Timed Text Markup) for at oprette undertekster til en lyd‑ eller videofil i præsentationen.

 • Oprette og redigere undertekster i PowerPoint 2010, 2013 eller 2016.

 • Slette undertekster.

 • Eksportere billedtekster til en TTML fil.

 • Slå undertekster til og fra i præsentationstilstand. Dette kan også gøres af dem, der ser præsentationen, og som har tilføjelsesprogrammet installeret.

 • Bruge video‑/lydafspilning, mens du redigerer underteksterne.

 • Justere underteksterne, hvis de er blevet flyttet, eller hvis du ændrer størrelsen på videoen.

 • Importere tekstformatering fra TTML-filen, f.eks. typografi, farve og justering.

Hvad vil du foretage dig?

Downloade og installere stempel

Trin 1: Bekræft din version af Microsoft Office

Trin 2: Hente stempel

Trin 3: Installere stempel

Tastaturgenveje

Oprette nye billedtekster ved hjælp af redigeringsprogrammet til billedtekst

Importere billedtekster som en TTML-fil

Redigere eller slette billedtekster i billedtekst Editor

Justere, vise, skjule eller fjerne billedtekster

Justere billedtekster, hvis du flytter eller ændre størrelsen på din video

Skjule eller vise billedtekster i præsentationen

Fjern billedtekster fra præsentationen

Hente og installere STAMP

Tilføjelsesprogrammet er udviklet til PowerPoint 2010, 2013 eller 2016, og du skal installere det korrekte tilføjelsesprogram til din version af Office (32-bit eller 64-bit).

Trin 1: Bekræft din version af Microsoft Office

Du kan kontrollere, hvilken version af Office du bruger, og hvilken version af tilføjelsesprogrammet, du skal hente, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer i PowerPoint.

 2. Klik på Hjælp.

 3. Under Om Microsoft PowerPoint vises der oplysninger om den version af Office, du har installeret, herunder om det er 32-bit eller 64-bit.

Trin 2: Hent STAMP

Når du ved, hvilken version du skal bruge, kan du hente tilføjelsesprogrammet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Gå til Subtitling Text Add-in til Microsoft PowerPoint (TIDSSTEMPLET).

 2. Vælg den version, der passer til din computer, og gem .zip-filen på computeren.

 3. Pak filerne ud til en mappe på computeren.

Trin 3: Installer STAMP

Når du har hentet STAMP-filen, kan du installere den ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Gå til den mappe, hvor du har pakket installationsfilerne, og kør stempel konfiguration (32-bit eller 64-bit) .msi.

 2. Følg trinnene i installationsguiden.

Du kan kontrollere, at tilføjelsesprogrammet er installeret korrekt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn PowerPoint.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på Tilføjelsesprogrammer, og kontrollér, at Sub-titling Text Add-in for Microsoft PowerPoint vises under Aktive tilføjelsesprogrammer.

  PowerPoint-indstillinger, vinduet Tilføjelsesprogrammer med STAMP-tilføjelsesprogrammet fremhævet

Når du har installeret STAMP-tilføjelsesprogrammet, vises der nye indstillinger under fanen Afspilning i gruppen Lydværktøjer eller Videoværktøjer, når du markerer et lyd‑ eller videoelement i præsentationen. Kommandoerne på båndet aktiveres eller deaktiveres baseret på det valgte medieelement og de tekster, der er knyttet til det.

Genvejstaster

Knapperne i Caption Editor kan bruges ved hjælp af de traditionelle Microsoft Windows Alt+tast-genvejstaster.

Følgende taster er også tildelt funktioner i Caption Editor:

Tast

Funktion

F2

Flyt 2 sekunder tilbage i afspilningen

F3

Angiv starttidspunktet for den aktuelle tekst

F4

Angiv sluttidspunktet for den aktuelle tekst

F5

Flyt fokus for underteksten til redigering

F6 eller Insert

Indsæt en ny undertekst nederst i gitteret, og angiv starttidspunkt

Delete

Slet den aktuelle undertekst

Ctrl+P

Start eller afbryd afspilningen

Ctrl+Skift+S

Sænker afspilningshastigheden

Ctrl+Skift+N

Fortsætter med normal afspilningshastighed

Ctrl+Skift+G

Øger afspilningshastigheden

Oprette nye undertekster ved hjælp af Caption Editor

Billedteksteditor med billedtekst indikeret

1 Afspil

2 Tilføj billedtekst

3 angive starttidspunkt og sluttidspunkt

4 -tilføje eller ændre billedteksten

5 opdatering billedtekster

6 for at tilføje nye billedtekster til en lyd eller video i din præsentation, skal du gøre følgende:

 1. Klik på menuen Video eller lyd under fanen Indsæt, og vælg derefter den medietype og placering, du vil indsætte i præsentationen.

  Bemærk: Du kan få flere oplysninger i Tilføj og Afspil lyde i en præsentation .

 2. Klik på fanen Playback under Lydværktøjer eller Videoværktøjer, og klik derefter på menuen Add Captions.

 3. Klik på Opret billedtekster.
  Fanen Playback, menuen Add Captions valgt

 4. Klik på knappen Play i Caption Editor for at starte afspilningen af lyd eller video.

 5. Lytte til den dialogboks, der skal have en billedtekst med medier afspilles, og klik på Ny billedtekst Knappen Ny billedtekst for at føje en billedtekst. Der oprettes billedteksten med det aktuelle klokkeslæt for afspilning af medier som starttidspunkt for billedteksten.

  Hvis du klikker på Starttidspunkt nulstiller startpunktet for den aktive billedtekst.

 6. Du kan derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik i feltet Caption Text, og skriv den undertekst, der skal vises, eller

  • Klik på Angiv sluttidspunkt Knappen Indstil sluttid for at angive sluttidspunktet billedtekst så det svarer til den aktuelle placering af medier afspilning. Du kan også manuelt angive slutningen af hver billedtekst. Hvis du lader sluttidspunktet, tilpasses den til starttidspunktet for følgende billedteksten.

 7. Gentag trin 4 og 5 for at oprette flere undertekster.

  Du behøver ikke at lave undertekster i rækkefølge. Hvis du vil tilføje en ny titel mellem to eksisterende billedtekster, skal du klikke på Sorter for at sætte dem i tid sekvens rækkefølge.

Importere undertekster som en TTML-fil

Hvis der allerede er oprettet undertekster til mediet, og de er gemt som en TTML-fil, kan du importere dem i PowerPoint ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på menuen Video eller lyd under fanen Indsæt, og vælg derefter den medietype og placering, du vil indsætte i præsentationen.

  Se tilføje og Afspil lyde i en præsentation eller integrere en video i din præsentation for at få flere oplysninger.

 2. Klik på fanen Playback under Lydværktøjer eller Videoværktøjer, og klik derefter på menuen Add Captions.

 3. Klik på billedtekster fra fil.
  Fanen Playback, knappen Add Caption valgt.

 4. Gå til mappen med TTML-filen, vælg den fil, du vil importere, og klik derefter på Open.

 5. Hvis du vil redigere underteksterne, efter at du har importeret dem i præsentationen, skal du markere afkrydsningsfeltet Edit Captions.

 6. Klik på OK.

Redigere eller slette undertekster i Caption Editor

Når du markerer et medie, hvor der allerede er tilføjet undertekster, kan du redigere underteksterne ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Edit Captions under fanen Afspil.

  Fanen Videoværktøjer, Playback med Edit Captions valgt

 2. Klik i det område af underteksten, du vil redigere, og foretag de ønskede ændringer.

 3. Klik på Update Captions.

Du kan slette en undertekst ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Edit Options under fanen Playback.

 2. Vælg rækken for den undertekst, du vil fjerne, og klik derefter på Delete Caption.

Skifte til visningen SlideShow i din præsentation for at få vist afkrydsningsfeltet billedtekster, du har angivet eller ændret, og klik derefter på lyd eller video for at starte den.

Justere, få vist, skjule eller fjerne undertekster

Justere undertekster, hvis du flytter eller ændrer størrelsen på en video

Hvis du flytter eller ændrer størrelsen på en video i din præsentation, kan du justere underteksterne ved at vælge videoen og klikke på Align Captions under fanen Playback.

Skjule eller få vist undertekster i præsentationen

Du kan skjule undertekster fra visningen af din præsentation ved at markere mediet og derefter klikke på Hide under fanen Playback.

Skjule billedtekster fjerne dem ikke fra præsentationen.

Hvis du vil have vist de undertekster, du tidligere har skjult, skal du markere mediet og derefter klikke på Show under fanen Playback.

Fjerne billedtekster fra præsentationen

Hvis du helt vil fjerne billedteksterne fra mediet i præsentationen, skal du markere mediet og derefter klikke på Remove under fanen Playback.

Relaterede emner

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Du kan tilføje billedtekster i PowerPoint 2007, ved at konvertere din præsentation til en video, publicere den som en webside eller ved hjælp af tekstfelter med animationer. Nyere versioner af PowerPoint give andre måder at oprette billedtekster til videoer.

Ved Glenna Shaw

Sammendrag:   Glenna Shaw diskuterer tre ting, du kan føje til din præsentation for at kompensere for lydmæssige begrænsninger, f.eks. nedsat hørelse, baggrundsstøj, dårligt lydudstyr eller præsentationer på et andet sprog. Ved at tilføje billedtekster (ord i bunden af dine slides, der formidler dialog), undertekster (ord nederst på dine slides, der oversætter dialog) eller anmærkninger (ord på dine slides, der enten formidler eller oversætter dialog) kan du øge din præsentations målgruppe og sikre, at budskabet bliver leveret på en tydelig måde.

PowerPoint fortsætter med at vokse som et middel til spredningen af ideer, fra traditionelle præsentationer til uddannelse til ydeevne illustration. Dette er en fantastisk ting, da det giver masser af oplysninger tilgængelige til en global målgruppe. Men hvad nu, hvis dit publikum har en lydsignal begrænsning som en fysisk udfordring, støj miljø, ikke fungerer lyd udstyr eller speaks et andet sprog? Det nemt svar er at tilføje visuelle dialog til præsentationen. Ikke så nemt svaret er, hvordan du gør det også.

(I denne artikel gælder for PowerPoint 2007. Nyere versioner af PowerPoint give andre måder at oprette billedtekster til videoer. PowerPoint 2016 har en ny måde at føje undertekster til videofiler: den nye metode bruger et andet, enklere format til billedtekst filer, kaldet WebVTT i stedet for TTML. Få flere oplysninger om denne metode, under Tilføj lukket billedtekster til videoer i PowerPoint-præsentationer).

Se gør dine PowerPoint-præsentationer, der er tilgængeligefor generelle retningslinjer for bedste praksis for hjælp til handicappede.

Indhold

Oversigt

Åbn undertekster til præsentationer

Anmærkninger i præsentationer

Undertekster i præsentationer

Oversigt

Forskellen mellem viste og skjulte billedtekster, undertekster, anmærkninger og afskrifter

I følgende artikel bruges følgende termer:

 • Billedtekster: En række ord nederst i en præsentation, der kommunikerer dialog

 • Undertekster: En række ord nederst i en præsentation, der oversætter dialog fra et fremmedsprog

 • Anmærkninger: En række ord nederst i en præsentation, der kommunikerer dialog eller oversætter dialog fra et fremmedsprog

 • Afskrifter: En skreven optegnelse af dialogen

 • Åben: Kan altid ses og kan ikke slås fra

 • Lukket: Kan slås til og fra af seeren

Et ord om sektion 508 i Rehabilitation Act

I 1998 ændrede kongressen Rehabilitation Act, så føderale myndigheder skulle stille deres elektronik og informationsteknologi til rådighed for personer med handicap og/eller funktionsnedsættelse. I henhold til denne lov gælder det, at så snart du tilføjer lyd i din præsentation, klassificeres PowerPoint som et multimedieprodukt: Produkter, der omfatter mere end ét medie, og som omfatter, men ikke er begrænset til videoprogrammer, kommenteret slideproduktion og computergenererede præsentationer. For at overholde kravene i afsnit 508, skal præsentationer overholde følgende standarder i relation til hørenedsættelse:

 • Al undervisningsvideo og informativ video og multimedieproduktioner, der understøtter agenturets mission, uanset format, som indeholder tale eller andre lydoplysninger, der er nødvendige for forståelsen af indholdet, skal være med vist eller skjult forklaring

 • Al undervisningsvideo og informativ video og multimedieproduktioner, der understøtter agenturets mission, uanset format, som indeholder visuelle oplysninger, der er nødvendige for forståelsen af indholdet, skal indeholde en beskrivelse af lyden

 • Visning eller præsentation af alternativ tekstpræsentation eller lydbeskrivelser skal kunne vælges af brugeren, medmindre de er permanente

For flere oplysninger om andre afsnit 508 krav, kan du se foretage dine PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige.

Tilgængelige metoder

Der er tre grundlæggende metoder til at medtage visuel dialog i dine præsentationer:

 • Konvertere din præsentation til en video, og tilføj billedtekster

 • Udgiv din præsentation på en webside, og medtag afskrifter i dine noter

 • Brug tekstbokse og brugerdefinerede animationer til at oprette og animere billedtekster

En konvertering af præsentationen til en video med billedtekster er den ideelle metode, men det kan ikke gøres uden software fra tredjepart. Brug notedelen af en slide til at vise afskrifter på en webside med rammer, da det er den nemmeste, men mindst hensigtsmæssige, metode, da den ikke er synkroniseret med dialogen. Der findes en lang række forskellige teknikker til at bruge brugerdefinerede animationer, men det kræver en del at skabe effekten fra traditionelle billedtekster, der ruller op fra bunden af skærmen i rækkefølge med dialogen.

Åbne billedtekster til præsentationer

Dette afsnit indeholder:

Tilføje plads til billedtekst at diasmastere
oprette rullende effekter til pladsholdere med billedtekst
tilføje pladsholdere med billedtekst diasmastere
Føje billedtekster til Slides
føje tekst til pladsholdere med billedtekst
fjerne overflødige billedtekster
inkorporere brugerdefinerede animationer
medtage lydeffekter
optage indtalinger og/eller Afprøv tidsindstillinger
oprette en brugerdefineret billedtekst skabelon
endnu ikke har opgraderet til PowerPoint 2007?

Tilføje plads til undertekster i slidemaster

Medmindre du vil bruge anmærkninger til al din visuelle dialog, skal du først skabe plads på dine slides, så du kan tilføje forklaringer/undertekster nederst på skærmen. Den bedste måde at gøre dette på er ved at bruge slidemasteren og brugerdefinerede layout.

 1. Fjern pladsholdere til dato, sidefod og sidetal fra din diasmaster, da du skal bruge pladsen til billedtekster. Fjern markeringen i feltet Sidefødder på båndet for hvert slidemasterlayout.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Masterlayoutgruppe under fanen Slidemaster

 2. Juster dit design for at gøre plads til billedtekster. Indsæt en pladsholdertekstboks nederst på hvert slidemasterlayout, der bruges i præsentationen, med følgende indstillinger:

  • Format; Højde: .75’, Bredde: 10’

  • Position; Vandret: 0’, Lodret: 6,75'

  • Margener; Venstre: 1', Højre: 1', Top: ,05', Bund: ,05'

  • Lodret justering: Midtcentreret, Vandret justering: Centrer

  • Tilpas ikke automatisk, Undgå Formindsk tekst ved overløb, Tilpas figur til tekst, Ombryd tekst i figur

  • Massiv udfyldning: Sort, streg: Ingen streg

  • Skrifttype: Arial (Body) 12 pkt., hvid

  • Fjern punkttegn

  • Fjerne tabulatorstop

 3. Du kan tilføje din egen tekstprompt i den nye pladsholder til billedtekst.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Før visning af en titel og indholdsslidemasterlayout

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Efter visning af en titel og indholdsslidemasterlayout

 4. Klik på den udvendige kant af pladsholderen til billedtekster, og brug piletasterne til at flytte den direkte ned under sliden.

 5. Tilføj en rektangel med samme størrelse og indstillinger som pladsholderen nederst på sliden. Dine billedtekster bliver vist på denne baggrund. Der skal ikke være tekst på rektanglen, og den skal ikke være en pladsholder.

Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

Rektangel tilføjet i slidemasterlayout

Oprette rulleeffekter i pladsholdere til billedtekster

Du er nu klar til at oprette de brugerdefinerede animationer, der betyder, at dine billedtekster kan rulle op fra bunden, så de synkroniseres med din tale.

 1. Klik på fanen Animationer på båndet, og klik derefter på Brugerdefineret animation. Klik på Tilføj effekt, Bevægelsesstier, 6. Op.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Slidemaster med pil, der angiver bevægelsesstien Op

 2. Klik på rullelisten ud for bevægelsesstien i ruden Brugerdefineret animation, og klik derefter på Effektindstillinger.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Ruden Brugerdefineret animation

 3. I dialogboksen Op under fanen Effekt kan du ændre indstillingerne til Låst og fjerne markeringen af Blød start og Blød slutning.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

 4. Ændre efter animation for at skjule ved næste museklik.

 5. Klik på fanen Tekstanimation, skift Gruppetekst til Alle afsnit på samme tid, og fjern markeringen af Animer vedhæftet figur.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

 6. Klik på OK.

 7. Klik på den røde pil, og tilpas størrelsen på bevægelsesstien ved at trække den røde pil direkte ned midt i baggrundsrektanglet.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Slidemaster med ændret størrelse på bevægelsessti

 8. Rediger størrelsen på visningsområdet ved at trække i skyderen i nederste højre hjørne. Du skal kunne se meget af området omkring sliden. Jeg valgte 30 %.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Statuslinjen viser zoom på 30 %

Tilføje undertekstpladsholdere i slidemastere

 1. Klik på fanen Hjem på båndet, fordi vi nu skal bruge Kopiér og Sæt ind for at oprette de resterende pladsholdere til billedtekster.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Kopiere og indsætte ikoner i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem

 2. Klik på den udvendige kant på pladsholderen til billedtekster, og klik derefter på ikonet Kopiér og ikonet Sæt ind for at oprette en ekstra pladsholder til billedtekster.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Slidemaster med 2 pladsholdere til billedtekster

 3. Klik på den nye pladsholder til billedtekster, og brug piletasterne til at flytte den nye pladsholder til billedtekster, indtil den er placeret direkte under den første.

 4. Bruge den samme teknik, klikke på den nye bevægelsessti og ved hjælp af piletasterne, flytte den, indtil den direkte oven på den første bevægelsessti.

  Tip:    Holde CTRL nede med piletasterne, så du kan flytte objekter i mindre ryk.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Slidemaster med bevægelsesstier justeret oven på hinanden

 5. Gentag disse trin, indtil du har lige så mange pladsholdere til billedtekster, du skal bruge.

  Hver pladsholder til billedtekster skal indeholde ca. 3 tekstlinjer. Rediger størrelsen på skærmen efter behov for at se, hvad du foretager dig. Jeg har oprettet i alt 10 pladsholdere til billedtekster i mit eksempel. Det giver mig ca. 30 tekstlinjer til mine billedtekster pr. slide. Du skal være nøjagtig, når du placerer bevægelsesstierne, da de styrer visningen af teksten. Du kan dog sprede pladsholderne til billedtekster, så det er nemmere at redigere dem.

  Tilføje billedtekster, anmærkninger eller undertekster til præsentationer

  Slidemaster med 10 pladsholdere til billedtekster

  Hvis du vil føje billedtekster til de resterende slidemasterlayout, skal du klikke uden for området direkte oven og til venstre for rektanglen med billedteksternes baggrund.

 6. Hold venstre museknap nede, og træk en rektangel for at omringe alle pladsholderne til billedtekster. Dette vil markere alle elementer på én gang.

  Glenna Shaw billedtekster

  Slidemaster med alle pladsholderne til billedtekster markeret

 7. Klik nu på ikonet Kopiér på fanen Hjem, gå til det slidemasterlayout, de skal kopieres til, klik et vilkårligt sted i slideredigeringsområdet, og klik derefter på ikonet Sæt ind.

  10 pladsholdere med billedtekst

  Slidemaster med markeringshåndtag for alle pladsholdere til billedtekster

 8. Klik på ikonet Autotekst, der vises, og vælg Bevar kildeformatering.

  Slidemaster med formateringsindstillinger vises

  Slidemaster med viste formateringsindstilling

 9. Gentag disse trin for hvert slidemasterlayout, du bruger i din præsentation. Tilpas andre pladsholdere på layoutene for at give plads til plads til billedtekster.

 10. Du kan nu lukke din slidemastervisning ved at klikke på fanen Slidemaster fanen på båndet og klikke på Luk mastervisning.

  Fanen Slidemaster

  Fanen Slidemaster

Tilføje billedtekster i slides

Nu hvor du har oprettet dine brugerdefinerede layout med brugerdefinerede pladsholdere til billedtekster, er du klar til at bruge dem med slides i din præsentation. Når du opretter et nyt slide ved hjælp af et af de brugerdefinerede layout, er pladsholderne til billedtekster og er klar til at blive udfyldt.

Anvende brugerdefinerede layout

Din pladsholdere med billedtekst vises muligvis ikke på en eller flere af dine eksisterende dias. Dette er især SAND, hvis du arbejder på en præsentation, der blev oprettet i PowerPoint 2003. Anvende din nye layout på en hvilken som helst slides, ikke Vis pladsholderne til billedtekst. Foretage justeringer udseendet af dias, hvis det er nødvendigt at imødekomme rum for titelteksterne.

Tilføje tekst i pladsholdere til billedtekster

Dette er den lette del.

Start med den første pladsholder på sliden, og indtast din tekst i hver pladsholder til billedtekster. Pas på ikke at skrive for meget i en pladsholder. Hvis du har skrevet din tekst i notedelen, kan du kopiere og indsætte teksten fra dine noter i pladsholderne. Du skal ikke være nervøs for, om du har for mange pladsholdere til billedtekster. Færdiggør alle dine slides.

Slidemaster med tekst i pladsholderne til billedtekst

Slidemaster med tekst i pladsholderne til billedtekst

Fjerne overflødig billedtekster

Hvis du har for mange pladsholderne til billedtekst, fjerne du dem ikke rigtigt, da de ligger i masterlayoutet. I stedet sørger du for, at de ikke bliver vist ved at fjerne deres brugerdefinerede animation.

 1. Klik på fanen Animationer og Brugerdefineret animation til at få vist ruden Brugerdefineret animation.

 2. Klik på den brugerdefinerede animation til den første pladsholder til billedtekst.

 3. Klik på rullepilen, og klik på Kopier effekter til dias.

  Brugerdefineret Animationsrude, der viser pladsholderanimationer

  Ruden Brugerdefineret animation, der viser pladsholderanimationer

 4. Vælg de tomme pladsholderanimationer ved at klikke på hver enkelt, mens du holder skift-tasten nede.

  Markeret tom pladsholderanimation i den ruden Brugerdefineret animation

  Markeret tom pladsholderanimation i ruden Brugerdefineret animation

 5. Klik på knappen Fjern.

  Brugerdefineret Animationsrude uden de tomme pladsholdere

  Ruden Brugerdefineret animation uden tomme pladsholdere

  Nu bliver dine tomme pladsholdere til billedtekst ikke vist under dit slideshow.

Integrere brugerdefinerede animationer

Du har sandsynligvis dine egne brugerdefinerede animationer, som du har føjet til dit slideshow, så du skal flette disse ind i animationerne til billedteksterne.

 1. Åbn en slide, der indeholder brugerdefinerede animationer, og gentag trinnene for at kopiere pladsholderanimationerne til din slide.

 2. Du kan derefter animationerne rundt i ruden Brugerdefineret animation for at integrere billedteksterne i dine egne brugerdefinerede animationer.

  Husk, at billedteksterne er indstillet til at forsvinde ved næste museklik, så det kan være nødvendigt at ændre denne indstilling og tilføje slutanimationer i den relevante billedtekst.

  I nedenstående eksempel har jeg anvendt en animation på billedet af børn.

 3. For at kunne gøre dette har jeg fjernet indstillingen Skjul efter klik med musen fra den første billedtekst og tilføjet en slutanimation, så billedtekstens forsvinder, når der klikkes efter animationen af billedet af børnene. Husk at ændre timing-indstillingerne for slutanimationer.

 4. Indstil Grupper tekst til Alle afsnit på samme tid, og fjern markeringen af Animer vedhæftet figur. Jeg har også valgt at lade den næste billedtekst blive vist automatisk efter slutanimationen for første billedtekst.

Sørg for at teste hvert slide for at være sikker på, at din brugerdefinerede animationer fungerer korrekt.

Ruden Brugerdefineret Animation med både brugerdefinerede animationer og animationer af pladsholdere til billedtekst

Ruden Brugerdefineret Animation med både brugerdefinerede animationer og animationer af pladsholdere til billedtekst

Medtage lydeffekter

Hvis du har lydeffekter i din præsentation, kan du tilføje en beskrivelse til dem i billedteksten. Sæt beskrivelsen i kantede parenteser [] for at indikere, at det er en lyd, for eksempel [vinden blæser].

Dette er muligvis ikke nødvendigt for at en præsentation overholder 508, da det ikke bidrager/reducerer præsentationens indhold, men det gør præsentationen meget brugervenlig.

Optage indtaling og/eller afprøve tidsindstillinger

Hvis dette er en ny præsentation, skal du optage indtalingen og sørge for, at du inkorporere tidsindstillinger i indtalingen.

Hvis dette er en eksisterende præsentation, og du ikke vil optage indtalingen igen, kan du nøjes med at optage og gemme tidsindstillinger. Dette gøres med funktionen Afprøv tidsindstillinger. Dette er også praktisk, hvis du vil have en præsentation med en fuldt læsbare visuelle dialog, uanset om du vælger at indtale til præsentationen eller ej.

Oprette en brugerdefineret billedtekstskabelon

Nu hvor du har oprettet din brugerdefinerede billedtekst pladsholdere og layout, kan du gemme dem som en brugerdefineret skabelon , så du kan genbruge dem. Du kan tilpasse denne skabelon med mange forskellige design og samtidig bevare integriteten af pladsholdere med billedtekst og layout.

Har du endnu ikke opgraderet til PowerPoint 2007?

Du kan stadig tilføje billedtekster, men de er ikke så fleksible. Følg de samme retningslinjer, med undtagen af, at du i stedet for at oprette brugerdefinerede pladsholdere skal oprette tekstfelter i en enkelt slide og kopiere dem til alle dine slides.

Anmærkninger i præsentationer

Da anmærkninger indsættes direkte på en slide, er de særligt nemme at have med at gøre i PowerPoint.

Føje anmærkninger til et slide

Start med at beslutte dig for, hvordan og/eller hvorfor du gerne vil medtage en anmærkning, og tilføje den derefter på din slide. I sliden ovenfor har jeg f.eks. et billede af børn. Jeg har også en lydeffekt med børn, der griner, når effekten afspilles. Derfor vil jeg gerne tilføje en anmærkning, der visuelt viser lydeffekten af børnene, der griner. For at gøre dette kan jeg tilføje og animere en billedforklaringsfigur med ordene [børn, der griner] i kantede parenteser for at vise, at der er en lydeffekt til animationen.

Slide med animeret boblefigur angiver lyden af børn, der griner

Slide med animeret billedforklaringsfigur, der angiver lyden af børn, der griner

Anmærkninger behøver ikke at være i en figur, men det kan hjælpe med at fremhæve dem, hvis du skal bruge dem. Og du skal medtage dem via brugen af brugerdefinerede animationer.

Undertekster i præsentationer

Da undertekster normalt bruges til et fremmed sprog, skal du blot oversætte teksten i dine billedtekster til det ønskede sprog og bruge de samme metoder, der er beskrevet i Åbne billedtekster til præsentationer. Alternativt kan du også bruge anmærkninger til din undertekster eller en kombination af begge.

Distribuere præsentationer

Da seeren normalt har valgt at se præsentationen med eller uden billedtekster og/eller undertekster, kan du imødekomme dette ved at distribuere præsentationen med begge muligheder: med billedtekster/undertekster og uden billedtekster/undertekster.

Foto af Glenna Shaw

Glenna Shaw er en MVP (Most Valued Professional) hos PowerPoint og ejer af webstedet Glenna Shaw Visual Communications. Hun er diplomuddannet inden for handicapvenlig it (Accessible Information Technology) og er autoriseret projektleder for den amerikanske regering.

Relaterede emner

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×